Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English
 

Prof. Dr. Cengiz Ertem

ÖZGEÇMİŞ :

            Prof. Dr Cengiz Ertem 1942 yılında  doğdu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Mastır ve doktora çalışmalarını Fransız edebiyatı alanında tamamladı. Sırasıyla Fransa’nın Sorbonne, Grenoble, Nantes, İsviçre’nin Lozan, Amerika Birleşik Devletleri’nin Rutgers üniversitelerinde araştırma ve incelemeler yaptı.. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu. 4 Eylül Ortak Kitap ve Ortak Kitap 89 adlı yayınların yayın yönetmenliğini yürüttü.. “Atatürk’ün Güncelliği”, “Günümüz Türkiyesi ve Aatatürk”, “Çocuk Edebiyatı”, “Post-modernizm”, “Çeşitli Yönleriyle André Gide”, “Yapıtlarında Jean Genet”, “Yazınbilim Kavramları” konularında ulusal ve uluslararası paneller ve sempozyumlar düzenledi. Yurt içinde, Türk Fransız Dostluk Derneği, Edebiyatçılar Derneği, Pierre Loti Derneği, Dil Derneği,  yurt dışında André Gide Dostları Derneği üyesidir. Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve bu derneğin yayın organı olan Çağdaş Türk Dili dergisinin Yayın Kurulu Başkanlığını yapmıştır. 1990 yılından beri editörlüğünü yürüttüğü LITTERA Edebiyat Yazıları’nın 19. cildi tamamlanmıştır. Çeşitli üniversitelerde, özel kuruluşlarda, sanat kurumlarında dil-kültür ilişkileri, sanat, edebiyat konularında konferanslar vermiştir. Çeviri ve inceleme kitapları yanında Yeni Adam, Karşı Edebiyat, Türk Folkloru, Kıyı, Varlık, Littera, Oluşum, Çağdaş Türk Dili, Edebiyat ve Eleştiri, Cumhuriyet Kitap gibi dergilerde, Cumhuriyet gazetesinde, diğer akademik ve özel yayın organlarında iki yüze yakın makale, şiir ve çevirisi yayımlanmıştır.

Tür El Sanatları üzerine de araştırmaları bulunan  Prof. Dr. Cengiz Ertem 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’ndan kendi isteğiyle emekli olmuştur.

 

.