DİZİN 6: Dünya Edebiyatları Üzerine Araştırmalar . Alfabetik Sıraya Göre

INDEX 6:  Recherches sur les littératures mondiales .Selon l’orde alphabétique

 

                                                               

                                     ALMAN-AVUSTURYA EDEBİYATI

                                       LITTERATURE ALLEMANDE-AUTRICHIENNE

 

 

 

Aksoy, Nazan: Franz Kafka Üstüne, Cilt 12, 2003, s. 55

 

Aytaç, Gürsel: “Ah Avrupa”, Cilt 3, 1992, s. 295

 

Aytaç, Gürsel: “Deneme” Türünün Alman Edebiyatında İlk Örnekleri, Cilt 19, Aralık

                            2006, s. 31

 

Aytaç, Gürsel: “Lotte Weimar’da” Goethe Konulu Bir Roman, Cilt 2, 1991, s. 72

 

Aytaç, Gürsel: Doris Mühringer, Cilt 1, 1990, s. 31

 

Doğan, Şerife: Kurgu ve Gerçek Arasında Bir Tür: Günce-“Sonnenhang’da” Bir Yılın

                          Güncesi, Cilt 6, 1995, s. 92

 

Ecevit, Yıldız: Doğaya Dönüş: Knut Hamsun’un “Göçebe” Romanı Üzerine, Cilt 2,

                          1991, s. 80

 

Eyigün Sabri: Eine Vergleichende Arbeit Zwischen den drei Fassungen von Schillers

                         “Räuber”, Cilt 18, Haziran 2006, s. 31

 

Eyigün, Sabri: Die gute Gesellschaft und ıhr ideler Zweck in Goethes Tasso, Cilt 12,

                             2003, s. 65

 

Genç, Ayten: Hermann Hesse’nin “Demian” Adlı Yapıtında Simgeler, Cilt 2, 1991, s. 84

 

Kula, Onur Bilge: Anna Komnene: “Alexias” ya da İmgenin Kalıcılığı, Cilt 14 Haziran

                                2004, s. 5

 

Mesbah, B. Sevinç: Botho Strauss’un “Gross un Klein” (Büyük ve Küçük) Adlı Tiyatro

                                Eserindeki Karakterler ve Sosyal İçerik Üzerine, Cilt 18, Haziran 2006,

                                s. 49

 

Mesbah, B. Sevinç: Franz Kafka’dan Özdemir Asaf’a Eleştirel Öyküler, Cilt 3, 1992, s.

                                 368

 

Onaran, Sevil: Friedrich Dürrenmatt'ın Grotesk Dünyası. "Die Panne"(Kaza)  Öyküsündeki

                         "Grotesk "Öğelerin Açılımları, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Özyer, Nuran: Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Türk İmajı, Cilt 3, 1992, s. 81

 

Özyer, Nuran: Alman Şiirinde Postmodernizm, Cilt 3, 1992, s. 241

 

Özyer, Nuran: Karl Bruckner’in “Türk Kızı Lale” Romanı Üzerine, Cilt 6, 1995, s.87

 

Sağlam, Musa Yaşar: “Genç W.nin Yeni Acıları”-Doğu AlmanEdebiyatında Bir Dönüm

                                       Noktası, Cilt 6, 1995, s. 101

 

Sağlam, Musa Yaşar: Ölümünün 40. Yıldönümünde Bertolt Brecht, Cilt 7, 1996, s. 7

 

Sağlam, Musa Yaşar: Türkçe’de Franz Kafka, Cilt 12, 2003, s. 61

 

Salihoğlu, Hüseyin: Alman Edebiyatında Vahşi Kapitalizm-Th. Mann ve G.

                                   Hauptmann-,Cilt 3, 1992, s. 298

 

Saydam, Oktay: Alman Edebiyat Çevrelerinde Orhan Pamuk Yapıtlarının  Alımlanması –

                             1990-2006 Yılları Arasında Bazı Alman GazetelerineYansıyanlar, Cilt 20,

                             Haziran 2007, s.

 

Ülner, Nihat: “Büyülü Dağ”ın Modern Dolayımları: Fotoğraf, Röntgen Film ve

                         Gramofon,  Cilt 18, Haziran 2006, s. 61

 

Ünal, Çiğdem: Ingeborg Bachman’ın “Ağustos Böcekleri” Adlı Radyo Oyunu, Cilt 9,

                         1999, s. 189

 

Ünal, Kaya: Alman Kısa Öyküsü, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Ünver, Şerife: Hermann Hesse’nin “Narziss” ve “Goldmund” Adlı Eserlerinde Anlatım

                            Sanatı, Cilt 9, 1999, s. 2003

 

 

                                          AMERİKAN EDEBİYATI

                                                  LITTERATURE AMERICAINE

 

 

Aytür Necla: Kate Chopin ve “Uyanış”, Cilt 2, 1991, s. 179

 

Bezel, Nail: Modernizm ve Postmodernizm: Tanımlar ve Örnekleme, Cilt 3, 1992, s. 260

 

Ege, Sema E.: Milliyetçilik ve On Dokuzuncu Yüzyıl İngiliz. Amerikan Edebiyatı, Cilt 19,

                          Aralık 2006, s. 69

 

Ege, Sema E.: On Sekizinci, On Dokuzuncu Yüzyıl Amerikan ve İngiliz Yazınlarında Gelişim,

                          Yazar ve Yazım (Sanat ve Bilim-Bilgi), Cilt 20, Haziran 2007,

 

Giderer, Hakkı Engin: Robert Frost’dan “Dostça Bir Ziyaret”, Cilt 7, 1996, s. 237

 

Hope, Trevor: Autobiography as Self-Inscription: Maxine Hong Kingston’s The Woman

                            Warrior, Cilt 19, Aralık 2006, s. 39

 

Mull, Çiğdem Pala: Wieland; or, the Transformation: An American [Gothic] Tale, Cilt

                                   18, Haziran 2006, s. 87

 

Oğuz, Ayla: Toni Morrison’un “Sevilen” (Beloved) Adlı Romanında Dört İlk Örnek:

                         Gölge,   Persona, Anima-Animus ve Self, Cilt 17 Aralık 2005, s. 135

 

Opperman Serpil: Doğa Yazınında Beden Politikası, Cilt 18, Haziran 2006, s. 75

 

Tarakçıoğlu, Aslı Özlem: Devastating Effects of Slavery On Sethe’s Montherhood in

                                            Toni  Morisson’s Beloved, Cilt 15 Aralık 2004, s. 95

 

 

                

 

                   ANTİK YUNAN- ROMA KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATLARI

                                     CULTURE ET LITTERATURES GRECO-LATINES

 

 

Lana, İtalo: Antik Dünyada Özgürlük, Çev. Filiz Öktem, Cilt 3, 1992, s. 313

 

Öktem, Filiz: Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu (2), Cilt 9, 1999, s. 19

 

Öktem, Filiz: Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu, Cilt 7, 1996, s. 157

 

Sina Ayşen: Antik Yunan’da Koro Liriği Türleri, Cilt 19, Aralık 2006, s. 133

 

Sina, Ayşen: Deloslu Apollon’a Hymnos, Cilt 14 Haziran 2004, s. 185

 

Telatar, Fafo: Romalılarda Çeyiz, Cilt 12, 2003, s. 137

 

 

                                                  ARAP EDEBİYATI

                                                           LITTERATURE ARABE

 

Aytaç, Bedrettin: Deneme Yazarı Olarak Abbas Mahmud El-Akkad, Cilt 9, 1999, s. 95

 

Er, Rahmi: Bedr Şâkir Es-Seyyâb ve “Yağmurun Türküsü”, Cilt 18, Haziran 2006, s. 95

 

Karaören, Sami: El-Beyati ve Yesenin’den Şiir Çevirileri, Cilt 3, 1992, s. 343

 

 

                                               BULGAR EDEBİYATI

                                                        LITTERATURE BULGARE

 

 

ÇakmakçI, İ. Murat: Bulgaristan’da Toplumcu Gerçekçilik Döneminde Yaşanan

                                     Yazınsal Değişiklikler ve “Tütün” Romanı Davası, Cilt 15 Aralık

                                       2004, s. 5

 

Çakmakçı, İ. Murat: Eline Pelin’in Yazınsal Yaratıcılığında Köy Gerçekleri ve

                                          Karakterler,  Cilt 11, 2002, s. 5

 

Çakmakçı, İ. Murat: Stanislav Stratiev ve “Otobüs” Adlı Oyunu, Cilt 12, 2003, s. 73

 

Ergenç, Leman: Bulgar Edebiyatında Mizah, Cilt 7, 1996, s. 244

 

Mevsim, Hüseyin: “Murat ile Mara” Başlıklı Tarihsel Bulgar Halk Öyküsü, Cilt 17

                                   Aralık  2005, s. 107

 

Pars, Melahat: Kuzman Şapkarev’in Hayatı, Yaratıcılığı ve Öğretmeni Dimitır

                           Miladinov’la  Olan Bağları, Cilt 14 Haziran 2004, s. 17

 

 

                                       FRANSIZ EDEBİYATI

                                             LITTERATURE FRANÇAISE

 

 

 

Aksoy, Ekrem: “Eugénie Grandet” ve “Kalpazanlar”, Cilt 8, s. 117

 

Barker, Bill: Colloque Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 183

 

Baysan, Gül Tekay: Aragon, Poète d’Elsa, Cilt 11, 2002, s. 27

 

Bızet, François: Faut-il lire Corydon?, Cilt 8, 1998, s. 75

 

Bızet, François: Georges Bataille, Critique de Jean Genet, Cilt 15 Aralık 2004, s. 33

 

Bızet, François: Trois lecteurs de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 189

 

Bızet, François: Une Communication sans échange, Cilt 10, 2001, s. 43

 

Brahimi, Denise: Le Meunier d’Angibault: George Sand à la découverte du language

                                paysan,  Cilt 16 Haziran 2005, s. 25

 

Çetin, Gülser: L’Image de l’étranger dans la Trilogie allemande de Louis-Ferdinand

                          Céline, Cilt 12, 2003, s. 47

 

Çetin, Gülser: La Narration méthaphorique dans “Lélia” de George Sand, Cilt 16

                          Haziran 2005, s. 63

 

Çetin, Gülser: Roland Bareilles’in Osmanlı’nın Alacakaranlığı adlı yapıtında  Türk imgesi,

                          Cilt 20, Haziran 2007,

 

Çokövün, Aşkın- Kayra, Erol: L’Individualisme gidien, Cilt 8, 1998, s. 65

 

Demir, Nurmelek: “Indiana” et la critique sociale, Cilt 16 Haziran 2005, s. 71

 

Demir, Nurmelek: Charles-Albert Cingria ve İnsanca Bir Yaşam Arayışı, Cilt 11, 2002,

                                s. 125

 

Demir, Nurmelek: Jacques Chessex ve “Voltaire Rüyası”nda İnsanlık Durumu, Cilt 14

                                Haziran 2004, s. 43

 

Demir, Nurmelek: L’Image du Turc infidèle chez Nicolas de Nıcolay, Cilt 12, 2003, s. 41

 

Demirkan, Murat: L’Absurde et l’Humour dans l“Etranger” de Camus, Cilt 14

                                                Haziran 2004, s. 29

 

Demirkan, Murat: L’Ironie dialectique dans “La Symphonie Pastorale” et la

                                 Symphonie  de  l’Ironie gidienne, Cilt 8, 1998, s. 205

 

Demirkan, Murat: Maupassant’ın “Bir Kır Eğlencesi” Adlı Hikayesinde İroni Sanatı,

                                 Cilt 7, 1996, s. 128

 

Dıchy, Alber: Genet, le mystère des commencements, Cilt 10, 2001, s. 1

 

Didier, Béatrice: George Sand, femme et écrivain, Cilt 16 Haziran 2005, s. 11

 

Durak, Mustafa: “Dünya Nimetleri” Çevirisinde Değiştirim İşlemi, Cilt 8, 1998, s. 273

 

Er, Ayten: Eugène Ionesco’nun “Kral Ölüyor” (Le Roi se meurt)’unda Ölümle Gelen

                    Başkalaşımlar, Cilt 6, 1995, s. 135

 

Er, Ayten: Marguerite Duras Tiyatrosuna Genel Bir Bakış, Cilt 11, 2002, s. 39

 

Er, Ayten: Marguerite Duras’ın Oyunlarında Metindışı Kişilerin İşlevi, Cilt 9, 1999,

                    s. 135

 

Eratalay, Neriman: Jean Giono’yu Tanımak İçin, Cilt 1, 1990, s. 63

 

Ertem, Cengiz: Alain Goulet ile Gide Üzerine Söyleşi, Cilt 8, 1998, s. 265

 

Ertem, Cengiz: André Gide’in Oyunlarında Karakter Çözümlemesi: “Saül”, “Le Roi

                              Candaule”, “Philoctète”, “Oedipe”. Cilt 8, 1998, s. 39

 

Ertem, Cengiz: Henri Michaux’nun Şiirlerinde Korku Ögesi, Cilt 1, 1990, s. 119

 

Ertem, Cengiz: Interview sur André Gide avec Alain Goulet, Cilt 8, 1998, s. 259 

 

Ertem, Tuna: André Gide en Turc, Cilt 8, 1998, s. 89

 

Ertem, Tuna: George Sand, personnage romanesque?, Cilt 16 Haziran 2005, s. 19

 

Ertem, Tuna: Le Sens de la Sincérité dans l’Oeuvre ramuzienne, Cilt 18, Haziran 2006,

                                              s. 107

 

Ertem, Tuna: Les Images de l’Eau dans “Jean-Christophe” de Romain Rolland, Cilt 12,

                            2003,  s. 17

 

Ertem, Tuna: Ramuz’nün Yapıtlarında Çevre-İnsan İlişkisi, Cilt 1, 1990, s. 83

 

Goulet, Alain: “Tohum Ölymezse”: Yaşamöyküsü ve Kimlik ya da Bireyin Kendini

                             Oluşturma  Sanatı, Cilt 8, 1998, Çev. Neslihan Burcu Akdağ, s. 17

 

Goulet, Alain: Aperçus sur la Critique gidienne d’Aujourd’hui, Cilt 8, 1998, s. 239

 

Goulet, Alain: Günümüzde Yapılan Gide Eleştirilerine Toplu Bir Bakış, Çev. Nedim

                          Kula, Cilt 8, 1998, s. 249

 

Goulet, Alain: Si le grain ne meurt: Autobiographie et Identité ou le Discours de la

                         Contruction de Soi, Cilt 8, 1998, s. 1

 

GögerciN, Ahmet: Metinlerarası Bir Roman: Raymond Jean’ın “Okumacı Kız”ı, Cilt

                                 15 Aralık 2004, s. 47

 

Gökhan, Halil: Bir Yalnızlık Gezgini: Pierre Reverdy (1889-1960), Cilt 1, 1990, s. 159

 

Haddad, Nevin: Fransız Edebiyatında Gerçeklik Arayışı, Cilt 2, 1991, s. 163

 

Haddad, Raşid: André Gide vu par Guéhenno, Cilt 8, 1998, s. 33

 

Hanrahan, Mairéade: Les Mots de la Fin, Cilt 10, 2001, s. 57

 

İldem, Arzu Etensel: George Sand voyageuse, Cilt 16 Haziran 2005, s. 33

 

İldem, Arzu Etensel: Jeux de Stéréotypes dans les “Notes d’une Voyageuse en Turquie”

                                       de Marcell Tinayre, Cilt 12, 2003, s. 25

 

İldem, Arzu: “Clèves Prensesi” ve “Tehlikeli İlişkiler”: Aynı Sorunsal Farklı Duyarlık,

                       Cilt 7, 1996, s. 109

 

İnal, Tanju: Jean Genet: “Gülün Mucizesi”inde İmgelemin Büyüsü, Cilt 10, 2001, s. 23

 

İnal, Tanju: Kalpazanlar ve Bach’ın “Füg Sanatı”, Cilt 8, 1998, s. 107

 

İnal, Tanju: La Fontaine’i Yeniden Okumak/Anlamak, Cilt 3, 1992, s. 304

 

İnal, Tanju: Marguerite Duras ve “Lavanta Çiçeği”, Cilt 1, 1990, s. 59

 

İnal, Tanju: Simone de Beauvoir’ı Anarken, Cilt 2, 1991, s. 135

 

İnal, Tuğrul: “Kır Senfonisi”nde Senfonik Ögeler, Cilt 8, 1998, s. 177

 

İnal, Tuğrul: Bir Senfoni Orkestrası ve Marcel Proust, Cilt 4, 1993, s. 161

 

İnaL, Tuğrul: Hümanist Bir Başyapıt: Montaigne’in “Denemeler”i, Cilt 3, 1992, s. 310

 

İnal, Tuğrul: J.J. Rousseau: ‘Toplum Sözleşmesi”, Cilt 1, 1990, s. 171

 

İnce, Esma: Ionesco’nun Ölümü ve “Geçmişim benden ayrıldı”, Cilt 5, 1994, s. 93

 

Karaören, Sami: “Göl”ün Yeni Bir Çevirisi ve Şiir Çevirisi Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 90

 

Kayra, Erol-Çokövün, Aşkın: L’Individualisme gidien, Cilt 8, 1998, s. 65

 

Kıran, Ayşe Eziler: Les Deux Narrateurs et les Deux Identités des “Faux-Monnayeurs”,

                                  Cilt 8, 1998, s. 129

 

Kıran, Ayşe Eziler: Sözcelem Süreçlerinde Özyaşamöyküsel Öğeler ve “Gülün Mucizesi”,

                                   Cilt 10, 2001, s. 85

 

Kocaman, Şengül: La Source du Comique dans le théâtre d’Ionesco: les personnages,

                                  Cilt 19, Aralık 2006, s. 59

 

Kocaman, Şengül: Le Rôle des objets dans le théâtre de Ionesco, Cilt 11, 2002, s. 45

 

Kula Nedim: Blaise Cendrars, Max Jacob, André Breton ve Saint-John Perse Gibi

                         Şairlerin  XX. Yüzyıl Fransız Şiirine Getirdikleri Yenilikler, Cilt 4, 1993,

                         s. 209

 

Kula, Nedim: Baudelaire’nin Şiirinde Belirgin Özellikler, Cilt 2, 1991, s. 170

 

Kula, Nedim: Fransız Şiirine Yansıyan Evrensel İlkeleriyle Parnas, Cilt 7, 1996, s. 121

 

Kula, Nedim: Mallarmné’nin Şiir Adasında Güneşin Tutuştuğu Saatler, Cilt 11, 2002,

                          s. 17

 

Kula, Nedim: Paul Eluard’ın Şiirinde Yansımalar, Cilt 9, 1999, s. 125

 

Kutlu, Nuran: Jean Genet Romanında Yananlam Boyutu, Cilt 10, 2001, s. 11

 

Melmoux –Montaubin, Mari-Françoise: Avantures de l’écriture ou Traités du bien lire:

                                                                        le roman expérimental, Cilt 8, 1998, s. 49

 

Mennan, Zeynep: XX. Yüzyıl Başında Bir “Karşı-Roman”: “Kalpazanlar”, Cilt 8, 1998,

                               s.161

 

Neutres, Jérôme: Un Captif amoureux: le voyage en orient de Genet ou “la fraîcheur

                                 de n’être plus en France”, Cilt 10, 2001, s. 171

 

Ölmez, Zümral: “Indiana” de George Sand, Cilt 16 Haziran 2005, s. 75

 

Ölmez, Zümral: André Gide’in “Kalpazanlar”ında Kurgusal Özellikler, Cilt 8, 1998,

                               s. 305

 

Ölmez, Zümral: Michel Butor’un “Mobile” inde Tipografi, Cilt 12, 2003, s. 79

 

Ölmez, Zümral: Michel Butor’un “Zaman Kullanım Çizelgesi” Adlı Romanında

                                   Metinlerarası İlişkiler, Cilt 9, 1999, s. 145

 

Öndül, Selda: Genet Oyunlarında Fantazi, Cilt 10, 2001, s. 145

 

Özcan, Emin: La Représentatiın du monde paysan: George Sand, Kemal Tahir, Melih

                             Cevdet Anday, Cilt 16 Haziran 2005, s. 47

 

Özcan, M. Emin: Eleştiride Yöntem: Jean Starobinski ve Metin Çözümlemesi, Cilt 19,

                              Aralık 2006, s. 53

 

Özcan, M. Emin: Jean-Paul Sartre ve Melih Cevdet Anday Tiyatrolarında Toplumsal

                                Özne  Olarak Birey, Cilt 7, 1996, s. 143

 

Özcan, Mehmet Emin: Imago et Logos ou Poésie et  Théorie dans “Tristes Tropiques” de

                                        Claude Lévi-Strauss, Cilt 12, 2003, s. 33

 

Özçelebi, Ali: Türkçede Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 33

 

Özmen, Kemal: İki Şiir/İki Yorum ya da Ayağı Dağa Takılanlar, Cilt 4, 1993, s. 186

 

Özmen, Kemal: Tanzimat Edebiyatında “Victor Hugo Olayı”, Cilt 15 Aralık 2004, s. 15

 

Öztokat, Nedret: Jean Genet’nin Yapıtı: Bir Ayrılık Sanatı, Cilt 10, 2001, s. 115

 

Pageaux, Daniel-Henri: Autour de la Notion d’Imaginaire. Eléments pour une Théorie

                                           en Littérature comparée, Cilt 12, 2003, s. 9

 

Pellegrini, Rosa: Introduction au roman français d’aujourd’hui, Cilt 17 Aralık 2005,

                                         s. 115

 

Pınguet, Catherine: Un Captif amoureux de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 123

 

Prat, Reine: L’Année George Sand suivie de Mattea ou la Turquie d’asile?, Cilt 16

                      Haziran 2005, s. 53

 

Ramuz, Charles-Ferdinand: Stendhal’den Corot’ya 19. Yüzyıl Sanatı, Çev Tuna Ertem,

                                                 Cilt 11, 2002, s. 119

 

Senemoğlu, Osman: Jean Genet’de Olmak ve Görünmek, Cilt 10, 2001, s. 77

 

Soysal, Ahmet: Poésie de Genet, Cilt 10, 2001, s. 139

 

Sönmez, Sevim: André Gide’in “La Symphonie Pastorale” Adlı Eserinin (Leyla Gürsel

                              ve Sevim Raşa’nın çevirileriyle) Çeviri Karşılaştırmaları ve Çeviri

                                      Eleştirisi, Cilt 8, 1998, s. 185

 

Spencer, Judith: L’Eurytmie ophidienne Chez Baudelaire: Deux Temporalités

                             antinominales  du Devenir Poètique, Cilt 14 Haziran 2004, s. 21

 

Sucu, Müge: Ahmed Midhat’ın “Müşâhedat”ı ile André Gide’in “Kalpazanlar”ı

                     Üzerine Bir İnceleme, Cilt 8, 1998, s. 335

 

Sunel, Hamit: “Yabancı”da Gerçeklik, Cilt 2, 1991, s. 124

 

Türkyılmaz, Ümran: Varolmak ile Olmamak Arasındaki Sınırda, Cilt 15 Aralık 2004,

                                     s. 63

 

Ünal, Serdar: André Gide’in Anlatı Evrenine Bir Bakış, Cilt 8, 1998, s. 97

 

Ünal, Serdar: Saint-John Perse’in Şiirine Giriş, Cilt 2, 1991, s. 174

 

Yüksel, Ayşegül: Samuel Beckett ve Çağdaş İnsanın Söyleni, Cilt 2, 1991, s. 97

 

Zanone, Damien: “Histoire de ma vie” ou le geste autobiographique de George Sand,

                                 Cilt 16 Haziran 2005, s. 41

 

Zanone, Damien: Le genre des Mémoires: problèmes d’identification. L’exemple des

                               Mémoires en France au XIX e siècle, Cilt 18, Haziran 2006, s. 121

 

 

                                                   HİNT EDEBİYATI

                                                         LITTERATURE INDIENNE

 

Can, H. Derya: İki Hint Dramının Karşılaştırılması, Cilt 14 Haziran 2004, s. 51

 

Özcan, Asuman Belen: Pencap’ın Edebiyattaki Şiirsel Sesi: Ahmed Nedim Kasimi, Cilt  

                                          15 Aralık 2004, s. 73

 

 

                                            HOLLANDA EDEBİYATI

                                                   LITTERATURE NOLLANDAISE

 

Kralt, Piet: Simon Vestdijk’in Yapıtlarında Sadakat ve İhanet. Judas’ın Maskeleri, Çev. 

                        Muzaffer Demirtaş, Cilt 14 Haziran 2004, s. 59

 

 

                                     İNGİLİZ- İRLANDA EDEBİYATI

                                          LITTERATURE ANGLAISE-IRLANDAISE

 

 

Berk, Özlem: Sömürgecilik, Dil ve Brian Friel’in “Çeviriler”i, Cilt 18, Haziran 2006,

                          s. 189

 

Bezel, Nail: Modernizm ve Postmodernizm: Tanımlar ve Örnekleme, Cilt 3, 1992, s. 260

 

Çalışkan, Hamit: Hicivde İroni: Defoe, Swift, Nesin, Cilt 6, 1995, s. 124

 

Çalışkan, M. Hamit: Webster’in Karamsar Dünyası, Cilt 7, 1996, s. 227

 

Çavuş, Rümeysa: “Hamlet”: Trajik ve Komik Olanın Uzlaşması, Cilt 12, 2003, s. 101

 

Ege, Sema E.: Milliyetçilik ve On Dokuzuncu Yüzyıl İngiliz. Amerikan Edebiyatı, Cilt 19,

                         Aralık 2006, s. 69

 

Ege, Sema E.: On Sekizinci, On Dokuzuncu Yüzyıl Amerikan ve İngiliz Yazınlarında Gelişim, Yazar ve Yazım (Sanat ve Bilim-Bilgi), Cilt 20, Haziran 2007,

 

Ege, Ufuk: Ortaçağ İngilizcesindeki “Floris ve Blauncheflour”: Gelişimin ve

                      Mücadelenin Romansı, Cilt 15 Aralık 2004, s. 83

 

Ege, Ufuk: Virginia Woolf’un “Mrs. Dalloway” ve “To The Lighthouse” Adlı Eserlerinde

                    Kadın Kavramına Bakış, Cilt 7, 1996, s. 213

 

Elbir, Belgin: “David Copperfield”: Çocukluktan Olgunluğa, Cilt 3, 1992, s. 111

 

Elbir, Belgin: Charles Dickens'ın Kasvetli Ev Romanında Anlatıcılar ve Anlatım Yöntemleri,

                         Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Elbir, Belgin: Kuzey ve Güney ve Margaret Hale, Cilt 4, 1993, s. 201

 

Elbir, Belgin: Man, community and time in the woodlands: “The Woodlanders”, Cilt 11,

                           2002,  s. 53

 

Elbir, Belgin: On Dokuzuncu Yüzyıldan Üç Usta Romancı: C. Dickens, W. M. Thackeray

                        ve G. Eliot, Cilt 5, 1994, s. 104

 

Elbir, N. Belgin: Gizli Bir Aşkın Öyküsü: “Emma”, Cilt 14 Haziran 2004, s. 67

 

Er, Zekiye: Stoppard Tiyatrosunda Mesaj Kaygısı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 83

 

Erkan, Mukadder: 1950 Sonrası İngiliz Romanı, Cilt 9, 1999, s. 175

 

Erkan, Mukadder: İki Öykü: Göstergebilimsel Bir Çözümleme, Cilt 12, 2003, s. 85

 

Geçikli, Kubilay: Şark’a Farklı Bir Bakış: “The Talisman”, Cilt 19, Aralık 2006, s. 93

 

Giderer, Hakkı Engin: Robert Frost’dan “Dostça Bir Ziyaret”, Cilt 7, 1996, s. 237

 

Gültekin, Lerzan: James Joyce’un “Ölüler” Adlı Öyküsünde Yabancılaşma Sorunu,

                                Cilt 2, 1991, s. 186

 

Kangal, Dilek: “Gökkuşağı” (The Rainbow)’nda Üç Aşk Öyküsü, Cilt 6, 1995, s. 145

 

Kaya, Şebnem: Ölüme Hayat Çalmak: Seamus Heaney’nin “Bataklık Şiirleri” , Cilt 18,

                            Haziran 2006, s. 131

 

Korucu, Arzu: Bir Çağ-Bir Ramancı, Cilt 11, 2002, s. 89

 

McDonald, Jean: Şeytan Güzeldir: “Dracula”: Freudyen Roman ve Feminist Drama,

                               Çev.  Nazan Alioğlu, Cilt 17 Aralık 2005, s. 123

 

Şenlen, Sıla: Renesans Döneminde Osmanlı-İngiliz İlişkileri ve İngiliz Tiyatrosunda

                       Türk İmgesi, Cilt 19, Aralık 2006, s. 87

 

Topkins, Jane P. : Biçimciliğin Doğuşu: Kames’ten I. A. Richards’a, Çev. Lerzan

                               Gültekin, Cilt 1, 1990, s. 125

 

Tulpar, Sena: Jane Austen’ın “Persuation” Romanında Maddeci Bakış Açıları, Cilt 11,

                          2002, s. 63

 

Uysal, Mehmet Başak: Virginia Woolf’da Duygulanım Bozuklukları, Cilt 16 Haziran

                                         2005, s. 85

 

Yüksel, Ayşegül: İngiliz Tiyatrosunda Komedi Geleneği, Cilt 4, 1993, s. 151

 

 

 

                                                  İSPANYOL EDEBİYATI

                                                           LITTERATURE ESPAGNOLE

 

 

Atakan, Şebnem: Bir Gönüllü Sürgünün Gözünden Türk ve Doğu Kültürü, Cilt 14

                              Haziran 2004, s. 109

 

Atakan, Şebnem: Bir Oluşum Romanı Örneği: “Hiç”, Cilt 12, 2003, s. 115

 

Atakan, Şebnem: İspanyol Sürgün Romanı, Cilt 19, Aralık 2006, s. 121

 

Atakan, Şebnem: Juan Ramon Jimenez ve “Yenilikçi” Bir Başyapıt: “Platero ile Ben”,

                               Cilt 13, 2003, s. 73

 

Atakan, Şebnem: Miguel Delibes’in “Yol” Romanında Çocuk Olgusu, Cilt 11, 2002,

                               s. 103

 

Atakan, Şebnem: Pio Baraja’nın “Kötü Ot” Romanında Nietzsche ve Nihilizm, Cilt 13,

                              2003, s. 113

 

Bareau, Michel L.: Percepcion diffractée et reconstruction: anamorphique: Cervantes, Luis de

                                  León, Quevedo, Góngora, Cilt 20, Haziran 2007,

 

Canbolat, Yıldız Ersoy: Geçmişe Bağlı Çağdaş Bir Yazar: Carlos Fuentes, Cilt 2, 1991,

                                         s. 210

 

Canpolat, Yıldız Ersoy: Miguel Delibes’in “Tahtından İndirilmiş Prens” i, Cilt 3,

                                          1992, s. 92

 

Canpolat, Yıldız: “Platero ve Ben”, Cilt 1, 1990, s. 97

 

Cortines, Jacobo: Don Quijote ve Don Juan, İkilemlerimizin Yansıması, Çev.Erkan

                              Yurtaydın, Cilt 13, 2003, s. 121

 

Garcia, Ayfer Teker: İspanya İç Savaşı ve Tiyatro, Cilt 13, 2003, s. 99

 

Garcia, Ayfer Teker: İspanyol Barok Yazarı Baltasar Gracían’ın Schopenhauer ve

                                      Nietzsche  Üzerindeki Etkileri, Cilt 13, 2003, s. 79

 

Garcia, Ayfer Teker: İspanyol Tiyatrosunun Kökeni, Cilt 11, 2002, s. 109

 

Garcia, Ayfer Teker: Miguel Delibes’de Doğa İmgesi, Cilt 14 Haziran 2004, s. 101

 

Garcia, Ayfer Teker: Ramón del Vale-Inclán’dan Bir “Esperpento” Örneği: “Don

                                      Friolera’nın Boynuzları”, Cilt 13, 2003, s. 49

 

Kutlu, Mehmet Necati: Los Jenízaros Y Su Representación en “Los Baños De Argel” de

                                        Cervantes, Cilt 15 Aralık 2004, s. 139

 

Kutlu, Mehmet Necati: Luis Cernuda ve Sürgün, Cilt 13, 2003, s. 91

 

Önalp, Ertuğrul: Vida Y Obra Miguel de Cervantes, Cilt 15 Aralık 2004, s. 105

 

Önalp, Ertuğrul: Vincente Blasco Ibáñez ve Valensiya Romanları, Cilt 13, 2003, s. 7

 

Toledo, Hale Göknar: Miguel de Unamuno’nun Antonio Buero Vallejo Tiyatrosu’ndaki

                                       Yansımaları, Cilt 13, 2003, s. 41

 

Toledo, Hale: Galdós ve Bir Tiyatro Yapıtı: “Evin Delisi”, Cilt 9, 1999, s. 73

 

Toledo, Hale: Unamuno Tiyatrosu, Cilt 19, Aralık 2006, s. 115

 

ÜnsaL, Nil: “La Celestina”da Trajik ve Ko mik Olan, Cilt 13, 2003, s. 63

 

Ünsal, Nil: Altınçağ İspanyası’nda Günlük Yaşamın Edebiyattaki Yansısı, Cilt 14

                    Haziran 2004, s. 91

 

Ünsal, Nil: Bir Öykü Ustası: Ölümünün Otuzuncu Yıldönümünde Ignagio Aldecoa ve

                    Küçük   Öykülerinde İnsan, Cilt 9, 1999, s. 49

 

Ünsal, Nil: İç Savaş Sonrası İspanyol Romanında Köy, Cilt 19, Aralık 2006, s. 107

 

Ünsal, Nil: La Influencia de Auguste Comte En “Marianela” da Galdos, Cilt 13, 2003,

                   s. 125

 

Ünsal, Nil: Modern Gerçekçi Romana Doğru Atılan İlk Adım: Pikaresk Roman, Cilt 3,

                    1992, s. 100

 

Ünsal, Nil: Ölümünün Doksanıncı Yılında Don Juan Valera ve “Pepita Juménez” Adlı

                   Romanındaki Anlatım Sanatı, Cilt 6, 1995, s. 108

 

Ünsal, Nil: Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”u ile Camilo Jose Cela’nın “Pascual

                     Duarte’nin Ailesi” Üzerine İzleksel Bir İnceleme, Cilt 13, 2003, s. 23

 

 

                                          

                                              İSVİÇRE EDEBİYATI

                                                          LITTERATURE SUISSE

 

Ertem, Tuna: Ramuz’nün Yapıtlarında Çevre-İnsan İlişkisi, Cilt 1, 1990, s. 83

Ertem, Tuna: Le Sens de la Sincérité dans l’Oeuvre ramuzienne, Cilt 18, Haziran 2006,                   

                        s. 107

 

 

                                    İTALYAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI

                                           CULTURE ET LITTERATURE ITALIENNES

 

 

Adabağ, Necdet: Giacomo Leopardi, Cilt 5, 1994, s. 55

 

Alemdaroğlu, Semra: “Zenon’un Bilinci”ndeki Yenilikler, Cilt 12, 2003, s. 121

 

Alemdaroğlu, Semra: Carducci’nin Şiirlerinde Maremma Özlemi, Cilt 9, 1999, s. 37

 

Alemdaroğlu, Semra: Venüs’ün Doğuşu, Cilt 11, 2002, s. 133

 

Kuray, Gülbende: “İlahi Kamedi”de Kadın İmgeleri, Cilt 7, 1996, s. 180

 

Kuray, Gülbende: 20. Yüzyılın İlk Yarısında İtalya’da Gelişen Kültürel Akımlar ve

                                 İzleyicileri, Cilt 4, 1993, s. 171

 

Kuray, Gülbende: İtalya’da İkinci Dünya Savaşından Sonra Görülen Edebi Çalkantılar,

                                Cilt 5, 1994, s. 75

 

Öncel, Süheyla: Eugenio Montale, Cilt 6, 1995, s. 67

 

Öncel, Süheyla: Salvatore Quasimodo Yaşamı, Yapıtları ve Sanatı, Cilt 5, 1994, s. 43

 

Özkan, Nevin: Dino Buzzati-Yaşamı ve Sanatı, Cilt 6, 1995, s. 78

 

Uluğ, Semra: Italo Svevo ve Romanları, Cilt 3, 1992, s. 334

 

Yılmaz, Zuhal: “Tatar Çölü”, Cilt 12, 2003, s. 131

 

Yılmaz, Zuhal: İtalyan Endüstri Romanından Bir Kesit, Cilt 14 Haziran 2004, s. 115

 

 

                                                JAPON EDEBİYATI

                                                     LITTERATURE JAPONAISE

 

Erkin, Hüseyin Can: Çağdaş Japon Yazınında Türk İmgesine Bir Örnek: Shiba

                                    Ryotaro’nun  “Tepedeki Bulutlar” Eseri, Cilt 14 Haziran 2004,

                                    s. 127

 

 

                                              KIRGIZ EDEBİYATI

                                                      LITTERATURE KIRGHIZ

 

Canpolat, Mustafa: “Beyaz Gemi”de Toplumsal Eleştiri, Cilt 5, 1994, s. 13

 

Kazımoğlu, Samir: Cengiz Aytmatov ve Dünya Edebiyatı, Cilt 5, 1994, s. 26

 

Önertoy, Olcay: “Cemile” Üzerine Bir Değerlendirme, Cilt 5, 1994, s. 7

 

Tekin, Talat: Çıngız Aytmatov’un Yapıtlarında Şiirsel Anlatım ve Bunun Çevirilere

                        Yansıması, Cilt 5, 1994, s. 18

 

 

                                            KORE EDEBİYATI

                                                LITTERATURE KOREENNE

 

 

Oh, Eunkyung: Kore Romanında Aydın Kadınların Kimlik Arayışları, Cilt 11, 2002, s. 139

 

Lee, Nan a: 20. Yüzyıl Kore Şiirine Genel Bir Bakış, Cilt 5, 1994, s. 151

 

Lee, A Nan: Çağdaş Kore Romanının 1920’li Yıllardaki Özellikleri ve Bu Yıllardaki Edebi

                      Faaliyetler, Cilt 6, 1995, s. 116

 

 

                                      LATİN AMERİKA EDEBİYATI

                                            LITTERATURE D’AMERIQUE LATİNE

 

Atakan, Şebnem: Pablo Neruda y Nazım Hikmet: Una sision similar, Cilt 16 Haziran 

                              2005, s. 127

 

Masson, Jean-Claude: Nicalas Guillen ya da Yanılgının Gücü, Çev. Cengiz Ertem, Cilt 

                                       4, 1993, s. 198

 

 

 

                                              MACAR EDEBİYATI

                                                    LITTERATURE HONGROISE

 

Yusufoğlu, Hicran: 19 ve 20. Yüzyıllarda Macar Edebiyatında Çocuk, Cilt 3, 1992, s.

                                  105

 

 

                                         POLONYA EDEBİYATI

                                                LITTERATURE POLONAISE

 

Yüce, Neşe Taluy: “Ey Troya” Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 215

Yüce, Neşe Taluy: Nobel’i Bu Yıl Szymborska Adlı Bir Kadın Şair Aldı, Cilt 7, 1996,

                                s. 14

Yüce, Neşe Taluy: İki Savaş Arası Dönemde Üç Efsanevi Sanatçı: Witkiewicz, Schulz,

                               Gombrowicz, Cilt 15 Aralık 2004, s. 149

 

 

Owska-Zielinska, Ewa Odach: Tarihe Karşı Gülümseme, Çev. Neşe Taluy Yüce, Cilt 7,

                                                       1996, s. 18

 

Zagerzka, Bozena-Nastulanka, Krystyna: Wislava Szymborska ile Söyleşi,Çev.Agnieszka-              

                                                                       Ayşen Lytko, Cilt 7, 1996, s. 22

 

 

                                                   

                                                    RUS EDEBİYATI

                                                             LITTERATURE RUSSE

 

 

Arslan, Hülya: Kültürlerarası İletişimde Örnek Bir Çevirmen Kimliği: Olga Lebedeva,

                          Cilt 16 Haziran 2005, s. 133

 

Belova, K. A.: Türkiye’de Puşkin Çevirisi Tarihi, Çev. Hüseyin Kandemir, Cilt 11,

                          2002, s. 163

 

Dietrich, Ayşe: Ortaçağ Rus Edebiyatı, Cilt 12, 2003, s. 147

 

Ergenç, Leman: Sovyet Dönemi Yazarı Valentin Rasputin’in Eserlernide Sibirya,

                           Cilt 11, 2002, s. 145

 

Eyhenbaum, Boris Mihaylociç: Stefan Zweig: Tolstoy Üzerine, Çev Atlan Aykut, Cilt

                                                      18, Haziran 2006, s. 141

 

Eyhenbaum, Boris Mihayloviç: Yeşil Değnek Efsanesi, Çev Atlan Aykut, Cilt 19,

                                                      Aralık 2006, s. 127

 

Günal, Zeynep: Puşkin ve Ahmatova, Cilt 11, 2002, s. 151

 

Günal, Zeynep: Senkovski’nin Gözüyle Osmanlı Kültürü ve İstanbul, Cilt 9, 1999, s. 229

 

Kandemir, Hüseyin: İvan Gonçarov’un “Olağan Bir Hikaye” Adlı Eserine Eleştirel Bir

                                    Bakış, Cilt 15 Aralık 2004, s. 181

 

Karaören, Sami: El-Beyati ve Yesenin’den Şiir Çevirileri, Cilt 3, 1992, s. 343

 

Kaşoğlu, Ayla: Çağdaş Rus Yazarlarından A.G. Bitov ve “Puşkin Evi”, Cilt 14 Haziran

                          2004, s. 137

 

Kaşoğlu, Ayla: Postmodern Edebiyatın Rusya’daki Yansımaları, Cilt 11, 2002, s. 155

 

Olcay, Türkan: İvan S. Turgenyev’in “Bir Avcının Notları” Öykü Derlemesi Üzerine Bir

                            İnceleme, Cilt 15 Aralık 2004, s. 171

 

Parer, M. Özlem: İçeriğiyle Epigraf’ın Uyumu Çerçevesinde “Anna Karenina”, Cilt 16

                               Haziran 2005, s. 103

 

Parer, M. Özlem: Rus Biçimciliğinde “Yabancılaştırma” Yöntemi-The

                               “Defamiliarization”  technique in Russian Formalism, Cilt 12,

                                2003, s. 167

 

Zafer, Zeynep: Rus Edebiyat Biliminde ‘Skaz-Anlatı’ Terimi, Cilt 9, 1999, s. 237

 

 

                                     TÜRK KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI

                                           CULTURE ET LITTERATURE TURQUES

 

 

Aka, Pınar: Divan Edebiyatı ve Bütünlük, Cilt 17 Aralık 2005, s. 173

 

Aka, Pınar: Hilmi Yavuz Şiirinin Gelenekle İlişkisi, Cilt 12, 2003, s. 239

 

Aka, Pınar: Modernleşme, Gelenek ve Metin, Cilt 18, Haziran 2006, s. 171

 

Aka, Pınar: Tezer Özlü’nün Romanlarında Anlatıcının Bağımsızlaşma Çabası, Cilt 14

                     Haziran 2004, s. 155

 

Akay, Abdullah: Cahit Külebi ile Söyleşi, Cilt 6, 1995, s. 25

 

Akın, Cahit: Nazım Hikmet’in “Kuvâyi Milliye”sinde Köylüye Toplumcu Gerçekçi Bakış,

                      Cilt 12, 2003, s. 213

 

Akkoyun, Tülay: Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” Adlı Yapıtında Yeni Roman İzleri, Cilt

                              11, 2002, s. 181

 

Aktaş, Hasan: Eslafta ve Halefte Dekadanlık, Cilt 11, 2002, s. 187

 

And, Metin: Başlangıcından Günümüze Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış, Cilt 1, 1990, s. 47

                     1990, s. 141

 

And, Metin: Tiyatromuzun Bugünü ve Yarını Üzerine Olumsuz Düşünceler, Cilt 3, 1992,

                       s. 349

 

Atakan, Şebnem: Bir Gönüllü Sürgünün Gözünden Türk ve Doğu Kültürü, Cilt 14

                               Haziran 2004, s. 109

 

Atakan, Şebnem: Pablo Neruda y Nazım Hikmet: Una sision similar, Cilt 16 Haziran

                               2005, s. 127

 

Ateşman, Ender: Post-Modern “Yeni Hayat”, Cilt 6, 1995, s. 59

 

Aytaç, Gürsel: Erhan Bener, Cilt 5, 1994, s. 37

 

Baypınar, Yüksel: Türk Şairleri Türkçeye Çevirmek, Cilt 3, 1992, s. 355

 

Bezirci, Asım: Rıfat Ilgaz ve Şiiri, Cilt 4, 1993, s. 7

 

Çalışkan, Hamit: Hicivde İroni: Defoe, Swift, Nesin, Cilt 6, 1995, s. 124

 

Çeri, Bahriye: Tutkunun Romanı: “Boğazkesen”, Cilt 7, 1996, s. 88

 

Çetaku, Drita: Mario Levi’nin “Masal” ında Yitik Anların Anıları, Cilt 12, 2003, s. 231

 

Dilek, S. Yalçın: “Allegro Ma Non Troppo”: Kemanın Susturduğu Yürek, Cilt 7, 1996,

                               s.76

 

Dumont, Paul: Çocuk Edebiyatı: Türk İlericilerinin Yeni Bir Silahı, Çev. Cengiz Ertem,

                          Cilt 2, 1991, s. 60

 

Erkin, Hüseyin Can: Çağdaş Japon Yazınında Türk İmgesine Bir Örnek: Shiba

                                     Ryotaro’nun  “Tepedeki Bulutlar” Eseri, Cilt 14 Haziran 2004,

                                    s. 127

 

Ertem, Cengiz: Fantastik Edebiyat ve “Aşkı Giyinen Adam”, Cilt 12, 2003, s. 189

 

Genç, Ayten: Nurten Ay’ın “Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı” Üzerine, Cilt 3, 1992, 

                      s. 363

 

Halman, Talat Sait: Yunus Emre: A Triumph of Humanism-Yunus Emre: Hümanızmin

                                    Zaferi (Geniş Özet), Cilt 2, 1991, s. 37-45

 

İnal, Gülseli: Türk Edebiyatında Gelenek ve Kopma, Cilt 3, 1992, s. 214

 

Kademoğlu, Mustafa: Yaşayan Rüştü Onur, Cilt 3, 1992, s. 30

 

Kahraman, Hasan Bülent: Türk Şiirinde Gelenek-Güncellik Eklemlenmesine ve

                                                 İlişkisine  ‘Özne’ Kavramı Dolaylarında ve Modernizm-

                                               Postmodernizm  Çerçevesinde Bakış Denemesi, Cilt 3,

                                               1992, s. 225

 

Kıran, Ayşe(Eziler): Masal, Halk Hikayesi, Öykü Kavşağında Murathan Mungan’ın

                                    Anlatıları, Cilt 7, 1996, s. 31

 

Kula, Onur Bilge: Oya Baydar Romanında Erk ve Erklilik Sorunsalı, Cilt 20, Haziran 2007,

 

Melıkov, T.D. : Garip Akımı ve Orhan Veli’nin Sanatı, Çev. Özlem Parer, Cilt 15

                             Aralık 2004, s. 161

 

Mesbah, B. Sevinç: Franz Kafka’dan Özdemir Asaf’a Eleştirel Öyküler, Cilt 3, 1992, s.

                                 368

 

Oluklu, İbrahim: Ölüme Karşı Dünya: Deniz Başaran, Cilt 1, 1990, s. 71

 

Önder, Ali Rıza: Yunus Emre’nin Kimliği ve Kişiliği, Cilt 2, 1991, s. 50

 

Önertoy, Olcay: Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiir Anlayışı, Cilt 18, Haziran 2006, s. 145

 

Önertoy, Olcay: İki “Acımak” Romanı, Cilt 12, 2003, s. 181

 

Önertoy, Olcay: Kemal Tahir’in Bir Üçlemesi (Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu,

                             Büyük  Mal), Cilt 1, 1990, s. 19

 

Önertoy, Olcay: Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro Anlayışı, Cilt 2, 1991, s. 55

 

Önertoy, Olcay: Tevfik Fikret ve “Şermin”, Cilt 3, 1992, s. 58

 

Özcan, Emin: La Représentatiın du monde paysan: George Sand, Kemal Tahir, Melih

                             Cevdet Anday, Cilt 16 Haziran 2005, s. 47

 

Özcan, M. Emin: Jean-Paul Sartre ve Melih Cevdet Anday Tiyatrolarında Toplumsal

                               Özne  Olarak Birey, Cilt 7, 1996, s. 143

 

Özmen, Kemal: Tanzimat Edebiyatında “Victor Hugo Olayı”, Cilt 15 Aralık 2004, s. 15

 

Sağlam, Musa Yaşar: Metin Kaçan’ın “Ağır Roman”ı Örnekleminde Argo, Cilt 7, 1996,

                                     s. 65

 

Sakallı, Cemal: Türk Göçmen Yazınında Türk Kültürü İzleri, Cilt 18, Haziran 2006,

                           s. 163

 

Saraçoğlu, Semra: Orhan Pamuk’un “Kar” Adlı Romanında Métafiction-Üstkurmaca,

                                Cilt 16 Haziran 2005, s. 117

 

Sazyek, Hakan: Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Beş Yeni Yazar, Cilt 1,

 

Sucu, Müge: Ahmed Midhat’ın “Müşâhedat”ı ile André Gide’in “Kalpazanlar”ı

                      Üzerine Bir İnceleme, Cilt 8, 1998, s. 335

 

Şener, Sevda: Mehmet Baydur, Cilt 1, 1990, s. 43

 

Turan, Metin: Aşık Veysel ve Gelenek, Cilt 5, 1994, s. 39

 

Turan, Metin: Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 171

 

Turan, Metin: Enver Gökçe ve Şiiri Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 67

 

Turan, Metin: İsmail Gümüş’ün Yapıtlarında Göçmenlik ve Boşnaklık İzleği, Cilt 9,

                          1999, s. 255

 

Turan, Metin: Oğuz Tansel ve Şiiri, Cilt 6, 1995, s. 62

 

Turan, Metin: Türk Edebiyatının Bir Yitiği: Ümit Kaftancıoğlu, Cilt 7, 1996, s. 106

 

Turan, Metin: Ulusal Bir Sanat Yaratmanın Ardındaki Kültür İnsanı Portresi: Ahmet

                            Kutsi Tecer, Cilt 11, 2002, s. 171

 

Turan, Metin: Yazınsal Gelişim ve Toplumsal Değişme Bağlamında Adalet Ağaoğlu

                           Öykücülüğü, Cilt 16 Haziran 2005, s. 111

 

Turan, Metin: Yeni Azerbaycan Şiiri ve Hamlet İsahanlı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 163

 

Uçarol, Tuncer: Rıfat Ilgaz’ın Şiirlerinde Dize Başları, Noktalama İmleri, Cilt 18,

                            Haziran 2006, s. 151

 

Uturgauri, Svetlana N.Nâzım Hikmet’in Düzyazı Sanatı: “Yaşamak Güzel Şey Be                                            Kardeşim” Romanı Çev. Zeynep Günal, Cilt 20, Haziran 2007,

 

Uturgauri, Svetlana: Türk Edebiyatında Tanzimat Döneminin Rus Araştırmacılarca

                                    İncelenmesi (Çev. Hülya Arslan), Cilt 12, 2003, s. 177

 

Ülkü, Güler: An analysis of a short-story from a schematic structure perspective, Cilt 11,

                        2002, s. 79

 

Ünsal, Nil: Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”u ile Camilo Jose Cela’nın “Pascual

                     Duarte’nin Ailesi” Üzerine İzleksel Bir İnceleme, Cilt 13, 2003, s. 23

 

Yağcı, Ömer: Sabahattin Ali’yi Anmak, Cilt 1, 1990, s. 107

 

 

 

 

                                             (ÇADAŞ) YUNAN EDEBİYATI

         LITTERATURE GRECQUE CONTEMPORAINE / CONTEMPORAIN GREK LITERATURE

 

Ahmet, İbrahim Kelağa: Çağdaş Yunan Çocuk Edebiyatında Tarihsel Roman: Alki Zei'nin  

                                          "Petro'nun Uzun Gezintisi" Adlı Romanı, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Demirözü, Damla: On Sekiz Metin: Yunan Edebiyat Dünyasından Albaylar Cuntasına 

                                (1967-1974) Karşı Yükselen Ses, Cilt 14 Haziran 2004, s. 177

Demirözü, Damla:Yunan Romanından Türk Anlatısına Yapılan Çeviriler ya da İki Ülke  

                               İlişkilerinin Edebiyat Üzerinden Okunması, Cilt 20, Haziran 2007, s.