Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Haziran / June - 2012


İÇİNDEKİLER/SOMMAIRE/CONTENTS
Alman Edebiyatı / Littérature allemande / German Literature
Kenan Öncü
Die mutter-tochter-beziehung in elke heidenreichs novelle „die liebe“
7
Mutlu Er
Der Mediensemiotische Ansatz beim Dekodieren der Ikone in den Werbungen
15
Fransız Edebiyatı, Dili ve Kültürü Littérature, Langue et Culture françaises / French Literature, Language and Culture
Tuna Ertem
Lamartine'in İzmir Serüveni
25
Ayten Er
Quasi-Monologlardan Oluşan Bir Oyun: L'Heritage (Miras)
33
Gül Tekay Baysan
Réflexions sur Travail de zola : II. La Crêcherie – vers la naissance de l'espoir
41
Nurmelek Demir
Suat Derviş : Un Intellectuel francophone de la Turquie moderne
49
Ümran Türkyılmaz
André Malraux'nun Büyük Yol'unda Sömürgecilik
59
Çağrı Eroğlu
Possibilités de vues, possibilités d'écriture: Fictions autobiographiques d'Hélène Cixous
65
Melek Alpar
L'Utilisation du texte littéraire en didactique du FLE dans la perspective actionnelle: “Adosphere 3"
75
Kerime Yılmaz
Complexıtés du Françaıs par rapport au Turc
87
İngiliz Edebiyatı / Littérature anglaise / English Literature
Sema Ege
The Lonely Voyagers at the "Salted Death": From Shakespeare to Darwin, From Coleridge to Melville, From Defoe and Swift to Poe and Conrad
97
İspanyol Edebiyatı / Littérature espagnole / Spanish Literature
Şebnem Atakan
Ramón J. Sender'den İhanet Üzerine Bir Başyapıt: Bir İspanyol Köylüsüne Ağıt
113
Olcay Öztunalı
Jaime Siles'in Şiirinde 'Sessizliğin' İfadesi
119
Rus Edebiyatı/Littérature russe/Russian Literature
Aydın Süer - İlyuza Şanlı
Soljenitsin'in “İvan Denisoviç'in Bir Günü" Adlı Eserinin Çağdaş Edebiyattaki Yeri ve Önemi
129
Nuray Şahinkaya
L. N. Tolstoy'un Aile Mutluluğu ve Kroyçer Sonat Adlı Eserlerinde Kadına Bakış Açısı
137
Türk Edebiyatı / Littérature turque / Turkish Literature
Olcay Önertoy
Kadınlar
143
Apollinaria Avrutina
Bilge Karasu'nun Masallarının Dünyası
149
Ömer Ulusoy
Les Tsiganes et leurs métiers comme source d'inspiration et d'expression littéraires dans la littérature turque
159
Karşılaştırmalı Edebiyat/Littérature comparée/Comparative Leterature
Nevide Akpınar Dellal-Yıldız Kuru Atadere
Bertolt Brecht'in Sezuan'ın İyi İnsanı ve Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı'na Karşılaştırmalı Bir Bakış
169
Şebnem Kaya
Toksik Söylem Yönünden Katherine Mansfıeld ve Sait Faik Abasıyanık
181
Çeviri İncelemeleri / Etudes de Traductions / Translation Studies
Nazik Göktaş
Nurullah Ataç: Madame Bovary ve Kızıl ile Kara Çevirileri
197
Nurhan Baş
Edebi Metinlerde Kullanılan Alan Dili Öğelerinin Çevirisi
205
Çeşitli İncelemeler / Considérations générales / Various Studies
Gülden Bilal
Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmanın Önemi ve Gerekliliği
221
Mustafa Güleç
Hollanda’da Kadın Hakları ve Aletta Jacobs
225
Muhittin Şahin
Jean-Jacques Rousseau'nun Yapıtlarında Baba İmgesinin Sosyolojik Bir Değerlendirmesi
247