Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English

                                          

 

 

DİZİN 5: Öykü-Deneme-Anı- Günlük-Not- Söyleşi-Açış Konuşması. Yazar Soyadı Alfabetik  

                Sırasına Göre

INDEX 5: Nouvelles-Essais-Mémoires-Journal-Notes-Interview-Discours d’Inauguration.  

                Selon   l’ordre alphabétique des noms d’auteurs

 

                                                    A

 

Akay, Abdullah: Cahit Külebi ile Söyleşi, Cilt 6, 1995, s. 25

 

Aytaç, Gürsel: Edebiyat Üzerine, Cilt 6, 1995, s. 49

 

Aytaç, Gürsel: Graz Sempozyumundan Notlar ya da Günümüzde Fen Bilimleri  

                          Karşısında Edebiyat Bilimleri, İngilizce Karşısında Öteki Diller, Cilt    

                           12, 2003, s. 247

                                                 

 

                                                    B

 

Balel, Mustafa: D’une langue étrangère forcément choisie à la francophonie, Cilt 

                           18, Haziran 2006, s. 203

BaleL, Mustafa: Iniciatrice, Cilt 19, Aralık 2006, s. 19

 

Bele, Tansu: Yaz Geçti, Cilt 4, 1993, s. 134

 

Beşkardeş, Oktay: Açış Konuşması/Discours d’Inauguration, Cilt 8, 1998, s. XVII

 

Bizet, François: Açış Konuşması-Discour d’Inauguration, Cilt 10, 2001, s. XXIII

 

Buzzati, Dino: Pelerin, Çev. Nevin Özkan, Cilt 6, 1995, s. 82

 

 

                                                     C

 

Cinozoğlu, Hüseyin Avni: Ahmet Oktay’ın “Gérard de Nerval Şiiri”, Cilt 18, 

                                             Haziran 2006, s. 2

                                                   

 

                                                       E

 

Edgü, Ferid: Büyük Ustayı Ziyaret, Cilt 9, 1999, s. 211

 

Edgü, Ferid: Besuch Beim Groben Meister, Çev. Bengül Çetintaş-Petra C. Farangis, 

                            Cilt 9, 1999, s. 219

 

Emre, Gültekin: Bir Yaşamda İki Dünya, Cilt 4, 1993, s. 127

 

Ertem, Cengiz: Açış Konuşması/Discours d’Inauguration, Cilt 8, 1998, s. IX

 

Ertem, Cengiz: Interview sur André Gide avec Alain Goulet, Cilt 8, 1998, s. 259

 

Ertem, Cengiz: Alain Goulet ile Gide Üzerine Söyleşi, Cilt 8, 1998, s. 265

 

Ertem, Cengiz: Açış Konuşması-Discour d’Inauguration, Cilt 10, 2001, s. XV

 

Ertem, Tuna: Açış Konuşması-Discours d’Inauguration, Cilt 16 Haziran 2005, s. 8

                                                     F

 

Frisch, Max,: Montauk, Çev. Gürsel Aytaç, Cilt 4, 1993, s. 33

 

 

                                                     G

 

Gombrowicz, W.: Günlük (V. Bölüm), Çev. Neşe Taluy Yüce, Cilt 17 Aralık 2005,

                                s. 153

 

Gökhan, HaliL: Taşra Sorunsalı, Cilt 4, 1993, s. 141

 

Griffe, B.: Bir Fransız Subayının Atatürk ile İlgili Anısı, Çev. Nurmelek Mataracı, 

                   Cilt 3, 1992, s. 383

 

Güler, Mehmet: Balonlar Gökyüzünün Olsun, Cilt 3, 1992, s. 49

 

Güler, Mehmet: Edebiyatsız Çocuk ya da Çocuksuz Edebiyat, Cilt 4, 1993, s. 167

 

Güler, Mehmet: Kent Kültürümüz, Cilt 6, 1995, s. 55

 

Gündoğdu, Cengiz: Yeni Bir Sabah Bekliyor, Cilt 1, 1990, s. 93

 

Günel, Burhan: Akide Şekerleri, Cilt 2, 1991, s. 21

 

Günel, Burhan: Türk Romanı Üzerine, Cilt 1, 1990, s. 35

 

 

                                                       İ

 

İnal, Tuğrul: “Hoşgörü Yılı” 1995’in Düşündürdükleri, Cilt 6, 1995, s. 122

 

İnal, Tuğrul: Açış Konuşması/Discours d’Inauguration, Cilt 8, 1998, s. XXI

 

İnal Tuğrul: Bir Okuma Önerisi Olarak Empati Yöntemi, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

 

 

                                                      K

 

Karakaş, Mustafa: Kafka ve Perspektif, Cilt 18, Haziran 2006, s. 209

 

Kasimi, Ahmed Nedim: Faytoncu, Çev. Asuman Belen Özcan, Cilt 15 Aralık 2004,           

                                         s. 79

 

Kula, Onur Bilge: Yazınsal Özgürlük, Cilt 18, Haziran 2006, s. 183

 

Kuprin, Aleksandr İvanoviç : Tolstoy’u “Aziz Nikolay” Gemisinde Gördüğüm     

                                                   An, Çev Atlan Aykut, Cilt 15 Aralık 2004, s. 157

                                                                

 

                                                        M

 

Márquez, Gabriel García: Latin Amerika’nın Yalnızlığı (La soledad de América 

                                              Latina), Çev. Şebnem Atakan, Cilt 13, 2003, s. 129

 

Maupassant, Guy de: Menuet, Çev. Nazmiye Topçu, Cilt 4, 1993, s. 66

 

Mührınger, Doris: “Bindokuzyüzonüç, Yolda Bir Adam” , Çev. Gürsel Aytaç,

                                   Cilt 1, 1990, s. 33

 

Masson, Jean-Claude: Nicalas Guillen ya da Yanılgının Gücü, Çev. Cengiz Ertem,     

                                       Cilt 4, 1993, s. 198

 

                                                   

 

                                                    Ö

 

Özünal, Mucize: Anlatılmış Romandan Yaratılmış Romana, Cilt 2, 1991, s. 217

 

Özünal, Mucize: Mendil, Cilt 4, 1993, s. 125

                                                  

 

                                                     P

 

Pavese, Cesare: “Zaman” , Çev. Elçin Kumru, Cilt 7, 1996, s. 210

 

Petrov, Yevgeni: İlf’le İlgili Anılardan, Çev. Zeynep Günal, Cilt 14 Haziran 2004, 

                             s. 145

 

Petrov, Yevgeni: Ilf’le İlgili Anılardan-Ölümünün Beşinci Yılı İçin, Çev Zeynep 

                             Günal, Cilt 16 Haziran 2005, s. 99

                                                  

 

                                                    

                                                       R

 

Ramuz, Charles-Ferdinand: Yoksul Sepetçi, Çev. Tuna Ertem, Cilt 2, 1991, s. 27

 

Ramuz, Charles -Ferdinand: Adam ve Üç Hayalet, Çev. Tuna Ertem, Cilt 3,

                                                  1992, s. 15

 

 

                                                       S

 

Sarkar, Ranajit: L’Homme dans son avenir, Cilt 9, 1999, s. 83

 

Sarkar, Ranajit: Gelişim Sürecinde İnsan, Çev. Zeynep Oral Alp, Cilt 9, 1999,

                              s. 87

 

Saylan, Türkan: Bir Anı, Cilt 2, 1991, s. 18

 

Sercan, Mustafa: Çöküntü, Cilt 1, 1990, s. 111

 

Sontag, Susan: Edebiyat Özgürlüktür, Çev. Angelika Arman, Cilt 14 Haziran 2004,

                          s. 219

 

                                                          

 

                                                            T

 

Toledo, Hale Göknar: El General Venezolano Francisco de Miranda En  Estambul:                

                                      Algunas  Observaciones Sobre Su Viaje Y Descripcion De La   

                                      Capital Otomana En 1786, Cilt 15 Aralık  2004, s. 125

 

                                                           Z

 

Zagerzka, Bozena-Nastulanka, Krystyna: Wislava Szymborska ile Söyleşi, Çev.Agnieszka-           

                                                                       Ayşen Lytko, Cilt 7, 1996, s. 22