Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Haziran - 2008


 
İÇİNDEKİLER/SOMMAIRE/CONTENTS
Sunuş / Présentation
Program / Programme

Açılış Konuşmaları/Discours d’inauguration
      Prof. Dr. Cengiz Ertem
      Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam

Alain Goulet
Pourquoi la création romanesque?

Alain Goulet
Neden Roman? Çev. Nedim Kula

Gürsel Aytaç
Niçin Edebiyat?

Tuğrul İnal
Alain: Edebiyat Üzerine
Oya Batum Menteşe
Edebiyat Nedir?

Kemal Özmen
Yazmak ya da Yaz(a)mamak

Olcay Önertoy
Neden Yazın?
Altan Aykut
Rus Biçimciliği: Kısa Tarihçesi

Necati Kutlu
Neden Edebiyat Sorusuna Latin Amerika’dan Bir Yanıt: Gabriel Marcia Màrquez

Onur Bilge Kula
Aydınlanma ve Romantizmin Yazın Kuramı, Öte-Yapısalcılık ve Öte-Çağcıllık Üzerine       
Etkileri

İsmail İşcen
Edebiyat İçi ve Edebiyat Ötesi Dünyalar: “Neden Edebiyat?” Sorusu Üzerine