Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Aralık - 2008


İÇİNDEKİLER/SOMMAIRE/CONTENTS
Bulgar Edebiyatı / Littérature bulgare / Bulgarian Literature
Hüseyin Mevsim
Eski Bulgar Edebiyatında En Yaygın Yazınsal Tür Olarak Azizin Yaşamöyküsü
Fransız Edebiyatı /Littérature française / French Literature

Nedim Kula
Doğu Deneyimi’nin Nerval’in Bakış Açısına Katkısı

Ayten Er
Marguerıte Duras’tanŞizofren Bir Başkişi: Claıre Lannes

Gül Tekay Baysan
Stendhal – Zola : Bir İncelemenin Düşündürdükleri

Judith Spencer
Le Les foules : Défense et illustration du fondement métaphysique et épistémologique de la pensée romantique

İrfan Atalay
Yanılgıların İnsanı : Jean-Paul Sartre

Aydın Ertekin
Le réquisitoire théâtral de Ionesco: L’impromptu de l’Alma
  İngiliz Edebiyatı / Littérature Anglaise / English Literature
Sıla Senlen
Tom Stoppard’ın Every Boy Deserves  Favor Adlı Oyununda Sosyal Kurumların Baskı Aracı Olarak Kullanılması
 İspanyol Edebiyatı / Littérature espagnol / Spanish Literature
Çağlar Erteber
Mıguel de Unamuno’nun “Sfenks’’ ve “Günlükler’’ Adlı  Yapıtlarındaki
Benzer Kavramlar
Rus Edebiyatı /Littérature russe / Russian Literature
Hüseyin Kandemir
Anton Çehov ve Mihail Zoşçenko’da Ortak Tema ve Figürler
Türk Edebiyatı / Littérature turque / Turkhis Literature
İsmail İşcen
Nazım Hikmet: İki Şiir
Çeviribilim / Traductologie / Translation
Hülya Kaya
Interkulturelle Aspekte der Translation

Emra Büyüknisan
Çeviribilimde Kavram Örgüsü – Bilimkuramsal Ölçütler Temelinde Bir Sorunsal mı?

Çeşitli İncelemeler /Considératiıns générales / Various Studies

Sema Ege
Amerika’da  Komünistik  Yerleşkeler, Ütopya, ve  Reform
Burhan Günel
Yaratıcılığın Nesnelleşmesinde Olanaklar ve Dil
Salih Bolat
Estetik ve Etik Sorun Olarak Medya-Dil İlişkisi ve  Şiir Siteleri
Nazan Alioğlu
“André’yle Akşam Yemeğim”de Bilim, Teknoloji, İktidar ve Akıl
Engin Delice
Uluğ Nutku’nun Şiirleri ya da Tarihsel Olayın Keşfinde İnsan Kavranışının Belirleyiciliği.189
Nadide Karkıner
Bir İletişim Biçimi Olarak Şiir: Sylvia Plath ve Nilgün Marmara Örneği
Süreyya Karacabey
Şiir ve Tiyatro

Nevide Akpınar Dellal/Can Şimşek
Kant Estetiği ve Yazın Kuramı Üzerine