Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English1994İÇİNDEKİLER / SOMMAIRE / CONTENTS

 

SUNUŞ / Présentation / Presentation

-

Gültekin Emre
Yazname'den Suname'ye


1


CENGİZ AYTMATOV ÖZEL BÖLÜMÜ
/ DOSSIER SPECIAL CENGİZ AYTMATOV / SPECIAL SECTION : CENGİZ AYTMATOV

 

Prof. Dr. Olcay Önertoy
Cemile Üzerine Bir Degerlendirme


7

Prof. Dr. Mustafa Canpolat
Beyaz Gemi'de Toplümsal Eleştiri


13

Prof. Dr. Talat Tekin
Çıngız Aytmatov'un Yapıtlarında Şiirsel Anlatım ve Bunun çevirilere Yansıması18

Prof. Dr. Samir Kazımoğlu
Cengiz Aytmatov ve Dünya Edebiyatı


26


ÇEŞITLİ İNCELEMELER


37

Prof Dr. Gürsel Aytaç
Erhan Bener


37

Metin Turan
Aşık Veysel ve Gelenek


39

Prof. Dr. Süheyla Öncel
Salvatore Quasimodo Yaşamı, Yapıtları ve Sanatı


43

Şiirler
(Çeviren Nevin Özkan)


50

Doç. Dr. Necdet Adabağ
Gıacomo Leopardı


55

Prof. Dr. Gülbende Kuray
İtalya'da İkinci Dünya Savaşından Sonra Görülen Edebi Çalkantılar


75

Yrd. Doç. Dr. Abidin Emre
Fransızca'dan Türkçe'ye Şiir Çevirileri  


86

Dr. Esma İnce
Ionesco'nun Ölümü ve "Geçmişim benden ayrıldı" .


93

Prof. Oya Batum Menteşe
Üniversitelerde Yeni Bir Araştırma Alanı: Medya Araştırmaları


98

Yrd. Doç. Dr. Belgin Elbir
On Dokuzuncu Yüzyıldan Üç Usta Romancı: C. Dickens, W.M. Thackeray ve G. Eliot104

Yrd. Doç. Dr. Mine Mutlu İşgüven
Şiir Dilinde İmge 


113

Doç. Dr. Cengiz Ertem 
Yabancı Dil Öğretiminde Çeviri, İletişim ve Anlam Ögesi


133

Nan a Lee
20. Yüzyıl Kore Şiirine Genel Bir Bakış


151