Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Saygıdeğer davetliler,

Büyük Fransız yazarı André Gide üzerine yapılan bir edebiyat sempozyumu, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Bölümü'nün Fransız Büyükelçiliği Kültür Servisi ve Ankara Fransız Kültür Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlemiş olduğu, Türk ve Fransız meslektaşların katıldığı böyle bir etkinlik, inanıyorum ki birçok bakımdan ayrı bir anlam taşımaktad ır.

Fransız Edebiyatının Türk Edebiyatı üzerindeki etkisini biliyoruz. Fransızlar ile Türkler arasında 19. yüzyılın başlarından itibaren daha yoğun bir şekilde örülen bağlar, günümüze kadar gelen kültürel ilişkilerle zenginleşmiştir. Bu bağlar gelecekte de Türk-Fransız ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürmelidir. Bu ilişkiler aynı zamanda bilimsel ve teknik işbirliği çerçevesinde de gelişmekte olup, halen çok yüreklendirici bir boyutta bulunmaktadır. Üniversitemiz Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nün Fransızca olarak yürütülen Yüksek Lisans programının uygulamaya konulmasını buna kanıt olarak gösterebilirim. Fransız Hükümetinin bu programın gerçekleştirilmesindeki rolünün altını çizmek gerekir. Mühendislik Fakültemiz Fransız Hükümetince, güçlü elektronik sistemlere sahip laboratuarlarla donatılmıştır.

Ayrıca Türk öğrencilerin Fransa'daki Doktora eğitimleri de olumlu gidişini sürdürmektedir; çok sayıda öğretim elemanımız Fransız üniversitelerinden diploma almış bulunmaktadır.

Nihayet, iki toplumun birbirlerine yaklaşmasına katkıda bulunan bazı bilim adamı meslektaşlarımıza Fransız makamlarınca en yüksek nişanların verilmesi mutluluğumuzu artırmaktadır.

Bu sempozyumun gerçekleşmesini sağlayanlara ve işbirliği anlayışından dolayı Ankara Üniversitesine Üniversitem adına teşekkürlerimi sunarım. Böylesi bir etkinliğin sık sık yinelenmesi gerektiği inancıyla sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum.

Prof.Dr. Oktay Beşkardeş
Hacettepe Universitesi Rektör Yardımcısı.