Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Haziran / June - 2010


İÇİNDEKİLER/SOMMAIRE/CONTENTS
Alman Adebiyatı - Littérature allemande – German Literature
Ünal Kaya
Breaking Walls By Using Intercultural Literature
7
Kenan Öncü
Ein Denkmal Der ‚Personifikation’: Dagmar Leupolds Roman „Edmond: Geschichte Einer Sehnsucht“
13
Fransız Edebiyatı– Littérature française– French Literature
Tuğrul İnal
Une Proposition de méthode de lecture: L’approche empathique
23
Ayşe Alper
Noces et L’été : un aspect négligé de la pensée camusienne
33
Gül Tekay Baysan
Réflexions sur Travail de Zola : I. L’abîme et Les Abîmes
39
İngiliz Edebiyatı - Littérature anglaise – English Literature
Sema E. Ege
İngiliz ve Amerikalı Yazarlar: Savaş Konusu ve Unsurları, 1800-1955
53
Hande Seber
Bir Kralın Yüreğiyle Yönetmek: Kraliçe I. Elizabeth’in Konuşmaları
69
Nurten Birlik
Samuel Taylor Coleridge’in “Yaşlı Gemici”
Şiirinde Semptom Olarak Albatros
81
Valerie Kennedy
İmparatorluğun Anıtları: V.S. Naipaul’un Karanlık Bir Alan, Hindistan: Yaralı Bir Medeniyet ve Varış’ın Muamması adlı Eserlerindeki Harabeler
95
İtalyan Ededebiyatı – Littérature italienne – Italian Literature
İlhan Karasubaşı
Primo Levi’de İroni-Psikolojik Baskı ve Dante
111
Ebru Balamir
Luıgı Pırandello’nun Yapıtlarında Psikolojik Rölativizm
119
Rus Edebiyatı – Littérature russe – Russian Literature
Ayşe Pamir Dietrich
Kiev Rusyası Tarihinde Norman Teorisinin Yeri ve Geçmiş Yılların Hikayesi’ndeki Yansımaları
129
Gamze Öksüz
Aleksandr Blok’un “On İki” Adlı Şiirinde Sesler, Renkler ve Semboller
143
Hüseyin Kandemir
Ortak Yazarlar İlya İlf, Yevgeniy Petrov ve Eleştirel Bir Sovyet Romanı
Altın Buzağı
157
Türk Dili ve Edebiyatı – Langue et Littérature turques – Turkhis Language and Literature
Olcay Önertoy
Mahrem Romanında Benzetmeler
167
Ekrem Aksoy
Le Turc des origines à nos jours
173
Çeviribilim – Traductologie – Translation
Emra Büyüknisan-Rahman Akalın
Disiplinlerarası Kıskaçtan Özsel Bir Tartışmaya Doğru:
Çeviribilimsel Düşünme Düzlemi Olarak ‘Çevrim Kuramı"
183
Olena Kozan
Rusçadan Türkçeye Çeviri Sorunları: A. Ahmatova’nın ‘Requiem’ Şiiri
191