Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English

                                          

 

DİZİN-1 Genel Dizin. Yazar Soyadlarına göre alfabetik sıra

INDEX-1 Index général. D’après l’ordre alphabétique des noms d’auteurs

 

                                                             A

 

Adabağ, Necdet: Giacomo Leopardi, Cilt 5, 1994, s. 55

 

Ahmet, İbrahim Kelağa: Çağdaş Yunan Çocuk Edebiyatında Tarihsel Roman: Alki Zei'nin                                           "Petro'nun Uzun Gezintisi" Adlı Romanı, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Aka, Pınar: Divan Edebiyatı ve Bütünlük, Cilt 17 Aralık 2005, s. 173

 

Aka, Pınar: Hilmi Yavuz Şiirinin Gelenekle İlişkisi, Cilt 12, 2003, s. 239

 

Aka, Pınar: Modernleşme, Gelenek ve Metin, Cilt 18, Haziran 2006, s. 171

 

Aka, Pınar: Tezer Özlü’nün Romanlarında Anlatıcının Bağımsızlaşma Çabası, Cilt 14                       Haziran 2004, s. 155

 

Akay, Abdullah: Cahit Külebi ile Söyleşi, Cilt 6, 1995, s. 25

 

Akay, Abdullah: Görüntüler (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 4

 

Akay, Abdullah: Gurbetçi Çocukları-Les Enfants dépaysés (Şiir), Çev. Tuna Ertem,  Cilt 3, 1992, s. 38-39

 

Akay, Abdullah: Sönmeyen Fener-Lanterne éternelle (Şiir) Çev. Cengiz Ertem, Cilt 2,                             1991, s. 11

 

Akay, Abdullah: Yalnız Ağaçlar-Les arbres solitaire (Şiir) Çev. Cengiz Ertem, Cilt 1, 1990,  s. 13

 

Akay, Abdullah: Yıldızlar Sevdiğimi Kutsarken (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 4

 

Akay, Oğuzhan: Hayallerimin Tül Perdesi La (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 16

 

Akın, Cahit: Nazım Hikmet’in “Kuvâyi Milliye”sinde Köylüye Toplumcu Gerçekçi Bakış,                       Cilt 12, 2003, s. 213

 

Akkoyun, Tülay: Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” Adlı Yapıtında Yeni Roman İzleri, Cilt 11,                               2002, s. 181

 

Aksoy, Ekrem: “Eugénie Grandet” ve “Kalpazanlar”, Cilt 8, s. 117

 

Aksoy, Nazan: Franz Kafka Üstüne, Cilt 12, 2003, s. 55

 

Aktaş, Hasan: Eslafta ve Halefte Dekadanlık, Cilt 11, 2002, s. 187

 

Aktulum, Kubilay: Anlatıda Süreksizlik ve Kimi İşlevleri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 23

 

Alberti, Rafael: (Şiirler) Aşk Şarkısı-Cancion de Amor; Dörde Çeyrek Var-Las 4 Menos                          Cuarto; Beatriz’e-A Beatriz; Gelin-La Novia; Veda-Despedida, Çev. Şebnem                            Atakan, Cilt 13, 2003, s. 133

Alemdaroğlu, Semra: “Zenon’un Bilinci”ndeki Yenilikler, Cilt 12, 2003, s. 121

 

Alemdaroğlu, Semra: Carducci’nin Şiirlerinde Maremma Özlemi, Cilt 9, 1999, s. 37

 

Alemdaroğlu, Semra: Venüs’ün Doğuşu, Cilt 11, 2002, s. 133

 

Altıok, Metin: Zamanlı Gazel (Şiir); Zor Zamanlarda Gazel (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 4

 

And, Metin: Başlangıcından Günümüze Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış, Cilt 1, 1990, s. 47

 

And, Metin: La Turquerie à travers les siècles-Çağlar Boyunca Turquerie (Geniş Özet),                        Cilt 2, 1991, s. 220

And, Metin: Tiyatromuzun Bugünü ve Yarını Üzerine Olumsuz Düşünceler, Cilt 3, 1992,   s. 349

 

Arslan, Hülya: Kültürlerarası İletişimde Örnek Bir Çevirmen Kimliği: Olga Lebedeva, Cilt                                       16 Haziran 2005, s. 133

 

Atakan, Şebnem: Bir Gönüllü Sürgünün Gözünden Türk ve Doğu Kültürü, Cilt 14 Haziran                               2004, s. 109

 

Atakan, Şebnem: Bir Oluşum Romanı Örneği: “Hiç”, Cilt 12, 2003, s. 115

 

Atakan, Şebnem: İspanyol Sürgün Romanı, Cilt 19, Aralık 2006, s. 121

 

Atakan, Şebnem: Juan Ramon Jimenez ve “Yenilikçi” Bir Başyapıt: “Platero ile Ben”,   Cilt 13,

                             2003, s. 73

 

Atakan, Şebnem: Miguel Delibes’in “Yol” Romanında Çocuk Olgusu, Cilt 11, 2002, s. 103

 

Atakan, Şebnem: Pablo Neruda y Nazım Hikmet: Una sision similar, Cilt 16 Haziran 2005,  s. 127

 

Atakan, Şebnem: Pio Baraja’nın “Kötü Ot” Romanında Nietzsche ve Nihilizm, Cilt13, 2003, s.13

 

Ateşman, Ender: Post-Modern “Yeni Hayat”, Cilt 6, 1995, s. 59

 

Aydın, Abdulhalim: Sanatsal/Yazınsal Bir Kuram Olarak Anlatımcılık, Cilt 9, 1999, s. 243

 

Aydın, Mehmet: Eski Sığınağım-Mi Antiguo Refugio (Şiir), Çev. A.Cengiz Büker, Cilt 9, 1999, s. 81

 

Aysan, Behçet: Beyaz Bir Gemidir Ölüm (Şiir); Bu Aşk, Bu Şehir, Bu Keder (Şiir),Cilt 4, 1993, s.1-2

 

Aysan, Behçet: Öyle Kal / Stay Like That (Şiir), Çev. Yusuf Eradam, Cilt 4, 1993, s. 122

 

Aysan, Behçet: Yağmur Dindi (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 2

 

Aytaç, Bedrettin: Deneme Yazarı Olarak Abbas Mahmud El-Akkad, Cilt 9, 1999, s. 95

 

Aytaç, Gürsel: “Ah Avrupa”, Cilt 3, 1992, s. 295

 

Aytaç, Gürsel: “Deneme” Türünün Alman Edebiyatında İlk Örnekleri, Cilt 19, Aralık 2006,  s. 31

 

Aytaç, Gürsel: “Lotte Weimar’da” Goethe Konulu Bir Roman, Cilt 2, 1991, s. 72

 

Aytaç, Gürsel: Edebi Çeviri Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 13

 

Aytaç, Gürsel: Edebiyat Terimleri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 9

 

Aytaç, Gürsel: Edebiyat Üzerine, Cilt 6, 1995, s. 49

 

Aytaç, Gürsel: Erhan Bener, Cilt 5, 1994, s. 37

 

Aytaç, Gürsel: Graz Sempozyumundan Notlar ya da Günümüzde Fen Bilimleri Karşısında

                         Edebiyat Bilimleri, İngilizce Karşısında Öteki Diller, Cilt 12, 2003, s. 247

 

Aytaç, Gürsel: Karşılaştırmalı Edebiyat Biliminin Hazırlayıcısı: Edebi Çeviri Etkinliği,  Cilt  7,

                        1996, s. 27

 

Aytür Necla: Kate Chopin ve “Uyanış”, Cilt 2, 1991, s. 179

 

Doris Mühringer: Cilt 1, 1990, s. 31

 

                                                 

                                                             B

 

Balel, Mustafa: D’une langue étrangère forcément choisie à la francophonie, Cilt 18,                              Haziran  2006, s. 203

 

Balel, Mustafa: Iniciatrice, Cilt 19, Aralık 2006, s. 19

 

Bareau, Michel L.: Percepcion diffractée et reconstruction: anamorphique: Cervantes, Luis de                                    León, Quevedo, Góngora, Cilt 20, Haziran 2007,

 

Barker, Bill: Colloque Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 183

 

Başlı, Şeyda: Otobiyografi Kuramına Feminist Bir Yaklaşım, Cilt 17 Aralık 2005, s. 91

 

Batur, Enis: Kerteriz, Cilt 3, 1992, s. 179

 

Baypınar, Yüksel: Türk Şairleri Türkçeye Çevirmek, Cilt 3, 1992, s. 355

 

Baysal, Alev: 18. Yüzyıl İngiltere’sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman, Cilt 17                       Aralık 2005, s. 71

 

Baysan, Gül Tekay: Aragon, Poète d’Elsa, Cilt 11, 2002, s. 27

 

Bele, Tansu: Yaz Geçti, Cilt 4, 1993, s. 134

 

Belova, K. A.: Türkiye’de Puşkin Çevirisi Tarihi, Çev. Hüseyin Kandemir, Cilt 11, 2002,                         s. 163

 

Berk, Özlem: Sömürgecilik, Dil ve Brian Friel’in “Çeviriler”i, Cilt 18, Haziran 2006, s. 189

 

Beşkardeş, Oktay: Açış Konuşması/Discours d’Inauguration, Cilt 8, 1998, s. XVII

 

Bezel, Nail: Modernizm ve Postmodernizm: Tanımlar ve Örnekleme, Cilt 3, 1992, s. 260

 

Bezirci, Asım: Rıfat Ilgaz ve Şiiri, Cilt 4, 1993, s. 7

 

Bizet, François: Açış Konuşması-Discour d’Inauguration, Cilt 10, 2001, s. XXIII

 

Bizet, François: Faut-il lire Corydon?, Cilt 8, 1998, s. 75

 

Bizet, François: Georges Bataille, Critique de Jean Genet, Cilt 15 Aralık 2004, s. 33

 

Bizet, François: Trois lecteurs de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 189

 

Bizet, François: Une Communication sans échange, Cilt 10, 2001, s. 43

 

Bolat, Salih. Mahşerin Şairleri (Şiir), Cilt 19, Aralık 2006, s. 5

 

Bolat, Salih: Karşılaşma’dan, (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 14

 

Bolat, Salih: Postmodernizm Bir Özgürlük Çağrısı mı?, Cilt 11, 2002, s. 201

 

Bolat, Salih: Romanın Filme Uyarlanması, Cilt 12, 2003, s. 259

 

Bolat, Salih: Ülkemde (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 2

 

Bozer, Ayşe Deniz: Çocuk Tiyatrosu, Cilt 3, 1992, s. 66

 

Brahimi, Denise: Le Meunier d’Angibault: George Sand à la découverte du language                                paysan,  Cilt 16 Haziran 2005, s. 25

 

Brecht, Bertolt: Die Ballade Vom Wasserad (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 11

 

Brecht, Bertolt: Dönme Dolabın Türküsü (Şiir), Çev. Musa Yaşar Sağlam, Cilt 6, 1995, s. 9

 

Brecht, Bertolt: Sevenler- Die Liebenden (Şiir), Çev. Şerife Doğan, Cilt 7, 1996, s. 13

 

Brik, Osip: Olguya Daha Yakın Bir Bakış, Çev. M. Özlem Parer, Cilt 17 Aralık 2005, s. 87

 

Bulut, Dilek: Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Edebi Kuramı Olarak Ekoeleştiri, Cilt 17 Aralık                       2005, s. 79

 

Butor, Michel: Eleştirmen ve Okuyucu Kitlesi Çev. Neriman Eratalay, Cilt 2, 1991,                           s. 142

 

Buzzati, Dino: Pelerin, Çev. Nevin Özkan, Cilt 6, 1995, s. 82

 

 

                                                C

 

 

Can, H. Derya: İki Hint Dramının Karşılaştırılması, Cilt 14 Haziran 2004, s. 51

 

Canpolat, Mustafa: “Beyaz Gemi”de Toplumsal Eleştiri, Cilt 5, 1994, s. 13

 

Canpolat, Yıldız Ersoy: Geçmişe Bağlı Çağdaş Bir Yazar: Carlos Fuentes, Cilt 2, 1991, s. 210

 

Canpolat, Yıldız Ersoy: Miguel Delibes’in “Tahtından İndirilmiş Prens” i, Cilt 3, 1992,                                          s. 92

Canpolat, Yıldız: “Platero ve Ben”, Cilt 1, 1990, s. 97

 

Cinozoğlu, Hüseyin Avni: Ahmet Oktay’ın “Gérard de Nerval Şiiri”, Cilt 18, Haziran 2006,                                            s. 207

 

Cortines, Jacobo: Don Quijote ve Don Juan, İkilemlerimizin Yansıması, Çev.Erkan                                Yurtaydın, Cilt 13, 2003, s. 121

 

Cywinska, Marta: En Route vers el Jadida-Cidde Yollarında (Şiir), Çev. Cengiz Ertem, Cilt                                17 Aralık 2005, s. 159

 

                                                         Ç

 

 

Çakmakçı, İ. Murat: Bulgaristan’da Toplumcu Gerçekçilik Döneminde Yaşanan Yazınsal                                     Değişiklikler ve “Tütün” Romanı Davası, Cilt 15 Aralık 2004, s. 5

 

Çakmakçı, İ. Murat: Eline Pelin’in Yazınsal Yaratıcılığında Köy Gerçekleri ve Karakterler,                                     Cilt 11, 2002, s. 5

 

Çakmakçı, İ. Murat: Stanislav Stratiev ve “Otobüs” Adlı Oyunu, Cilt 12, 2003, s. 73

 

Çalışkan, Hamit: Hicivde İroni: Defoe, Swift, Nesin, Cilt 6, 1995, s. 124

 

Çalışkan, M. Hamit: Webster’in Karamsar Dünyası, Cilt 7, 1996, s. 227

 

Çalışkan, Sevda: Kadın ve Yazın, Cilt 9, 1999, s. 163

 

Çavuş, Rümeysa: “Hamlet”: Trajik ve Komik Olanın Uzlaşması, Cilt 12, 2003, s. 101

 

Çekiç, Selma Köksal: Film Biçimi ve Gerçekçilik, Cilt 19, Aralık 2006, s. 187

 

Çeri, Bahriye: Tutkunun Romanı: “Boğazkesen”, Cilt 7, 1996, s. 88

 

Çetaku, Drita: Mario Levi’nin “Masal” ında Yitik Anların Anıları, Cilt 12, 2003, s. 231

 

Çetin, Gülser: L’Image de l’étranger dans la Trilogie allemande de Louis-Ferdinand Céline,                         Cilt 12, 2003, s. 47

 

Çetin, Gülser: La Narration méthaphorique dans “Lélia” de George Sand, Cilt 16 Haziran                          2005, s. 63

 

Çetin, Gülser: Roland Bareilles’in Osmanlı’nın Alacakaranlığı adlı yapıtında  Türk imgesi,                           Cilt 20, Haziran 2007,

 

Çokövün, Aşkın - Kayra, Erol: L’Individualisme gidien, Cilt 8, 1998, s. 65

 

                                                    

 

                                                      D

 

 

D’Ambra, Adrian: Ask Me Who Orhan Is -Orhan’ı Bana Sorun Siz (Şiir), Çev. Yusuf                                 Eradam, Cilt 3, 1992, s. 9-10

 

D’Ambra, Adrian: The Hunchback Barber-Kambur Berber (Şiir), Çev. Yusuf Eradam, Cilt                                  4, 1993, s. 72

 

Delgado, Ramón: Deyişler (Şiir), Çev. Yıldız Ersoy, Canpolat, Cilt 6, 1995, s. 15

 

Delgado, Ramón: Expresiones (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 18

 

Dellal, Nevide Akpınar: Yabancı Dil Eğitimi’nde ve Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme’de                                          “Karşılaştırmalı Yazınbilim”, “Kültürlerarası Yazınbilim” ve  

                                        “İmgebilim”in Sunduğu Olanaklar, Cilt 14 Haziran 2004, s. 207

 

Demir, Namık Kemal: Aşklara Götürecek Seni (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 14

 

Demir, Nurmelek: “Indiana” et la critique sociale, Cilt 16 Haziran 2005, s. 71

 

Demir, Nurmelek: Charles-Albert Cingria ve İnsanca Bir Yaşam Arayışı, Cilt 11, 2002, s. 125

 

Demir, Nurmelek: L’Image du Turc infidèle chez Nicolas de Nıcolay, Cilt 12, 2003, s. 41

 

Demirezen, Mehmet: The Place of  Clipping, Ellipsis, Backformation, Ancronymy and                                              Blending in Morphology and Elt Connections, Cilt 11, 2002, s. 211

 

Demirkan, Murat: L’Absurde et l’Humour dans l“Etranger” de Camus, Cilt 14 Haziran                                  2004, s. 29

 

Demirkan, Murat: L’Ironie dialectique dans “La Symphonie Pastorale” et la Symphonie de                                   l’Ironie gidienne, Cilt 8, 1998, s. 205

 

Demirkan, Murat: Maupassant’ın “Bir Kır Eğlencesi” Adlı Hikayesinde İroni Sanatı,                                 Cilt 7, 1996, s. 128

 

Demirözü, Damla: On Sekiz Metin: Yunan Edebiyat Dünyasından Albaylar Cuntasına                                  (1967-1974) Karşı Yükselen Ses, Cilt 14 Haziran 2004, s. 177

 

Demirözü, Damla: Yunan Romanından Türk Anlatısına Yapılan Çeviriler ya da İki Ülke                             İlişkilerinin Edebiyat Üzerinden Okunması, Cilt 20, Haziran 2007, s.  

 

Dichy, Alber: Genet, le mystère des commencements, Cilt 10, 2001, s. 1

 

Didier, Béatrice: George Sand, femme et écrivain, Cilt 16 Haziran 2005, s. 11

 

Dietrich, Ayşe: Amerikan Üniversitelerinde Türkçe Öğretim, Cilt 19, Aralık 2006, s. 181

 

Dietrich, Ayşe: Ortaçağ Rus Edebiyatı, Cilt 12, 2003, s. 147

 

Dilek, S. Yalçın: “Allegro Ma Non Troppo”: Kemanın Susturduğu Yürek, Cilt 7, 1996, s. 76

 

Doğan, Şerife: Kurgu ve Gerçek Arasında Bir Tür: Günce-“Sonnenhang’da” Bir Yılın                          Güncesi, Cilt 6, 1995, s. 92

 

Dumont, Paul: Çocuk Edebiyatı: Türk İlericilerinin Yeni Bir Silahı, Çev. Cengiz Ertem,                          Cilt 2, 1991, s. 60

 

Durak, Mustafa: “Dünya Nimetleri” Çevirisinde Değiştirim İşlemi, Cilt 8, 1998, s. 273

 

                                                              E

 

 

 

 

Ecevit, Yıldız: Doğaya Dönüş: Knut Hamsun’un “Göçebe” Romanı Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 80

 

Edgü, Ferid: Besuch Beim Groben Meister, Çev. Bengül Çetintaş-Petra C. Farangis, Cilt 9,                       1999, s. 219

 

Edgü, Ferid: Büyük Ustayı Ziyaret, Cilt 9, 1999, s. 211

 

Ege, Sema E.: Milliyetçilik ve On Dokuzuncu Yüzyıl İngiliz. Amerikan Edebiyatı, Cilt 19,                         Aralık 2006, s. 69

 

Ege, Sema E.: On Sekizinci, On Dokuzuncu Yüzyıl Amerikan ve İngiliz Yazınlarında Gelişim,                          Yazar ve Yazım (Sanat ve Bilim-Bilgi), Cilt 20, Haziran 2007,

 

Ege, Ufuk: Bir Yazım Kuramı Olarak “Gynocriticism” (Jino-Eleştiri) Fenimizm                     Geleneğinin  İncelenmesi, Cilt 17 Aralık 2005, s. 41

 

Ege, Ufuk: Ortaçağ İngilizcesindeki “Floris ve Blauncheflour”: Gelişimin ve Mücadelenin                   Romansı, Cilt 15 Aralık 2004, s. 83

 

Ege, Ufuk: Virginia Woolf’un “Mrs. Dalloway” ve “To The Lighthouse” Adlı Eserlerinde                    Kadın Kavramına Bakış, Cilt 7, 1996, s. 213

 

Elbir, Belgin: “David Copperfield”: Çocukluktan Olgunluğa, Cilt 3, 1992, s. 111

 

Elbir, Belgin: Charles Dickens'ın Kasvetli Ev Romanında Anlatıcılar ve Anlatım Yöntemleri,                         Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Elbir, Belgin: Kuzey ve Güney ve Margaret Hale, Cilt 4, 1993, s. 201

 

Elbir, Belgin: Man, community and time in the woodlands: “The Woodlanders”, Cilt 11,                            2002,  s. 53

 

Elbir, Belgin: On Dokuzuncu Yüzyıldan Üç Usta Romancı: C. Dickens, W. M. Thackeray ve                                 G. Eliot, Cilt 5, 1994, s. 104

 

Elbir, N. Belgin: Gizli Bir Aşkın Öyküsü: “Emma”, Cilt 14 Haziran 2004, s. 67

 

Eluard, Paul: Temiz Hava / Air vif (Şiir), Çev. Cengiz Ertem, Cilt 4, 1993, s. 79

 

Emre Yunus: İşidin Ey Yarenler; Aşkın Aldı Benden Beni, İng. Çevirileri: Talat Sait                           Halman, Cilt 2, 1991, s. 49

 

Emre, Abidin: Fransızca’dan Türkçe’ye Şiir Çevirileri, Cilt 5, 1994, s. 86

 

Emre, Abidin: Fransızcadan Türkçeye Şiir Çevirilerinden Bir Kesit, Cilt 4, 1993, s. 22

 

Emre, Gültekin: Balkon (Şiir); Liman (Şiir); Zeytin Ağacı (Şiir); Sabah (Şiir), Cilt 18,                               Haziran 2006, s. 5

 

Emre, Gültekin: Bir Yaşamda İki Dünya, Cilt 4, 1993, s. 127

 

Emre, Gültekin: Sivas Acısı, (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 9

 

Emre, Gültekin: Şeytana Uyma (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 3

 

Emre, Gültekin: Üç Kişi ve Ben-Drei Personen Und İch (Şiir) Çev. Acem Özler-Jörg                             Spötter, Cilt 2, 1991, s. 9

 

Emre, Gültekin: Yasak Uykular (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 15

 

Emre, Gültekin: Yaznâmeden Sunâme’ye (Şiir), Cilt 5, 1994, s. 1

 

Er, Ayten: Eugene Ionesco’nun “Kral Ölüyor” (Le Roi se meurt)’unda Ölümle Gelen                  Başkalaşımlar, Cilt 6, 1995, s. 135

 

Er, Ayten: Marguerite Duras Tiyatrosuna Genel Bir Bakış, Cilt 11, 2002, s. 39

 

Er, Ayten: Marguerite Duras’ın Oyunlarında Metindışı Kişilerin İşlevi, Cilt 9, 1999, s. 135

 

Er, Rahmi: Bedr Şâkir Es-Seyyâb ve “Yağmurun Türküsü”, Cilt 18, Haziran 2006, s. 95

 

Er, Zekiye: Stoppard Tiyatrosunda Mesaj Kaygısı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 83

 

Eradam, Yusuf: Bor…Ankara…Bor (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 8

 

Eradam, Yusuf: Şiir Çevirisi Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 15

 

Eratalay, Neriman: Jean Giono’yu Tanımak İçin, Cilt 1, 1990, s. 63

 

Ergenç, Leman: Bulgar Edebiyatında Mizah, Cilt 7, 1996, s. 244

 

Ergenç, Leman: Sovyet Dönemi Yazarı Valentin Rasputin’in Eserlernide Sibirya, Cilt 11,                             2002, s. 145

 

Erkan, Mukadder: 1950 Sonrası İngiliz Romanı, Cilt 9, 1999, s. 175

 

Erkan, Mukadder: İki Öykü: Göstergebilimsel Bir Çözümleme, Cilt 12, 2003, s. 85

 

Erkin, Hüseyin Can: Çağdaş Japon Yazınında Türk İmgesine Bir Örnek: Shiba Ryotaro’nun                                   “Tepedeki Bulutlar” Eseri, Cilt 14 Haziran 2004, s. 127

 

Ertem, Cengiz: Açış Konuşması/Discours d’Inauguration, Cilt 8, 1998, s. IX

 

Ertem, Cengiz: Açış Konuşması-Discour d’Inauguration, Cilt 10, 2001, s. XV

 

Ertem, Cengiz: Alain Goulet ile Gide Üzerine Söyleşi, Cilt 8, 1998, s. 265

 

Ertem, Cengiz: André Gide’in Oyunlarında Karakter Çözümlemesi: “Saül”, “Le Roi                          Candaule”, “Philoctète”, “Oedipe”. Cilt 8, 1998, s. 39

 

Ertem, Cengiz: Edebiyatta Modern Arayışlar, Cilt 3, 1992, s. 159

 

Ertem, Cengiz: Fantastik Edebiyat ve “Aşkı Giyinen Adam”, Cilt 12, 2003, s. 189

 

Ertem, Cengiz: Henri Michaux’nun Şiirlerinde Korku Ögesi, Cilt 1, 1990, s. 119

 

Ertem, Cengiz: Interview sur André Gide avec Alain Goulet, Cilt 8, 1998, s. 259

 

Ertem, Cengiz: Yabancı Dil Öğretiminde Çeviri, İletişim ve Anlam Ögesi, Cilt 5, 1994,                            s. 133

 

Ertem, Tuna: Açış Konuşması-Discours d’Inauguration, Cilt 16 Haziran 2005, s. 8

 

Ertem, Tuna: André Gide en Turc, Cilt 8, 1998, s. 89

 

Ertem, Tuna: Edebiyatta Düz Yazı Çevirisi Üzerine, Cilt 3, 1993, s. 28

 

Ertem, Tuna: George Sand, personnage romanesque?, Cilt 16 Haziran 2005, s. 19

 

Ertem, Tuna: Le Sens de la Sincérité dans l’Oeuvre ramuzienne, Cilt 18, Haziran 2006,                         s. 107

 

Ertem, Tuna: Les Images de l’Eau dans “Jean-Christophe” de romain Rolland, Cilt 12,                         2003, s. 17

 

Ertem, Tuna: Ramuz’nün Yapıtlarında Çevre-İnsan İlişkisi, Cilt 1, 1990, s. 83

 

Ethemoğlu, Armağan: Çocuk Edebiyatı-Büyük Edebiyatı, Cilt 3, 1992, s. 129

 

Evren, Ergun: Zindancı (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 6

 

Eyhenbaum, Boris Mihaylociç: Stefan Zweig: Tolstoy Üzerine, Çev Altan Aykut, Cilt 18,                                                      Haziran 2006, s. 141

 

Eyhenbaum, Boris Mihayloviç: Yeşil Değnek Efsanesi, Çev Altan Aykut, Cilt 19, Aralık                                                       2006, s. 127

 

Eyigün Sabri: Eine Vergleichende Arbeit Zwischen den drei Fassungen von Schillers                      “Räuber”, Cilt 18, Haziran 2006, s. 31

 

Eyigün, Sabri: Die gute Gesellschaft und ıhr ideler Zweck in Goethes Tasso, Cilt 12, 2003, s. 65

 

 

 

 

                                                        F

 

Frisch, Max: Montauk, Çev. Gürsel Aytaç, Cilt 4, 1993, s. 33

 

Foscolo, Ugo: Kendisi Hakkında / Di se stesso (Şiir); Sevgili’ye / Alla sua dona (Şiir);                        F!loransa’ya / A Firenze (Şiir); Kendisi Hakkında / Di se stesso (Şiir); Kendi                        Portresi / Il proprio ritratto (Şiir); A Luigia Pallavicini catuda da cavallo /                        Attan Düşen Luigia Pallavicini’ye (Şiir), Çev. Gülbende Kuray, Cilt 4, 1993,                        s. 93-98

 

                                                    

                                                         G

 

García, Ayfer Teker: İspanya İç Savaşı ve Tiyatro, Cilt 13, 2003, s. 99

 

García, Ayfer Teker: İspanyol Barok Yazarı Baltasar Gracían’ın Schopenhauer ve Nietzsche                                      Üzerindeki Etkileri, Cilt 13, 2003, s. 79

 

Garcia, Ayfer Teker: İspanyol Tiyatrosunun Kökeni, Cilt 11, 2002, s. 109

 

Garcia, Ayfer Teker: Miguel Delibes’de Doğa İmgesi, Cilt 14 Haziran 2004, s. 101

 

García, Ayfer Teker: Ramón del Vale-Inclán’dan Bir “Esperpento” Örneği: “Don                                      Friolera’nın Boynuzları”, Cilt 13, 2003, s. 49

 

Geçikli, Kubilay: Şark’a Farklı Bir Bakış: “The Talisman”, Cilt 19, Aralık 2006, s. 93

 

Genç, Ayten: Hermann Hesse’nin “Demian” Adlı Yapıtında Simgeler, Cilt 2, 1991, s. 84

 

Genç, Ayten: Nurten Ay’ın “Gizli Kalmış Bir İstanbul Masalı” Üzerine, Cilt 3, 1992, s. 363

 

Giderer, Hakkı Engin: Robert Frost’dan “Dostça Bir Ziyaret”, Cilt 7, 1996, s. 237

 

Gombrowicz, W.: Günlük (V. Bölüm), Çev. Neşe Taluy Yüce, Cilt 17 Aralık 2005, s. 153

 

Goulet, Alain: “Tohum Ölymezse”: Yaşamöyküsü ve Kimlik ya da Bireyin Kendini                             Oluşturma Sanatı, Cilt 8, 1998, Çev. Neslihan Burcu Akdağ, s. 17

 

Goulet, Alain: Aperçus sur la Critique gidienne d’Aujourd’hui, Cilt 8, 1998, s. 239

 

Goulet, Alain: Günümüzde Yapılan Gide Eleştirilerine Toplu Bir Bakış, Çev. Nedim Kula,                         Cilt 8, 1998, s. 249

 

Goulet, Alain: Si le grain ne meurt: Autobiographie et Identité ou le Discours de la                         Contruction de Soi, Cilt 8, 1998, s. 1

 

Gögercin, Ahmet: Metinlerarası Bir Roman: Raymond Jean’ın “Okumacı Kız”ı, Cilt 15                                Aralık 2004, s. 47

 

Gökhan, Halil: Bir Yalnızlık Gezgini: Pierre Reverdy (1889-1960), Cilt 1, 1990, s. 159

 

Gökhan, Halil: Taşra Sorunsalı, Cilt 4, 1993, s. 141

 

Griffe, B. : Bir Fransız Subayının Atatürk ile İlgili Anısı, Çev. Nurmelek Mataracı, Cilt 3,                    1992, s. 383

 

Guillén, Nicolas: La Muralla / Duvar (Şiir), Çev.Yıldız Ersoy Canpolat, Cilt 4, 1993, s. 85

 

Güler, Mehmet: Balonlar Gökyüzünün Olsun, Cilt 3, 1992, s. 49

 

Güler, Mehmet: Çocuk Edebiyatı Kaçıncı Sınıf Edebiyat, Cilt 3, 1992, s. 125

 

Güler, Mehmet: Edebiyatsız Çocuk ya da Çocuksuz Edebiyat, Cilt 4, 1993, s. 167

 

Güler, Mehmet: Kent Kültürümüz, Cilt 6, 1995, s. 55

 

Gültekin, Lerzan: James Joyce’un “Ölüler” Adlı Öyküsünde Yabancılaşma Sorunu, Cilt 2,                                1991, s. 186

 

Günal, Zeynep: Puşkin ve Ahmatova, Cilt 11, 2002, s. 145

 

Günal, Zeynep: Senkovski’nin Gözüyle Osmanlı Kültürü ve İstanbul, Cilt 9, 1999, s. 229

 

Gündoğdu, Cengiz: Yeni Bir Sabah Bekliyor, Cilt 1, 1990, s. 93

 

Günel, Burhan: Akide Şekerleri, Cilt 2, 1991, s. 21

 

Günel, Burhan: Post-Modernizm Üzerine Düşünceler, Cilt 3, 1992, s. 205

 

Günel, Burhan: Türk Romanı Üzerine, Cilt 1, 1990, s. 35

 

Gürel, Zeki: Dünya Çocuk Yılından Günümüze Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Bibliyografya                       Denemesi, Cilt 3, 1992, s. 136

 

                                                 

                                                         H

 

 

Haddad, Nevin: Fransız Edebiyatında Gerçeklik Arayışı, Cilt 2, 1991, s. 163

 

Haddad, Raşid: André Gide vu par Guéhenno, Cilt 8, 1998, s. 33

 

Halman, Talat Sait: Yunus Emre: A Triumph of Humanism-Yunus Emre: Hümanızmin                                    Zaferi (Geniş Özet), Cilt 2, 1991, s. 37-45

 

Han, Young Un: İtaat (Şiir), Çev. Nan A Lee, Cilt 4, 1993, s. 104

 

Hanrahan, Mairéade: Les Mots de la Fin, Cilt 10, 2001, s. 57

 

Heine, Heinrich: Nerede ?-Wo ? (Şiir), Çev. Armağan Cengiz Büker, Cilt 7, 1996, s. 6

 

Herbert, Zbigniew: Ey Troya / O Troi (Şiir), Çev. Neşe Taluy Yüce, Cilt 4, 1993, s. 109-110

 

Hlasko, Marek: Pencere (Şiir), Çev. Ö. Aydın Süer, Cilt 4, 1993, s. 58

 

Hofmannsthal, Hugo von: Her İkisi-Die Beiden (Şiir); Bazıları-Manche Freilich (Şiir), Çev.                                               Yüksel Baypınar, Cilt 4, 1993, s. 70-71

 

Homeros: Delphoilu Apollon’a Hymnos (Şiir) Çev. Ayşen Sina, Cilt 15 Aralık 2004, s. 189

 

Hope, Trevor: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve                          Edebiyatları Bölümü tarafından 21-24 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlenen                        “Yazınsal Türler” sempozyumunu değerlendirme konuşması, Cilt 20, Haziran                 2007,

 

Hope, Trevor: Autobiography as Self-Inscription: Maxine Hong Kingston’s The Woman                          Warrior, Cilt 19, Aralık 2006, s. 39

 

Hugo, Victor: Yarın Sabah Erkenden-Demain dès l’Aube (Şiir), Çev Cengiz Ertem, Cilt 6,                         1995, s. 21

 

                                                          İ

 

 

İlbars, Zafer: Köy Kültürünün Özellikleri ve Sorunları, Cilt 2, 1991, s. 239

 

İlbars, Zafer: Kültür ve Kadın, Cilt 1, 1990, s. 165

 

İldem, Arzu Etensel: George Sand voyageuse, Cilt 16 Haziran 2005, s. 33

 

İldem, Arzu Etensel: Jeux de Stéréotypes dans les “Notes d’une Voyageuse en Turquie” de                                     Marcell Tinayre, Cilt 12, 2003, s. 25

 

İldem, Arzu: “Clèves Prensesi” ve “Tehlikeli İlişkiler”: Aynı Sorunsal Farklı Duyarlık,                         Cilt 7, 1996, s. 109

 

İnal Tuğrul: J.J. Rousseau: ‘Toplum Sözleşmesi”, Cilt 1, 1990, s. 171

 

İnal Tuğrul: Kübizm, Cilt 2, 1991, s. 149

 

İnal, Gülseli: Türk Edebiyatında Gelenek ve Kopma, Cilt 3, 1992, s. 214

 

İnal, Tanju: Jean Genet: “Gülün Mucizesi”inde İmgelemin Büyüsü, Cilt 10, 2001, s. 23

 

İnal, Tanju: Kalpazanlar ve Bach’ın “Füg Sanatı”, Cilt 8, 1998, s. 107

 

İnal, Tanju: La Fontaine’i Yeniden Okumak/Anlamak, Cilt 3, 1992, s. 304

 

İnal, Tanju: Marguerite Duras ve “Lavanta Çiçeği”, Cilt 1, 1990, s. 59

 

İnal, Tanju: Simone de Beauvoir’ı Anarken, Cilt 2, 1991, s. 135

 

İnal, Tuğrul: “Hoşgörü Yılı” 1995’in Düşündürdükleri, Cilt 6, 1995, s. 122

 

İnal, Tuğrul: “Kır Senfonisi”nde Senfonik Ögeler, Cilt 8, 1998, s. 177

 

İnal, Tuğrul: Açış Konuşması/Discours d’Inauguration, Cilt 8, 1998, s. XXI

 

İnal, Tuğrul: Bir Senfoni Orkestrası ve Marcel Proust, Cilt 4, 1993, s. 161

 

İnal, Tuğrul: Bir Senfoni Orkestrası ve Marcel Proust, Cilt 4, 1993, s. 161

 

İnal, Tuğrul: Hümanist Bir Başyapıt: Montaigne’in “Denemeler”i, Cilt 3, 1992, s. 310

 

İnce, Esma: Ionesco’nun Ölümü ve “Geçmişim benden ayrıldı”, Cilt 5, 1994, s. 93

 

İşcen, İsmail: Wissenschaftstheorie und Gegenstandsorientiertheit –Studie zu dem Problem                          der ü-wissenschaftlichen Gegenstandsbestimmung-, Cilt 20, Haziran 2007,

 

İşgüven, Mine Mutlu: Şiir Dilinde İmge, Cilt 5, 1994, s. 113

 

 

                                                   

                                                        J

 

James, Francis: Yemek Odası-La salle à manger (Şiir), Çev. Tuna Ertem, Cilt 4, 1993, s. 77-78

 

 

                                                        K

 

 

Kademoğlu, Mustafa: Yaşayan Rüştü Onur, Cilt 3, 1992, s. 30

 

Kahraman, Hasan Bülent: Türk Şiirinde Gelenek-Güncellik Eklemlenmesine ve İlişkisine                                             ‘Özne’ Kavramı Dolaylarında ve Modernizm-Postmodernizm                                              Çerçevesinde Bakış Denemesi, Cilt 3, 1992, s. 225

 

Kandemir, Hüseyin: İvan Gonçarov’un “Olağan Bir Hikaye” Adlı Eserine Eleştirel Bir                                     Bakış,  Cilt 15 Aralık 2004, s. 181

 

Kangal, Dilek: “Gökkuşağı” (The Rainbow)’nda Üç Aşk Öyküsü, Cilt 6, 1995, s. 145

 

Kanık, Orhan Veli: Atındağ / Altındağ (Şiir), Çev. Yüksel Baypınar, Cilt 4, 1993, s. 118-119

 

Karaca, Birsen: Çeviribilim ve Çeviri Sorunları, Cilt 11, 2002, s. 223

 

Karadayı, İ. Kemal: Özel Tarihler, (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 10

 

Karadayı, İsmet Kemal: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 5

 

Karakaş, Mustafa: Kafka ve Perspektif, Cilt 18, Haziran 2006, s. 209

 

Karaören, Sami: “Göl”ün Yeni Bir Çevirisi ve Şiir Çevirisi Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 90

 

Karaören, Sami: Dilimize Batıdan Saldırılar, Cilt 4, 1993, s. 149

 

Karaören, Sami: El-Beyati ve Yesenin’den Şiir Çevirileri, Cilt 3, 1992, s. 343

 

Karayazıcı, Berrin: Çeviri’nin Ne’si Üzerine…, Cilt 3, 1992, s. 377

 

Karayazıcı, Berrin: Yazın Çevirisi Işığında Roman Çevirisini Yönlendiren Ögeler, Cilt 4,                                  1993, s. 44

 

Kasimi, Ahmed Nedim: Faytoncu, Çev. Asuman Belen Özcan, Cilt 15 Aralık 2004, s. 79

 

Kaşoğlu, Ayla: Çağdaş Rus Yazarlarından A.G. Bitov ve “Puşkin Evi”, Cilt 14 Haziran                            2004, s. 137

 

Kaşoğlu, Ayla: Postmodern Edebiyatın Rusya’daki Yansımaları, Cilt 11, 2002, s. 155

 

Kaya, Atilla: (Şiirler), sesi var; üçüncü eller; yanılgı; döngü; olmayan; ilgim; sessiz, Cilt 19,                         Aralık 2006, s. 11

 

Kaya, Şebnem: Ölüme Hayat Çalmak: Seamus Heaney’nin “Bataklık Şiirleri” , Cilt 18,                            Haziran 2006, s. 131

 

Kaya, Ünal: Alman Kısa Öyküsü, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Kaynar, Uğur: Yelkenli Yaşam (Şiir); Can Şenliği (Şiir), Cilt 4, 1993, s. 5-6

 

Kayra, Erol-Çokövün, Aşkın: L’Individualisme gidien, Cilt 8, 1998, s. 65

 

Kazımoğlu, Samir: Cengiz Aytmatov ve Dünya Edebiyatı, Cilt 5, 1994, s. 26

 

Kıran, Ayşe Eziler: Les Deux Narrateurs et les Deux Identités des “Faux-Monnayeurs”,                                  Cilt 8, 1998, s. 129

 

Kıran, Ayşe Eziler: Sözcelem Süreçlerinde Özyaşamöyküsel Öğeler ve “Gülün Mucizesi”,                                   Cilt 10, 2001, s. 85

 

Kıran, Ayşe(Eziler): Masal, Halk Hikayesi, Öykü Kavşağında Murathan Mungan’ın                                    Anlatıları, Cilt 7, 1996, s. 31

 

Kim, Chun Su: Fıskiye (Şiir), Çev. Nan A Lee, Cilt 4, 1993, s. 107

 

Kocaman, Şengül: La Source du Comique dans le théâtre d’Ionesco: les personnages, Cilt                                  19, Aralık 2006, s. 59

 

Kocaman, Şengül: Le Rôle des objets dans le théâtre de Ionesco, Cilt 11, 2002, s. 45

 

Korucu, Arzu: Bir Çağ-Bir Ramancı, Cilt 11, 2002, s. 89

 

Kralt, Piet: Simon Vestdijk’in Yapıtlarında Sadakat ve İhanet. Judas’ın Maskeleri, Çev.                      Muzaffer Demirtaş, Cilt 14 Haziran 2004, s. 59

 

Kula Nedim: Blaise Cendrars, Max Jacob, André Breton ve Saint-John Perse Gibi Şairlerin                       XX. Yüzyıl Fransız Şiirine Getirdikleri Yenilikler, Cilt 4, 1993, s. 209

 

Kula, Nedim: Baudelaire’nin Şiirinde Belirgin Özellikler, Cilt 2, 1991, s. 170

 

Kula, Nedim: Fransız Şiirine Yansıyan Evrensel İlkeleriyle Parnas, Cilt 7, 1996, s. 121

 

Kula, Nedim: Mallarmné’nin Şiir Adasında Güneşin Tutuştuğu Saatler, Cilt 11, 2002, s. 17

 

Kula, Nedim: Paul Eluard’ın Şiirinde Yansımalar, Cilt 9, 1999, s. 125

 

Kula, Onur Bilge: Anna Komnene: “Alexias” ya da İmgenin Kalıcılığı, Cilt 14 Haziran                                 2004, s. 5

 

Kula, Onur Bilge: Oya Baydar Romanında Erk ve Erklilik Sorunsalı, Cilt 20, Haziran 2007,  s.

 

Kula, Onur Bilge: Roman-Tarih Bağlantısı: Kurgudan Kaynaklanan Çok Katmanlı Bir                                 İlişki,  Cilt 19, Aralık 2006, s. 161

 

Kula, Onur Bilge: Türkçe’nin Bilim Dalı Olarak Gelişimi: Yazınbilim Kavramları                                Bağlamında Bir Yaklaşım, Cilt 17 Aralık 2005, s. 13

 

Kula, Onur Bilge: Yazınsal Özgürlük, Cilt 18, Haziran 2006, s. 183

 

Kuprin, Aleksandr İvanoviç: Tolstoy’u “Aziz Nikolay” Gemisinde Gördüğüm An, Çev Altan                                                   Aykut, Cilt 15 Aralık 2004, s. 157

 

Kuray, Gülbende: “İlahi Kamedi”de Kadın İmgeleri, Cilt 7, 1996, s. 180

 

Kuray, Gülbende: 20. Yüzyılın İlk Yarısında İtalya’da Gelişen Kültürel Akımlar ve                                 İzleyicileri, Cilt 4, 1993, s. 171

 

Kuray, Gülbende: İtalya’da İkinci Dünya Savaşından Sonra Görülen Edebi Çalkantılar,                                Cilt 5, 1994, s. 75

 

Kutlu, Mehmet Necati: Los Jenízaros Y Su Representación en “Los Baños De Argel” de                                        Cervantes, Cilt 15 Aralık 2004, s. 139

 

Kutlu, Mehmet Necati: Luis Cernuda ve Sürgün, Cilt 13, 2003, s. 91

 

Kutlu, Nuran: Jean Genet Romanında Yananlam Boyutu, Cilt 10, 2001, s. 11

 

Külebi Cahit:  (Şiirler), Işık Dönencesi I-II-III-IV-V-VI-VII; Bir Mutsuzluk Türküsü-Hymne                            au Malheur; Yangın-Brasier; Çev. Nimet Arzık, Cilt 6, 1995, s. 29

 

Külebi, Cahit: Bir Mutsuzluk Türküsü (Şiir), Cilt 7, 1996, s. 1

 

                                                           

                                                           L

 

Lamartine, Alphonse de: “Göl” (Şiir) Çev. Tuna Ertem, Cilt 2, 1991, s. 93

 

Lana, İtalo: Antik Dünyada Özgürlük, Çev. Filiz Öktem, Cilt 3, 1992, s. 313

 

Lee, A Nan: Çağdaş Kore Romanının 1920’li Yıllardaki Özellikleri ve Bu Yıllardaki Edebi                     Faaliyetler, Cilt 6, 1995, s. 116

 

Lee, Nan a: 20. Yüzyıl Kore Şiirine Genel Bir Bakış, Cilt 5, 1994, s. 151

 

Lermontov, Mihail Yuryeviç: Düşünce (Şiir), Çev. Aydın Süer, Cilt 4, 1993, s. 112-114

 

                                                       

                                                          

 

                                                                M

 

 

 

Machado, Antonio: Bir Şiir (Şiir), Çev. Nil Ünsal, Cilt 4, 1993, s. 81

 

Machado, Antonio: Zenit / Cenit (Şiir), Çev.Olcay Öztunalı, Cilt 4, 1993, s. 84

 

Márquez, Gabriel García: Latin Amerika’nın Yalnızlığı (La soledad de América Latina),                                               Çev.  Şebnem Atakan, Cilt 13, 2003, s. 129

 

Martinez-Caro, Dürrin Alpakın: The Concept of “Carpe Diem vs. Death” reflected in the                                                         Works of Poets from ancient Egypt, ancient Greece, Iran,                                                          Italy, England, Turkey and Spain, Cilt 12, 2003, s. 269

 

Masson, Jean-Claude: Nicalas Guillen ya da Yanılgının Gücü, Çev. Cengiz Ertem, Cilt 4,                                       1993, s. 198

 

Maupassant, Guy de: Menuet, Çev. Nazmiye Topçu, Cilt 4, 1993, s. 66

 

McDonald, Jean: Şeytan Güzeldir: “Dracula”: Freudyen Roman ve Feminist Drama,                              Çev.  Nazan Alioğlu, Cilt 17 Aralık 2005, s. 123

 

Melikov, T.D. : Garip Akımı ve Orhan Veli’nin Sanatı, Çev. Özlem Parer, Cilt 15 Aralık                           2004, s. 161

 

Melmoux –Montaubin, Mari-Françoise: Avantures de l’écriture ou Traités du bien lire: le                                                                      roman expérimental, Cilt 8, 1998, s. 49

 

Mennan, Zeynep: XX. Yüzyıl Başında Bir “Karşı-Roman”: “Kalpazanlar”, Cilt 8, 1998,                               s.161

 

Menteşe, Oya Batım: Üniversitelerde Yeni Bir Araştırma Alanı: Medya Araştırmaları, Cilt                                                5, 1994, s. 98

 

Menteşe, Oya Batum: Sanatta Modernism’den Post-Modernism’e, Cilt 3, 1992, s. 236

 

Menteşe, Oya Batum: Thomas Hardy ve “Tess”in Öyküsü: Neden Doğalcılık, Cilt 1, 1990,                                        s. 75

 

Mesbah, B. Sevinç: Botho Strauss’un “Gross un Klein” (Büyük ve Küçük) Adlı Tiyatro                                  Eserindeki Karakterler ve Sosyal İçerik Üzerine, Cilt 18, Haziran 2006,                                  s. 49

 

Mesbah, B. Sevinç: Franz Kafka’dan Özdemir Asaf’a Eleştirel Öyküler, Cilt 3, 1992, s. 368

 

Mevsim, Hüseyin: “Murat ile Mara” Başlıklı Tarihsel Bulgar Halk Öyküsü, Cilt 17 Aralık                                  2005, s. 107

 

Michaux, Henri: Anılar (Şiir) Çev. Nedim Kula, Cilt 2, 1991, s. 16

 

Michaux, Henri: Çocuklar, Çev. Nedim Kula, Cilt 3, 1992, s. 55

 

Michaux, Henri: Plume Restoranda, Çev. Cengiz Ertem, Cilt 3, 1992, s. 27

 

Michaux, Henri: Plume’ün Parmağı Ağrıyordu-Plume avait mal au doigt, Çev Abidin Emre,                              Cilt 4, 1993, s. 73-75

 

Montale, Eugenio: Dolaşıyordu Klavyede Eliniz-Tentava la vostra mano (Şiir), Çev. Nevin                                 Özkan, Cilt 6, 1995, s. 20

 

Mull, Çiğdem Pala: Wieland; or, the Transformation: An American [Gothic] Tale, Cilt 18,                                  Haziran 2006, s. 87

 

Mutlu, Ayten: (Şiirler): Gök Delisi-Fou de Ciel; Uyandırmak İçin Seni-Pour te tirer du                           sommeil; Savaşın Gölgesinde Oğula Mektup-Lettre au fils sous l’ombre de                                guerre; Gitmek-Partir; Amfora-L’Amphore; Gecenin Kömürü-Le charbon de                           nuit; Ölüm Gibi-Tout comme la mort, Çev. Mustafa Balel, Cilt 18, Haziran                          2006, s. 9

 

Mühringer, Doris: “Bindokuzyüzonüç, Yolda Bir Adam” , Çev. Gürsel Aytaç, Cilt 1, 1990,                                   s. 33

 

 

 

                                                       

                                                              N

 

Neutres, Jérôme: Un Captif amoureux: le voyage en orient de Genet ou “la fraîcheur de                                n’être plus en France”, Cilt 10, 2001, s. 171

 

 

                                                              O

 

 

 

Oğuz, Ayla: Toni Morrison’un “Sevilen” (Beloved) Adlı Romanında Dört İlk Örnek:                      Gölge,   Persona, Anima-Animus ve Self, Cilt 17 Aralık 2005, s. 135

 

Oh, Eunkyung: Kore Romanında Aydın Kadınların Kimlik Arayışları, Cilt 11, 2002, s. 139

 

Olcay, Türkan: İvan S. Turgenyev’in “Bir Avcının Notları” Öykü Derlemesi Üzerine Bir                            İnceleme, Cilt 15 Aralık 2004, s. 171

 

Olgun, Hüsamettin: Aynıyız (Şiir)-We’re The Same, Çev. Talat Halman-Nous Sommes Les                                   Memes, Çev. Tuna Ertem-Gleıch Sind Wır, Çev. Angelika Arman-Siamo                                   Uguali, Çev. Nevin Özkan, Cilt 14 Haziran 2004, s. 169

 

Olgun, Hüsamettin: Sevgi Çağı (Şiir)-The Age of Love, Çev. Talât Sait Halman-L’Age                                   d’Amour, Çev. Tuna Ertem, Cilt 6, 1995, s. 5

 

Oluklu, İbrahim: Ölüme Karşı Dünya: Deniz Başaran, Cilt 1, 1990, s. 71

 

Onaran, Sevil: Frıedrich Dürrenmatt'ın Grotesk Dünyası. "Die Panne"(Kaza)  Öyküsündeki                         "Grotesk "Öğelerin Açılımları, Cilt 20, Haziran 2007, s.

 

Onur, Rüştü: Hülasa-Summary, (Şiir); Memnuniyet-Happiness, (Şiir), Çev. Talât Sait                         Halman, Cilt 3, 1992, s. 32-33

 

Opperman Serpil: Doğa Yazınında Beden Politikası, Cilt 18, Haziran 2006, s. 75

 

Oppermann, Serpil: Postmodern Romanda Değişen Anlatım Biçemi ve ‘Gerçeklik’/ ‘Yazı’                                   İkilemi, Cilt 3, 1992, s. 246

 

Owska-Zielinska, Ewa Odach: Tarihe Karşı Gülümseme, Çev. Neşe Taluy Yüce, Cilt 7,                                                      1996, s. 18

 

                                                        

                                                          Ö

 

 

 

Öktem, Filiz: Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu (2), Cilt 9, 1999, s. 19

 

Öktem, Filiz: Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu, Cilt 7, 1996, s. 157

 

Ölmez, Zümral: “Indiana” de George Sand, Cilt 16 Haziran 2005, s. 75

 

Ölmez, Zümral: André Gide’in “Kalpazanlar”ında Kurgusal Özellikler, Cilt 8, 1998, s. 305

 

Ölmez, Zümral: Michel Butor’un “Mobile” inde Tipografi, Cilt 12, 2003, s. 79

 

Ölmez, Zümral: Michel Butor’un “Zaman Kullanım Çizelgesi” Adlı Romanında                              Metinlerarası İlişkiler, Cilt 9, 1999, s. 145  

 

Önalp, Ertuğrul: Vida Y Obra Miguel de Cervantes, Cilt 15 Aralık 2004, s. 105

 

Önalp, Ertuğrul: Vincente Blasco Ibáñez ve Valensiya Romanları, Cilt 13, 2003, s. 7

 

Öncel, Süheyla: Eugenio Montale, Cilt 6, 1995, s. 67

 

Öncel, Süheyla: Salvatore Quasimodo Yaşamı, Yapıtları ve Sanatı, Cilt 5, 1994, s. 43

 

Önder, Ali Rıza: Yunus Emre’nin Kimliği ve Kişiliği, Cilt 2, 1991, s. 50

 

Öndül, Selda: Genet Oyunlarında Fantazi, Cilt 10, 2001, s. 145

 

Önertoy, Olcay: “Cemile” Üzerine Bir Değerlendirme, Cilt 5, 1994, s. 7

 

Önertoy, Olcay: Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiir Anlayışı, Cilt 18, Haziran 2006, s. 145

 

Önertoy, Olcay: Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiir Anlayışı, Cilt 18, Haziran 2006, s. 145

 

Önertoy, Olcay: İki “Acımak” Romanı, Cilt 12, 2003, s. 181

 

Önertoy, Olcay: Kemal Tahir’in Bir Üçlemesi (Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük                              Mal), Cilt 1, 1990, s. 19

 

Önertoy, Olcay: Reşat Nuri Güntekin’in Tiyatro Anlayışı, Cilt 2, 1991, s. 55

 

Önertoy, Olcay: Tevfik Fikret ve “Şermin”, Cilt 3, 1992, s. 58

 

Özcan, Asuman Belen: Pencap’ın Edebiyattaki Şiirsel Sesi: Ahmed Nedim Kasimi, Cilt 15                                        Aralık 2004, s. 73

 

Özcan, Emin: La Représentatiın du monde paysan: George Sand, Kemal Tahir, Melih                          Cevdet  Anday, Cilt 16 Haziran 2005, s. 47

 

Özcan, M. Emin: Eleştiride Yöntem: Jean Starobinski ve Metin Çözümlemesi, Cilt 19, Aralık                              2006, s. 53

 

Özcan, M. Emin: Jean-Paul Sartre ve Melih Cevdet Anday Tiyatrolarında Toplumsal Özne                              Olarak Birey, Cilt 7, 1996, s. 143

 

Özcan, Mehmet Emin: Imago et Logos ou Poésie et  Théorie dans “Tristes Tropiques” de                                        Claude Lévi-Strauss, Cilt 12, 2003, s. 33

 

Özçelebi, Ali: Türkçede Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 33

 

Özer, Ahmet: Bir Sandalda (Şiir), Cilt 2, 1991, s. 13

 

Özer, Ahmet: Kuğu ve Kadın (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 1

 

Özer, Ahmet: Üşüyor Yalnızlık (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 9

 

Özer, Ahmet: Yaşamın Akışında (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 4

 

Özkan, Nevin: Dino Buzzati-Yaşamı ve Sanatı, Cilt 6, 1995, s. 78

 

Özmen, Kemal: İki Şiir/İki Yorum ya da Ayağı Dağa Takılanlar, Cilt 4, 1993, s. 186

 

Özmen, Kemal: Tanzimat Edebiyatında “Victor Hugo Olayı”, Cilt 15 Aralık 2004, s. 15

 

Öztokat, Nedret: Jean Genet’nin Yapıtı: Bir Ayrılık Sanatı, Cilt 10, 2001, s. 115

 

Özünal, Mucize: Anlatılmış Romandan Yaratılmış Romana, Cilt 2, 1991, s. 217

 

Özünal, Mucize: Mendil, Cilt 4, 1993, s. 125

 

Özyer, Nuran: Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Türk İmajı, Cilt 3, 1992, s. 81

 

Özyer, Nuran: Alman Şiirinde Postmodernizm, Cilt 3, 1992, s. 241

 

Özyer, Nuran: Karl Bruckner’in “Türk Kızı Lale” Romanı Üzerine, Cilt 6, 1995, s.87

 

                                                          

                                                            P

 

 

Pageaux, Daniel-Henri: Autour de la Notion d’Imaginaire. Eléments pour une Théorie en                                            Littérature comparée, Cilt 12, 2003, s. 9

 

Parer, M. Özlem: İçeriğiyle Epigraf’ın Uyumu Çerçevesinde “Anna Karenina”, Cilt 16                             Haziran 2005, s. 103

 

Parer, M. Özlem: Rus Biçimciliğinde “Yabancılaştırma” Yöntemi-The “Defamiliarization”                                technique in Russian Formalism, Cilt 12, 2003, s. 167

 

Pars, Melahat: Kuzman Şapkarev’in Hayatı, Yaratıcılığı ve Öğretmeni Dimitır Miladinov’la                          Olan Bağları, Cilt 14 Haziran 2004, s. 17

 

Pavese, Cesare: “Zaman” , Çev. Elçin Kumru, Cilt 7, 1996, s. 210

 

Pellegrini, Rosa: Introduction au roman français d’aujourd’hui, Cilt 17 Aralık 2005, s. 115

 

Petrov, Yevgeni: Ilf’le İlgili Anılardan-Ölümünün Beşinci Yılı İçin, Çev Zeynep Günal, Cilt                             16 Haziran 2005, s. 99

 

Petrov, Yevgeni: İlf’le İlgili Anılardan, Çev. Zeynep Günal, Cilt 14 Haziran 2004, s. 145

 

Pinguet, Catherine: Un Captif amoureux de Jean Genet, Cilt 10, 2001, s. 123

 

Prat, Reine: L’Année George Sand suivie de Mattea ou la Turquie d’asile?, Cilt 16 Haziran                      2005, s. 53

 

 

                                                                

                                                             Q

 

Quasimodo, Salvatore: Şiirler (Çev. Nevin Özkan): Ed è subito Sera-Ve Hemen Akşam                                        Oluveriyor; I morti-Ölüler; Lettera alla madre-Ana’ya Mektup, Cilt             5,1994, s. 50

 

                                                             R

 

 

 

 

 

 

 

Ramuz, Charles Ferdinand: Adam ve Üç Hayalet, Çev. Tuna Ertem, Cilt 3, 1992, s. 15

 

Ramuz, Charles-Ferdinand: Stendhal’den Corot’ya 19. Yüzyıl Sanatı, Çev Tuna Ertem,                                                 Cilt 11, 2002, s. 119

 

Ramuz, Charles-Ferdinand: Yoksul Sepetçi, Çev. Tuna Ertem, Cilt 2, 1991, s. 27

 

Reverdy, Pierre: “İmge”, Çev. Halil Gökhan, Cilt 1, 1990, s. 161

 

Riera, Carmen: Dişi Tekil: Kadın Yazını, Çev. Ali Özçelebi, Cilt 2, 1991, s. 200

 

Rocco, Italo: Quando ti guardo / Sana Bakınca (Şiir), Çev. Gülbende Kuray, Cilt 4, 1993, s. 87-89

 

Rossetti, Christina: Ağıt / Song (Şiir), Çev. Talat Sait Halman, Cilt 4, 1993, s. 80

 

Rossetti, Christina: Bir Yerlerde (Şiir), Çev. Talât Sait Halman, Cilt 6, 1995, s. 8

 

                                                       

                                                             S

 

 

 Saba, Umberto: Düşünce / Quando il pensiero (Şiir); Keçi / La Capra (Şiir), Çev. Nevin                             Özkan, Cilt 4, 1993, s. 91-92

 

Sağlam, Musa Yaşar: “Genç W.nin Yeni Acıları”-Doğu AlmanEdebiyatında Bir Dönüm                                        Noktası, Cilt 6, 1995, s. 101

 

Sağlam, Musa Yaşar: Metin Kaçan’ın “Ağır Roman”ı Örnekleminde Argo, Cilt 7, 1996, s. 65

 

Sağlam, Musa Yaşar: Ölümünün 40. Yıldönümünde Bertolt Brecht, Cilt 7, 1996, s. 7

 

Sağlam, Musa Yaşar: Türkçe’de Franz Kafka, Cilt 12, 2003, s. 61

 

Sakallı, Cemal: Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi, Cilt 17 Aralık 2005,                           s. 47

 

Sakallı, Cemal: Karşılaştırma Bilgisi (Komparatistik) ve Yazınsal Karşılaştırma Üzerine,                           Cilt 14 Haziran 2004, s. 195

 

Sakallı, Cemal: Türk Göçmen Yazınında Türk Kültürü İzleri, Cilt 18, Haziran 2006, s. 163

 

Salihoğlu, Hüseyin: Alman Edebiyatında Vahşi Kapitalizm-Th. Mann ve G. Hauptmann-,                                  Cilt 3, 1992, s. 298

 

Saraçoğlu, Semra: Orhan Pamuk’un “Kar” Adlı Romanında Métafiction-Üstkurmaca, Cilt                                  16 Haziran 2005, s. 117

 

Sarıgöl, Nevzat Yusuf: Başkalaşma (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 13

 

Sarıgöl, Nevzat Yusuf: Bir Güz Sonunda (Şiir), Cilt 2, 1991, s. 14

 

Sarkar, Pauline: Les Bienfaits de la Traduction littéraire, Cilt 9, 1999, s. 1

 

Sarkar, Pauline: Yazınsal Çevininin Yararları, Çev. Suna Timur Ağıldere, Cilt 9, 1999,                              s. 11

 

Sarkar, Ranajit: Gelişim Sürecinde İnsan, Çev. Zeynep Oral Alp, Cilt 9, 1999, s. 87

 

Sarkar, Ranajit: L’Homme dans son avenir, Cilt 9, 1999, s. 83

 

Sarkar, Ranajit: Savaş Şiirleri: Yabancı Dil; Fotoğraf; Öğrenci, Çev. Tuna Ertem, Cilt 9,                             1999, s. 91

 

Saydam, Oktay: Alman Edebiyat Çevrelerinde Orhan Pamuk Yapıtlarının  Alımlanması -                              1990-2006 Yılları Arasında Bazı Alman GazetelerineYansıyanlar, Cilt 20,                             Haziran 2007,

 

Saylan, Türkan: Bir Anı, Cilt 2, 1991, s. 18

 

Saylan, Türkan: Laiklik Kadın Hakları ve Feninizm, Cilt 1, 1990, s. 175

 

Sazyek, Hakan: Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Beş Yeni Yazar, Cilt 1,                              1990, s. 141

 

Senemoğlu, Osman: Jean Genet’de Olmak ve Görünmek, Cilt 10, 2001, s. 77

 

Sercan, Mustafa: Çöküntü, Cilt 1, 1990, s. 111

 

Sıdar, Ferruh: Baruthane Çocukları (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 41

 

Sıdar, Ferruh: Yanıldınız (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 3

 

Sina, Ayşen: Antik Yunan’da Koro Liriği Türleri, Cilt 19, Aralık 2006, s. 133

 

Sina, Ayşen: Deloslu Apollon’a Hymnos, Cilt 14 Haziran 2004, s. 185

 

Sontag, Susan: Edebiyat Özgürlüktür, Çev. Angelika Arman, Cilt 14 Haziran 2004, s. 219

 

Soysal, Ahmet: Poésie de Genet, Cilt 10, 2001, s. 139

 

Sönmez, Sevim: André Gide’in “La Symphonie Pastorale” Adlı Eserinin (Leyla Gürsel ve                            Sevim Raşa’nın çevirileriyle) Çeviri Karşılaştırmaları ve Çeviri Eleştirisi,                             Cilt 8, 1998, s. 185

 

Spencer, Judith: L’Eurytmie ophidienne Chez Baudelaire: Deux Temporalités antinominales                                du Devenir Poètique, Cilt 14 Haziran 2004, s. 21

 

Sucu, Müge: Ahmed Midhat’ın “Müşâhedat”ı ile André Gide’in “Kalpazanlar”ı           Üzerine Bir İnceleme, Cilt 8, 1998, s. 335

 

Sunel, A. Hamit: Çeviride Kültür Ögesinin Önemi, Cilt 1, 1990, s. 39

 

Sunel, Hamit: “Yabancı”da Gerçeklik, Cilt 2, 1991, s. 124

 

Syher, Whlie: Adsız Benlik. Savunmacı Bir Hümanizma, Çev. Yakup Şahin, Cilt 3, 1992,                         s. 276

 

Szymborka, Wislawa: Hiçbirşey Olmuyor İki Kez (Şiir); Tek Bir Yıldız Altında (Şiir);                                      Özgeçmiş (Şiir); Çev. Neşe Taluy Yüce- Agnieszka -Ayşen Lytko,                                      Cilt 7, 1996, s. 24-26

 

 

                                                             

                                                           Ş

 

Şener, Sevda: Mehmet Baydur, Cilt 1, 1990, s. 43

 

Şener, Sevda: Tiyatroda Gelenekten Modern Sonrasına: “Oyun İçinde Oyun”, Cilt 3, 1992,                        s. 167

 

Şenlen, Sıla: Renesans Döneminde Osmanlı-İngiliz İlişkileri ve İngiliz Tiyatrosunda Türk                      İmgesi, Cilt 19, Aralık 2006, s. 87

 

 

                                                           T

 

 

 

Tansel, Oğuz: Salkım Söğüt (Şiir), Cilt 6, 1995, s. 3

 

Tarakçıoğlu, Aslı Özlem: Devastating Effects of Slavery On Sethe’s Montherhood in Toni                                             Morisson’s Beloved, Cilt 15 Aralık 2004, s. 95

 

Tarancı, Cahit Sıtkı: Otuzbeş Yaş / Das 35. Jahr (Şiir), Çev. Yüksel Baypınar-Wilfried                                      Buch, Cilt 4, 1993, s. 120-121

 

Tekin, Talat: Çıngız Aytmatov’un Yapıtlarında Şiirsel Anlatım ve Bunun Çevirilere                       Yansıması, Cilt 5, 1994, s. 18

 

Telatar, Fafo: Romalılarda Çeyiz, Cilt 12, 2003, s. 137

 

Tkacyszyn-Dycki, Eugeniusz: Örnek Geleneklerle Donanmış Genç (Şiir), Çev. Neşe                                                     Taluy Yüce Cilt 7, 1996, s. 5

 

Toklu, Mehmet Osman: Niezsche’nin Yaşamöyküsünde Müziğin Yeri, Cilt 20, Haziran 2007,   s.

 

Toledo, Hale Göknar: El General Venezolano Francisco de Miranda En Estambul: Algunas                                      Observaciones Sobre Su Viaje Y Descripcion De La Capital Otomana                                       En 1786, Cilt 15 Aralık 2004, s. 125

 

Toledo, Hale Göknar: Miguel de Unamuno’nun Antonio Buero Vallejo Tiyatrosu’ndaki                                      Yansımaları, Cilt 13, 2003, s. 41

 

Toledo, Hale: Galdós ve Bir Tiyatro Yapıtı: “Evin Delisi”, Cilt 9, 1999, s. 73

 

Toledo, Hale: Unamuno Tiyatrosu, Cilt 19, Aralık 2006, s. 115

 

Topkins, Jane P. : Biçimciliğin Doğuşu: Kames’ten I. A. Richards’a, Çev. Lerzan                               Gültekin, Cilt 1, 1990, s. 125

 

Tosun, Cengiz: Doğumunuz Hayırlı Olsun (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 7

 

Tozzi, Federico: Anılarda-In Memoria (Şiir), Çev. Semra Uluğ, Cilt 6, 1995, s. 14

 

Trakl, George: Düş ve Bunaltı, Çev. Ali Irgat, Cilt 3, 1992, s. 23

 

Tulpar, Sena: Jane Austen’ın “Persuation” Romanında Maddeci Bakış Açıları, Cilt 11,                          2002,  s. 63

 

Turan Metin: Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri, Cilt 17 Aralık 2005, s. 171

 

Turan, Metin: (Şiirler), Suları Islatan Mecnun; Gözlerinden Yakaladım Seni; Sevinç; Dilek,                          Lehçeye Çev. Grayzna Zajac, Cilt 19, Aralık 2006, s. 15

 

Turan, Metin: Aşık Veysel ve Gelenek, Cilt 5, 1994, s. 39

 

Turan, Metin: Enver Gökçe ve Şiiri Üzerine, Cilt 2, 1991, s. 67

 

Turan, Metin: Hal ve Gidiş-Stand und gang der dinge (Şiir); Nicedir-Zu lang ist es her                           (Şiir); Memur-u Endam-Schöngebautes beamtentum (Şiir), Cilt 18, Haziran                           2006,  s. 27

 

Turan, Metin: İsmail Gümüş’ün Yapıtlarında Göçmenlik ve Boşnaklık İzleği, Cilt 9, 1999,                          s. 255

 

Turan, Metin: Oğuz Tansel ve Şiiri, Cilt 6, 1995, s. 62

 

Turan, Metin: Türk Edebiyatının Bir Yitiği: Ümit Kaftancıoğlu, Cilt 7, 1996, s. 106

 

Turan, Metin: Ulusal Bir Sanat Yaratmanın Ardındaki Kültür İnsanı Portresi: Ahmet Kutsi                           Tecer, Cilt 11, 2002, s. 171

 

Turan, Metin: Yalnızlığımı da Yitirdim-Auch Meine Einsamkeit Verlor Ich (Şiir), Çev. Nuray                           Lale, Cilt 15 Aralık 2004, s. 187

 

Turan, Metin: Yazınsal Gelişim ve Toplumsal Değişme Bağlamında Adalet Ağaoğlu                          Öykücülüğü, Cilt 16 Haziran 2005, s. 111

 

Turan, Metin: Yeni Azerbaycan Şiiri ve Hamlet İsahanlı, Cilt 14 Haziran 2004, s. 163

 

Tutaş, Nazan: Yazınsal MetinlerdeBiçembilimsel İnceleme, Cilt 19, Aralık 2006, s. 169

 

Türkyılmaz, Ümran: Varolmak ile Olmamak Arasındaki Sınırda, Cilt 15 Aralık 2004, s. 63

 

                                                               

                                                               U

 

 

 

 

 

 

Uçarol, Tuncer: Rıfat Ilgaz’ın Şiirlerinde Dize Başları, Noktalama İmleri, Cilt 18, Haziran                             2006, s. 151

 

Ujko, Vorea: Gece / La Nuit (Şiir); Üç Genç Kız / Trois Jeunes Filles (Şiir), Çev. Cengiz                        Ertem, Cilt 4, 1993, s. 115-117

 

Uluğ, Semra: Italo Svevo ve Romanları, Cilt 3, 1992, s. 334

 

Uturgauri, Svetlana N.: Nâzım Hikmet’in Düzyazı Sanatı: “Yaşamak Güzel Şey Be                                           Kardeşim” Romanı Çev. Zeynep Günal, Cilt 20, Haziran 2007

 

Uturgauri, Svetlana: Türk Edebiyatında Tanzimat Döneminin Rus Araştırmacılarca                                     İncelenmesi (Çev. Zeynep Günal), Cilt 12, 2003, s. 177

 

Uysal, Mehmet Başak: Virginia Woolf’da Duygulanım Bozuklukları, Cilt 16 Haziran 2005,                                        s. 85

 

 

                                                          Ü

 

 

 

Ülkü, Güler: An analysis of a short-story from a schematic structure perspective, Cilt 11,                       2002, s. 79

 

Ülner, Nihat: “Büyülü Dağ”ın Modern Dolayımları: Fotoğraf, Röntgen Film ve Gramofon,                          Cilt 18, Haziran 2006, s. 61

 

Ünal, Çiğdem: Ingeborg Bachman’ın “Ağustos Böcekleri” Adlı Radyo Oyunu, Cilt 9, 1999,                          s. 189

 

Ünal, D. Çiğdem: Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım, Cilt 17 Aralık                                  2005, s. 55

 

Ünal, Serdar: André Gide’in Anlatı Evrenine Bir Bakış, Cilt 8, 1998, s. 97

 

Ünal, Serdar: Saint-John Perse’in Şiirine Giriş, Cilt 2, 1991, s. 174

 

Ünsal, Nil: “La Celestina”da Trajik ve Komik Olan, Cilt 13, 2003, s. 63

 

Ünsal, Nil: Altınçağ İspanyası’nda Günlük Yaşamın Edebiyattaki Yansısı, Cilt 14 Haziran                   2004, s. 91

 

Ünsal, Nil: Bir Öykü Ustası: Ölümünün Otuzuncu Yıldönümünde Ignagio Aldecoa ve Küçük                    Öykülerinde İnsan, Cilt 9, 1999, s. 49

 

Ünsal, Nil: İç Savaş Sonrası İspanyol Romanında Köy, Cilt 19, Aralık 2006, s. 107

 

Ünsal, Nil: La Influencia de Auguste Comte En “Marianela” da Galdos, Cilt 13, 2003, s. 125

 

Ünsal, Nil: Modern Gerçekçi Romana Doğru Atılan İlk Adım: Pikaresk Roman, Cilt 3, 1992, s. 100

 

Ünsal, Nil: Ölümünün Doksanıncı Yılında Don Juan Valera ve “Pepita Juménez” Adlı                   Romanındaki Anlatım Sanatı, Cilt 6, 1995, s. 108

 

Ünsal, Nil: Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”u ile Camilo Jose Cela’nın “Pascual                    Duarte’nin Ailesi” Üzerine İzleksel Bir İnceleme, Cilt 13, 2003, s. 23

 

Ünver, Şerife: Hermann Hesse’nin “Narziss” ve “Goldmund” Adlı Eserlerinde Anlatım                           Sanatı, Cilt 9, 1999, s. 2003

 

                                                           

                                                         V-W

 

Vazov, İvan: Gelecek mi? (Şiir) Çev. Tuna Ertem, Cilt 4, 1993, s. 60

 

Veliman, Valeriu: Çocuğumuz (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 40

 

Verdone, Mario: Geleceksiz-Senza Futuro (Şiir), Çev.Semra Uluğ, Cilt 6, 1995, s. 13

 

Wilde, Oscar: Bencil Dev (Şiir), Çev. Talât Sait Halman, Cilt 3, 1992, s. 42

 

 

                                                        Y

 

 

Yağcı, Ömer: Sabahattin Ali’yi Anmak, Cilt 1, 1990, s. 107

 

Yetkiner, Neslihan Kansu: Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya                                                Metninin Çözümlenmesi, Cilt 20, Haziran 2007,

 

Yıldız, İbrahim: Aykırı İbrahim (Şiir), Cilt 1, 1990, s. 17

 

Yılmaz, Zuhal: “Tatar Çölü”, Cilt 12, 2003, s. 131

 

Yılmaz, Zuhal: İtalyan Endüstri Romanından Bir Kesit, Cilt 14 Haziran 2004, s. 115

 

Yurttaş, Hüseyin: Dünyayı Bana Verseler (Şiir), Cilt 3, 1992, s. 37

 

Yusufoğlu, Hicran: !9 ve 20. Yüzyıllarda Macar Edebiyatında Çocuk, Cilt 3, 1992, s. 105

 

Yüce, Neşe Taluy: “Ey Troya” Üzerine, Cilt 4, 1993, s. 215

 

Yüce, Neşe Taluy: İki Savaş Arası Dönemde Üç Efsanevi Sanatçı: Witkiewicz, Schulz,                               Gombrowicz, Cilt 15 Aralık 2004, s. 149

 

Yüce, Neşe Taluy: Nobel’i Bu Yıl Szymborska Adlı Bir Kadın Şair Aldı, Cilt 7, 1996,                               s. 14

 

Yüksel, Ayşegül: İngiliz Tiyatrosunda Komedi Geleneği, Cilt 4, 1993, s. 151

 

Yüksel, Ayşegül: Samuel Beckett ve Çağdaş İnsanın Söyleni, Cilt 2, 1991, s. 97

 

 

                                                                Z

 

 

Zafer, Zeynep: Rus Edebiyat Biliminde ‘Skaz-Anlatı’ Terimi, Cilt 9, 1999, s. 237

 

Zagerzka, Bozena-Nastulanka, Krystyna: Wislava Szymborska ile  Söyleşi, Çev.Agnieszka-                                                                         Ayşen Lytko, Cilt 7, 1996, s. 22

 

Zanone, Damien: “Histoire de ma vie” ou le geste autobiographique de George Sand, Cilt                                 16 Haziran 2005, s. 41

 

Zanone, Damien: Le genre des Mémoires: problèmes d’identification. L’exemple des                              Mémoires en France au XIX e siècle, Cilt 18, Haziran 2006, s. 121