Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English

                                          

 

 

 

DİZİN 3:  Üzerinde çalışılan Yazarların  Soyadlarına göre alfabetik sıra

INDEX 3: Selon l’ordre alphabétique des noms d’auteurs étudiés

 

                                                      A

 

 

AĞAOĞLU, ADALET

 

Turan, Metin: Yazınsal Gelişim ve Toplumsal Değişme Bağlamında Adalet Ağaoğlu                          Öykücülüğü, Cilt 16 Haziran 2005, s. 111

 

 

AHMATOVA, ANNA

 

Günal, Zeynep: Puşkin ve Ahmatova, Cilt 11, 2002, s. 151

 

 

ALDECOA, IGNAGIO

 

Ünsal, Nil: Bir Öykü Ustası: Ölümünün Otuzuncu Yıldönümünde Ignagio Aldecoa ve

                    Küçük   Öykülerinde İnsan, Cilt 9, 1999, s. 49

 

 

ALİ, SABAHATTİN

 

Ünsal, Nil: Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”u ile Camilo Jose Cela’nın “Pascual

                     Duarte’nin Ailesi” Üzerine İzleksel Bir İnceleme, Cilt 13, 2003, s. 23

 

Yağcı, Ömer: Sabahattin Ali’yi Anmak, Cilt 1, 1990, s. 107

 

 

ALTAN, AHMET

 

Sazyek, Hakan: Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Beş Yeni Yazar, Cilt 1,

                              1990, s. 141

 

 

ANDAY, MELİH CEVDET

 

Özcan, M. Emin: Jean-Paul Sartre ve Melih Cevdet Anday Tiyatrolarında Toplumsal Özne

                                Olarak Birey, Cilt 7, 1996, s. 143

Özcan, Emin: La Représentatiın du monde paysan: George Sand, Kemal Tahir, Melih

                            Cevdet Anday, Cilt 16 Haziran 2005, s. 47

 

 

ARAGON, LOUIS

 

Baysan, Gül Tekay: Aragon, Poète d’Elsa, Cilt 11, 2002, s. 27

 

 

ASAF, ÖZDEMİR

 

Mesbah, B. Sevinç: Franz Kafka’dan Özdemir Asaf’a Eleştirel Öyküler, Cilt 3, 1992, s.

                                  368

 

 

AUSTEN, JANE

 

Tulpar, Sena: Jane Austen’ın “Persuation” Romanında Maddeci Bakış Açıları, Cilt 11,

                         2002, s. 63

 

Elbir, N. Belgin: Gizli Bir Aşkın Öyküsü: “Emma”, Cilt 14 Haziran 2004, s. 67

 

 

AY, NURTEN

 

Genç, Ayten: Nurten Ay’ın “Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı” Üzerine, Cilt 3, 1992, s. 363

 

 

AYTMATOV, CENGİZ

 

Canpolat, Mustafa: “Beyaz Gemi”de Toplumsal Eleştiri, Cilt 5, 1994, s. 13

 

Kazımoğlu, Samir: Cengiz Aytmatov ve Dünya Edebiyatı, Cilt 5, 1994, s. 26

 

Önertoy, Olcay: “Cemile” Üzerine Bir Değerlendirme, Cilt 5, 1994, s. 7

 

Tekin, Talat: Çıngız Aytmatov’un Yapıtlarında Şiirsel Anlatım ve Bunun Çevirilere

                      Yansıması, Cilt 5, 1994, s. 18

 

                                                      

                                                             B

 

 

BACHMAN, INGEBORG

 

Ünal, Çiğdem: Ingeborg Bachman’ın “Ağustos Böcekleri” Adlı Radyo Oyunu, Cilt 9,

                          1999, s. 189

 

 

BARAJA, PIO

 

Atakan, Şebnem: Pio Baraja’nın “Kötü Ot” Romanında Nietzsche ve Nihilizm, Cilt 13,

                               2003, s. 113

 

 

BAREILLES, ROLAND

 

Çetin, Gülser: Roland Bareilles’in Osmanlı’nın Alacakaranlığı adlı yapıtında  Türk imgesi,

                           Cilt 20, Naziran 2007,

 

 

BAŞARAN, DENİZ

 

Oluklu, İbrahim: Ölüme Karşı Dünya: Deniz Başaran, Cilt 1, 1990, s. 71

 

 

BATAILLE, GEORGES

 

Bizet, François: Georges Bataille, Critique de Jean Genet, Cilt 15 Aralık 2004, s. 33

 

Bizet, François: Trois lecteurs de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 189

 

 

BAUDELAIRE, CHARLES  

 

Kula, Nedim: Baudelaire’nin Şiirinde Belirgin Özellikler, Cilt 2, 1991, s. 170

 

Spencer, Judith: L’Eurytmie ophidienne Chez Baudelaire: Deux Temporalités

                              antinominales  du Devenir Poètique, Cilt 14 Haziran 2004, s. 21

 

 

BAYDAR, OYA

 

Kula, Onur Bilge: Oya Baydar Romanında Erk ve Erklilik Sorunsalı, Cilt 20, Naziran 2007,

 

 

BAYDUR, MEHMET

 

Şener, Sevda: Mehmet Baydur, Cilt 1, 1990, s. 43

 

 

BEAUVOIR, SIMONE de

 

İnal, Tanju: Simone de Beauvoir’ı Anarken, Cilt 2, 1991, s. 135

 

 

BECKETT, SAMUEL

 

Yüksel, Ayşegül: Samuel Beckett ve Çağdaş İnsanın Söyleni, Cilt 2, 1991, s. 97

 

 

BENER, ERHAN

 

Aytaç, Gürsel: Erhan Bener, Cilt 5, 1994, s. 37

 

 

BHASA

 

Can, H. Derya: İki Hint Dramının Karşılaştırılması, Cilt 14 Haziran 2004, s. 51

 

 

BITOV, A.G.

 

Kaşoğlu, Ayla: Çağdaş Rus Yazarlarından A.G. Bitov ve “Puşkin Evi”, Cilt 14 Haziran

                           2004, s. 137

 

 

BORCHERT, WOLFGANG

 

Kaya, Ünal: Alman Kısa Öyküsü, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

 

BRECHT, BERTOLT

 

Sağlam, Musa Yaşar: Ölümünün 40. Yıldönümünde Bertolt Brecht, Cilt 7, 1996, s. 7

 

 

BRETON, ANDRE

 

Kula Nedim: Blaise Cendrars, Max Jacob, André Breton ve Saint-John Perse Gibi

                       Şairlerin  XX. Yüzyıl Fransız Şiirine Getirdikleri Yenilikler, Cilt 4, 1993, s.

                       209

 

 

BROWN, CHARLES BROCKDEN

 

Mull, Çiğdem Pala: Wieland; or, the Transformation: An American [Gothic] Tale, Cilt 18,

                                   Haziran 2006, s. 87

 

 

BRUCKNER, KARL

 

Özyer, Nuran: Karl Bruckner’in “Türk Kızı Lale” Romanı Üzerine, Cilt 6, 1995, s.87

 

 

BUTOR, MICHEL

 

Ölmez, Zümral: Michel Butor’un “Zaman Kullanım Çizelgesi” Adlı Romanında

                            Metinlerarası İlişkiler, Cilt 9, 1999, s. 145

 

Ölmez, Zümral: Michel Butor’un “Mobile” inde Tipografi, Cilt 12, 2003, s. 79

 

 

BUZZATI, DINO  

 

Özkan, Nevin: Dino Buzzati-Yaşamı ve Sanatı, Cilt 6, 1995, s. 78

 

Yılmaz, Zuhal: “Tatar Çölü”, Cilt 12, 2003, s. 131

 

                                                 

                                                    C

 

 

 CAMUS, ALBERT  

 

Demirkan, Murat: L’Absurde et l’Humour dans l“Etranger” de Camus, Cilt 14 Haziran

                                  2004, s. 29

 

Sunel, Hamit: “Yabancı”da Gerçeklik, Cilt 2, 1991, s. 124

 

 

CARDUCCI, G.

 

Alemdaroğlu, Semra: Carducci’nin Şiirlerinde Maremma Özlemi, Cilt 9, 1999, s. 37

 

 

CELA, CAMILO JOSE

 

Ünsal, Nil: Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”u ile Camilo Jose Cela’nın “Pascual

                    Duarte’nin Ailesi” Üzerine İzleksel Bir İnceleme, Cilt 13, 2003, s. 23

 

 

CÉLINE, LOUIS-FERDINAND

 

Çetin, Gülser: L’Image de l’étranger dans la Trilogie allemande de Louis-Ferdinand

                          Céline, Cilt 12, 2003, s. 47

 

 

CENDRARS, BLAISE

 

Kula Nedim: Blaise Cendrars, Max Jacob, André Breton ve Saint-John Perse Gibi

                       Şairlerin  XX. Yüzyıl Fransız Şiirine Getirdikleri Yenilikler, Cilt 4, 1993, s.

                      209

 

 

CERNUDA, LUIS

 

Kutlu, Mehmet Necati: Luis Cernuda ve Sürgün, Cilt 13, 2003, s. 91

 

 

CERVANTES, MIGUEL de

 

Bareau, Michel L.: Percepcion diffractée et reconstruction: anamorphique: Cervantes, Luis de

                                    León, Quevedo, Góngora, Cilt 20, Haziran 2007,

 

Cortines, Jacobo: Don Quijote ve Don Juan, İkilemlerimizin Yansıması, Çev.Erkan

                               Yurtaydın, Cilt 13, 2003, s. 121

 

Kutlu, Mehmet Necati: Los Jenízaros Y Su Representación en “Los Baños De Argel” de

                                          Cervantes, Cilt 15 Aralık 2004, s. 139

 

Önalp, Ertuğrul: Vida Y Obra Miguel de Cervantes, Cilt 15 Aralık 2004, s. 105

 

 

CHESSEX, JACQUES

 

Demir, Nurmelek: Jacques Chessex ve “Voltaire Rüyası”nda İnsanlık Durumu, Cilt 14

                                 Haziran 2004, s. 43

 

 

CHOPIN, KATE  

 

Aytür Necla: Kate Chopin ve “Uyanış”, Cilt 2, 1991, s. 179

 

 

CICERO

 

Öktem, Filiz: Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu, Cilt 7, 1996, s. 157

 

Öktem, Filiz: Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu (2), Cilt 9, 1999, s. 19

 

 

CINGRIA, CHARLES-ALBERT  

 

Demir, Nurmelek: Charles-Albert Cingria ve İnsanca Bir Yaşam Arayışı, Cilt 11, 2002, s.

                                  125

 

 

                                                       D                

 

 

DANTE

 

Öktem, Filiz: Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu, Cilt 7, 1996, s. 157

 

 

DEFOE, DANIEL

 

Çalışkan, Hamit: Hicivde İroni: Defoe, Swift, Nesin, Cilt 6, 1995, s. 124

 

 

DELIBES, MIGUEL  

 

Atakan, Şebnem: Miguel Delibes’in “Yol” Romanında Çocuk Olgusu, Cilt 11, 2002, s. 103

 

Canpolat, Yıldız Ersoy: Miguel Delibes’in “Tahtından İndirilmiş Prens” i, Cilt 3, 1992, s.

                                           92

 

Garcia, Ayfer Teker: Miguel Delibes’de Doğa İmgesi, Cilt 14 Haziran 2004, s. 101

 

 

DERRIDA, JACQUES

 

Bizet, François: Trois lecteurs de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 189

 

 

DICKENS, CHARLES

 

Elbir, Belgin: “David Copperfield”: Çocukluktan Olgunluğa, Cilt 3, 1992, s. 111

 

Elbir, Belgin: On Dokuzuncu Yüzyıldan Üç Usta Romancı: C. Dickens, W. M. Thackeray

                          ve G. Eliot, Cilt 5, 1994, s. 104

 

Elbir, Belgin: Charles Dickens'ın Kasvetli Ev Romanında Anlatıcılar ve Anlatım Yöntemleri,

                          Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

 

DIMOV, DIMITIR

 

Çakmakçı, İ. Murat: Bulgaristan’da Toplumcu Gerçekçilik Döneminde Yaşanan Yazınsal

                                     Değişiklikler ve “Tütün” Romanı Davası, Cilt 15 Aralık 2004, s. 5

 

 

DURAS, MARGUERITE

 

Er, Ayten: Marguerite Duras’ın Oyunlarında Metindışı Kişilerin İşlevi, Cilt 9, 1999, s. 135

 

Er, Ayten: Marguerite Duras Tiyatrosuna Genel Bir Bakış, Cilt 11, 2002, s. 39

 

İnal, Tanju: Marguerite Duras ve “Lavanta Çiçeği”, Cilt 1, 1990, s. 59

 

 

DÜRRENMATT, FRIEDRICH

 

Onaran Sevil: Frıedrich Dürrenmatt'ın Grotesk Dünyası. "Die Panne"(Kaza)  Öyküsündeki

                         "Grotesk "Öğelerin Açılımları, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

                                                   

                                                             E

 

  

EL-AKKAD, ABBAS MAHMUD

 

Aytaç, Bedrettin: Deneme Yazarı Olarak Abbas Mahmud El-Akkad, Cilt 9, 1999, s. 95

 

 

EL-BEYATİ, ABDÜL VAHAP

 

Karaören, Sami: El-Beyati ve Yesenin’den Şiir Çevirileri, Cilt 3, 1992, s. 343

 

 

ELIOT, GEORGE

 

Elbir, Belgin: On Dokuzuncu Yüzyıldan Üç Usta Romancı: C. Dickens, W. M. Thackeray

                         ve G. Eliot, Cilt 5, 1994, s. 104

 

 

ELUARD, PAUL

 

Kula, Nedim: Paul Eluard’ın Şiirinde Yansımalar, Cilt 9, 1999, s. 125

 

 

EMRE, YUNUS

 

Halman, Talat Sait: Yunus Emre: A Triumph of Humanism-Yunus Emre: Hümanızmin

                                   Zaferi (Geniş Özet), Cilt 2, 1991, s. 37-45

 

Önder, Ali Rıza: Yunus Emre’nin Kimliği ve Kişiliği, Cilt 2, 1991, s. 50

 

 

ENZENSBERGER, HANSMAGNUS

 

Aytaç, Gürsel: “Ah Avrupa”, Cilt 3, 1992, s. 295

 

 

ERAY, NAZLI

 

Ertem, Cengiz: Fantastik Edebiyat ve “Aşkı Giyinen Adam”, Cilt 12, 2003, s. 189

 

 

EROĞLU, MEHMET

 

Sazyek, Hakan: Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Beş Yeni Yazar, Cilt 1,

                             1990, s. 141

 

 

ES-SEYYÂB, BEDR ŞÂKİR

 

Er, Rahmi: Bedr Şâkir Es-Seyyâb ve “Yağmurun Türküsü”, Cilt 18, Haziran 2006, s. 95

 

 

EUGENIO, MONTALE

 

Öncel, Süheyla: Eugenio Montale, Cilt 6, 1995, s. 67

 

                                                       

                                                    F

 

 

FİKRET, TEVFİK  

 

Önertoy, Olcay: Tevfik Fikret ve “Şermin”, Cilt 3, 1992, s. 58

 

 

FRIEL, BRIAN

 

Berk, Özlem: Sömürgecilik, Dil ve Brian Friel’in “Çeviriler”i, Cilt 18, Haziran 2006, s.

                            189

 

 

FROST, ROBERT

 

Giderer, Hakkı Engin: Robert Frost’dan “Dostça Bir Ziyaret”, Cilt 7, 1996, s. 237

 

 

FUENTES, CARLOS

 

Canpolat, Yıldız Ersoy: Geçmişe Bağlı Çağdaş Bir Yazar: Carlos Fuentes, Cilt 2, 1991,

                                          s. 2

 

                                                              G

 

 

GALDOS, BENITO PEREZ

 

Ünsal, Nil: La Influencia de Auguste Comte En “Marianela” da Galdos, Cilt 13, 2003, s.

                    125

 

 

GALDOS, VIDA de

 

Toledo, Hale: Galdós ve Bir Tiyatro Yapıtı: “Evin Delisi”, Cilt 9, 1999, s. 73

 

 

GENET, JEAN  

 

 

Barker, Bill: Colloque Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 183

 

Bizet, François: Georges Bataille, Critique de Jean Genet, Cilt 15 Aralık 2004, s. 33

 

Bizet, François: Trois lecteurs de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 189

 

Bizet, François: Une Communication sans échange, Cilt 10, 2001, s. 43

 

Dichy, Alber: Genet, le mystère des commencements, Cilt 10, 2001, s. 1

 

Hanrahan, Mairéade: Les Mots de la Fin, Cilt 10, 2001, s. 57

 

İnal, Tanju: Jean Genet: “Gülün Mucizesi”inde İmgelemin Büyüsü, Cilt 10, 2001, s. 23

 

Kıran, Ayşe Eziler: Sözcelem Süreçlerinde Özyaşamöyküsel Öğeler ve “Gülün Mucizesi”,

                                   Cilt 10, 2001, s. 85

 

Kutlu, Nuran: Jean Genet Romanında Yananlam Boyutu, Cilt 10, 2001, s. 11

 

Neutres, Jérôme: Un Captif amoureux: le voyage en orient de Genet ou “la fraîcheur de

                                n’être plus en France”, Cilt 10, 2001, s. 171

 

Öndül, Selda: Genet Oyunlarında Fantazi, Cilt 10, 2001, s. 145

 

Özçelebi, Ali: Türkçede Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 33

 

Öztokat, Nedret: Jean Genet’nin Yapıtı: Bir Ayrılık Sanatı, Cilt 10, 2001, s. 115

 

Pinguet, Catherine: Un Captif amoureux de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 123

 

Senemoğlu, Osman: Jean Genet’de Olmak ve Görünmek, Cilt 10, 2001, s. 77

 

Soysal, Ahmet: Poésie de Genet, Cilt 10, 2001, s. 139

 

 

GIDE, ANDRE

 

Aksoy, Ekrem: “Eugénie Grandet” ve “Kalpazanlar”, Cilt 8, s. 117

 

Bizet, François: Faut-il lire Corydon?, Cilt 8, 1998, s. 75

 

Çokövün, Aşkın- Kayra, Erol: L’Individualisme gidien, Cilt 8, 1998, s. 65

 

Demirkan, Murat: L’Ironie dialectique dans “La Symphonie Pastorale” et la Symphonie

                                   de  l’Ironie gidienne, Cilt 8, 1998, s. 205

 

Durak, Mustafa: “Dünya Nimetleri” Çevirisinde Değiştirim İşlemi, Cilt 8, 1998, s. 273

 

Ertem, Cengiz: Alain Goulet ile Gide Üzerine Söyleşi, Cilt 8, 1998, s. 265

 

Ertem, Cengiz: André Gide’in Oyunlarında Karakter Çözümlemesi: “Saül”, “Le Roi

                             Candaule”, “Philoctète”, “Oedipe”. Cilt 8, 1998, s. 39

 

Ertem, Cengiz: Interview sur André Gide avec Alain Goulet, Cilt 8, 1998, s. 259

 

Ertem, Tuna: André Gide en Turc, Cilt 8, 1998, s. 89

 

Goulet, Alain: “Tohum Ölymezse”: Yaşamöyküsü ve Kimlik ya da Bireyin Kendini

                            Oluşturma  Sanatı, Cilt 8, 1998, Çev. Neslihan Burcu Akdağ, s. 17

 

Goulet, Alain: Aperçus sur la Critique gidienne d’Aujourd’hui, Cilt 8, 1998, s. 239

 

Goulet, Alain: Günümüzde Yapılan Gide Eleştirilerine Toplu Bir Bakış, Çev. Nedim Kula,

                         Cilt 8, 1998, s. 249

 

Goulet, Alain: Si le grain ne meurt: Autobiographie et Identité ou le Discours de la

                         Contruction de Soi, Cilt 8, 1998, s. 1

 

Haddad, Raşid: André Gide vu par Guéhenno, Cilt 8, 1998, s. 33

 

İnal, Tanju: Kalpazanlar ve Bach’ın “Füg Sanatı”, Cilt 8, 1998, s. 107

 

İnal, Tuğrul: “Kır Senfonisi”nde Senfonik Ögeler, Cilt 8, 1998, s. 177

 

Kayra, Erol-Çokövün, Aşkın: L’Individualisme gidien, Cilt 8, 1998, s. 65

 

Kıran, Ayşe Eziler: Les Deux Narrateurs et les Deux Identités des “Faux-Monnayeurs”,

                                  Cilt 8, 1998, s. 129

 

Melmoux –Montaubin, Mari-Françoise: Avantures de l’écriture ou Traités du bien lire: le

                                                                      roman expérimental, Cilt 8, 1998, s. 49

 

Mennan, Zeynep: XX. Yüzyıl Başında Bir “Karşı-Roman”: “Kalpazanlar”, Cilt 8, 1998,

                                s.161

 

Ölmez, Zümral: André Gide’in “Kalpazanlar”ında Kurgusal Özellikler, Cilt 8, 1998, s. 305

 

Sönmez, Sevim: André Gide’in “La Symphonie Pastorale” Adlı Eserinin (Leyla Gürsel ve

                           Sevim Raşa’nın çevirileriyle) Çeviri Karşılaştırmaları ve Çeviri Eleştirisi,

                            Cilt 8, 1998, s. 185

 

Sucu, Müge: Ahmed Midhat’ın “Müşâhedat”ı ile André Gide’in “Kalpazanlar”ı

           Üzerine Bir İnceleme, Cilt 8, 1998, s. 335

 

Ünal, Serdar: André Gide’in Anlatı Evrenine Bir Bakış, Cilt 8, 1998, s. 97

 

 

GIONO, JEAN

Eratalay, Neriman: Jean Giono’yu Tanımak İçin, Cilt 1, 1990, s. 63

 

 

GOETHE, JOHANN WOLFGANG von

 

Eyigün, Sabri: Die gute Gesellschaft und ıhr ideler Zweck in Goethes Tasso, Cilt 12, 2003,

 

 

GOLDING, WILLIAM

 

Erkan, Mukadder: İki Öykü: Göstergebilimsel Bir Çözümleme, Cilt 12, 2003, s. 85

 

 

GOMBROWICZ, WITOLD

 

Yüce, Neşe Taluy: İki Savaş Arası Dönemde Üç Efsanevi Sanatçı: Witkiewicz, Schulz,

                               Gombrowicz, Cilt 15 Aralık 2004, s. 149

 

 

GONÇAROV,  IVAN

 

Kandemir, Hüseyin: İvan Gonçarov’un “Olağan Bir Hikaye” Adlı Eserine Eleştirel Bir

                                    Bakış,  Cilt 15 Aralık 2004, s. 181

 

 

GÓNGORA Y ARGOTE, LUIS de 

 

Bareau, Michel L.: Percepcion diffractée et reconstruction: anamorphique: Cervantes, Luis de

                                    León, Quevedo, Góngora, Cilt 20, Haziran 2007,

 

 

GOYTISOLO, JUAN

 

Atakan, Şebnem: Bir Gönüllü Sürgünün Gözünden Türk ve Doğu Kültürü, Cilt 14

                               Haziran 2004, s. 109

 

 

GÖKÇE, ENVER  

 

Turan, Metin: Enver Gökçe ve Şiiri Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 67

 

 

GRACIAN, BALTASAR

 

García, Ayfer Teker: İspanyol Barok Yazarı Baltasar Gracían’ın Schopenhauer ve

                                     Nietzsche  Üzerindeki Etkileri, Cilt 13, 2003, s. 79

 

 

GUILLEN, NICOLAS

 

Masson, Jean-Claude: Nicalas Guillen ya da Yanılgının Gücü, Çev. Cengiz Ertem, Cilt 4,

                                      1993, s. 198

 

 

GÜMÜŞ, İSMAİL

 

Turan, Metin: İsmail Gümüş’ün Yapıtlarında Göçmenlik ve Boşnaklık İzleği, Cilt 9, 1999,

                         s. 255

 

 

GÜNTEKİN, REŞAT NURİ  

 

Önertoy, Olcay: Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro Anlayışı, Cilt 2, 1991, s. 55

 

Önertoy, Olcay: İki “Acımak” Romanı, Cilt 12, 2003, s. 181

 

 

GÜRSEL, NEDİM

 

Çeri, Bahriye: Tutkunun Romanı: “Boğazkesen”, Cilt 7, 1996, s. 88

 

                                                        

                                                        H

 

 

HALE, MARGARET

 

Elbir, Belgin: Kuzey ve Güney ve Margaret Hale, Cilt 4, 1993, s. 201

 

 

HAMSUN, KNUT

 

Ecevit, Yıldız: Doğaya Dönüş: Knut Hamsun’un “Göçebe” Romanı Üzerine, Cilt 2, 1991,

 

 

HARDY, THOMAS  

 

Elbir, Belgin: Man, community and time in the woodlands: “The Woodlanders”, Cilt 11,

                           2002,  s. 53

 

Menteşe, Oya Batum: Thomas Hardy ve “Tess”in Öyküsü: Neden Doğalcılık, Cilt 1, 1990,

                                       75  

 

 

HAUPTMANN, GERHART

 

Salihoğlu, Hüseyin: Alman Edebiyatında Vahşi Kapitalizm-Th. Mann ve G. Hauptmann-,

                                Cilt 3, 1992, s. 298

 

 

HEANEY, SEAMUS

 

Kaya, Şebnem: Ölüme Hayat Çalmak: Seamus Heaney’nin “Bataklık Şiirleri” , Cilt 18,

                          Haziran 2006, s. 131

 

 

HERBERT, ZBIGNIEW

 

Yüce, Neşe Taluy: “Ey Troya” Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 215

 

 

HESSE, HERMANN

 

Genç, Ayten: Hermann Hesse’nin “Demian” Adlı Yapıtında Simgeler, Cilt 2, 1991, s. 84

 

Ünver, Şerife: Hermann Hesse’nin “Narziss” ve “Goldmund” Adlı Eserlerinde Anlatım

                            Sanatı, Cilt 9, 1999, s. 2003

 

 

HİKMET, AHMET

 

Aktaş, Hasan: Eslafta ve Halefte Dekadanlık, Cilt 11, 2002, s. 187

 

 

HİKMET, NAZIM

 

Akın, Cahit: Nazım Hikmet’in “Kuvâyi Milliye”sinde Köylüye Toplumcu Gerçekçi Bakış,

                     Cilt 12, 2003, s. 213

 

Atakan, Şebnem: Pablo Neruda y Nazım Hikmet: Una sision similar, Cilt 16 Haziran

                                2005, s. 127,

 

Uturgauri, Svetlana N.: Nâzım Hikmet’in Düzyazı Sanatı: “Yaşamak Güzel Şey Be

                                            Kardeşim” Romanı Çev. Zeynep Günal, Cilt 20, Haziran 2007,

 

 

HOMEROS

 

Sina, Ayşen: Deloslu Apollon’a Hymnos, Cilt 14 Haziran 2004, s. 185                        

 

 

HUGO, VICTOR

 

Özmen, Kemal: Tanzimat Edebiyatında “Victor Hugo Olayı”, Cilt 15 Aralık 2004, s. 15

 

                                                         

                                                             I-İ

 

 

IBÁÑEZ, VINCENTE BLASCO

 

Önalp, Ertuğrul: Vincente Blasco Ibáñez ve Valensiya Romanları, Cilt 13, 2003, s. 7

 

 

ILGAZ, RIFAT

 

Bezirci, Asım: Rıfat Ilgaz ve Şiiri, Cilt 4, 1993, s. 7

 

Uçarol, Tuncer: Rıfat Ilgaz’ın Şiirlerinde Dize Başları, Noktalama İmleri, Cilt 18,

                             Haziran 2006, s. 151

 

 

IONESCO, EUGENE

 

Er, Ayten: Eugène Ionesco’nun “Kral Ölüyor” (Le Roi se meurt)’unda Ölümle Gelen

                   Başkalaşımlar, Cilt 6, 1995, s. 135

 

İnce, Esma: Ionesco’nun Ölümü ve “Geçmişim benden ayrıldı”, Cilt 5, 1994, s. 93

 

Kocaman, Şengül: Le Rôle des objets dans le théâtre de Ionesco, Cilt 11, 2002, s. 45

 

Kocaman, Şengül: La Source du Comique dans le théâtre d’Ionesco: les personnages, Cilt

                                 19, Aralık 2006, s. 59

 

Türkyılmaz, Ümran: Varolmak ile Olmamak Arasındaki Sınırda, Cilt 15 Aralık 2004, s.

                                     63

 

 

İSAHANLI, HAMLET

 

Turan, Metin: Yeni Azerbaycan Şiiri ve Hamlet İsahanlı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 163

 

                                                          

                                                           J

 

 

JACOB, MAX

 

Kula Nedim: Blaise Cendrars, Max Jacob, André Breton ve Saint-John Perse Gibi

                       Şairlerin  XX. Yüzyıl Fransız Şiirine Getirdikleri Yenilikler, Cilt 4, 1993, s.

                       209

 

 

JEAN, RAYMOND

 

Gögercin, Ahmet: Metinlerarası Bir Roman: Raymond Jean’ın “Okumacı Kız”ı, Cilt 15

                                Aralık 2004, s. 47

 

 

JIMENEZ, JUAN RAMON

 

Atakan, Şebnem: Juan Ramon Jimenez ve “Yenilikçi” Bir Başyapıt: “Platero ile Ben”,

                               Cilt 13, 2003, s. 73

 

Canpolat, Yıldız: “Platero ve Ben”, Cilt 1, 1990, s. 97

 

 

JOYCE, JAMES

 

Gültekin, Lerzan: James Joyce’un “Ölüler” Adlı Öyküsünde Yabancılaşma Sorunu, Cilt

                                 2, 1991, s. 186

 

 

                                                        K

 

 

KAÇAN, METİN

 

Sağlam, Musa Yaşar: Metin Kaçan’ın “Ağır Roman”ı Örnekleminde Argo, Cilt 7, 1996,

                                    s. 65

 

 

KAFKA, FRANZ

 

Aksoy, Nazan: Franz Kafka Üstüne, Cilt 12, 2003, s. 55

 

Mesbah, B. Sevinç: Franz Kafka’dan Özdemir Asaf’a Eleştirel Öyküler, Cilt 3, 1992, s.

                                 368

 

Sağlam, Musa Yaşar: Türkçe’de Franz Kafka, Cilt 12, 2003, s. 61

 

 

KAFTANCIOĞLU, ÜMİT

 

Turan, Metin: Türk Edebiyatının Bir Yitiği: Ümit Kaftancıoğlu, Cilt 7, 1996, s. 106

 

 

KASİMİ, AHMED NEDİM  

 

Özcan, Asuman Belen: Pencap’ın Edebiyattaki Şiirsel Sesi: Ahmed Nedim Kasimi, Cilt 15

                                         Aralık 2004, s. 73

 

 

KINGSTON, MAXINE HONG

 

Hope, Trevor: Autobiography as Self-Inscription: Maxine Hong Kingston’s The Woman

                        Warrior, Cilt 19, Aralık 2006, s. 39

 

 

KUNZE, REINER

 

Doğan, Şerife: Kurgu ve Gerçek Arasında Bir Tür: Günce-“Sonnenhang’da” Bir Yılın

                        Güncesi, Cilt 6, 1995, s. 92

 

 

KÜLEBİ CAHİT

 

Akay, Abdullah: Cahit Külebi ile Söyleşi, Cilt 6, 1995, s. 25

 

 

                                                           L

 

 

LA FAYETTE, MADAME de

 

İldem, Arzu: “Clèves Prensesi” ve “Tehlikeli İlişkiler”: Aynı Sorunsal Farklı Duyarlık,

                        Cilt 7, 1996, s. 109

 

 

LA FONTAINE

 

İnal, Tanju: La Fontaine’i Yeniden Okumak/Anlamak, Cilt 3, 1992, s. 304

 

 

LACLOS, PIERRE CHADERLOS de

 

İldem, Arzu: “Clèves Prensesi” ve “Tehlikeli İlişkiler”: Aynı Sorunsal Farklı Duyarlık,

                       Cilt 7, 1996, s. 109

 

 

LAFORET, CARMEN

 

Atakan, Şebnem: Bir Oluşum Romanı Örneği: “Hiç”, Cilt 12, 2003, s. 115

 

 

LAMARTINE ALPHONSE de

 

Karaören, Sami: “Göl”ün Yeni Bir Çevirisi ve Şiir Çevirisi Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 90

 

 

LAWRENCE, D.H.

 

Kangal, Dilek: “Gökkuşağı” (The Rainbow)’nda Üç Aşk Öyküsü, Cilt 6, 1995, s. 145

 

 

LEBEDEVA, OLGA( Gülnar Hanım)

 

Arslan, Hülya: Kültürlerarası İletişimde Örnek Bir Çevirmen Kimliği: Olga Lebedeva, Cilt

                          16 Haziran 2005, s. 133

 

 

LEOPARDI, GIACOMO

 

Adabağ, Necdet: Giacomo Leopardi, Cilt 5, 1994, s. 55

 

 

LEVI, MARIO

 

Çetaku, Drita: Mario Levi’nin “Masal” ında Yitik Anların Anıları, Cilt 12, 2003, s. 231

 

 

LÉVI-STRAUSS, CLAUDE  

 

Bareau, Michel L.: Percepcion diffractée et reconstruction: anamorphique: Cervantes, Luis de

                                    León, Quevedo, Góngora, Cilt 20, Haziran 2007,

 

Özcan, Mehmet Emin: Imago et Logos ou Poésie et  Théorie dans “Tristes Tropiques” de

                                        Claude Lévi-Strauss, Cilt 12, 2003, s. 33

 

 

                                                       

                                                            M

 

 

MALLARME, STEPHANE

 

Kula, Nedim: Mallarmné’nin Şiir Adasında Güneşin Tutuştuğu Saatler, Cilt 11, 2002, s.

                         17

 

 

MANN, THOMAS  

 

Aytaç, Gürsel: “Lotte Weimar’da” Goethe Konulu Bir Roman, Cilt 2, 1991, s. 72

                           s. 80

 

Salihoğlu, Hüseyin: Alman Edebiyatında Vahşi Kapitalizm-Th. Mann ve G. Hauptmann-,

                                  Cilt 3, 1992, s. 298

 

Ülner, Nihat: “Büyülü Dağ”ın Modern Dolayımları: Fotoğraf, Röntgen Film ve

                          Gramofon,  Cilt 18, Haziran 2006, s. 61

 

 

MAUPASSANT, GUY de

 

Demirkan, Murat: Maupassant’ın “Bir Kır Eğlencesi” Adlı Hikayesinde İroni Sanatı,

                             Cilt 7, 1996, s. 128

 

 

MICHAUX, HENRI  

 

Ertem, Cengiz: Henri Michaux’nun Şiirlerinde Korku Ögesi, Cilt 1, 1990, s. 119

 

 

MONTAIGNE

 

İnal, Tuğrul: Hümanist Bir Başyapıt: Montaigne’in “Denemeler”i, Cilt 3, 1992, s. 310

 

 

MORISSON, TONI

 

Oğuz, Ayla: Toni Morrison’un “Sevilen” (Beloved) Adlı Romanında Dört İlk Örnek:

                      Gölge,   Persona, Anima-Animus ve Self, Cilt 17 Aralık 2005, s. 135

 

Tarakçıoğlu, Aslı Özlem: Devastating Effects of Slavery On Sethe’s Montherhood in Toni

                                             Morisson’s Beloved, Cilt 15 Aralık 2004, s. 95

 

 

MUNGAN, MURATHAN  

 

Kıran, Ayşe(Eziler): Masal, Halk Hikayesi, Öykü Kavşağında Murathan Mungan’ın

                                     Anlatıları, Cilt 7, 1996, s. 31

 

 

MÜHRİNGER, DORİS

 

Aytaç, Gürsel: Doris Mühringer, Cilt 1, 1990,  s. 31

 

 

                                                       N

 

 

NERUDA, PABLO

 

Atakan, Şebnem: Pablo Neruda y Nazım Hikmet: Una sision similar, Cilt 16 Haziran

                                2005, s. 127

 

 

NESİN, AZİZ

 

Çalışkan, Hamit: Hicivde İroni: Defoe, Swift, Nesin, Cilt 6, 1995, s. 124

 

 

NICOLAY, NCOLAS de

 

Demir, Nurmelek: L’Image du Turc infidèle chez Nicolas de Nıcolay, Cilt 12, 2003, s. 41

 

 

NIETZSCHE, FRIEDRICH WILHELM

 

Toklu, Mehmet Osman: Nietzsche’nin Yaşamöyküsünde Müziğin Yeri, Cilt 20, Haziran

                                           2007, s.

 

 

OMNENE, ANNA

 

Kula, Onur Bilge: Anna Komnene: “Alexias” ya da İmgenin Kalıcılığı, Cilt 14 Haziran

                                2004, s. 5

 

 

ONUR, RÜŞTÜ  

 

Kademoğlu, Mustafa: Yaşayan Rüştü Onur, Cilt 3, 1992, s. 30

 

 

                                                    O-Ö

 

 

ÖZLÜ, TEZER

 

Aka, Pınar: Tezer Özlü’nün Romanlarında Anlatıcının Bağımsızlaşma Çabası, Cilt 14

                     Haziran 2004, s. 155

 

 

                                                           P-Q

 

 

PAMUK, ORHAN

 

Akkoyun, Tülay: Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” Adlı Yapıtında Yeni Roman İzleri, Cilt

                   11, 2002, s. 181

 

Ateşman, Ender: Post-Modern “Yeni Hayat”, Cilt 6, 1995, s. 59

 

Sazyek, Hakan: Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Beş Yeni Yazar, Cilt 1,

                             1990, s. 141

 

Saraçoğlu, Semra: Orhan Pamuk’un “Kar” Adlı Romanında Métafiction-Üstkurmaca,

                                Cilt 16 Haziran 2005, s. 117

 

Saydam, Oktay: Alman Edebiyat Çevrelerinde Orhan Pamuk Yapıtlarının  Alımlanması –

                             1990-2006 Yılları Arasında Bazı Alman GazetelerineYansıyanlar, Cilt 20,

                             Haziran 2007,

 

 

PELIN, ELINE  

 

Çakmakçı, İ. Murat: Eline Pelin’in Yazınsal Yaratıcılığında Köy Gerçekleri ve

                                     Karakterler,  Cilt 11, 2002, s. 5

 

 

PERSE, SAINT-JHON

 

Kula Nedim: Blaise Cendrars, Max Jacob, André Breton ve Saint-John Perse Gibi

                      Şairlerin  XX. Yüzyıl Fransız Şiirine Getirdikleri Yenilikler, Cilt 4, 1993, s.

                      209

 

Ünal, Serdar: Saint-John Perse’in Şiirine Giriş, Cilt 2, 1991, s. 174

 

 

PLENZDORF, ULRICH

 

Sağlam, Musa Yaşar: “Genç W.nin Yeni Acıları”-Doğu AlmanEdebiyatında Bir Dönüm

                                        Noktası, Cilt 6, 1995, s. 101

 

 

PREVERT, JACQUES

 

Özmen, Kemal: İki Şiir/İki Yorum ya da Ayağı Dağa Takılanlar, Cilt 4, 1993, s. 186

 

 

PROUST, MARCEL

 

İnal, Tuğrul: Bir Senfoni Orkestrası ve Marcel Proust, Cilt 4, 1993, s. 161

 

 

PUŞKİN, ALEXANDR SERGEYEVİÇ

 

Belova, K. A.: Türkiye’de Puşkin Çevirisi Tarihi, Çev. Hüseyin Kandemir, Cilt 11, 2002,

                          s. 163

 

Günal, Zeynep: Puşkin ve Ahmatova, Cilt 11, 2002, s. 151

 

 

QUASİMODO, SALVATORE  

 

Öncel, Süheyla: Salvatore Quasimodo Yaşamı, Yapıtları ve Sanatı, Cilt 5, 1994, s. 43

 

 

QUEVEDO Y VILLEGAS, FRANCISCO GÓMEZ de 

 

Bareau, Michel L.: Percepcion diffractée et reconstruction: anamorphique: Cervantes, Luis de

                                   León, Quevedo, Góngora, Cilt 20, Haziran 2007,

 

 

                                                      

                                                            R

 

 

RAMUZ, CHARLES- FERDINAND  

 

Ertem, Tuna: Ramuz’nün Yapıtlarında Çevre-İnsan İlişkisi, Cilt 1, 1990, s. 83

 

Ertem, Tuna: Le Sens de la Sincérité dans l’Oeuvre ramuzienne, Cilt 18, Haziran 2006, s.

                        107

 

 

RASPUTİN, VALENTIN

 

Ergenç, Leman: Sovyet Dönemi Yazarı Valentin Rasputin’in Eserlernide Sibirya, Cilt 11,

                            2002, s. 145

 

 

REVERDY, PIERRE  

 

Gökhan, Halil: Bir Yalnızlık Gezgini: Pierre Reverdy (1889-1960), Cilt 1, 1990, s. 159

 

 

ROJAS, FERNANDO de

 

Ünsal, Nil: “La Celestina”da Trajik ve Komik Olan, Cilt 13, 2003, s. 63

 

 

ROLLAND, ROMAIN

 

Ertem, Tuna: Les Images de l’Eau dans “Jean-Christophe” de Romain Rolland, Cilt 12,

                         2003,  s. 17

 

 

ROUSSEAU, J.J.

 

İnal Tuğrul: J.J. Rousseau: ‘Toplum Sözleşmesi”, Cilt 1, 1990, s. 171

 

 

RYOTARO, SHIBA

 

Erkin, Hüseyin Can: Çağdaş Japon Yazınında Türk İmgesine Bir Örnek: Shiba

                                     Ryotaro’nun  “Tepedeki Bulutlar” Eseri, Cilt 14 Haziran 2004, s.

                                      127

                                                            

 

 

                                                             S-Ş

 

 

SAND, GEORGE

 

Brahimi, Denise: Le Meunier d’Angibault: George Sand à la découverte du language

                                paysan,  Cilt 16 Haziran 2005, s. 25

 

Çetin, Gülser: La Narration méthaphorique dans “Lélia” de George Sand, Cilt 16 Haziran

                           2005, s. 63

 

Demir, Nurmelek: “Indiana” et la critique sociale, Cilt 16 Haziran 2005, s. 71

 

Didier, Béatrice: George Sand, femme et écrivain, Cilt 16 Haziran 2005, s. 11

 

Ertem, Tuna: George Sand, personnage romanesque?, Cilt 16 Haziran 2005, s. 19

 

İldem, Arzu Etensel: George Sand voyageuse, Cilt 16 Haziran 2005, s. 33

 

Ölmez, Zümral: “Indiana” de George Sand, Cilt 16 Haziran 2005, s. 75

 

Özcan, Emin: La Représentatiın du monde paysan: George Sand, Kemal Tahir, Melih

                             Cevdet Anday, Cilt 16 Haziran 2005, s. 47

 

Prat, Reine: L’Année George Sand suivie de Mattea ou la Turquie d’asile?, Cilt 16

                       Haziran 2005, s. 53

 

Zanone, Damien: “Histoire de ma vie” ou le geste autobiographique de George Sand, Cilt

                                  16 Haziran 2005, s. 41

 

 

SARTRE, JEAN-PAUL

 

Bizet, François: Trois lecteurs de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 189

 

Özcan, M. Emin: Jean-Paul Sartre ve Melih Cevdet Anday Tiyatrolarında Toplumsal Özne

                                 Olarak Birey, Cilt 7, 1996, s. 143

 

 

SCHILLER, FRIEDRICH

 

Eyigün Sabri: Eine Vergleichende Arbeit Zwischen den drei Fassungen von Schillers

                       “Räuber”, Cilt 18, Haziran 2006, s. 31

 

 

SCHULZ, BRUNO

 

Yüce, Neşe Taluy: İki Savaş Arası Dönemde Üç Efsanevi Sanatçı: Witkiewicz, Schulz,

                                Gombrowicz, Cilt 15 Aralık 2004, s. 149

 

 

SCOTT, WALTER

 

Geçikli, Kubilay: Şark’a Farklı Bir Bakış: “The Talisman”, Cilt 19, Aralık 2006, s. 93

 

 

SENKOVSKI, OSIP I.

 

Günal, Zeynep: Senkovski’nin Gözüyle Osmanlı Kültürü ve İstanbul, Cilt 9, 1999, s. 229

 

 

SHAKESPEARE, WILLIAM

 

Çavuş, Rümeysa: “Hamlet”: Trajik ve Komik Olanın Uzlaşması, Cilt 12, 2003, s. 101

 

 

STAROBINSKI, JEAN

 

Özcan, M. Emin: Eleştiride Yöntem: Jean Starobinski ve Metin Çözümlemesi, Cilt 19,

                             Aralık 2006, s. 53

 

 

STOCKER, AND BRAM

 

McDonald, Jean: Şeytan Güzeldir: “Dracula”: Freudyen Roman ve Feminist Drama,

                             Çev.  Nazan Alioğlu, Cilt 17 Aralık 2005, s. 123

 

 

STOPPARD, TOM

 

Er, Zekiye: Stoppard Tiyatrosunda Mesaj Kaygısı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 83

 

 

STRATIEV, STANISLAV

 

Çakmakçı, İ. Murat: Stanislav Stratiev ve “Otobüs” Adlı Oyunu, Cilt 12, 2003, s. 73

 

 

STRAUSS, BOTHO  

 

Mesbah, B. Sevinç: Botho Strauss’un “Gross un Klein” (Büyük ve Küçük) Adlı Tiyatro

                                  Eserindeki Karakterler ve Sosyal İçerik Üzerine, Cilt 18, Haziran 2006,

                                 s. 49

 

 

SVEVO, ITALO

 

Alemdaroğlu, Semra: “Zenon’un Bilinci”ndeki Yenilikler, Cilt 12, 2003, s. 121

 

Uluğ, Semra: Italo Svevo ve Romanları, Cilt 3, 1992, s. 334

 

 

SWIFT, JONATHAN

 

Çalışkan, Hamit: Hicivde İroni: Defoe, Swift, Nesin, Cilt 6, 1995, s. 124

 

 

SZYMBORSKA, WISLAWA

 

Owska-Zielinska, Ewa Odach: Tarihe Karşı Gülümseme, Çev. Neşe Taluy Yüce, Cilt 7,

                                                       1996, s. 18  

 

Yüce, Neşe Taluy: Nobel’i Bu Yıl Szymborska Adlı Bir Kadın Şair Aldı, Cilt 7, 1996,

                                  s. 14

 

Zagerzka, Bozena-Nastulanka, Krystyna: Wislava Szymborska ile  Söyleşi, Çev.Agnieszka-

                                                                       Ayşen Lytko, Cilt 7, 1996, s. 22

 

 

ŞAPKAREV, KUZMAN

 

Pars, Melahat: Kuzman Şapkarev’in Hayatı, Yaratıcılığı ve Öğretmeni Dimitır

                            Miladinov’la  Olan Bağları, Cilt 14 Haziran 2004, s. 17

 

 

ŞUDRAKA

 

Can, H. Derya: İki Hint Dramının Karşılaştırılması, Cilt 14 Haziran 2004, s. 51

 

                                                                  

                                                          T

 

 

TAHİR, KEMAL

 

Önertoy, Olcay: Kemal Tahir’in Bir Üçlemesi (Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük

                              Mal), Cilt 1, 1990, s. 19

 

Özcan, Emin: La Représentatiın du monde paysan: George Sand, Kemal Tahir, Melih

                             Cevdet Anday, Cilt 16 Haziran 2005, s. 47

 

 

TAMER, ÜLKÜ

 

Ülkü, Güler: An analysis of a short-story from a schematic structure perspective, Cilt 11,

                       2002, s. 79

 

 

TANER, HALDUN

 

Dilek, S. Yalçın: “Allegro Ma Non Troppo”: Kemanın Susturduğu Yürek, Cilt 7, 1996, s.

                               76

 

 

TANSEL, OĞUZ

 

Turan, Metin: Oğuz Tansel ve Şiiri, Cilt 6, 1995, s. 62

 

 

TARANCI, CAHİT SITKI

 

Önertoy, Olcay: Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiir Anlayışı, Cilt 18, Haziran 2006, s. 145

 

 

TECER, AHMET KUTSİ

 

Turan, Metin: Ulusal Bir Sanat Yaratmanın Ardındaki Kültür İnsanı Portresi: Ahmet

                          Kutsi Tecer, Cilt 11, 2002, s. 171

 

 

TEKİN, LATİFE

 

Sazyek, Hakan: Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Beş Yeni Yazar, Cilt 1,

                              1990, s. 141

 

 

THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE

 

Elbir, Belgin: On Dokuzuncu Yüzyıldan Üç Usta Romancı: C. Dickens, W. M. Thackeray

                          ve G. Eliot, Cilt 5, 1994, s. 104

 

 

TINAYRE, MARCELL  

 

İldem, Arzu Etensel: Jeux de Stéréotypes dans les “Notes d’une Voyageuse en Turquie” de

                                       Marcell Tinayre, Cilt 12, 2003, s. 25

 

 

TOLSTOI, LEON

 

Eyhenbaum, Boris Mihaylociç: Stefan Zweig: Tolstoy Üzerine, Çev Atlan Aykut, Cilt 18,

                                                      Haziran 2006, s. 141

 

Eyhenbaum, Boris Mihayloviç: Yeşil Değnek Efsanesi, Çev Atlan Aykut, Cilt 19, Aralık

                                                        2006, s. 127

 

Parer, M. Özlem: İçeriğiyle Epigraf’ın Uyumu Çerçevesinde “Anna Karenina”, Cilt 16

                                Haziran 2005, s. 103

 

 

TROLLOPE, ANTHONY

 

Korucu, Arzu: Bir Çağ-Bir Ramancı, Cilt 11, 2002, s. 89

 

 

TURGENYEV,  IVAN S.  

 

Olcay, Türkan: İvan S. Turgenyev’in “Bir Avcının Notları” Öykü Derlemesi Üzerine Bir

                             İnceleme, Cilt 15 Aralık 2004, s. 171

 

  

                                                                U-V-W

 

 

UNAMUNO, MIGUEL de

 

Toledo, Hale: Unamuno Tiyatrosu, Cilt 19, Aralık 2006, s. 115

 

Toledo, Hale Göknar: Miguel de Unamuno’nun Antonio Buero Vallejo Tiyatrosu’ndaki

                                     Yansımaları, Cilt 13, 2003, s. 41

 

 

VALE-INCLÁN, RAMÓN del  

 

García, Ayfer Teker: Ramón del Vale-Inclán’dan Bir “Esperpento” Örneği: “Don

                                      Friolera’nın Boynuzları”, Cilt 13, 2003, s. 49

 

  

VALERA, DON JUAN  

 

Ünsal, Nil: Ölümünün Doksanıncı Yılında Don Juan Valera ve “Pepita Juménez” Adlı

                   Romanındaki Anlatım Sanatı, Cilt 6, 1995, s. 108

 

 

VALLEJO, ANTONIO BUERO  

 

Toledo, Hale Göknar: Miguel de Unamuno’nun Antonio Buero Vallejo Tiyatrosu’ndaki

                                     Yansımaları, Cilt 13, 2003, s. 41

 

 

VELİ, ORHAN

 

Melikov, T.D. : Garip Akımı ve Orhan Veli’nin Sanatı, Çev. Özlem Parer, Cilt 15 Aralık

                            2004, s. 161

 

 

VESTDIJK, SIMON  

 

Kralt, Piet: Simon Vestdijk’in Yapıtlarında Sadakat ve İhanet. Judas’ın Maskeleri, Çev.

                      Muzaffer Demirtaş, Cilt 14 Haziran 2004, s. 59

 

 

VEYSEL, AŞIK

 

Turan, Metin: Aşık Veysel ve Gelenek, Cilt 5, 1994, s. 39

 

 

WEBSTER, JOHN

 

Çalışkan, M. Hamit: Webster’in Karamsar Dünyası, Cilt 7, 1996, s. 227

 

 

WITKIEWICZ (Witkacy), STANISLAW IGNACY

 

Yüce, Neşe Taluy: İki Savaş Arası Dönemde Üç Efsanevi Sanatçı: Witkiewicz, Schulz,

                               Gombrowicz, Cilt 15 Aralık 2004, s. 149

 

 

WOOLF, VIRGINIA

 

Ege, Ufuk: Virginia Woolf’un “Mrs. Dalloway” ve “To The Lighthouse” Adlı Eserlerinde

                     Kadın Kavramına Bakış, Cilt 7, 1996, s. 213

 

Uysal, Mehmet Başak: Virginia Woolf’da Duygulanım Bozuklukları, Cilt 16 Haziran

                                         2005, s. 85

 

 

                                                        Y-Z

 

 

YAVUZ, HİLMİ

 

Aka, Pınar: Hilmi Yavuz Şiirinin Gelenekle İlişkisi, Cilt 12, 2003, s. 239

 

 

YESENİN, SERGEY

 

Karaören, Sami: El-Beyati ve Yesenin’den Şiir Çevirileri, Cilt 3, 1992, s. 343

 

 

YURDAKUL, AHMET

 

Sazyek, Hakan: Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Beş Yeni Yazar, Cilt 1,

                             1990, s. 141

 

 

ZEİ, ALKİ

 

Ahmet, İbrahim Kelağa: Çağdaş Yunan Çocuk Edebiyatında Tarihsel Roman: Alki Zei'nin

                                         "Petro'nun Uzun Gezintisi" Adlı Romanı, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

 

ZWEIG, STEFAN

 

Önertoy, Olcay: İki “Acımak” Romanı, Cilt 12, 2003, s. 181