DİZİN 9: Çevirmenler. Soyadları alfabetik sırasına göre.

INDEX 9: Traducteurs. Selon l’odre alphabétique des noms.

 

 

A

 

 

Ağıldere, Suna Timur: Sarkar, Pauline, Yazınsal Çevininin Yararları,  Cilt 9, 1999,

                                        s. 11

 

Alioğlu, Nazan: McDonald, Jean, Şeytan Güzeldir: “Dracula”: Freudyen Roman ve

                            Feminist Drama, Cilt 17 Aralık 2005, s. 123

 

Alp, Zeynep Oral: Sarkar, Ranajit, Gelişim Sürecinde İnsan, Cilt 9, 1999,

                                s. 87

 

Arman, Angelika: Olgun, Hüsamettin, Aynıyız- Gleıch Sind Wır (Şiir), Cilt 14 Haziran

                                 2004, s. 172

 

Arman, Angelika: Sontag, Susan, Edebiyat Özgürlüktür, Cilt 14 Haziran 2004,

                                s. 219

 

Arslan, Hülya: Uturgauri, Svetlana, Türk Edebiyatında Tanzimat Döneminin Rus

                            Araştırmacılarca İncelenmesi Cilt 12, 2003, s. 177

 

Arzık, Nimet: Külebi, Cahit:  Işık Dönencesi I-II-III-IV-V-VI-VII; Bir Mutsuzluk

                           Türküsü-  Hymne  au  Malheur; Yangın-Brasier; (Şiirler), Cilt 6, 1995, s. 29

 

Atakan, Şebnem:  Alberti, Rafael: (Şiirler) Aşk Şarkısı-Cancion de Amor; Dörde Çeyrek

                                Var-Las 4  Menos Cuarto; Beatriz’e-A Beatriz; Gelin-La Novia; Veda-

                                Despedida,  Cilt 13, 2003, s. 133

 

Atakan, Şebnem: Márquez, Gabriel García, Latin Amerika’nın Yalnızlığı (La soledad de

                                América Latina), Cilt 13, 2003, s. 129

 

Aykut, Altan: Eyhenbaum, Boris Mihaylociç, Stefan Zweig: Tolstoy Üzerine, Cilt

                         18, Haziran 2006, s. 141

 

Aykut, Altan: Eyhenbaum, Boris Mihayloviç, Yeşil Değnek Efsanesi, Cilt 19,

                          Aralık 2006, s. 127

 

Aykut, Altan: Kuprin, Aleksandr Ivanoviç, Tolstoy’u “Aziz Nikolay” Gemisinde

                         Gördüğüm An, Cilt 15 Aralık 2004, s. 157

 

Aytaç, Gürsel: Frisch, Max, Montauk, Cilt 4, 1993, s. 33

 

Aytaç, Gürsel: Mührınger, Dorıs, “Bindokuzyüzonüç, Yolda Bir Adam” ,

                         Cilt 1, 1990, s. 33

 

 

B

 

 

Balel, Mustafa: Mutlu, Ayten, (Şiirler): Gök Delisi-Fou de Ciel; Uyandırmak İçin Seni-

                            Pour te tirer du  sommeil; Savaşın Gölgesinde Oğula Mektup-Lettre au fils

                           sous l’ombre de guerre; Gitmek-Partir; Amfora-L’Amphore; Gecenin

                            Kömürü-Le charbon de  nuit; Ölüm Gibi-Tout comme la mort, Cilt

                           Haziran 2006, s. 9

 

Baypınar, Yüksel: Hofmannsthal, Hugo von, Her İkisi-Die Beiden (Şiir); Bazıları-

                                  Manche Freilich   (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 70-71

 

Baypınar, Yüksel: Kanık, Orhan Veli, Atındağ / Altındağ (Şiir), Cilt 4, 1993,

                               s. 118-119

 

Baypınar, Yüksel-Buch, Wilfried:Tarancı, Cahit Sıtkı, Otuzbeş Yaş / Das 35. Jahr

                                                           (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 120-121

 

Büker, A. Cengiz: Aydın, Mehmet, Eski Sığınağım-Mi Antiguo Refugio (Şiir), Cilt

                                 9, 1999, s. 81

 

Büker, Armağan Cengiz: Heine, Heinrich, Nerede ?-Wo ? (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 6

 

 

C

 

 

Canpolat, Yıldız Ersoy: Delgado, Ramón, Deyişler (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 15

 

Canpolat, Yıldız Ersoy: Guillén, Nicolas, La Muralla / Duvar (Şiir), Cilt 4, 1993,

                                         s. 85

 

Çetintaş, Bengül – Farangis, Petra C., Edgü, Ferid, Besuch Beim Groben Meister,

                                Cilt 9, 1999, s. 219

 

 

D

 

 

Demirtaş, Muzaffer: Kralt, Piet, Simon Vestdijk’in Yapıtlarında Sadakat ve İhanet.

                                     Judas’ın Maskeleri, Cilt 14 Haziran 2004, s. 59

 

Doğan, Şerife: Brecht, Bertolt, Sevenler- Die Liebenden (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 13

 

 

E

 

 

Emre, Abidin: Michaux, Henri: Plume’ün Parmağı Ağrıyordu-Plume avait mal au

                            doigt, Cilt 4, 1993, s. 73-75

 

Eradam, Yusuf:  D’ambra, Adrian, The Hunchback Barber-Kambur Berber (Şiir),

                             Cilt 4, 1993, s. 72

 

Eradam, Yusuf: Aysan, Behçet: Öyle Kal / Stay Like That (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 122

 

Eradam, Yusuf: D’ambra, Adrian, Ask Me Who Orhan Is -Orhan’ı Bana Sorun Siz,

                             (Şiir) Cilt 3, 1992, s. 9-10

 

Eratalay, Neriman: Butor, Michel, Eleştirmen ve Okuyucu Kitlesi,Cilt 2, 1991,

                                  s. 142

 

Ertem, Cengiz: Akay, Abdullah, Sönmeyen Fener-Lanterne éternelle (Şiir) Cilt 2,

                           1991, s. 11

 

Ertem, Cengiz: Akay, Abdullah, Yalnız Ağaçlar-Les arbres solitaire (Şiir) Cilt 1,

                           1990,  s. 13

 

Ertem, Cengiz: Cywınska, Marta, En Route vers el Jadida-Cidde Yollarında (Şiir),

                            Cilt 17 Aralık 2005, s. 159

 

Ertem, Cengiz: Dumont, Paul, Çocuk Edebiyatı: Türk İlericilerinin Yeni Bir Silahı,

                           Cilt 2, 1991, s. 60

 

Ertem, Cengiz: Eluard, Paul: Temiz Hava / Air vif (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 79

 

Ertem, Cengiz: Hugo, Victor, Yarın Sabah Erkenden-Demain dès l’Aube (Şiir),

                           Cilt 6, 1995, s. 21

 

Ertem, Cengiz: Masson, Jean-Claude, Nicalas Guillen ya da Yanılgının Gücü, Cilt

                            4, 1993, s. 198

 

Ertem, Cengiz: Michaux, Henri, Plume Restoranda, Cilt 3, 1992, s. 27

 

Ertem, Cengiz: Ujko, Vorea, Gece / La Nuit (Şiir); Üç Genç Kız / Trois Jeunes Filles

                            (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 115-117

 

Ertem, Tuna: Akay, Abdullah, Gurbetçi Çocukları-Les Enfants dépaysés (Şiir),

                         Cilt 3, 1992, s. 38-39

 

Ertem, Tuna: James, Francis, Yemek Odası-La salle à manger (Şiir), Cilt 4, 1993,

                        s. 77-78

 

Ertem, Tuna: Lamartıne, Alphonse de, Göl, (Şiir) Cilt 2, 1991, s. 93

 

Ertem, Tuna: Olgun, Hüsamettin, Aynıyız -Nous Sommes Les  Memes (Şiir),

                        Cilt 14 Haziran 2004, s. 171

 

Ertem, Tuna: Olgun, Hüsamettin, Sevgi Çağı L’Age  d’Amour  (Şiir), Cilt 6, 1995,

                           s. 7

 

Ertem, Tuna: Ramuz, Charles Ferdinand, Adam ve Üç Hayalet, Cilt 3,

                       1992, s. 15

 

Ertem, Tuna: Ramuz, Charles-Ferdinand, Stendhal’den Corot’ya 19. Yüzyıl Sanatı,

                       Cilt 11, 2002, s. 119

 

Ertem, Tuna: Ramuz, Charles-Ferdinand, Yoksul Sepetçi, Cilt 2, 1991, s. 27

 

Ertem, Tuna: Sarkar, Ranajit, Savaş Şiirleri: Yabancı Dil; Fotoğraf; Öğrenci,

                        Cilt 9, 1999, s. 91

 

Ertem,Tuna: Vazov, İvan: Gelecek mi? (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 60

 

 

 

G

 

 

Gökhan, Halil: Reverdy, Pierre, İmge, Cilt 1, 1990, s. 161

 

Gültekin, Lerzan: Topkins, Jane P. , Biçimciliğin Doğuşu: Kames’ten I. A. Richards’a,

                                Cilt 1, 1990, s. 125

 

Günal, Zeynep: Petrov, Yevgeni, İlf’le İlgili Anılardan, Cilt 14 Haziran 2004,

                             s. 145

 

Günal, Zeynep: Uturgauri, Svetlana N., Nâzım Hikmet’in Düzyazı Sanatı: “Yaşamak Güzel

                            Şey Be  Kardeşim” Romanı, Cilt 20, Haziran 2007,

 

Günal, Zeynep:Petrov, Yevgeni, Ilf’le İlgili Anılardan-Ölümünün Beşinci Yılı İçin

                         Cilt 16 Haziran 2005, s. 99

 

 

H-I

 

 

Halman, Talat Sait:  Emre, Yunus, İşidin Ey Yarenler; Aşkın Aldı Benden Beni, (Şiir)

                                               Cilt 2, 1991, s. 49

 

Halman, Talât Sait: Olgun, Hüsamettin, Sevgi Çağı The Age of Love (Şiir), Cilt 6,

                                    1995, s. 6

 

Halman, Talat Sait: Rossetti, Christina, Ağıt / Song (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 80

 

Halman, Talât Sait: Rossetti, Christina, Bir Yerlerde (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 8

 

Halman, Talât Sait: Wilde, Oscar, Bencil Dev (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 42

 

Halman,Talât Sait:  Onur, Rüştü, Hülasa-Summary, (Şiir); Memnuniyet-Happiness,

                                    (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 32-33

 

Halman,Talat: Olgun, Hüsamettin, Aynıyız -We’re The Same (Şiir),   Cilt 14 Haziran

                             2004, s. 170

 

Irgat, Ali: Trakl, George, Düş ve Bunaltı, Cilt 3, 1992, s. 23

 

 

K

 

 

Kandemir, Hüseyin: Belova, K. A., Türkiye’de Puşkin Çevirisi Tarihi, Cilt 11,

                                     2002, s. 163

 

Kula, Nedim,: Michaux, Henri, Çocuklar, Cilt 3, 1992, s. 55

 

Kula, Nedim:  Goulet, Alain, Günümüzde Yapılan Gide Eleştirilerine Toplu Bir Bakış,

                         Cilt 8, 1998, s. 249

 

Kumru, Elçin: Pavese, Cesare, Zaman , Cilt 7, 1996, s. 210

 

Kuray, Gülbende: Foscolo, Ugo, Kendisi Hakkında / Di se stesso (Şiir); Sevgili’ye / Alla

                                sua dona (Şiir); F!loransa’ya / A Firenze (Şiir); Kendisi Hakkında / Di

                                 se stesso (Şiir); Kendi  Portresi / Il proprio ritratto (Şiir); A Luigia

                                Pallavicini catuda da cavallo / Attan Düşen Luigia Pallavicini’ye (Şiir),

                               Cilt 4, 1993, s. 93-98

 

Kuray, Gülbende:Rocco, Italo, Quando ti guardo / Sana Bakınca (Şiir), Cilt 4,

                               1993, s. 87-89

 

 

L

 

 

Lee, Nan A: Han,Young Un, İtaat (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 104

 

Lee, Nan A: Kim, Chun Su, Fıskiye (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 107

 

Lytko, Agnieszka-Ayşen: Zagerzka, Bozena-Nastulanka, Krystyna, Wislava Szymborska

                                            ile Söyleşi, Cilt 7, 1996, s. 22

 

 

M-N

 

 

Mataracı, Nurmelek:  Griffe, B., Bir Fransız Subayının Atatürk ile İlgili Anısı,

                                      Cilt 3, 1992, s. 383

 

Nedim,Kula: Michaux, Henri, Anılar, (Şiir) Cilt 2, 1991, s. 16

 

 

Ö

 

 

Öktem, Filiz: Lana, İtalo, Antik Dünyada Özgürlük, Cilt 3, 1992, s. 313

 

Özcan, Asuman Belen: Kasimi, Ahmed Nedim, Faytoncu, Cilt 15 Aralık 2004,

                                                   s. 79

 

Özçelebi, Ali: Riera, Carmen, Dişi Tekil: Kadın Yazını, Cilt 2, 1991, s. 200 

 

Özkan, Nevin:  Saba, Umberto, Düşünce / Quando il pensiero (Şiir); Keçi / La Capra

                           (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 91-92

 

Özkan, Nevin: Buzzati, Dino, Pelerin, Cilt 6, 1995, s. 82

 

Özkan, Nevin: Montale, Eugenio:, Dolaşıyordu Klavyede Eliniz-Tentava la vostra mano

                          (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 20

 

Özkan, Nevin: Olgun, Hüsamettin, Aynıyız -Siamo Uguali (Şiir), Cilt 14 Haziran 2004,

                          s. 173

 

Özkan, Nevin: Quasımodo, Salvatore, Ed è subito Sera-Ve Hemen  Akşam  Oluveriyor; I

                          morti-Ölüler; Lettera alla madre-Ana’ya  Mektup, (Şiir), Cilt 5, 1994, s. 50

 

Özler, Acem – Spötter, Jörg: Emre, Gültekin: Üç Kişi ve Ben-Drei Personen Und İch

                                                   (Şiir) Cilt 2, 1991, s. 9

 

Öztunalı, Olcay: Machado, Antonio, Zenit / Cenit (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 84

 

 

P

 

 

Parer, M. Özlem: Brik, Osip, Olguya Daha Yakın Bir Bakış, Cilt 17 Aralık 2005,

                               s. 87

 

Parer, Özlem: Melıkov, T.D. , Garip Akımı ve Orhan Veli’nin Sanatı, Cilt 15

                          Aralık 2004, s. 161

 

 

S-Ş-T

 

 

Sağlam, Musa Yaşar: Brecht, Bertolt, Dönme Dolabın Türküsü (Şiir), Cilt 6,

                                      1995, s. 9

 

Sina, Ayşen: Homeros, Delphoilu Apollon’a Hymnos (Şiir), Cilt 15 Aralık 2004,

                       s. 189

 

Süer, Aydın: Lermontov, Mihail Yuryeviç, Düşünce (Şiir), Cilt 4, 1993,

                       s. 112-114

 

Süer, Ö. Aydın: Hlasko, Marek, Pencere (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 58

 

Şahin, Yakup: Syher, Whlie, Adsız Benlik. Savunmacı Bir Hümanizma, Cilt 3, 

                         1992, s. 276

 

Topçu, Nazmiye: Maupassant, Guy de: Menuet, Cilt 4, 1993, s. 66

 

 

U

 

 

Uluğ, Semra: Tozzi, Federico, Anılarda-In Memoria (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 14

 

Uluğ, Semra: Verdone, Mario, Geleceksiz-Senza Futuro (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 13

 

Ünsal, Nil: Machado, Antonio, Bir Şiir (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 81

 

 

Y

 

 

Yurtaydın, Erkan: Cortınes, Jacobo, Don Quijote ve Don Juan, İkilemlerimizin

                                  Yansıması, Cilt 13, 2003, s. 121

 

Yüce, Neşe Taluy- Lytko, Agnieszka –Ayşen:  Szymborka, Wislawa, Hiçbirşey Olmuyor

                                                                               İki Kez (Şiir); Tek Bir Yıldız Altında (Şiir);

                                                                                       Özgeçmiş (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 24-26

 

Yüce, Neşe Taluy: Gombrowicz, W., Günlük (V. Bölüm), Cilt 17 Aralık 2005,

                                s. 153

 

Yüce, Neşe Taluy: Herbert, Zbigniew, Ey Troya / O Troi (Şiir), Cilt 4, 1993,

                                s. 109-110

 

Yüce, Neşe Taluy: Owska-Zielinska, Ewa Odach, Tarihe Karşı Gülümseme, Cilt 7,

                                1996, s. 18

 

Yüce, Neşe Taluy: Tkacyszyn-Dycki, Eugeniusz, Örnek Geleneklerle Donanmış Genç

                                (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 5

 

 

Z

 

 

Zajac, Grayzna: Turan, Metin: (Şiirler), Suları Islatan Mecnun; Gözlerinden

                                    Yakaladım Seni; Sevinç; Dilek, Cilt 19, Aralık 2006, s. 15