Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English
 

LITTERA Edebiyat Yazıları

Dünya Edebiyatları Araştırma ve İncelemeleri Ortak Kitabı

YAYIN İLKELERİ

Tanım:

LITTERA Edebiyat Yazıları dünya edebiyatlarını, yazınbilimin çeşitli alanlarını, yazın kuramlarına ilişkin özgün araştırma ve inceleme yazılarını, alanında bir boşluğu dolduracak makaleleri ya da bu yazıların çevirilerini, bunun yanında, tartışma, eleştiri, tanıtım ve değerlendirme yazılarını kapsayan bir ortak kitaptır. Yayın Yönetmeni'nin ya da Yayın Kurulu'nun uygun gördüğü durumlarda şiir, öykü v.b., yazınsal ürünlere de, gerektiğinde çevirileriyle birlikte, yer verir.

Amaç:

Bu Ortak Kitap'ın amacı dünya edebiyatlarıyla ilgili bilimsel  araştırmaları, yeni çalışmaları, ortaya atılan yeni görüşleri okurlara tanıtmak, edebiyatlar arasındaki yakınlaşmayı sağlamak, okurlara bu edebiyatları karşılaştırma olanağını sunmak, sanat ürünlerini ve araştırma yazılarını bir düzlemde buluşturarak edebiyatta bütüncül bakış açısının değerini göstermek, yazın kuramlarının ve yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, gerekli durumlarda özel sayı ve bölümler hazırlamak, "Tanım"da yer alan konular çerçevesinde sempozyum, panel, seminer v.b., etkinlikler düzenlemektir.

Genel Yayın Kuralları:

Yayın Yönetmeni ya da Yayın Kurulu, yazı üzerinde dil ve anlatım düzeltmeleri yapmaya yetkilidir.

Yayın Yönetmeni ya da Yayın Kurulu, Yayın İlkelerine, Yazım ve Basım Koşullarına, dil kurallarına, Ortak Kitap'ın içeriğine, tanım ve amacına uymayan yazıları yayımlamayabilir ya da bu çerçevedeki düzeltmelerin yapılmasını yazardan isteyebilir.

Yazıların yayımlanıp yayımlanmamasına ilişkin karar yazar(lar)a bildirilmez; yayımlanan ya da yayımlanmayan yazılar yazarlarına iade edilmez.

LITTERA Edebiyat Yazıları'nda yayımlanan yazıların, bilim etiği başta olmak üzere, her türlü içeriksel sorumluluğu yazarlarına, telif hakkı ise Ortak Kitap'a aittir. LITTERA'da yayımlanan bir yazı, Yayın Yönetmeni'nden izin alınmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Yayımlanan yazıların sahiplerine ve bu yazıları değerlendiren hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.

Yazıları yayımlanan yazarlara LITTERA Edebiyat Yazıları'nın ilgili sayısından 2; hakemlere,

Yayın Kurulu üyelerine ve basıma hazırlayanlara 1 adet gönderilir.


Hakem Değerlendirmesi:

Yayımlanmak üzere gönderilen ve Yayın Yönetmeni ya da Yayın Kurulu Tarafından bilimsel değerlendirmeye alınması uygun görülen yazılar, bilimsel açıdan değerlendirilmek üzere, Yayın Kurulu tarafından saptanan, konunun uzmanı olmuş hakemlere gönderilir. Hakemlere yazar adı, yazarlara hakem adı açıklanmaz. Yazıların yayımlanıp yayımlanmaması konusundaki son karar, hakemraporlarının incelenerek değerlendirilmesi sonucunda, Yayın Yönetmeniya da Yayın Kurulu tarafından verilir. Yazılar üzerinde istenen değişikliklerin yapılması ve makalenin yeniden yazılı hale getirilmesi yazarların sorumluluğundadır.

Hakem değerlendirme raporları rapor tarihinden itibaren 2 yıl süreyle saklanır.

Yazım ve Basım Koşulları:

Yazılar Windows (Microsoft Word) uyumlu sözcük işlemci programıyla 2 aralıklı olarak 12 punto Times New Roman ile sağdan ve soldan 3 santimetrelik marj bırakılarak yazılır, A4 boyutundaki kağıda 3 kopya çıktısı alınarak 3.5 inçlik IBM uyumlu disketi ile birlikte yazışma adresine gönderilir.

Yazıların uzunluğu 20 sayfayı aşmamalıdır.

İlk sayfa yazım sırası:

1)Yazar adı  (sol üst köşe, sola dayalı)

2)Makale başlığı (sola dayalı)

3)Çeviri makaleler için çevirmen adı (sağa dayalı)

4)Türkçe özgün makaleler için SUMMARY, RESUME, ZUSAMMENFASSUNG başlıkları altında, 100 sözcüğü geçmeyen İngilizce, Fransızca ya da Almanca özet (bir adet). Makale başlığının özet dilinde çevirisi özet başlığının altında  verilmeli daha sonra özet metin yer almalıdır. Yabancı dilde makaleler için ÖZET başlığı altında Türkçe özet verilmeli ve aynı kurallara uyulmalıdır.

5)Önce özet dilinde, ardından makale dilinde anahtar sözcükler.(5-10 sözcük)

6)Yazarla ilgili açıklama (sayfa altına) (*) işareti ile

7) Varsa makale ile ilgili açıklama (sayfa altına); çeviri metinlerde kaynak metin ile ilgili açıklama (**) işareti ile

8)Varsa çevirmenle ilgili açıklama (sayfa altına); (***) işareti ile

Dipnotlar ve Kaynakça:

Dipnotlar DİPNOTLAR başlığı altında yazı sonunda verilir. Metin içinde kaynak göstermek gerektiğinde bu işlem parantez içinde herhangi bir numaralandırma yapmadan gerçekleştirilmelidir. Kaynakça KAYNAKÇA başlığı altında Soyadı başta alfabetik sıraya  göre ya da Ad Soyad yazılarak yapıtın basım tarihi sırasına göre dipnotlardan sonra yer alır.