DİZİN 8: Çeşitli İnceleme-Araştırma Alanları

INDEX 8: Diverses domaines d’études et de recherches

                                          

                                          

                                                 ÇOCUK EDEBİYATI

                                                        LITTERATURE ENFENTINE

 

 

Ahmet, İbrahim Kelağa: Çağdaş Yunan Çocuk Edebiyatında Tarihsel Roman: Alki Zei'nin

                                           "Petro'nun Uzun Gezintisi" Adlı Romanı, cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Bozer, Ayşe Deniz: Çocuk Tiyatrosu, Cilt 3, 1992, s. 66

 

Dumont, Paul: Çocuk Edebiyatı: Türk İlericilerinin Yeni Bir Silahı, Çev. Cengiz

                                  Ertem, Cilt 2, 1991, s. 60 (1,2,6. dizinlerde)

 

Ethemoğlu, Armağan: Çocuk Edebiyatı-Büyük Edebiyatı, Cilt 3, 1992, s. 129

 

Güler, Mehmet: Çocuk Edebiyatı Kaçıncı Sınıf Edebiyat, Cilt 3, 1992, s. 125

 

Güler, Mehmet: Edebiyatsız Çocuk ya da Çocuksuz Edebiyat, Cilt 4, 1993, s. 167

 

Gürel, Zeki: Dünya Çocuk Yılından Günümüze Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir

                      Bibliyografya Denemesi, Cilt 3, 1992, s. 136

 

Önertoy, Olcay: Tevfik Fikret ve “Şermin”, Cilt 3, 1992, s. 58

 

Özyer, Nuran: Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Türk İmajı, Cilt 3, 1992, s. 81

 

 

                             MODERN ARAYIŞLAR ve POSTMODERNİZM

                                  RECHERCHES MODERNISTES ET POSTMODERNISME

 

 

Aka, Pınar: Modernleşme, Gelenek ve Metin, Cilt 18, Haziran 2006, s. 171

 

Ateşman, Ender: Post-Modern “Yeni Hayat”, Cilt 6, 1995, s. 59

 

Batur, Enis: Kerteriz, Cilt 3, 1992, s. 179

 

Bezel, Nail: Modernizm ve Postmodernizm: Tanımlar ve Örnekleme, Cilt 3, 1992, s. 260

 

Bolat, Salih: Postmodernizm Bir Özgürlük Çağrısı mı?, Cilt 11, 2002, s. 201

 

Ertem, Cengiz: Edebiyatta Modern Arayışlar, Cilt 3, 1992, s. 159

 

Günel, Burhan: Post-Modernizm Üzerine Düşünceler, Cilt 3, 1992, s. 205

 

İnal, Gülseli: Türk Edebiyatında Gelenek ve Kopma, Cilt 3, 1992, s. 214

 

Kahraman, Hasan Bülent: Türk Şiirinde Gelenek-Güncellik Eklemlenmesine ve

                                               İlişkisine  ‘Özne’ Kavramı Dolaylarında ve Modernizm-

                                               Postmodernizm  Çerçevesinde Bakış Denemesi, Cilt 3,

                                              1992, s. 225

 

Kaşoğlu, Ayla: Postmodern Edebiyatın Rusya’daki Yansımaları, Cilt 11, 2002, s. 155    

 

Menteşe, Oya Batum: Sanatta Modernism’den Post-Modernism’e, Cilt 3, 1992, s. 236

 

Özyer, Nuran: Alman Şiirinde Postmodernizm, Cilt 3, 1992, s. 241

 

Syher, Whlie: Adsız Benlik. Savunmacı Bir Hümanizma, Çev. Yakup Şahin, Cilt 3,

                           1992, s. 276

 

Şener, Sevda: Tiyatroda Gelenekten Modern Sonrasına: “Oyun İçinde Oyun”, Cilt 3,

                        1992, s. 167

 

 

                         KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT VE İMGEBİLİM

                                        LITTERATURE COMPAREE ET IMAGOLOGIE

 

 

Aksoy, Ekrem: “Eugénie Grandet” ve “Kalpazanlar”, Cilt 8, s. 117

 

Atakan, Şebnem: Bir Gönüllü Sürgünün Gözünden Türk ve Doğu Kültürü, Cilt 14

                                  Haziran 2004, s. 109

 

Atakan, Şebnem: Pablo Neruda y Nazım Hikmet: Una sision similar, Cilt 16 Haziran 

                              2005, s. 127

 

Aytaç, Gürsel: Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin Hazırlayıcısı: Edebi Çeviri Etkinliği,

                        Cilt  7, 1996, s. 27

 

Can, H. Derya: İki Hint Dramının Karşılaştırılması, Cilt 14 Haziran 2004, s. 51

 

Çalışkan, Hamit: Hicivde İroni: Defoe, Swift, Nesin, Cilt 6, 1995, s. 124

                                 

 

Çetin, Gülser: L’Image de l’étranger dans la Trilogie allemande de Louis-Ferdinand

                         Céline, Cilt 12, 2003, s. 47

 

Demir, Nurmelek: L’Image du Turc infidèle chez Nicolas de Nıcolay, Cilt 12, 2003, s. 41

 

Erkin, Hüseyin Can: Çağdaş Japon Yazınında Türk İmgesine Bir Örnek: Shiba

                                      Ryotaro’nun  “Tepedeki Bulutlar” Eseri, Cilt 14 Haziran 2004,

                                      s. 127

 

Ertem, Tuna: Les Images de l’Eau dans “Jean-Christophe” de Romain Rolland, Cilt 12,

                         2003,  s. 17

 

Garcia, Ayfer Teker: Miguel Delibes’de Doğa İmgesi, Cilt 14 Haziran 2004, s. 101

 

Günal, Zeynep: Puşkin ve Ahmatova, Cilt 11, 2002, s. 151

 

İldem, Arzu Etensel: Jeux de Stéréotypes dans les “Notes d’une Voyageuse en Turquie”

                                     de Marcell Tinayre, Cilt 12, 2003, s. 25

 

İldem, Arzu: “Clèves Prensesi” ve “Tehlikeli İlişkiler”: Aynı Sorunsal Farklı Duyarlık,

                        Cilt 7, 1996, s. 109

 

İşgüven, Mine Mutlu: Şiir Dilinde İmge, Cilt 5, 1994, s. 113

 

Kula, Onur Bilge: Anna Komnene: “Alexias” ya da İmgenin Kalıcılığı, Cilt 14 Haziran

                               2004, s. 5

 

Kuray, Gülbende: “İlahi Kamedi”de Kadın İmgeleri, Cilt 7, 1996, s. 180

 

Kutlu, Mehmet Necati: Los Jenízaros Y Su Representación en “Los Baños De Argel” de

                                         Cervantes, Cilt 15 Aralık 2004, s. 139

 

Mesbah, B. Sevinç: Franz Kafka’dan Özdemir Asaf’a Eleştirel Öyküler, Cilt 3, 1992, s.

                                  368

 

Önertoy, Olcay: İki “Acımak” Romanı, Cilt 12, 2003, s. 181

 

Özcan, Emin: La Représentatiın du monde paysan: George Sand, Kemal Tahir, Melih

                            Cevdet Anday, Cilt 16 Haziran 2005, s. 47

 

Özcan, M. Emin: Jean-Paul Sartre ve Melih Cevdet Anday Tiyatrolarında Toplumsal

                               Özne  Olarak Birey, Cilt 7, 1996, s. 143

 

Özyer, Nuran: Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Türk İmajı, Cilt 3, 1992, s. 81

 

Pageaux, Daniel-Henri: Autour de la Notion d’Imaginaire. Eléments pour une Théorie

                                          en Littérature comparée, Cilt 12, 2003, s. 9

 

Sakallı, Cemal: Karşılaştırma Bilgisi (Komparatistik) ve Yazınsal Karşılaştırma Üzerine,

                           Cilt 14 Haziran 2004, s. 195

 

Sakallı, Cemal: Türk Göçmen Yazınında Türk Kültürü İzleri, Cilt 18, Haziran 2006,

                           s. 163

 

Sucu, Müge: Ahmed Midhat’ın “Müşâhedat”ı ile André Gide’in “Kalpazanlar”ı

                      Üzerine Bir İnceleme, Cilt 8, 1998, s. 335

 

Şenlen, Sıla: Renesans Döneminde Osmanlı-İngiliz İlişkileri ve İngiliz Tiyatrosunda

                       Türk İmgesi, Cilt 19, Aralık 2006, s. 87

 

Ünsal, Nil: Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”u ile Camilo Jose Cela’nın “Pascual

                    Duarte’nin Ailesi” Üzerine İzleksel Bir İnceleme, Cilt 13, 2003, s. 23

            

                                               

 

                                                  YAZIN KURAMLARI

                                                             THEORIES LITTERAIRE

 

 

Aktulum, Kubilay: Anlatıda Süreksizlik ve Kimi İşlevleri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 23

 

Aydın, Abdulhalim: Sanatsal/Yazınsal Bir Kuram Olarak Anlatımcılık, Cilt 9, 1999, s. 243

 

Aytaç, Gürsel: Edebiyat Terimleri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 9

 

Başlı, Şeyda: Otobiyografi Kuramına Feminist Bir Yaklaşım, Cilt 17 Aralık 2005, s. 91

 

Baysal, Alev: 18. Yüzyıl İngiltere’sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman, Cilt 17

                       Aralık 2005, s. 71

 

Brik, Osip: Olguya Daha Yakın Bir Bakış, Çev. M. Özlem Parer, Cilt 17 Aralık 2005,

                    s. 87

 

Bulut, Dilek: Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Edebi Kuramı Olarak Ekoeleştiri, Cilt 17 Aralık

                       2005, s. 79

 

Butor, Michel: Eleştirmen ve Okuyucu Kitlesi Çev. Neriman Eratalay, Cilt 2, 1991,

                           s. 142

 

Ege, Ufuk: Bir Yazım Kuramı Olarak “Gynocriticism” (Jino-Eleştiri) Fenimizm

                     Geleneğinin İncelenmesi, Cilt 17 Aralık 2005, s. 41

 

Kula, Onur Bilge: Roman-Tarih Bağlantısı: Kurgudan Kaynaklanan Çok Katmanlı Bir

                                 İlişki, Cilt 19, Aralık 2006, s. 161

 

Kula, Onur Bilge: Türkçe’nin Bilim Dalı Olarak Gelişimi: Yazınbilim Kavramları

                                Bağlamında Bir Yaklaşım, Cilt 17 Aralık 2005, s. 13

 

Özcan, Mehmet Emin: Imago et Logos ou Poésie et  Théorie dans “Tristes Tropiques” de

                                        Claude Lévi-Strauss, Cilt 12, 2003, s. 33

 

Pageaux, Daniel-Henri: Autour de la Notion d’Imaginaire. Eléments pour une Théorie

                                           en Littérature comparée, Cilt 12, 2003, s. 9

 

Parer, M. Özlem: Rus Biçimciliğinde “Yabancılaştırma” Yöntemi-The

                               “Defamiliarization”  technique in Russian Formalism, Cilt 12, 2003,

                                s. 167

 

Sakallı, Cemal: Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi, Cilt 17 Aralık

                               2005, s. 47

 

Sakallı, Cemal: Karşılaştırma Bilgisi (Komparatistik) ve Yazınsal Karşılaştırma Üzerine,

                           Cilt 14 Haziran 2004, s. 195

 

Tutaş, Nazan: Yazınsal MetinlerdeBiçembilimsel İnceleme, Cilt 19, Aralık 2006, s. 169

 

Ünal, D. Çiğdem: Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım, Cilt 17 Aralık

                                2005, s. 55

 

Zafer, Zeynep: Rus Edebiyat Biliminde ‘Skaz-Anlatı’ Terimi, Cilt 9, 1999, s. 237

 

 

                                                   DİĞER KONULAR

                                                                  SUJETS DIVERS

 

 

And, Metin: Les Turquerie à travers les siècles-Çağlar Boyunca Turquerie (Geniş Özet),

                      Cilt 2, 1991, s. 231

 

Bolat, Salih: Romanın Filme Uyarlanması, Cilt 12, 2003, s. 259

 

Çalışkan, Sevda: Kadın ve Yazın, Cilt 9, 1999, s. 163

 

Çekiç, Selma Köksal: Film Biçimi ve Gerçekçilik, Cilt 19, Aralık 2006, s. 187

 

Dellal, Nevide Akpınar: Yabancı Dil Eğitimi’nde ve Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme’de

                                         “Karşılaştırmalı Yazınbilim”, “Kültürlerarası Yazınbilim” ve

                                         “İmgebilim”in Sunduğu Olanaklar, Cilt 14 Haziran 2004, s. 207

 

Demirel, Özcan: Avrupa Birliğinin Dil Politikası ve Türkiye, Cilt 12, 2003, s. 249

 

Demirezen, Mehmet: The Place of  Clipping, Ellipsis, Backformation, Ancronymy and

                                     Blending in Morphology and Elt Connections, Cilt 11, 2002, s. 211

 

Dietrich, Ayşe: Amerikan Üniversitelerinde Türkçe Öğretim, Cilt 19, Aralık 2006, s. 181

 

Ertem, Cengiz: Yabancı Dil Öğretiminde Çeviri, İletişim ve Anlam Ögesi, Cilt 5, 1994,

                            s. 133

 

Hope, Trevor: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve

                         Edebiyatları Bölümü tarafından 21-24 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen

                         “Yazınsal Türler” sempozyumunu değerlendirme konuşması, Cilt 20, Haziran

                          2007, s.

 

İlbars, Zafer: Köy Kültürünün Özellikleri ve Sorunları, Cilt 2, 1991, s. 239

 

İlbars, Zafer: Kültür ve Kadın, Cilt 1, 1990, s. 165

 

İnal Tuğrul: J.J. Rousseau: ‘Toplum Sözleşmesi”, Cilt 1, 1990, s. 171

 

İnal Tuğrul: Kübizm, Cilt 2, 1991, s. 149

 

İnal, Tuğrul: “Hoşgörü Yılı” 1995’in Düşündürdükleri, Cilt 6, 1995, s. 122

 

Karaören, Sami: Dilimize Batıdan Saldırılar, Cilt 4, 1993, s. 149

 

Martinez-Caro, Dürrin Alpakın: The Concept of “Carpe Diem vs. Death” reflected in the

                                                         Works of Poets from ancient Egypt, ancient Greece, Iran,

                                                         Italy, England, Turkey and Spain, Cilt 12, 2003, s. 269

 

Menteşe, Oya Batım: Üniversitelerde Yeni Bir Araştırma Alanı: Medya Araştırmaları,

                                     Cilt 5, 1994, s. 98

 

Riera, Carmen: Dişi Tekil: Kadın Yazını, Çev. Ali Özçelebi, Cilt 2, 1991, s. 200

 

Saylan, Türkan: Laiklik Kadın Hakları ve Feninizm, Cilt 1, 1990, s. 175

 

Toklu, Mehmet Osman: Nietzsche’nin Yaşamöyküsünde Müziğin Yeri, Cilt 20, Haziran

                                           2007, s.