Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English

                                          

 

DİZİN 2 Ciltlerin İçindekiler sırasına göre

INDEX 2  Selon l’ordre des Sommaires des volumes

                                                 

                                                  Cilt 1-1990

Özer, Ahmet: Üşüyor Yalnızlık (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 9

Karadayı, İ. Kemal: Özel Tarihler, (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 10

Akay, Abdullah: Yalnız Ağaçlar-Les arbres solitaire (Şiir) Çev. Cengiz Ertem, Cilt 1, 1990, s. 13

Bolat, Salih: Karşılaşma’dan, (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 14

Emre, Gültekin: Yasak Uykular (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 15

Akay, Oğuzhan: Hayallerimin Tül Perdesi La (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 16

Yıldız, İbrahim: Aykırı İbrahim (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 17

Önertoy, Olcay: Kemal Tahir’in Bir Üçlemesi (Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal), Cilt 1,

                           1990, s. 19

Aytaç, Gürsel: Doris Mühringer, Cilt 1, 1990, s. 31

Mühringer, Doris: “Bindokuzyüzonüç, Yolda Bir Adam” , Çev. Gürsel Aytaç, Cilt 1, 1990, s. 33

Günel, Burhan: Türk Romanı Üzerine, Cilt 1, 1990, s. 35

Sunel, A. Hamit: Çeviride Kültür Ögesinin Önemi, Cilt 1, 1990, s. 39

Şener, Sevda: Mehmet Baydur, Cilt 1, 1990, s. 43

 

And, Metin: Başlangıcından Günümüze Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış, Cilt 1, 1990, s. 47

 

İnal, Tanju: Marguerite Duras ve “Lavanta Çiçeği”, Cilt 1, 1990, s. 59

 

Eratalay, Neriman: Jean Giono’yu Tanımak İçin, Cilt 1, 1990, s. 63

 

Oluklu, İbrahim: Ölüme Karşı Dünya: Deniz Başaran, Cilt 1, 1990, s. 71

 

Menteşe, Oya Batum: Thomas Hardy ve “Tess”in Öyküsü: Neden Doğalcılık, Cilt 1, 1990, s. 75

 

Ertem, Tuna: Ramuz’nün Yapıtlarında Çevre-İnsan İlişkisi, Cilt 1, 1990, s. 83

 

Gündoğdu, Cengiz: Yeni Bir Sabah Bekliyor, Cilt 1, 1990, s. 93

 

Canpolat, Yıldız: “Platero ve Ben”, Cilt 1, 1990, s. 97

 

Yağcı, Ömer: Sabahattin Ali’yi Anmak, Cilt 1, 1990, s. 107

 

Sercan, Mustafa: Çöküntü, Cilt 1, 1990, s. 111

 

Ertem, Cengiz: Henri Michaux’nun Şiirlerinde Korku Ögesi, Cilt 1, 1990, s. 119

 

Topkins, Jane P. : Biçimciliğin Doğuşu: Kames’ten I. A. Richards’a, Çev. Lerzan Gültekin, Cilt 1,

                              1990, s. 125

 

Sazyek, Hakan: Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Beş Yeni Yazar, Cilt 1, 1990, s. 141

 

Gökhan, Halil: Bir Yalnızlık Gezgini: Pierre Reverdy (1889-1960), Cilt 1, 1990, s. 159

 

Reverdy, Pierre: “İmge”, Çev. Halil Gökhan, Cilt 1, 1990, s. 161

 

İlbars, Zafer: Kültür ve Kadın, Cilt 1, 1990, s. 165

 

İnal Tuğrul: J.J. Rousseau: ‘Toplum Sözleşmesi”, Cilt 1, 1990, s. 171

 

Saylan, Türkan: Laiklik Kadın Hakları ve Feninizm, Cilt 1, 1990, s. 175

                                                    

                                                  Cilt 2-1991

 

Emre, Gültekin: Üç Kişi ve Ben-Drei Personen Und İch (Şiir) Çev. Acem Özler-Jörg Spötter, Cilt 2,

                           1991, s. 9

 

Akay, Abdullah: Sönmeyen Fener-Lanterne éternelle (Şiir) Çev. Cengiz Ertem, Cilt 2, 1991, s. 11

 

Özer, Ahmet: Bir Sandalda (Şiir), Cilt 2, 1991, s. 13

 

Sarıgöl, Nevzat Yusuf: Bir Güz Sonunda (Şiir), Cilt 2, 1991, s. 14

 

Michaux, Henri: Anılar (Şiir) Çev. Nedim Kula, Cilt 2, 1991, s. 16

 

Saylan, Türkan: Bir Anı, Cilt 2, 1991, s. 18

 

Günel, Burhan: Akide Şekerleri, Cilt 2, 1991, s. 21

 

Ramuz, Charles-Ferdinand: Yoksul Sepetçi, Çev. Tuna Ertem, Cilt 2, 1991, s. 27

 

Halman, Talat Sait: Yunus Emre: A Triumph of Humanism-Yunus Emre: Hümanızmin Zaferi

                                (Geniş Özet), Cilt 2, 1991, s. 37-45

 

 

 

Emre Yunus: İşidin Ey Yarenler; Aşkın Aldı Benden Beni, İng. Çevirileri: Talat Sait  Halman, Cilt 2,

                     1991, s. 49

 

Önder, Ali Rıza: Yunus Emre’nin Kimliği ve Kişiliği, Cilt 2, 1991, s. 50

 

Önertoy, Olcay: Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro Anlayışı, Cilt 2, 1991, s. 55

 

Dumont, Paul: Çocuk Edebiyatı: Türk İlericilerinin Yeni Bir Silahı, Çev. Cengiz Ertem, Cilt 2, 1991, s. 60

 

Turan, Metin: Enver Gökçe ve Şiiri Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 67

 

Aytaç, Gürsel: “Lotte Weimar’da” Goethe Konulu Bir Roman, Cilt 2, 1991, s. 72

 

Ecevit, Yıldız: Doğaya Dönüş: Knut Hamsun’un “Göçebe” Romanı Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 80

 

Genç, Ayten: Hermann Hesse’nin “Demian” Adlı Yapıtında Simgeler, Cilt 2, 1991, s. 84

 

Karaören, Sami: “Göl”ün Yeni Bir Çevirisi ve Şiir Çevirisi Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 90

 

Lamartine, Alphonse de: “Göl” (Şiir) Çev. Tuna Ertem, Cilt 2, 1991, s. 93

 

Yüksel, Ayşegül: Samuel Beckett ve Çağdaş İnsanın Söyleni, Cilt 2, 1991, s. 97

 

Sunel, Hamit: “Yabancı”da Gerçeklik, Cilt 2, 1991, s. 124

 

İnal, Tanju: Simone de Beauvoir’ı Anarken, Cilt 2, 1991, s. 135

 

Butor, Michel: Eleştirmen ve Okuyucu Kitlesi Çev. Neriman Eratalay, Cilt 2, 1991, s. 142

 

İnal Tuğrul: Kübizm, Cilt 2, 1991, s. 149

 

Haddad, Nevin: Fransız Edebiyatında Gerçeklik Arayışı, Cilt 2, 1991, s. 163

 

Kula, Nedim: Baudelaire’nin Şiirinde Belirgin Özellikler, Cilt 2, 1991, s. 170

 

Ünal, Serdar: Saint-John Perse’in Şiirine Giriş, Cilt 2, 1991, s. 174

 

Aytür Necla: Kate Chopin ve “Uyanış”, Cilt 2, 1991, s. 179

 

Gültekin, Lerzan: James Joyce’un “Ölüler” Adlı Öyküsünde Yabancılaşma Sorunu, Cilt 2, 1991, s. 186

 

Riera, Carmen: Dişi Tekil: Kadın Yazını, Çev. Ali Özçelebi, Cilt 2, 1991, s. 200

 

Canbolat, Yıldız Ersoy: Geçmişe Bağlı Çağdaş Bir Yazar: Carlos Fuentes, Cilt 2, 1991, s. 210

 

Özünal, Mucize: Anlatılmış Romandan Yaratılmış Romana, Cilt 2, 1991, s. 217

 

And, Metin: Les Turquerie à travers les siècles-Çağlar Boyunca Turquerie (Geniş Özet), Cilt 2, 1991,

                     s. 231

 

İlbars, Zafer: Köy Kültürünün Özellikleri ve Sorunları, Cilt 2, 1991, s. 239

 

                                               

 

                                                        Cilt 3-1992

 

Sıdar, Ferruh: Yanıldınız (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 3

 

Özer, Ahmet: Yaşamın Akışında (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 4

 

Karadayı, İsmet Kemal: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 5

 

Evren, Ergun: Zindancı (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 6

 

Tosun, Cengiz: Doğumunuz Hayırlı Olsun (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 7

 

Eradam, Yusuf: Bor…Ankara…Bor (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 8

 

D’Ambra, Adrian: Ask Me Who Orhan Is -Orhan’ı Bana Sorun Siz (Şiir), Çev. Yusuf Eradam, Cilt 3,

                              1992, s. 9-10

 

Sarıgöl, Nevzat Yusuf: Başkalaşma (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 13

 

Demir, Namık Kemal: Aşklara Götürecek Seni (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 14

 

Ramuz, Charles Ferdinand: Adam ve Üç Hayalet, Çev. Tuna Ertem, Cilt 3, 1992, s. 15

 

Trakl, George: Düş ve Bunaltı, Çev. Ali Irgat, Cilt 3, 1992, s. 23

 

Michaux, Henri: Plume Restoranda, Çev. Cengiz Ertem, Cilt 3, 1992, s. 27

 

Kademoğlu, Mustafa: Yaşayan Rüştü Onur, Cilt 3, 1992, s. 30

 

Onur, Rüştü: Hülasa-Summary, (Şiir); Memnuniyet-Happiness, (Şiir), Çev. Talât Sait Halman, Cilt 3,

                      1992, s. 32-33

                 

                                            ÇOCUK EDEBİYATI

 

Yurttaş, Hüseyin: Dünyayı Bana Verseler (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 37

 

Akay, Abdullah: Gurbetçi Çocukları-Les Enfants dépaysés (Şiir), Çev. Tuna Ertem, Cilt 3, 1992, s. 38-39

 

Veliman, Valeriu: Çocuğumuz (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 40

 

Sıdar, Ferruh: Baruthane Çocukları (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 41

 

Wilde, Oscar: Bencil Dev (Şiir), Çev. Talât Sait Halman, Cilt 3, 1992, s. 42

 

Güler, Mehmet: Balonlar Gökyüzünün Olsun, Cilt 3, 1992, s. 49

 

Michaux, Henri: Çocuklar, Çev. Nedim Kula, Cilt 3, 1992, s. 55

 

Önertoy, Olcay: Tevfik Fikret ve “Şermin”, Cilt 3, 1992, s. 58

 

Bozer, Ayşe Deniz: Çocuk Tiyatrosu, Cilt 3, 1992, s. 66

 

Özyer, Nuran: Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Türk İmajı, Cilt 3, 1992, s. 81

 

Canpolat, Yıldız Ersoy: Miguel Delibes’in “Tahtından İndirilmiş Prens” i, Cilt 3, 1992, s. 92

 

Ünsal, Nil: Modern Gerçekçi Romana Doğru Atılan İlk Adım: Pikaresk Roman, Cilt 3, 1992, s. 100

 

Yusufoğlu, Hicran: !9 ve 20. Yüzyıllarda Macar Edebiyatında Çocuk, Cilt 3, 1992, s. 105

 

Elbir, Belgin: “David Copperfield”: Çocukluktan Olgunluğa, Cilt 3, 1992, s. 111

 

Güler, Mehmet: Çocuk Edebiyatı Kaçıncı Sınıf Edebiyat, Cilt 3, 1992, s. 125

 

Ethemoğlu, Armağan: Çocuk Edebiyatı-Büyük Edebiyatı, Cilt 3, 1992, s. 129

 

Gürel, Zeki: Dünya Çocuk Yılından Günümüze Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi,

                     Cilt 3, 1992, s. 136

 

                                             POST-MODERNİZM

 

Ertem, Cengiz: Edebiyatta Modern Arayışlar, Cilt 3, 1992, s. 159

 

Şener, Sevda: Tiyatroda Gelenekten Modern Sonrasına: “Oyun İçinde Oyun”, Cilt 3, 1992, s. 167

 

Batur, Enis: Kerteriz, Cilt 3, 1992, s. 179

 

Günel, Burhan: Post-Modernizm Üzerine Düşünceler, Cilt 3, 1992, s. 205

 

İnal, Gülseli: Türk Edebiyatında Gelenek ve Kopma, Cilt 3, 1992, s. 214

 

Kahraman, Hasan Bülent: Türk Şiirinde Gelenek-Güncellik Eklemlenmesine ve İlişkisine ‘Özne’

                                            Kavramı Dolaylarında ve Modernizm-Postmodernizm Çerçevesinde Bakış

                                            Denemesi, Cilt 3, 1992, s. 225

 

Menteşe, Oya Batum: Sanatta Modernism’den Post-Modernism’e, Cilt 3, 1992, s. 236

 

Özyer, Nuran: Alman Şiirinde Postmodernizm, Cilt 3, 1992, s. 241

 

Oppermann, Serpil: Postmodern Romanda Değişen Anlatım Biçemi ve ‘Gerçeklik’/ ‘Yazı’ İkilemi,

                                 Cilt 3, 1992, s. 246

 

Bezel, Nail: Modernizm ve Postmodernizm: Tanımlar ve Örnekleme, Cilt 3, 1992, s. 260

 

Syher, Whlie: Adsız Benlik. Savunmacı Bir Hümanizma, Çev. Yakup Şahin, Cilt 3, 1992, s. 276

 

                                             

 

                                               ÇEŞİTLİ İNCELEMELER

 

Aytaç, Gürsel: “Ah Avrupa”, Cilt 3, 1992, s. 295

 

Salihoğlu, Hüseyin: Alman Edebiyatında Vahşi Kapitalizm-Th. Mann ve G. Hauptmann-, Cilt 3,

                                1992, s. 298

 

İnal, Tanju: La Fontaine’i Yeniden Okumak/Anlamak, Cilt 3, 1992, s. 304

 

İnal, Tuğrul: Hümanist Bir Başyapıt: Montaigne’in “Denemeler”i, Cilt 3, 1992, s. 310

 

Lana, İtalo: Antik Dünyada Özgürlük, Çev. Filiz Öktem, Cilt 3, 1992, s. 313

 

Uluğ, Semra: Italo Svevo ve Romanları, Cilt 3, 1992, s. 334

 

Karaören, Sami: El-Beyati ve Yesenin’den Şiir Çevirileri, Cilt 3, 1992, s. 343

 

And, Metin: Tiyatromuzun Bugünü ve Yarını Üzerine Olumsuz Düşünceler, Cilt 3, 1992, s. 349

 

Baypınar, Yüksel: Türk Şairleri Türkçeye Çevirmek, Cilt 3, 1992, s. 355

 

Genç, Ayten: Nurten Ay’ın “Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı” Üzerine, Cilt 3, 1992, s. 363

 

Mesbah, B. Sevinç: Franz Kafka’dan Özdemir Asaf’a Eleştirel Öyküler, Cilt 3, 1992, s. 368

 

Karayazıcı, Berrin: Çeviri’nin Ne’si Üzerine…, Cilt 3, 1992, s. 377

 

Griffe, B. : Bir Fransız Subayının Atatürk ile İlgili Anısı, Çev. Nurmelek Mataracı, Cilt 3, 1992, s. 383

 

 

                                                     Cilt 4-1993

 

Aysan, Behçet: Beyaz Bir Gemidir Ölüm (Şiir); Bu Aşk, Bu Şehir, Bu Keder (Şiir), Cilt 4,1993, s.1-2

 

Altıok, Metin: Zamanlı Gazel (Şiir); Zor Zamanlarda Gazel (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 4

 

Kaynar, Uğur: Yelkenli Yaşam (Şiir); Can Şenliği (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 5-6

 

Bezirci, Asım: Rıfat Ilgaz ve Şiiri, Cilt 4, 1993, s. 7

 

Emre, Gültekin: Sivas Acısı, (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 9

 

                                            ÇEVİRİ ÖZEL BÖLÜMÜ

 

Aytaç, Gürsel: Edebi Çeviri Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 13

 

Eradam, Yusuf: Şiir Çevirisi Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 15

 

Emre, Abidin: Fransızcadan Türkçeye Şiir Çevirilerinden Bir Kesit, Cilt 4, 1993, s. 22

 

Ertem, Tuna: Edebiyatta Düz Yazı Çevirisi Üzerine, Cilt 3, 1993, s. 28

 

Frisch, Max: Montauk, Çev. Gürsel Aytaç, Cilt 4, 1993, s. 33

 

Karayazıcı, Berrin: Yazın Çevirisi Işığında Roman Çevirisini Yönlendiren Ögeler, Cilt 4,1993, s. 44

 

Hlasko, Marek: Pencere (Şiir), Çev. Ö. Aydın Süer, Cilt 4, 1993, s. 58

 

Vazov, İvan: Gelecek mi? (Şiir) Çev. Tuna Ertem, Cilt 4, 1993, s. 60

 

Maupassant, Guy de: Menuet, Çev. Nazmiye Topçu, Cilt 4, 1993, s. 66

 

Hofmannsthal, Hugo von: Her İkisi-Die Beiden (Şiir); Bazıları-Manche Freilich (Şiir), Çev. Yüksel

                                           Baypınar, Cilt 4, 1993, s. 70-71

 

D’Ambra, Adrian:The Hunchback Barber-Kambur Berber (Şiir),Çev.Yusuf Eradam,Cilt 4,1993,s. 72

 

Michaux, Henri: Plume’ün Parmağı Ağrıyordu-Plume avait mal au doigt, Çev Abidin Emre, Cilt 4,

                            1993, s. 73-75

 

James, Francis: Yemek Odası-La salle à manger (Şiir), Çev. Tuna Ertem, Cilt 4, 1993, s. 77-78

 

Eluard, Paul: Temiz Hava / Air vif (Şiir), Çev. Cengiz Ertem, Cilt 4, 1993, s. 79

 

Rossetti, Christina: Ağıt / Song (Şiir), Çev. Talat Sait Hamlan, Cilt 4, 1993, s. 80

 

Machado, Antonio: Bir Şiir (Şiir), Çev. Nil Ünsal, Cilt 4, 1993, s. 81

 

Machado, Antonio: Zenit / Cenit (Şiir), Çev.Olcay Öztunalı, Cilt 4, 1993, s. 84

 

Guillén, Nicolas: La Muralla / Duvar (Şiir), Çev.Yıldız Ersoy Canpolat, Cilt 4, 1993, s. 85

 

Rocco, Italo: Quando ti guardo / Sana Bakınca (Şiir), Çev. Gülbende Kuray, Cilt 4, 1993 s. 87-89

 

Saba, Umberto: Düşünce / Quando il pensiero (Şiir); Keçi / La Capra (Şiir), Çev. Nevin Özkan, Cilt 4,

                          1993, s. 91-92

 

Foscolo, Ugo: Kendisi Hakkında / Di se stesso (Şiir); Sevgili’ye / Alla sua dona (Şiir); F!loransa’ya / A

                      Firenze (Şiir); Kendisi Hakkında / Di se stesso (Şiir); Kendi Portresi / Il proprio ritratto

                      (Şiir); A Luigia Pallavicini catuda da cavallo / Attan Düşen Luigia Pallavicini’ye (Şiir),

                      Çev. Gülbende Kuray, Cilt 4, 1993, s. 93-98

 

Han, Young Un: İtaat (Şiir), Çev. Nan A Lee, Cilt 4, 1993, s. 104

 

Kim, Chun Su: Fıskiye (Şiir), Çev. Nan A Lee, Cilt 4, 1993, s. 107

 

Herbert, Zbigniew: Ey Troya / O Troi (Şiir), Çev. Neşe Taluy Yüce, Cilt 4, 1993, s. 109-110

 

Lermontov, Mihail Yuryeviç: Düşünce (Şiir), Çev. Aydın Süer, Cilt 4, 1993, s. 112-114

 

Ujko, Vorea: Gece / La Nuit (Şiir); Üç Genç Kız / Trois Jeunes Filles (Şiir), Çev. Cengiz Ertem, Cilt 4,

                      1993, s. 115-117

 

Kanık, Orhan Veli: Atındağ / Altındağ (Şiir), Çev. Yüksel Baypınar, Cilt 4, 1993, s. 118-119

 

Tarancı, Cahit Sıtkı: Otuzbeş Yaş / Das 35. Jahr (Şiir), Çev. Yüksel Baypınar-Wilfried Buch, Cilt 4, 1993,

                                 s. 120-121

 

Aysan, Behçet: Öyle Kal / Stay Like That (Şiir), Çev. Yusuf Eradam, Cilt 4, 1993, s. 122

 

Özünal, Mucize: Mendil, Cilt 4, 1993, s. 125

 

Emre, Gültekin: Bir Yaşamda İki Dünya, Cilt 4, 1993, s. 127

 

Bele, Tansu: Yaz Geçti, Cilt 4, 1993, s. 134

 

Gökhan, Halil: Taşra Sorunsalı, Cilt 4, 1993, s. 141

 

Karaören, Sami: Dilimize Batıdan Saldırılar, Cilt 4, 1993, s. 149

 

Yüksel, Ayşegül: İngiliz Tiyatrosunda Komedi Geleneği, Cilt 4, 1993, s. 151

 

İnal, Tuğrul: Bir Senfoni Orkestrası ve Marcel Proust, Cilt 4, 1993, s. 161

 

Güler, Mehmet: Edebiyatsız Çocuk ya da Çocuksuz Edebiyat, Cilt 4, 1993, s. 167

 

Kuray, Gülbende: 20. Yüzyılın İlk Yarısında İtalya’da Gelişen Kültürel Akımlar ve İzleyicileri, Cilt 4,

                             1993, s. 171

 

Özmen, Kemal: İki Şiir/İki Yorum ya da Ayağı Dağa Takılanlar, Cilt 4, 1993, s. 186

 

Masson, Jean-Claude: Nicalas Guillen ya da Yanılgının Gücü, Çev. Cengiz Ertem, Cilt 4, 1993, s. 198

 

Elbir, Belgin: Kuzey ve Güney ve Margaret Hale, Cilt 4, 1993, s. 201

 

Kula Nedim: Blaise Cendrars, Max Jacob, André Breton ve Saint-John Perse Gibi Şairlerin XX. Yüzyıl

                     Fransız Şiirine Getirdikleri Yenilikler, Cilt 4, 1993, s. 209

 

Yüce, Neşe Taluy: “Ey Troya” Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 215

 

                                               

                                               Cilt 5 - 1994

 

Emre, Gültekin: Yaznâmeden Sunâme’ye (Şiir), Cilt 5, 1994, s. 1

 

                                    

                             CENGİZ AYTMATOV ÖZEL BÖLÜMÜ

 

Önertoy, Olcay: “Cemile” Üzerine Bir Değerlendirme, Cilt 5, 1994, s. 7

 

Canpolat, Mustafa: “Beyaz Gemi”de Toplumsal Eleştiri, Cilt 5, 1994, s. 13

 

Tekin, Talat: Çıngız Aytmatov’un Yapıtlarında Şiirsel Anlatım ve Bunun Çevirilere Yansıması, Cilt 5,

                     1994, s. 18

 

Kazımoğlu, Samir: Cengiz Aytmatov ve Dünya Edebiyatı, Cilt 5, 1994, s. 26

 

                                                 

                                         ÇEŞİTLİ İNCELEMELER

 

Aytaç, Gürsel: Erhan Bener, Cilt 5, 1994, s. 37

 

Turan, Metin: Aşık Veysel ve Gelenek, Cilt 5, 1994, s. 39

 

Öncel, Süheyla: Salvatore Quasimodo Yaşamı, Yapıtları ve Sanatı, Cilt 5, 1994, s. 43

 

Quasimodo, Salvatore: Şiirler (Çev. Nevin Özkan): Ed è subito Sera-Ve Hemen Akşam Oluveriyor; I

                                       morti-Ölüler; Lettera alla madre-Ana’ya Mektup, Cilt 5, 1994, s. 50

 

Adabağ, Necdet: Giacomo Leopardi, Cilt 5, 1994, s. 55

 

Kuray, Gülbende: İtalya’da İkinci Dünya Savaşından Sonra Görülen Edebi Çalkantılar, Cilt 5, 1994,

                              s. 75

 

Emre, Abidin: Fransızca’dan Türkçe’ye Şiir Çevirileri, Cilt 5, 1994, s. 86

 

İnce, Esma: Ionesco’nun Ölümü ve “Geçmişim benden ayrıldı”, Cilt 5, 1994, s. 93

 

Menteşe, Oya Batım: Üniversitelerde Yeni Bir Araştırma Alanı: Medya Araştırmaları, Cilt 5, 1994,

                                    s. 98

 

Elbir, Belgin: On Dokuzuncu Yüzyıldan Üç Usta Romancı: C. Dickens, W. M. Thackeray ve G. Eliot,

                      Cilt 5, 1994, s. 104

 

İşgüven, Mine Mutlu: Şiir Dilinde İmge, Cilt 5, 1994, s. 113

 

Ertem, Cengiz: Yabancı Dil Öğretiminde Çeviri, İletişim ve Anlam Ögesi, Cilt 5, 1994, s. 133

 

Lee, Nan a: 20. Yüzyıl Kore Şiirine Genel Bir Bakış, Cilt 5, 1994, s. 151

 

                                           

 

                                                   Cilt 6 - 1995

 

Özer, Ahmet: Kuğu ve Kadın (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 1

 

Bolat, Salih: Ülkemde (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 2

 

Tansel, Oğuz: Salkım Söğüt (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 3

 

Akay, Abdullah: Yıldızlar Sevdiğimi Kutsarken (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 4

 

Olgun, Hüsamettin: Sevgi Çağı (Şiir)-The Age of Love, Çev. Talât Sait Halman-L’Age d’Amour, Çev.

                                Tuna Ertem, Cilt 6, 1995, s. 5

 

Rossetti, Christina: Bir Yerlerde (Şiir), Çev. Talât Sait Halman, Cilt 6, 1995, s. 8

 

Brecht, Bertolt: Dönme Dolabın Türküsü (Şiir), Çev. Musa Yaşar Sağlam, Cilt 6, 1995, s. 9

 

Brecht, Bertolt: Die Ballade Vom Wasserad (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 11

 

Verdone, Mario: Geleceksiz-Senza Futuro (Şiir), Çev.Semra Uluğ, Cilt 6, 1995, s. 13

 

Tozzi, Federico: Anılarda-In Memoria (Şiir), Çev. Semra Uluğ, Cilt 6, 1995, s. 14

 

Delgado, Ramón: Deyişler (Şiir), Çev. Yıldız Ersoy, Canpolat, Cilt 6, 1995, s. 15

 

Delgado, Ramón: Expresiones (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 18

 

Montale, Eugenio: Dolaşıyordu Klavyede Eliniz-Tentava la vostra mano (Şiir), Çev. Nevin Özkan, Cilt 6,

                               1995, s. 20

 

Hugo, Victor: Yarın Sabah Erkenden-Demain dès l’Aube (Şiir), Çev Cengiz Ertem, Cilt 6, 1995, s. 21

 

                           

 

 

                             ÖZEL BÖLÜM: CAHİT KÜLEBİ FRANSIZCADA

 

Akay, Abdullah: Cahit Külebi ile Söyleşi, Cilt 6, 1995, s. 25

 

Külebi Cahit:  (Şiirler), Işık Dönencesi I-II-III-IV-V-VI-VII; Bir Mutsuzluk Türküsü-Hymne au Malheur;

                        Yangın-Brasier; Çev. Nimet Arzık, Cilt 6, 1995, s. 29

 

                                                 

                                            ÇEŞİTLİ İNCELEMELER

 

Aytaç, Gürsel: Edebiyat Üzerine, Cilt 6, 1995, s. 49

 

Güler, Mehmet: Kent Kültürümüz, Cilt 6, 1995, s. 55

 

Ateşman, Ender: Post-Modern “Yeni Hayat”, Cilt 6, 1995, s. 59

 

Turan, Metin: Oğuz Tansel ve Şiiri, Cilt 6, 1995, s. 62

 

Öncel, Süheyla: Eugenio Montale, Cilt 6, 1995, s. 67

 

Özkan, Nevin: Dino Buzzati-Yaşamı ve Sanatı, Cilt 6, 1995, s. 78

 

Buzzati, Dino: Pelerin, Çev. Nevin Özkan, Cilt 6, 1995, s. 82

 

Özyer, Nuran: Karl Bruckner’in “Türk Kızı Lale” Romanı Üzerine, Cilt 6, 1995, s.87

 

Doğan, Şerife: Kurgu ve Gerçek Arasında Bir Tür: Günce-“Sonnenhang’da” Bir Yılın Güncesi, Cilt 6,

                        1995, s. 92

 

Sağlam, Musa Yaşar: “Genç W.nin Yeni Acıları”-Doğu AlmanEdebiyatında Bir Dönüm Noktası, Cilt 6,

                                     1995, s. 101

 

Ünsal, Nil: Ölümünün Doksanıncı Yılında Don Juan Valera ve “Pepita Juménez” Adlı Romanındaki

                  Anlatım Sanatı, Cilt 6, 1995, s. 108

 

Lee, A Nan: Çağdaş Kore Romanının 1920’li Yıllardaki Özellikleri ve Bu Yıllardaki Edebi Faaliyetler,

                     Cilt 6, 1995, s. 116

 

İnal, Tuğrul: “Hoşgörü Yılı” 1995’in Düşündürdükleri, Cilt 6, 1995, s. 122

 

Çalışkan, Hamit: Hicivde İroni: Defoe, Swift, Nesin, Cilt 6, 1995, s. 124

 

Er, Ayten: Eugène Ionesco’nun “Kral Ölüyor” (Le Roi se meurt)’unda Ölümle Gelen Başkalaşımlar,

                 Cilt 6, 1995, s. 135

 

Kangal, Dilek: “Gökkuşağı” (The Rainbow)’nda Üç Aşk Öyküsü, Cilt 6, 1995, s. 145

 

                                              

                                                      Cilt 7 - 1996

 

Külebi, Cahit: Bir Mutsuzluk Türküsü (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 1

 

Aysan, Behçet: Yağmur Dindi (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 2

 

Emre, Gültekin: Şeytana Uyma (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 3

 

Akay, Abdullah: Görüntüler (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 4

 

Tkacyszyn-Dycki, Eugeniusz: Örnek Geleneklerle Donanmış Genç (Şiir), Çev. Neşe Taluy Yüce Cilt 7,

                                                 1996, s. 5

 

Heine, Heinrich: Nerede ?-Wo ? (Şiir), Çev. Armağan Cengiz Büker, Cilt 7, 1996, s. 6

 

Sağlam, Musa Yaşar: Ölümünün 40. Yıldönümünde Bertolt Brecht, Cilt 7, 1996, s. 7

 

Brecht, Bertolt: Sevenler- Die Liebenden (Şiir), Çev. Şerife Doğan, Cilt 7, 1996, s. 13

 

Yüce, Neşe Taluy: Nobel’i Bu Yıl Szymborska Adlı Bir Kadın Şair Aldı, Cilt 7, 1996, s. 14

 

Owska-Zielinska, Ewa Odach: Tarihe Karşı Gülümseme, Çev. Neşe Taluy Yüce, Cilt 7, 1996, s. 18

 

Zagerzka, Bozena-Nastulanka, Krystyna: Wislava Szymborska ile  Söyleşi, Çev.Agnieszka- 

                                                                      Ayşen Lytko, Cilt 7, 1996, s. 22

 

Szymborka, Wislawa: Hiçbirşey Olmuyor İki Kez (Şiir); Tek Bir Yıldız Altında (Şiir); Özgeçmiş (Şiir); Çev.

                                     Neşe Taluy Yüce- Agnieszka -Ayşen Lytko, Cilt 7, 1996, s. 24-26

 

Aytaç, Gürsel: Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin Hazırlayıcısı: Edebi Çeviri Etkinliği, Cilt  7, 1996,

                        s. 27

 

Kıran, Ayşe(Eziler): Masal, Halk Hikayesi, Öykü Kavşağında Murathan Mungan’ın Anlatıları, Cilt 7,

                                  1996, s. 31

 

Sağlam, Musa Yaşar: Metin Kaçan’ın “Ağır Roman”ı Örnekleminde Argo, Cilt 7, 1996, s. 65

 

Dilek, S. Yalçın: “Allegro Ma Non Troppo”: Kemanın Susturduğu Yürek, Cilt 7, 1996, s. 76

 

Çeri, Bahriye: Tutkunun Romanı: “Boğazkesen”, Cilt 7, 1996, s. 88

 

Turan, Metin: Türk Edebiyatının Bir Yitiği: Ümit Kaftancıoğlu, Cilt 7, 1996, s. 106

 

İldem, Arzu: “Clèves Prensesi” ve “Tehlikeli İlişkiler”: Aynı Sorunsal Farklı Duyarlık, Cilt 7, 1996,

                      s. 109

 

Kula, Nedim: Fransız Şiirine Yansıyan Evrensel İlkeleriyle Parnas, Cilt 7, 1996, s. 121

 

Demirkan, Murat: Maupassant’ın “Bir Kır Eğlencesi” Adlı Hikayesinde İroni Sanatı, Cilt 7, 1996, s. 128

 

Özcan, M. Emin: Jean-Paul Sartre ve Melih Cevdet Anday Tiyatrolarında Toplumsal Özne Olarak Birey,

                            Cilt 7, 1996, s. 143

 

Öktem, Filiz: Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu, Cilt 7, 1996, s. 157

 

Kuray, Gülbende: “İlahi Kamedi”de Kadın İmgeleri, Cilt 7, 1996, s. 180

 

Pavese, Cesare: “Zaman” , Çev. Elçin Kumru, Cilt 7, 1996, s. 210

 

Ege, Ufuk: Virginia Woolf’un “Mrs. Dalloway” ve “To The Lighthouse” Adlı Eserlerinde Kadın

                   Kavramına Bakış, Cilt 7, 1996, s. 213

 

Çalışkan, M. Hamit: Webster’in Karamsar Dünyası, Cilt 7, 1996, s. 227

 

Giderer, Hakkı Engin: Robert Frost’dan “Dostça Bir Ziyaret”, Cilt 7, 1996, s. 237

 

Ergenç, Leman: Bulgar Edebiyatında Mizah, Cilt 7, 1996, s. 244

 

                                          

 

                                                       Cilt 8, 1998

                                       

                                      ANDRE GIDE ÖZEL SAYISI

 

Ertem, Cengiz: Açış Konuşması/Discours d’Inauguration, Cilt 8, 1998, s. IX

 

Beşkardeş, Oktay: Açış Konuşması/Discours d’Inauguration, Cilt 8, 1998, s. XVII

 

İnal, Tuğrul: Açış Konuşması/Discours d’Inauguration, Cilt 8, 1998, s. XXI

 

Goulet, Alain: Si le grain ne meurt: Autobiographie et Identité ou le Discours de la Contruction de Soi,

                        Cilt 8, 1998, s. 1

 

Goulet, Alain: “Tohum Ölymezse”: Yaşamöyküsü ve Kimlik ya da Bireyin Kendini Oluşturma Sanatı,

                       Cilt 8, 1998, Çev. Neslihan Burcu Akdağ, s. 17

 

Haddad, Raşid: André Gide vu par Guéhenno, Cilt 8, 1998, s. 33

 

Ertem, Cengiz: André Gide’in Oyunlarında Karakter Çözümlemesi: “Saül”, “Le Roi Candaule”,

                        “Philoctète”, “Oedipe”. Cilt 8, 1998, s. 39

 

Melmoux –Montaubin, Mari-Françoise: Avantures de l’écriture ou Traités du bien lire: le roman

                                                                   expérimental, Cilt 8, 1998, s. 49

 

Kayra, Erol-Çokövün, Aşkın: L’Individualisme gidien, Cilt 8, 1998, s. 65

 

Çokövün, Aşkın- Kayra, Erol: L’Individualisme gidien, Cilt 8, 1998, s. 65

 

Bizet, François: Faut-il lire Corydon?, Cilt 8, 1998, s. 75

 

Ertem, Tuna: André Gide en Turc, Cilt 8, 1998, s. 89

 

Ünal, Serdar: André Gide’in Anlatı Evrenine Bir Bakış, Cilt 8, 1998, s. 97

 

İnal, Tanju: Kalpazanlar ve Bach’ın “Füg Sanatı”, Cilt 8, 1998, s. 107

 

Aksoy, Ekrem: “Eugénie Grandet” ve “Kalpazanlar”, Cilt 8, s. 117

 

Kıran, Ayşe Eziler: Les Deux Narrateurs et les Deux Identités des “Faux-Monnayeurs”, Cilt 8, 1998,

                               s. 129

 

Mennan, Zeynep: XX. Yüzyıl Başında Bir “Karşı-Roman”: “Kalpazanlar”, Cilt 8, 1998, s.161

 

İnal, Tuğrul: “Kır Senfonisi”nde Senfonik Ögeler, Cilt 8, 1998, s. 177

 

Sönmez, Sevim: André Gide’in “La Symphonie Pastorale” Adlı Eserinin (Leyla Gürsel ve Sevim

                         Raşa’nın çevirileriyle) Çeviri Karşılaştırmaları ve Çeviri Eleştirisi, Cilt 8, 1998, s. 185

 

Demirkan, Murat: L’Ironie dialectique dans “La Symphonie Pastorale” et la Symphonie de l’Ironie

                              gidienne, Cilt 8, 1998, s. 205

 

Goulet, Alain: Aperçus sur la Critique gidienne d’Aujourd’hui, Cilt 8, 1998, s. 239

 

Goulet, Alain: Günümüzde Yapılan Gide Eleştirilerine Toplu Bir Bakış, Çev. Nedim Kula, Cilt 8, 1998,

                       s. 249

 

Ertem, Cengiz: Interview sur André Gide avec Alain Goulet, Cilt 8, 1998, s. 259

 

Ertem, Cengiz: Alain Goulet ile Gide Üzerine Söyleşi, Cilt 8, 1998, s. 265

 

Durak, Mustafa: “Dünya Nimetleri” Çevirisinde Değiştirim İşlemi, Cilt 8, 1998, s. 273

 

Ölmez, Zümral: André Gide’in “Kalpazanlar”ında Kurgusal Özellikler, Cilt 8, 1998, s. 305

 

Sucu, Müge: Ahmed Midhat’ın “Müşâhedat”ı ile André Gide’in “Kalpazanlar”ı Üzerine Bir İnceleme,

                    Cilt 8, 1998, s. 335

 

                                                   Cilt 9 - 1999

 

Sarkar, Pauline: Les Bienfaits de la Traduction littéraire, Cilt 9, 1999, s. 1

 

Sarkar, Pauline: Yazınsal Çevininin Yararları, Çev. Suna Timur Ağıldere, Cilt 9, 1999, s. 11

 

Öktem, Filiz: Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu (2), Cilt 9, 1999, s. 19

 

Alemdaroğlu, Semra: Carducci’nin Şiirlerinde Maremma Özlemi, Cilt 9, 1999, s. 37

 

Ünsal, Nil: Bir Öykü Ustası: Ölümünün Otuzuncu Yıldönümünde Ignagio Aldecoa ve Küçük Öykülerinde

                   İnsan, Cilt 9, 1999, s. 49

 

Toledo, Hale: Galdós ve Bir Tiyatro Yapıtı: “Evin Delisi”, Cilt 9, 1999, s. 73

 

Aydın, Mehmet: Eski Sığınağım-Mi Antiguo Refugio (Şiir), Çev. A. Cengiz Büker, Cilt 9, 1999, s. 81

 

Sarkar, Ranajit: L’Homme dans son avenir, Cilt 9, 1999, s. 83

 

Sarkar, Ranajit: Gelişim Sürecinde İnsan, Çev. Zeynep Oral Alp, Cilt 9, 1999, s. 87

 

Sarkar, Ranajit: Savaş Şiirleri: Yabancı Dil; Fotoğraf; Öğrenci, Çev. Tuna Ertem, Cilt 9, 1999, s. 91

 

Aytaç, Bedrettin: Deneme Yazarı Olarak Abbas Mahmud El-Akkad, Cilt 9, 1999, s. 95

 

Kula, Nedim: Paul Eluard’ın Şiirinde Yansımalar, Cilt 9, 1999, s. 125

 

Er, Ayten: Marguerite Duras’ın Oyunlarında Metindışı Kişilerin İşlevi, Cilt 9, 1999, s. 135

 

Ölmez, Zümral: Michel Butor’un “Zaman Kullanım Çizelgesi” Adlı Romanında Metinlerarası İlişkiler,

                          Cilt 9, 1999, s. 145

 

Çalışkan, Sevda: Kadın ve Yazın, Cilt 9, 1999, s. 163

 

Erkan, Mukadder: 1950 Sonrası İngiliz Romanı, Cilt 9, 1999, s. 175

 

Ünal, Çiğdem: Ingeborg Bachman’ın “Ağustos Böcekleri” Adlı Radyo Oyunu, Cilt 9, 1999, s. 189

 

Ünver, Şerife: Hermann Hesse’nin “Narziss” ve “Goldmund” Adlı Eserlerinde Anlatım Sanatı, Cilt 9,

                        1999, s. 2003

 

Edgü, Ferid: Büyük Ustayı Ziyaret, Cilt 9, 1999, s. 211

 

Edgü, Ferid: Besuch Beim Groben Meister, Çev. Bengül Çetintaş-Petra C. Farangis, Cilt 9, 1999, s. 219

 

Günal, Zeynep: Senkovski’nin Gözüyle Osmanlı Kültürü ve İstanbul, Cilt 9, 1999, s. 229

 

Zafer, Zeynep: Rus Edebiyat Biliminde ‘Skaz-Anlatı’ Terimi, Cilt 9, 1999, s. 237

 

Aydın, Abdulhalim: Sanatsal/Yazınsal Bir Kuram Olarak Anlatımcılık, Cilt 9, 1999, s. 243

 

Turan, Metin: İsmail Gümüş’ün Yapıtlarında Göçmenlik ve Boşnaklık İzleği, Cilt 9, 1999, s. 255

 

                                             

                                                      Cilt 10-2001

                                         

                                        JEAN GENET ÖZEL SAYISI

 

Ertem, Cengiz: Açış Konuşması-Discour d’Inauguration, Cilt 10, 2001, s. XV

 

Bizet, François: Açış Konuşması-Discour d’Inauguration, Cilt 10, 2001, s. XXIII

 

Dichy, Alber: Genet, le mystère des commencements, Cilt 10, 2001, s. 1

 

Kutlu, Nuran: Jean Genet Romanında Yananlam Boyutu, Cilt 10, 2001, s. 11

 

İnal, Tanju: Jean Genet: “Gülün Mucizesi”inde İmgelemin Büyüsü, Cilt 10, 2001, s. 23

 

Özçelebi, Ali: Türkçede Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 33

 

Bizet, François: Une Communication sans échange, Cilt 10, 2001, s. 43

 

Hanrahan, Mairéade: Les Mots de la Fin, Cilt 10, 2001, s. 57

 

Senemoğlu, Osman: Jean Genet’de Olmak ve Görünmek, Cilt 10, 2001, s. 77

 

Kıran, Ayşe Eziler: Sözcelem Süreçlerinde Özyaşamöyküsel Öğeler ve “Gülün Mucizesi”, Cilt 10, 2001,

                                s. 85

 

Öztokat, Nedret: Jean Genet’nin Yapıtı: Bir Ayrılık Sanatı, Cilt 10, 2001, s. 115

 

Pinguet, Catherine: Un Captif amoureux de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 123

 

Soysal, Ahmet: Poésie de Genet, Cilt 10, 2001, s. 139

 

Öndül, Selda: Genet Oyunlarında Fantazi, Cilt 10, 2001, s. 145

 

Neutres, Jérôme: Un Captif amoureux: le voyage en orient de Genet ou “la fraîcheur de n’être plus en

                              France”, Cilt 10, 2001, s. 171

 

Barker, Bill: Colloque Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 183

 

Bizet, François: Trois lecteurs de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 189

 

                                          

 

                                                         Cilt 11, 2002

                                                

                                                BULGAR EDEBİYATI

Çakmakçı, İ. Murat: Eline Pelin’in Yazınsal Yaratıcılığında Köy Gerçekleri ve Karakterler, Cilt 11,

                                   2002, s. 5

 

                                                   FRANSIZ EDEBİYATI

Kula, Nedim: Mallarmné’nin Şiir Adasında Güneşin Tutuştuğu Saatler, Cilt 11, 2002, s. 17

 

Baysan, Gül Tekay: Aragon, Poète d’Elsa, Cilt 11, 2002, s. 27

 

Er, Ayten: Marguerite Duras Tiyatrosuna Genel Bir Bakış, Cilt 11, 2002, s. 39

 

Kocaman, Şengül: Le Rôle des objets dans le théâtre de Ionesco, Cilt 11, 2002, s. 45

 

                                                    İNGİLİZ EDEBİYATI

Elbir, Belgin: Man, community and time in the woodlands: “The Woodlanders”, Cilt 11, 2002,  s. 53

 

Tulpar, Sena: Jane Austen’ın “Persuation” Romanında Maddeci Bakış Açıları, Cilt 11, 2002, s. 63

 

Ülkü, Güler: An analysis of a short-story from a schematic structure perspective, Cilt 11, 2002, s. 79

 

Korucu, Arzu: Bir Çağ-Bir Ramancı, Cilt 11, 2002, s. 89

 

                                                   İSPANYOL EDEBİYATI

Atakan, Şebnem: Miguel Delibes’in “Yol” Romanında Çocuk Olgusu, Cilt 11, 2002, s. 103

 

Garcia, Ayfer Teker: İspanyol Tiyatrosunun Kökeni, Cilt 11, 2002, s. 109

 

                                                    İSVİÇRE EDEBİYATI

Ramuz, Charles-Ferdinand: Stendhal’den Corot’ya 19. Yüzyıl Sanatı, Çev Tuna Ertem,

                                                Cilt 11, 2002, s. 119

 

Demir, Nurmelek: Charles-Albert Cingria ve İnsanca Bir Yaşam Arayışı, Cilt 11, 2002, s. 125

 

                                                  İTALYAN EDEBİYATI

Alemdaroğlu, Semra: Venüs’ün Doğuşu, Cilt 11, 2002, s. 133

 

                                                    KORE EDEBİYATI

Oh, Eunkyung: Kore Romanında Aydın Kadınların Kimlik Arayışları, Cilt 11, 2002, s. 139

 

                                                      RUS EDEBİYATI

Ergenç, Leman: Sovyet Dönemi Yazarı Valentin Rasputin’in Eserlernide Sibirya, Cilt 11, 2002, s. 145

 

Günal, Zeynep: Puşkin ve Ahmatova, Cilt 11, 2002, s. 145

 

Kaşoğlu, Ayla: Postmodern Edebiyatın Rusya’daki Yansımaları, Cilt 11, 2002, s. 155

 

Belova, K. A.: Türkiye’de Puşkin Çevirisi Tarihi, Çev. Hüseyin Kandemir, Cilt 11, 2002, s. 163

 

                                             TÜRK EDEBİYATI

Turan, Metin: Ulusal Bir Sanat Yaratmanın Ardındaki Kültür İnsanı Portresi: Ahmet Kutsi Tecer,

                        Cilt 11, 2002, s. 171

 

 

Akkoyun, Tülay: Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” Adlı Yapıtında Yeni Roman İzleri, Cilt 11, 2002, s. 181

 

Aktaş, Hasan: Eslafta ve Halefte Dekadanlık, Cilt 11, 2002, s. 187

 

                                                    ÇEŞİTLİ ALANLAR

Bolat, Salih: Postmodernizm Bir Özgürlük Çağrısı mı?, Cilt 11, 2002, s. 201

 

Demirezen, Mehmet: The Place of  Clipping, Ellipsis, Backformation, Ancronymy and Blending in

                                    Morphology and Elt Connections, Cilt 11, 2002, s. 211

 

Karaca, Birsen: Çeviribilim ve Çeviri Sorunları, Cilt 11, 2002, s. 223

 

                                         

 

                                                      Cilt 12-2003

                                                      

                                                       Özel Bölüm

                          KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT VE İNGEBİLİM

 

                                                     Dossier spécial

               LITTERATURE COMPAREE ET ETUDES IMAGOLOGIQUES

 

Pageaux, Daniel-Henri: Autour de la Notion d’Imaginaire. Eléments pour une Théorie en Littérature

                                        comparée, Cilt 12, 2003, s. 9

 

Ertem, Tuna: Les Images de l’Eau dans “Jean-Christophe” de romain Rolland, Cilt 12, 2003, s. 17

 

İldem, Arzu Etensel: Jeux de Stéréotypes dans les “Notes d’une Voyageuse en Turquie” de Marcell

                                  Tinayre, Cilt 12, 2003, s. 25

 

Özcan, Mehmet Emin: Imago et Logos ou Poésie et  Théorie dans “Tristes Tropiques” de Claude Lévi-

                                     Strauss, Cilt 12, 2003, s. 33

 

Demir, Nurmelek: L’Image du Turc infidèle chez Nicolas de Nıcolay, Cilt 12, 2003, s. 41

 

Çetin, Gülser: L’Image de l’étranger dans la Trilogie allemande de Louis-Ferdinand Céline, Cilt 12,

                        2003, s. 47

 

                                                    ALMAN EDEBİYATI

Aksoy, Nazan: Franz Kafka Üstüne, Cilt 12, 2003, s. 55

 

Sağlam, Musa Yaşar: Türkçe’de Franz Kafka, Cilt 12, 2003, s. 61

 

Eyigün, Sabri: Die gute Gesellschaft und ıhr ideler Zweck in Goethes Tasso, Cilt 12, 2003, s. 65

 

                                                  BULGAR EDEBİYATI

Çakmakçı, İ. Murat: Stanislav Stratiev ve “Otobüs” Adlı Oyunu, Cilt 12, 2003, s. 73

 

                                                  FRANSIZ EDEBİYATI

Ölmez, Zümral: Michel Butor’un “Mobile” inde Tipografi, Cilt 12, 2003, s. 79

 

                                                  İNGİLİZ EDEBİYATI

Erkan, Mukadder: İki Öykü: Göstergebilimsel Bir Çözümleme, Cilt 12, 2003, s. 85

 

Çavuş, Rümeysa: “Hamlet”: Trajik ve Komik Olanın Uzlaşması, Cilt 12, 2003, s. 101

 

                                               İSPANYOL EDEBİYATI

Atakan, Şebnem: Bir Oluşum Romanı Örneği: “Hiç”, Cilt 12, 2003, s. 115

 

                                               İTALYAN EDEBİYATI

Alemdaroğlu, Semra: “Zenon’un Bilinci”ndeki Yenilikler, Cilt 12, 2003, s. 121

 

Yılmaz, Zuhal: “Tatar Çölü”, Cilt 12, 2003, s. 131

                                                  

                                                    LATİN EDEBİYATI

Telatar, Fafo: Romalılarda Çeyiz, Cilt 12, 2003, s. 137

 

                                                      RUS EDEBİYATI

Dietrich, Ayşe: Ortaçağ Rus Edebiyatı, Cilt 12, 2003, s. 147

 

Parer, M. Özlem: Rus Biçimciliğinde “Yabancılaştırma” Yöntemi-The “Defamiliarization” technique in

                             Russian Formalism, Cilt 12, 2003, s. 167

 

                                                    TÜRK EDEBİYATI

Uturgauri, Svetlana: Türk Edebiyatında Tanzimat Döneminin Rus Araştırmacılarca İncelenmesi

                                   (Çev. Hülya Arslan), Cilt 12, 2003, s. 177

 

Önertoy, Olcay: İki “Acımak” Romanı, Cilt 12, 2003, s. 181

 

Ertem, Cengiz: Fantastik Edebiyat ve “Aşkı Giyinen Adam”, Cilt 12, 2003, s. 189

 

Akın, Cahit: Nazım Hikmet’in “Kuvâyi Milliye”sinde Köylüye Toplumcu Gerçekçi Bakış, Cilt 12, 2003,

                     s. 213

 

Çetaku, Drita: Mario Levi’nin “Masal” ında Yitik Anların Anıları, Cilt 12, 2003, s. 231

 

Aka, Pınar: Hilmi Yavuz Şiirinin Gelenekle İlişkisi, Cilt 12, 2003, s. 239

 

                                              ÇEŞİTLİ İNCELEMELER

 

Aytaç, Gürsel: Graz Sempozyumundan Notlar ya da Günümüzde Fen Bilimleri Karşısında Edebiyat

                        Bilimleri, İngilizce Karşısında Öteki Diller, Cilt 12, 2003, s. 247

 

Demirel, Özcan: Avrupa Birliğinin Dil Politikası ve Türkiye, Cilt 12, 2003, s. 249

 

Bolat, Salih: Romanın Filme Uyarlanması, Cilt 12, 2003, s. 259

 

Martinez-Caro, Dürrin Alpakın: The Concept of “Carpe Diem vs. Death” reflected in the Works of Poets from ancient Egypt, ancient Greece, Iran, Italy, England, Turkey and Spain, Cilt 12, 2003, s. 269

 

                                       

 

                                                       Cilt 13 - 2003                                      

                                    

                                 İSPANYOL EDEBİYATI ÖZEL SAYISI

 

Önalp, Ertuğrul: Vincente Blasco Ibáñez ve Valensiya Romanları, Cilt 13, 2003, s. 7

 

Ünsal, Nil: Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”u ile Camilo Jose Cela’nın “Pascual Duarte’nin Ailesi”

                   Üzerine İzleksel Bir İnceleme, Cilt 13, 2003, s. 23

 

Toledo, Hale Göknar: Miguel de Unamuno’nun Antonio Buero Vallejo Tiyatrosu’ndaki Yansımaları,

                                     Cilt 13, 2003, s. 41

 

García, Ayfer Teker: Ramón del Vale-Inclán’dan Bir “Esperpento” Örneği: “Don Friolera’nın

                                    Boynuzları”, Cilt 13, 2003, s. 49

 

Ünsal, Nil: “La Celestina”da Trajik ve Komik Olan, Cilt 13, 2003, s. 63

 

Atakan, Şebnem: Juan Ramon Jimenez ve “Yenilikçi” Bir Başyapıt: “Platero ile Ben”, Cilt 13, 2003,

                             s. 73

 

García, Ayfer Teker: İspanyol Barok Yazarı Baltasar Gracían’ın Schopenhauer ve Nietzsche Üzerindeki

                                    Etkileri, Cilt 13, 2003, s. 79

 

Kutlu, Mehmet Necati: Luis Cernuda ve Sürgün, Cilt 13, 2003, s. 91

 

García, Ayfer Teker: İspanya İç Savaşı ve Tiyatro, Cilt 13, 2003, s. 99

 

Atakan, Şebnem: Pio Baraja’nın “Kötü Ot” Romanında Nietzsche ve Nihilizm, Cilt 13, 2003, s. 113

 

 Cortines, Jacobo: Don Quijote ve Don Juan, İkilemlerimizin Yansıması, Çev.Erkan Yurtaydın, Cilt 13,

                               2003, s. 121

 

Ünsal, Nil: La Influencia de Auguste Comte En “Marianela” da Galdos, Cilt 13, 2003, s. 125

 

Márquez, Gabriel García: Latin Amerika’nın Yalnızlığı (La soledad de América Latina), Çev. Şebnem

                                           Atakan, Cilt 13, 2003, s. 129

 

Alberti, Rafael: (Şiirler) Aşk Şarkısı-Cancion de Amor; Dörde Çeyrek Var-Las 4 Menos Cuarto;

                           Beatriz’e-A Beatriz; Gelin-La Novia; Veda-Despedida, Çev.Şebnem Atakan, Cilt 13,

                            2003, s. 133

 

                                                      

                                                   Cilt 14 - Haziran 2004

 

                                                   ALMAN EDEBİYATI

Kula, Onur Bilge: Anna Komnene: “Alexias” ya da İmgenin Kalıcılığı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 5

 

                                                   BULGAR EDEBİYATI

Pars, Melahat: Kuzman Şapkarev’in Hayatı, Yaratıcılığı ve Öğretmeni Dimitır Miladinov’la Olan

                          Bağları, Cilt 14 Haziran 2004, s. 17

 

                                                  FRANSIZ EDEBİYATI

Spencer, Judith: L’Eurytmie ophidienne Chez Baudelaire: Deux Temporalités antinominales du Devenir

                           Poètique, Cilt 14 Haziran 2004, s. 21

 

Demirkan, Murat: L’Absurde et l’Humour dans l“Etranger” de Camus, Cilt 14 Haziran 2004,s. 29

 

Demir, Nurmelek: Jacques Chessex ve “Voltaire Rüyası”nda İnsanlık Durumu, Cilt 14 Haziran 2004,

                                s. 43

 

                                                     HİNT EDEBİYATI

Can, H. Derya: İki Hint Dramının Karşılaştırılması, Cilt 14 Haziran 2004, s. 51

 

                                               HOLLANDA EDEBİYATI

Kralt, Piet: Simon Vestdijk’in Yapıtlarında Sadakat ve İhanet. Judas’ın Maskeleri, Çev. Muzaffer

                   Demirtaş, Cilt 14 Haziran 2004, s. 59

 

                                                  İNGİLİZ EDEBİYATI

Elbir, N. Belgin: Gizli Bir Aşkın Öyküsü: “Emma”, Cilt 14 Haziran 2004, s. 67

 

Er, Zekiye: Stoppard Tiyatrosunda Mesaj Kaygısı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 83

 

                                               İSPANYOL EDEBİYATI

Ünsal, Nil: Altınçağ İspanyası’nda Günlük Yaşamın Edebiyattaki Yansısı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 91

 

Garcia, Ayfer Teker: Miguel Delibes’de Doğa İmgesi, Cilt 14 Haziran 2004, s. 101

 

Atakan, Şebnem: Bir Gönüllü Sürgünün Gözünden Türk ve Doğu Kültürü, Cilt 14 Haziran 2004, s. 109

 

                                                İTALYAN EDEBİYATI

Yılmaz, Zuhal: İtalyan Endüstri Romanından Bir Kesit, Cilt 14 Haziran 2004, s. 115

 

                                                  JAPON EDEBİYATI

Erkin, Hüseyin Can: Çağdaş Japon Yazınında Türk İmgesine Bir Örnek: Shiba Ryotaro’nun  “Tepedeki

                                  Bulutlar” Eseri, Cilt 14 Haziran 2004, s. 127

 

                                                    RUS EDEBİYATI

Kaşoğlu, Ayla: Çağdaş Rus Yazarlarından A.G. Bitov ve “Puşkin Evi”, Cilt 14 Haziran 2004, s. 137

 

Petrov, Yevgeni: İlf’le İlgili Anılardan, Çev. Zeynep Günal, Cilt 14 Haziran 2004, s. 145

 

                                                TÜRK EDEBİYATI

Aka, Pınar: Tezer Özlü’nün Romanlarında Anlatıcının Bağımsızlaşma Çabası, Cilt 14 Haziran 2004,

                   s. 155

 

Turan, Metin: Yeni Azerbaycan Şiiri ve Hamlet İsahanlı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 163

 

Olgun, Hüsamettin: Aynıyız (Şiir)-We’re The Same, Çev. Talat Halman-Nous Sommes Les Memes, Çev.

                                 Tuna Ertem-Gleıch Sind Wır, Çev. Angelika Arman-Siamo Uguali, Çev. Nevin Özkan,

                                 Cilt 14 Haziran 2004, s. 169

 

                                              YUNAN EDEBİYATI

Demirözü, Damla: On Sekiz Metin: Yunan Edebiyat Dünyasından Albaylar Cuntasına (1967-1974) Karşı

                               Yükselen Ses, Cilt 14 Haziran 2004, s. 177

 

Sina, Ayşen: Deloslu Apollon’a Hymnos, Cilt 14 Haziran 2004, s. 185

 

                               KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT  KURAMI

Sakallı, Cemal: Karşılaştırma Bilgisi (Komparatistik) ve Yazınsal Karşılaştırma Üzerine, Cilt 14 Haziran

                          2004, s. 195

 

                                              ÇEŞİTLİ İNCELEMELER

Dellal, Nevide Akpınar: Yabancı Dil Eğitimi’nde ve Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme’de

                                        “Karşılaştırmalı Yazınbilim”, “Kültürlerarası Yazınbilim” ve “İmgebilim”in

                                        Sunduğu Olanaklar, Cilt 14 Haziran 2004, s. 207

 

Sontag, Susan: Edebiyat Özgürlüktür, Çev. Angelika Arman, Cilt 14 Haziran 2004, s. 219

 

                                                    

                                                  Cilt 15 Aralık 2004

 

                                               BULGAR EDEBİYATI

Çakmakçı, İ. Murat: Bulgaristan’da Toplumcu Gerçekçilik Döneminde Yaşanan Yazınsal Değişiklikler

                                  ve “Tütün” Romanı Davası, Cilt 15 Aralık 2004, s. 5

 

                                               FRANSIZ EDEBİYATI

Özmen, Kemal: Tanzimat Edebiyatında “Victor Hugo Olayı”, Cilt 15 Aralık 2004, s. 15

 

Bizet, François: Georges Bataille, Critique de Jean Genet, Cilt 15 Aralık 2004, s. 33

 

 

Gögercin, Ahmet: Metinlerarası Bir Roman: Raymond Jean’ın “Okumacı Kız”ı, Cilt 15 Aralık 2004,

                             s. 47

 

Türkyılmaz, Ümran: Varolmak ile Olmamak Arasındaki Sınırda, Cilt 15 Aralık 2004, s. 63

 

                                                  HİNT EDEBİYATI

Özcan, Asuman Belen: Pencap’ın Edebiyattaki Şiirsel Sesi: Ahmed Nedim Kasimi, Cilt 15 Aralık 2004,

                                      s. 73

 

Kasimi, Ahmed Nedim: Faytoncu, Çev. Asuman Belen Özcan, Cilt 15 Aralık 2004, s. 79

 

                                                İNGİLİZ EDEBİYATI

Ege, Ufuk: Ortaçağ İngilizcesindeki “Floris ve Blauncheflour”: Gelişimin ve Mücadelenin Romansı,

                   Cilt 15 Aralık 2004, s. 83

 

Tarakçıoğlu, Aslı Özlem: Devastating Effects of Slavery On Sethe’s Montherhood in Toni Morisson’s

                                          Beloved, Cilt 15 Aralık 2004, s. 95

 

                                              İSPANYOL EDEBİYATI

Önalp, Ertuğrul: Vida Y Obra Miguel de Cervantes, Cilt 15 Aralık 2004, s. 105

 

Toledo, Hale Göknar: El General Venezolano Francisco de Miranda En Estambul: Algunas

                                     Observaciones Sobre Su Viaje Y Descripcion De La Capital Otomana En 1786,

                                     Cilt 15 Aralık 2004, s. 125

 

Kutlu, Mehmet Necati: Los Jenízaros Y Su Representación en “Los Baños De Argel” de Cervantes,

                                       Cilt 15 Aralık 2004, s. 139

 

                                                POLONYA EDEBİYATI

Yüce, Neşe Taluy: İki Savaş Arası Dönemde Üç Efsanevi Sanatçı: Witkiewicz, Schulz, Gombrowicz,

                               Cilt 15 Aralık 2004, s. 149

 

                                                       RUS EDEBİYATI

Kuprin, Aleksandr İvanoviç: Tolstoy’u “Aziz Nikolay” Gemisinde Gördüğüm An, Çev Atlan Aykut,

                                                Cilt 15 Aralık 2004, s. 157

 

Melikov, T.D. : Garip Akımı ve Orhan Veli’nin Sanatı, Çev. Özlem Parer, Cilt 15 Aralık 2004, s. 161

 

Olcay, Türkan: İvan S. Turgenyev’in “Bir Avcının Notları” Öykü Derlemesi Üzerine Bir İnceleme,

                          Cilt 15 Aralık 2004, s. 171

 

 

Kandemir, Hüseyin: İvan Gonçarov’un “Olağan Bir Hikaye” Adlı Eserine Eleştirel Bir Bakış,

                                  Cilt 15 Aralık 2004, s. 181

 

                                                TÜRK EDEBİYATI

Turan, Metin: Yalnızlığımı da Yitirdim-Auch Meine Einsamkeit Verlor Ich (Şiir), Çev. Nuray Lale,

                        Cilt 15 Aralık 2004, s. 187

 

                                            

                                            YUNAN EDEBİYATI

Homeros: Delphoilu Apollon’a Hymnos (Şiir) Çev. Ayşen Sina, Cilt 15 Aralık 2004, s. 189

 

                                                 

                                             

                                                Cilt 16 Haziran 2005

 

                                   GEORGE SAND ÖZEL BÖLÜMÜ

 

Ertem, Tuna: Açış Konuşması-Discours d’Inauguration, Cilt 16 Haziran 2005, s. 8

 

Didier, Béatrice: George Sand, femme et écrivain, Cilt 16 Haziran 2005, s. 11

 

Ertem, Tuna: George Sand, personnage romanesque?, Cilt 16 Haziran 2005, s. 19

 

Brahimi, Denise: Le Meunier d’Angibault: George Sand à la découverte du language paysan,

                             Cilt 16 Haziran 2005, s. 25

 

İldem, Arzu Etensel: George Sand voyageuse, Cilt 16 Haziran 2005, s. 33

 

Zanone, Damien: “Histoire de ma vie” ou le geste autobiographique de George Sand, Cilt 16,

                              Haziran 2005, s. 41

 

Özcan, Emin: La Représentatiın du monde paysan: George Sand, Kemal Tahir, Melih Cevdet Anday,

                      Cilt 16 Haziran 2005, s. 47

 

Prat, Reine: L’Année George Sand suivie de Mattea ou la Turquie d’asile?, Cilt 16 Haziran 2005, s. 53

 

Çetin, Gülser: La Narration méthaphorique dans “Lélia” de George Sand, Cilt 16 Haziran 2005, s. 63

 

Demir, Nurmelek: “Indiana” et la critique sociale, Cilt 16, Haziran 2005, s. 71

 

Ölmez, Zümral: “Indiana” de George Sand, Cilt 16, Haziran 2005, s. 75

 

                                               

                                                  ÇEŞİTLİ İNCELEMELER

                                                      İNGİLİZ EDEBİYATI

Uysal, Mehmet Başak: Virginia Woolf’da Duygulanım Bozuklukları, Cilt 16, Haziran 2005, s. 85

 

                                                       RUS EDEBİYATI

Petrov, Yevgeni: Ilf’le İlgili Anılardan-Ölümünün Beşinci Yılı İçin, Çev Zeynep Günal, Cilt 16, Haziran

                            2005, s. 99

 

Parer, M. Özlem: İçeriğiyle Epigraf’ın Uyumu Çerçevesinde “Anna Karenina”, Cilt 16 Haziran 2005,

                              s. 103

 

                                                       TÜRK EDEBİYATI

Turan, Metin: Yazınsal Gelişim ve Toplumsal Değişme Bağlamında Adalet Ağaoğlu Öykücülüğü, Cilt 16

                        Haziran 2005, s. 111

 

Saraçoğlu, Semra: Orhan Pamuk’un “Kar” Adlı Romanında Métafiction-Üstkurmaca, Cilt 16, Haziran

                                2005, s. 117

 

 

                               KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT-ÇEVİRİBİLİM

Atakan, Şebnem: Pablo Neruda y Nazım Hikmet: Una sision similar, Cilt 16 Haziran 2005, s. 127

 

Arslan, Hülya: Kültürlerarası İletişimde Örnek Bir Çevirmen Kimliği: Olga Lebedeva, Cilt 16, Haziran

                         2005, s. 133

 

                                                   

                                                   Cilt 17 Aralık 2005

 

                              YAZINBİLİM KURAMLARI ÖZEL BÖLÜMÜ

 

Aytaç, Gürsel: Edebiyat Terimleri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 9

 

Kula, Onur Bilge: Türkçe’nin Bilim Dalı Olarak Gelişimi: Yazınbilim Kavramları Bağlamında Bir

                              Yaklaşım, Cilt 17 Aralık 2005, s. 13

 

Aktulum, Kubilay: Anlatıda Süreksizlik ve Kimi İşlevleri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 23

 

Ege, Ufuk: Bir Yazım Kuramı Olarak “Gynocriticism” (Jino-Eleştiri) Fenimizm Geleneğinin

                   İncelenmesi, Cilt 17 Aralık 2005, s. 41

 

Sakallı, Cemal: Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi, Cilt 17 Aralık 2005, s. 47

 

Ünal, D. Çiğdem: Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım, Cilt 17 Aralık 2005, s. 55

 

Baysal, Alev: 18. Yüzyıl İngiltere’sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman, Cilt 17 Aralık 2005,

                       s. 71

 

Bulut, Dilek: Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Edebi Kuramı Olarak Ekoeleştiri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 79

 

Brik, Osip: Olguya Daha Yakın Bir Bakış, Çev. M. Özlem Parer, Cilt 17 Aralık 2005, s. 87

 

Başlı, Şeyda: Otobiyografi Kuramına Feminist Bir Yaklaşım, Cilt 17 Aralık 2005, s. 91

 

                                               

                                                 ÇEŞİTLİ İNCELEMELER

                                                   BULGAR EDEBİYATI

Mevsim, Hüseyin: “Murat ile Mara” Başlıklı Tarihsel Bulgar Halk Öyküsü, Cilt 17 Aralık 2005, s. 107

 

                                                  FRANSIZ EDEBİYATI

Pellegrini, Rosa: Introduction au roman français d’aujourd’hui, Cilt 17 Aralık 2005, s. 115

 

                                                   İNGİLİZ EDEBİYATI

McDonald, Jean: Şeytan Güzeldir: “Dracula”: Freudyen Roman ve Feminist Drama, Çev.  Nazan

                             Alioğlu, Cilt 17 Aralık 2005, s. 123

 

Oğuz, Ayla: Toni Morrison’un “Sevilen” (Beloved) Adlı Romanında Dört İlk Örnek: Gölge, Persona,

                    Anima-Animus ve Self, Cilt 17 Aralık 2005, s. 135

 

                                                  POLONYA EDEBİYATI

Gombrowicz, W.: Günlük (V. Bölüm), Çev. Neşe Taluy Yüce, Cilt 17 Aralık 2005, s. 153

 

Cywinska, Marta: En Route vers el Jadida-Cidde Yollarında (Şiir), Çev. Cengiz Ertem, Cilt 17 Aralık

                               2005, s. 159

 

                                                     TÜRK EDEBİYATI

Turan Metin: Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 171

 

Aka, Pınar: Divan Edebiyatı ve Bütünlük, Cilt 17 Aralık 2005, s. 173

 

                                       

                                                  Cilt 18 Haziran 2006

 

Emre, Gültekin: Balkon (Şiir); Liman (Şiir); Zeytin Ağacı (Şiir); Sabah (Şiir), Cilt 18, Haziran 2006, s. 5

 

Mutlu, Ayten: (Şiirler): Gök Delisi-Fou de Ciel; Uyandırmak İçin Seni-Pour te tirer du sommeil; Savaşın

                        Gölgesinde Oğula Mektup-Lettre au fils sous l’ombre de guerre; Gitmek-Partir; Amfora-

                        L’Amphore; Gecenin Kömürü-Le charbon de nuit; Ölüm Gibi-Tout comme la mort, Çev.

                        Mustafa Balel, Cilt 18, Haziran 2006, s. 9

 

Turan, Metin: Hal ve Gidiş-Stand und gang der dinge (Şiir); Nicedir-Zu lang ist es her (Şiir); Memur-u

                        Endam-Schöngebautes beamtentum (Şiir), Cilt 18, Haziran, 2006, s. 27

 

                                                   ALMAN EDEBİYATI

Eyigün Sabri: Eine Vergleichende Arbeit Zwischen den drei Fassungen von Schillers “Räuber”, Cilt 18,

                       Haziran 2006, s. 31

 

Mesbah, B. Sevinç: Botho Strauss’un “Gross un Klein” (Büyük ve Küçük) Adlı Tiyatro Eserindeki

                                 Karakterler ve Sosyal İçerik Üzerine, Cilt 18, Haziran 2006, s. 49

 

Ülner, Nihat: “Büyülü Dağ”ın Modern Dolayımları: Fotoğraf, Röntgen Film ve Gramofon, Cilt 18,

                      Haziran 2006, s. 61

 

                                             AMERİKAN EDEBİYATI

Opperman Serpil: Doğa Yazınında Beden Politikası, Cilt 18, Haziran 2006, s. 75

 

Mull, Çiğdem Pala: Wieland; or, the Transformation: An American [Gothic] Tale, Cilt 18, Haziran 2006,

                                 s. 87

 

                                                 ARAP EDEBİYATI

Er, Rahmi: Bedr Şâkir Es-Seyyâb ve “Yağmurun Türküsü”, Cilt 18, Haziran 2006, s. 95

 

                                              FRANSIZ EDEBİYATI

Ertem, Tuna: Le Sens de la Sincérité dans l’Oeuvre ramuzienne, Cilt 18, Haziran 2006, s. 107

 

Zanone, Damien: Le genre des Mémoires: problèmes d’identification. L’exemple des Mémoires en

                             France au XIX e siècle, Cilt 18, Haziran 2006, s. 121

 

                                               İNGİLİZ EDEBİYATI

Kaya, Şebnem: Ölüme Hayat Çalmak: Seamus Heaney’nin “Bataklık Şiirleri” , Cilt 18, Haziran 2006,

                          s. 131

 

                                                  RUS EDEBİYATI

Eyhenbaum, Boris Mihaylociç: Stefan Zweig: Tolstoy Üzerine, Çev Atlan Aykut, Cilt 18, Haziran 2006,

                                                   s. 141

 

                                                  TÜRK EDEBİYATI

Önertoy, Olcay: Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiir Anlayışı, Cilt 18, Haziran 2006, s. 145

 

Uçarol, Tuncer: Rıfat Ilgaz’ın Şiirlerinde Dize Başları, Noktalama İmleri, Cilt 18, Haziran 2006, s. 151

 

Sakallı, Cemal: Türk Göçmen Yazınında Türk Kültürü İzleri, Cilt 18, Haziran 2006, s. 163

 

Aka, Pınar: Modernleşme, Gelenek ve Metin, Cilt 18, Haziran 2006, s. 171

 

                                             ÇEŞİTLİ İNCELEMELER

Kula, Onur Bilge: Yazınsal Özgürlük, Cilt 18, Haziran 2006, s. 183

 

Berk, Özlem: Sömürgecilik, Dil ve Brian Friel’in “Çeviriler”i, Cilt 18, Haziran 2006, s. 189

 

                                                     DENEMELER

Balel, Mustafa: D’une langue étrangère forcément choisie à la francophonie, Cilt 18, Haziran  2006,

                           s. 203

 

Cinozoğlu, Hüseyin Avni: Ahmet Oktay’ın “Gérard de Nerval Şiiri”, Cilt 18, Haziran 2006, s. 207

 

Karakaş, Mustafa: Kafka ve Perspektif, Cilt 18, Haziran 2006, s. 209

 

                                                         

 

                                              Cilt 19, Aralık 2006

 

Bolat, Salih: Mahşerin Şairleri (Şiir), Cilt 19, Aralık 2006, s. 5

 

Kaya, Atilla: (Şiirler), sesi var; üçüncü eller; yanılgı; döngü; olmayan; ilgim; sessiz, Cilt 19, Aralık 2006,

                       s. 11

 

Turan, Metin: (Şiirler), Suları Islatan Mecnun; Gözlerinden Yakaladım Seni; Sevinç; Dilek, Lehçeye Çev.

                        Grayzna Zajac, Cilt 19, Aralık 2006, s. 15

 

Balel, Mustafa: Iniciatrice, Cilt 19, Aralık 2006, s. 19

 

                                              ALMAN EDEBİYATI

Aytaç, Gürsel: “Deneme” Türünün Alman Edebiyatında İlk Örnekleri, Cilt 19, Aralık 2006, s. 31

 

                                          AMERİKAN EDEBİYATI

Hope, Trevor: Autobiography as Self-Inscription: Maxine Hong Kingston’s The Woman Warrior,

                        Cilt 19, Aralık 2006, s. 39

 

                                           FRANSIZ EDEBİYATI

Özcan, M. Emin: Eleştiride Yöntem: Jean Starobinski ve Metin Çözümlemesi, Cilt 19, Aralık 2006, s. 53

 

Kocaman, Şengül: La Source du Comique dans le théâtre d’Ionesco: les personnages, Cilt 19, Aralık

                               2006, s. 59

 

                                           İNGİLİZ EDEBİYATI

Ege, Sema E.: Milliyetçilik ve On Dokuzuncu Yüzyıl İngiliz. Amerikan Edebiyatı, Cilt 19, Aralık 2006,

                        s. 69

 

Şenlen, Sıla: Renesans Döneminde Osmanlı-İngiliz İlişkileri ve İngiliz Tiyatrosunda Türk İmgesi, Cilt 19,

                      Aralık 2006, s. 87

 

Geçikli, Kubilay: Şark’a Farklı Bir Bakış: “The Talisman”, Cilt 19, Aralık 2006, s. 93

 

                                         İSPANYOL EDEBİYATI

Ünsal, Nil: İç Savaş Sonrası İspanyol Romanında Köy, Cilt 19, Aralık 2006, s. 107

 

Toledo, Hale: Unamuno Tiyatrosu, Cilt 19, Aralık 2006, s. 115

 

Atakan, Şebnem: İspanyol Sürgün Romanı, Cilt 19, Aralık 2006, s. 121

 

                                              RUS EDEBİYATI

Eyhenbaum, Boris Mihayloviç: Yeşil Değnek Efsanesi, Çev Atlan Aykut, Cilt 19, Aralık 2006, s. 127

 

                                           YUNAN EDEBİYATI

Sina Ayşen: Antik Yunan’da Koro Liriği Türleri, Cilt 19, Aralık 2006, s. 133

 

                                  KURAMSAL YAZIN İNCELEMELERİ

Kula, Onur Bilge: Roman-Tarih Bağlantısı: Kurgudan Kaynaklanan Çok Katmanlı Bir İlişki, Cilt 19,

                              Aralık 2006, s. 161

 

Tutaş, Nazan: Yazınsal MetinlerdeBiçembilimsel İnceleme, Cilt 19, Aralık 2006, s. 169

 

                                           ÇEŞİTLİ İNCELEMELER

Dietrich, Ayşe: Amerikan Üniversitelerinde Türkçe Öğretim, Cilt 19, Aralık 2006, s. 181

 

Çekiç, Selma Köksal: Film Biçimi ve Gerçekçilik, Cilt 19, Aralık 2006, s. 187

 

                                               

                                                  Cilt 20- Haziran 2007

 

                                      ALMAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI

           CULTURE et LITTERATURE ALLEMANDES / GERMAN CULTURE and LITERATURE

 

 

Toklu, Mehmet Osman

Nietzsche’nin Yaşamöyküsünde Müziğin Yeri, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Saydam, Oktay

Alman Edebiyat Çevrelerinde Orhan Pamuk Yapıtlarının  Alımlanması - 1990-2006 Yılları Arasında Bazı Alman GazetelerineYansıyanlar, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Kaya, Ünal

Alman Kısa Öyküsü, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Onaran, Sevil

Frıedrich Dürrenmatt'ın Grotesk Dünyası. "Die Panne"(Kaza)  Öyküsündeki "Grotesk "Öğelerin Açılımları, Cilt 20, Haziran 2007, s.

                     

                                             FRANSIZ EDEBİYATI

                              LITTERATURE FRANÇAISE / FRENCH LITERATURE

 

 

Çetin, Gülser

Roland Bareilles’in Osmanlı’nın Alacakaranlığı adlı yapıtında  Türk imgesi, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

                 

 

 

 

                                 İNGİLİZ VE AMERİKAN EDEBİYATLARI

     LITTERATURES ANGLAISES et AMERICAINE / ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

 

Ege, Sema E.

On Sekizinci, On Dokuzuncu Yüzyıl Amerikan ve İngiliz Yazınlarında Gelişim, Yazar ve Yazım (Sanat ve Bilim-Bilgi), Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Elbir, Belgin

Charles Dickens'ın Kasvetli Ev Romanında Anlatıcılar ve Anlatım Yöntemleri

Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

 

                                          İSPANYOL EDEBİYATI                              

                          LITTERATURE ESPAGNOLE / SPANISH LITERATURE

 

Bareau, Michel L.

Percepcion diffractée et reconstruction: anamorphique: Cervantes, Luis de León, Quevedo, Góngora, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

 

                                                 TÜRK EDEBİYATI

                              LITTERATURE TURQUE / TURKHIS LITERATURE

 

Kula, Onur Bilge

Oya Baydar Romanında Erk ve Erklilik Sorunsalı, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Uturgauri, Svetlana N.

Nâzım Hikmet’in Düzyazı Sanatı: “Yaşamak Güzel Şey Be  Kardeşim” Romanı Çev. Zeynep Günal, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

 

                                       ÇAĞDAŞ YUNAN EDEBİYATI

       LITTERATURE GRECQUE CONTEMPORAINE / CONTEMPORAİN GREK LITERATURE

 

Ahmet, İbrahim Kelağa

Çağdaş Yunan Çocuk Edebiyatında Tarihsel Roman: Alki Zei'nin "Petro'nun Uzun Gezintisi" Adlı Romanı, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

 

                           ÇEVİRİBİLİM / TRADUCTOLOGIE / TRANSLATION

 

İşcen, İsmail

Wissenschaftstheorie und Gegenstandsorientiertheit –Studie zu dem Problem der ü-wissenschaftlichen Gegenstandsbestimmung-, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Demirözü, Damla

Yunan Romanından Türk Anlatısına Yapılan Çeviriler ya da İki Ülke İlişkilerinin Edebiyat Üzerinden Okunması, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Yetkiner, Neslihan Kansu

Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya Metninin Çözümlenmesi, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

                                             ÇESITLI İNCELEMELER

                               CONSIDERATION GENERALES / VARIOUS STUDIES

 

İnal Tuğrul

Bir Okuma Önerisi Olarak Empati Yöntemi, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Hope, Trevor

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından 21-24 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen “Yazınsal Türler” sempozyumunu değerlendirme konuşması, Cilt 20, Haziran 2007, s.