DİZİN 7: Çeviribilim veÇeviri İncelemeleri. Yazar soy adları alfabetik sırasına göre

INDEX 7: Traductologie et études sur la traduction. Selon l’ordre alphabétique des noms  

                 d’auteurs

 

 

                                                        A

 

Arslan, Hülya: Kültürlerarası İletişimde Örnek Bir Çevirmen Kimliği: Olga Lebedeva,

                          Cilt 16 Haziran 2005, s. 133

 

Aytaç, Gürsel: Edebi Çeviri Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 13

 

Aytaç, Gürsel: Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin Hazırlayıcısı: Edebi Çeviri Etkinliği,

                        Cilt  7, 1996, s. 27

 

 

 

                                                       B

 

Baypınar, Yüksel: Türk Şairleri Türkçeye Çevirmek, Cilt 3, 1992, s. 355

 

Belova, K. A.: Türkiye’de Puşkin Çevirisi Tarihi, Çev. Hüseyin Kandemir, Cilt 11, 

                         2002, s. 163

 

 

                                                       D

 

Demirözü, Damla:Yunan Romanından Türk Anlatısına Yapılan Çeviriler ya da İki Ülke  

                              İlişkilerinin Edebiyat Üzerinden Okunması, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Durak, Mustafa: “Dünya Nimetleri” Çevirisinde Değiştirim İşlemi, Cilt 8, 1998, s. 273

 

 

                                                        E

 

 

Emre, Abidin: Fransızca’dan Türkçe’ye Şiir Çevirileri, Cilt 5, 1994, s. 86

 

Emre, Abidin: Fransızcadan Türkçeye Şiir Çevirilerinden Bir Kesit, Cilt 4, 1993, s. 22

 

Eradam, Yusuf: Şiir Çevirisi Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 15

 

Ertem, Tuna: André Gide en Turc, Cilt 8, 1998, s. 89

 

Ertem, Tuna: Edebiyatta Düz Yazı Çevirisi Üzerine, Cilt 3, 1993, s. 28

 

                        

                                                        İ

 

İşcen, İsmail: Wissenschaftstheorie und Gegenstandsorientiertheit –Studie zu dem Problem  

                       der ü-wissenschaftlichen Gegenstandsbestimmung-, Cilt 20, Haziran 2007,

 

 

                                                        K

 

 

Karaca, Birsen: Çeviribilim ve Çeviri Sorunları, Cilt 11, 2002, s. 223

 

Karaören, Sami: “Göl”ün Yeni Bir Çevirisi ve Şiir Çevirisi Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 90

 

Karaören, Sami: El-Beyati ve Yesenin’den Şiir Çevirileri, Cilt 3, 1992, s. 343

 

Karayazıcı, Berrin: Çeviri’nin Ne’si Üzerine…, Cilt 3, 1992, s. 377

 

Karayazıcı, Berrin: Yazın Çevirisi Işığında Roman Çevirisini Yönlendiren Ögeler, Cilt 4,

                                  1993, s. 44

 

 

                                                       S

 

 

Sağlam, Musa Yaşar: Türkçe’de Franz Kafka, Cilt 12, 2003, s. 61

 

Sarkar, Pauline: Les Bienfaits de la Traduction littéraire, Cilt 9, 1999, s. 1

 

Sarkar, Pauline: Yazınsal Çevininin Yararları, Çev. Suna Timur Ağıldere, Cilt 9, 1999,

                             s. 11

 

Sönmez, Sevim: André Gide’in “La Symphonie Pastorale” Adlı Eserinin (Leyla Gürsel

                             ve Sevim Raşa’nın çevirileriyle) Çeviri Karşılaştırmaları ve Çeviri

                             Eleştirisi, Cilt 8, 1998, s. 185

 

Sunel, A. Hamit: Çeviride Kültür Ögesinin Önemi, Cilt 1, 1990, s. 39

 

 

                                                         Y

 

Yetkiner, Neslihan Kansu: Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya

                                              Metninin Çözümlenmesi, Cilt 20, Haziran 2007,