Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Haziran / June - 2013


İÇİNDEKİLER/SOMMAIRE/CONTENTS
Alman Edebiyatı / Littérature allemande / German Literature
Gürsel Aytaç
Alman Edebiyatıyla Bütünleşmiş Bir Polonya Yahudisi: Marcel Reich-Raincki
7
Fransız Edebiyatı/ Littérature française / French Literature
Tuğrul İnal
Bir Okuma Önerisi Olarak Empati Yöntemi II
15
Tuğrul İnal
Baudelaire İçin Dramatik Bir Okuma XII Senfoni Şiir V Bir Empati Denemesi
21
Alain Goulet
Voir L’au delà du visible, dans les romans de Sylvie Germain
33
Nedim Kula
Victor Hugo’nun Bir İdam Mahkûmunun Son Günü Kitabında
Romantizmin Üç Belirgin Özelliği: Doğa, Din ve Kadın
41
İngiliz Edebiyatı / Littérature anglaise / English Literature
Belgin Elbir
Edebi Portre Oluşturmak: W. Somerset Maugham’ın Öykücülüğü ve
“Footprints in the Jungle”
51
W. Somerset Maugham
Ormandaki Ayak İzleri (Çev. Belgin Elbir)
61
Nazan Tutaş
The Sound of Silence: The Said and the Unsaid in Harold Pinter’s
The Dumb Waiter
83
Kubilay Geçikli
Tudor People Fashioning Themselves: Hypocrisy as opposed to Authenticity in
Hilary Mantel’s Wolf Hall
93
Şebnem Kaya
Poe and P-E-N: an Inquiry Into Personality
107
Çeviri İncelemeleri / Etudes de Traductions / Translation Studies
Tanju İnal-Mümtaz Kaya
Yazar ve Çevirmen Yazarlar: Mavi Lotus’ta Buluşan Üç Yazar
121
Füsun Ataseven-Hülya Yılmaz
Les passeurs / mediateurs culturels et leurs rôles d’intermédiaire facilitateur
135
Ertuğrul Efeoğlu
La Traduction littéraire en tant que transfère de la substance littéraire intrinsèque dans
l’énoncé littéraire
141
Ayşe Banu Karadağ
Çeviri Tarihimizde “Ruhları Uyandırma”yı Amaçlayan Bir Eğitimci-Çevirmen:
Ali Haydar Taner
147
Zeynep Gürgüler
Deniz Kurmel
Toplumterimbilimsel Bir İnceleme: Türkçede Kuantum Fiziği Terimlerinin
Alanlararası Dolaşımı
157
Nazik Göktaş
La théorie interpretative de la traduction (la TIT) sous ses differents aspects
167
Yelda Şahin
Die Bedeutung Des Kommunaldolmetschens İm Wandel Dert Zeit
179
Funda Hay
Can Yücel Çevirisi İle The Great Gatsby
195
Gülşen Sayın
Gösterge Dizgeleri Arası Çeviri Örneği Olarak Edebiyat Uyarlamaları ve Baz Luhrmann’dan
Bir Uyarlama William Shakespeare’den Romeo+Juliet
203