Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English1999İÇİNDEKİLER / SOMMAIRE / CONTENTS

 

Doç. Dr. Pauline Sarkar
Les Bienfaits de Litteraire la Traduction Litteraire


1

Doç. Dr. Pauline Sarkar
Yazınsal Çevirinin Yararları
(Çev. Suna Timur Anıldere)11

Prof Dr. Filiz Öktem
Cicero: Yaşadığı Devir Karşısındaki Tutumu


19

Doç. Dr. Semra Alemdaroğlu
Carducci'nin Şiirlerinde Maremma Özlemi


37

Doç. Dr. Nil Ünal
Bir Öykü Ustası: Ölümün Otuzuncu Yıldönümünde Ignagio Aldecoa ve Küçük Öykülerinde insan49

Yrd. Doç. Dr. Hale Toledo
Galdos ve Bir Tiyatro Yapıtı: "Evin Delisi"


73

Mehmet Aydın
Eski Sığınağım
Mi Andiguo Refugio
Çev : Dr. A. Cengiz Büker
81

Dr. Ranajit Sarkar
L'Homme Dans Son Devenir


83

Dr. Ranajit Sarkar
Gelişim Sürecinde Insan (Çev. Dr. Zeynep Oral Alp)


87

Dr. Ranajit Sarkar
Savaş Şiirleri
(Çev: Prof. Dr. Tuna Ertem)
"Yabancı Dil"
"Fotoğraf"
"Öğrenci”
91
92
93

Doç. Dr. Bedreddin Aytaç
Deneme Yazarı Olarak Mahmud EI-Akkad Abbas


95

Doç. Dr. Nedim Kula
Paul Eluard'ın Şiirinden Yansımalar


125

Doç. Dr. Ayten Er
Marquerite Dumas'ın Oyunlarında Metin Dışı Kişilerin İşlevi


135

Dr. Zümral Ölmez
Michel Butor'un "Zaman Kullanım Çizelgesi" Adlı Romanında Metinlerarası İlişkiler145

Doç. Dr. Sevda Çalışkan
Kadın ve Yazın


163

Yrd. Doç. Dr. Mukadder Erkan
1950 Sonrası İngiliz Romanı


175

D. Çiğdem Ünal
Ingeborg Bachmann'ın "Ağustos Böcekleri" Adlı Radyo Oyunu


189

Şerife Ünver
Hermann Hesse'nin "Narziss ve Goldmund" Adlı Eserinde Anlatım Sanatı203

Ferid Edgü
Büyük Ustayı Ziyaret


211

Ferid Edgü
Besuch Beim Groben Meister (Çev: Yrd. Doç. Dr. Bengül Çetintaş, Dr. Petra C. Farangis)219

Doç. Dr. Zeynep Günal
Senkovski'nin Gözüyle Osmanlı Kültürü ve İstanbul


229

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Zafer
Rus Edebiyat Biliminde "Skaz-Anlatı" Terimi


237

Yrd. Doç. Dr. Adbdulhalim Aydın
Sanatsal / Yazınsal Bir Kuram Olarak Anlatıcılık


243

Metin Turan
İsmail Gümüş'ün Yaıptlarında Göçmenlik ve Boşnaklık İzleği255