Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English1998

logo

Hacettepe Üniversitesi'nin
30. yılı anısına

A la mémoire du trentième anniversaire de la fondation de
l' Université HacettepeİÇİNDEKİLER / SOMMAIRE / CONTENTS

 

SUNUŞ

I

A VANT - PROPOS

III

Program / Programme

IV

Açış Konuşmaları / Discours d'Inauguration

 

Prof. Dr. Cengiz Ertem • (türkçe) • (français)

IX

Prof. Dr. Oktay Beşkardeş •(türkçe)• (français)

XVII

Prof. Dr. Tuğrul İna l• (türkçe) • (français)

XXI

Prof Dr. Alain Goule
Si le grain ne meurt: Autobiographie et Identite ou le Discours de la Construction deSoi1

Prof Dr. Alain Goule
Tohum Ölmezse: Yaşamöyküsü ve Kimlik ya da Bireyin Kendini Oluşturma Sanatı (Çev.: Neslihan Burcu Akdağ
17

Prof Dr. Raşid Haddad
Andre Gide vu par Guehenno


33

Prof Dr. Cengiz Ertem
Andre Gide'in Oyunlarında Karakter Çözümlemesi: Saül, Le Roi Candaule, Philoctete.39

Dr. Marie-Françoise Melmoux-Montaubin
Aventures de I'ecriture ou traites du bien lire: le roman experimental


49

Prof. Dr. Erol Kayra - Arş. Gör. Aşkın Çokövün
L'Individualisme Gidien


65

François Bizet
Faut-illire Corydon?


75

Prof. Dr. Tuna Ertem
Andre Gide en Turc


89

Yard. Doç. Dr. Serdar Ünal
Andre Gide'in Anlatı Evrenine Bir Bakış


97

Prof. Dr. Tanju İnal
Kalpazanlar ve Bach'ın "Füg Sanatı"  


107

Prof. Dr. Ekrem Aksoy
Eugenie Grandet ve Kalpazanlar


117

Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran
Les Deux Narrateurs et les Deux Identites des Faux-Monnayeurs129

Doç. Dr. Zeynep Mennan
XX. Yüzyıl Başında Bir "Karşı-Roman": Kalpazanlar161

Prof. Dr. Tuğrul İnal
Kır Senfonisi'nde Senfonik Öğeler


177

Prof. Dr. Sevim Sönmez
Andre Gide'in "La Symphonie Pastorale" adlı eserinin (Leyla Gürsel ve Sevim Raşa'nın çevirileriyle) Çeviri Karşılaştırmaları ve Çeviri Eleştirisi  

185

Yard. Doç. Dr. Murat Demirkan
L'lronie dialectique dans la Symphonie Pastorale et la Symphonie de l'lronie gidienne205

Prof. Dr. Alain Goulet
Aperçus Sur la Critique gidienne d' aujourd'hui


239

Prof. Dr. Alain Goulet
Günümüzde Yapılan Gide Eleştirilerine Toplu Bir Bakış (Çev.: Doç. Dr. Nedim Kula)249

Prof. Dr. Cengiz Ertem
Interview sur Andre Gide avec Alain Goulet


259

Prof. Dr. Cengiz Ertem
Prof. Dr. Alain Goulet ile Andre Gide Üzerine Söyleşi


265


GlDE ÜZERİNE DİĞER MAKALELER
AUTRES ARTICLES SUR GIDE

 

Prof. Dr. Mustafa Durak
"Dünya Nimetleri" Çevirisinde Değiştirim İşlemi  


273

Öğr. Gör. Dr. Zümral Ölmez
Andre Gide'in Kalpazanlar'ında Kurgusal Özellikler


305

Müge Sucu
Ahmed Midhat'ın "Müşiihedat"ı ile Andre Gide'in "Kalpazanlar"ı Üzerine Bir İnceleme335