Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Haziran / June - 2011


İÇİNDEKİLER/SOMMAIRE/CONTENTS
Latin Amerika Edebiyat / Littérature de l’Amérique latine / Latin American literature
Cemal Sakallı
Osmanlı’nın Kuruluş Romanı Malchatun ve Yazın-Tarih İlişkisi Üzerine
7
Çin Edebiyatı/ Littérature chinoise / Chinese Literature
Nuray Pamuk
Tang Dönemi Şiiri ve “Şiir Dehası” Du Fu
21
Fransız Edebiyatı / Littérature française / French Literature
Tuna Ertem
Tarihsel Romandan Biyografiye: Hadrianus’un Anıları
29
Jale Erlat
Les historiennes dans la littérature française des origines au XVIIIe siècle
35
Esma İnce
La fuıte à Constantınople Romanında Bir Fransız Subayının Gözünden XVIII. Yy. Türk Toplumu
49
Emine Bogenç Demirel-Arzu Kunt
Ici ou ailleurs. Sur quelques ‘écritures scéniques’ contemporaines
55
Ceylan Yıldırım
Le réalisme magique dans Le Livre des Nuits et Nuit-d’Ambre
de Sylvie Germain
63
Şengül Demirel
Şukasaptati (Papağanın 70 Öyküsü)
69
İngiliz Edebiyatı / Littérature anglaise / English Literature
Sema Ege
W. Golding and D. Lessing: The Island, the Planet, and Cosmic Determinism
79
Sıla Şenlen (Güvenç)
“Kötülükler İçeri, İyilikler Dışarı”:
Kral I. James Döneminde Cadıcılık ve İngiliz Tiyatrosu (1603-1625)
93
Kubilay Geçikli
Hİstory and Dıalogısm ın J.M.Coetzee’s Foe
103
Nurten Birlik
Lughnasa’da dans: Arzu Nesnesi Olarak Dans ve Yasasız Babalar
123
İspanyol Edebiyatı / Littérature espagnole / Spanish Literature
Şebnem Atakan
Ramón J. Sender’den İhanet Üzerine Bir Başyapıt: Bir İspanyol Köylüsüne Ağıt
141
Latin Amerika Edebiyat / Littérature de l’Amérique latine / Latin American literature
Olcay Öztunalı
‘Caliban’ İmgesinin Latin Amerika’da Alımlanma Süreci ve Fernández Retamar’ın
“Caliban. Apuntes sobre la cultura en nuestra América” Başlıklı Denemesinde Yeniden
Yapılandırılması
149
Seyyal Körpe
Twardowski’nin 17. yüzyıl Osmanlı-Lehistan İlişkilerinden
Bir Kesite Şiirsel Yaklaşımı.
159
Rus Edebiyatı / Littérature russe / Russian Literature
Altan Aykut
George Sand’ın Rus Edebiyatına Etkisi
Turgenev ve Dostoyevski’nin George Sand Üzerine Yazılar
ı
169
Murat Uluoğlu
Çağdaş Rus Sanatı ve Edebiyatında Kavramsalcılık
181
Emel Uğurlutan
Çehov’un Uzun Öykülerinin Vazgeçilmez Teması: Uyanış
189
Türk Edebiyatı / Littérature turque / Turkish Literature
Gürsel Aytaç
Huzur Romanında Alman Edebiyatı İzleri
195
Çeviribilim/Traductologie/Translation
Aymil Doğan
Ardıl Çeviri Eğitiminde Bazı Bilişsel Süreçler ve Kuramsal Yaklaşımlar
201
Zeynep Z. Atayurt
Fazla Söze Gerek Var: Angela Carter’ın “The Loves of Lady Purple” Adlı Öyküsünü Türkçe’ye Çevirirken
213
Angela Carter
“Leydi Mor’un Aşkları” (Çev. Zeynep Atayurt)
231
Çeşitli İncelemeler / Considcrations gcncrales / Various Studies
Ahmet Kocaman
Dilbilim ve Yazın
241
Çağatay Aşkit
De Domo Sua 1.1 Üzerine Bir Deneme
245
Judith Spencer
Towards an Understanding of the Symbolic Capital Grounding the Economic
Grammar of Aesthetic Production in Post-Revolutionary France
259