Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Haziran - 2007


 

 

İÇİNDEKİLER / SOMMAIRE / CONTENTS  
Alman Kültürü ve Edebiyatı Culture et Littérature allemandes / German Culture and Literature
 
 
 

Ünal Kaya

Alman Kısa Öyküsü

 

Sevil Onaran

Frıedrich Dürrenmatt'ın Grotesk Dünyası. "Die Panne"(Kaza)  Öyküsündeki "Grotesk "Öğelerin Açılımları

 

Fransız Edebiyatı / Litterature française / French Literature

 
 

İngiliz ve Amerikan Edebiyatları / Littératures anglaise et américaine /English and American Literature

 
 
 

İspanyol Edebiyatı /  Littérature espagnole / Spanish Literature

 
 

Türk Edebiyatı / Luittérature turque / Turkhis Literature

 
 

Svetlana N. Uturgauri

Nâzım Hikmet’in Düzyazı Sanatı: “Yaşamak Güzel Şey Be  Kardeşim” Romanı, Çev. Zeynep Günal.

 

Çağdaş Yunan Edebiyatı Littérature grecque contemporaine / Contemporary Greek Literature

 

İbrahim Kelağa Ahmet

Çağdaş Yunan Çocuk Edebiyatında Tarihsel Roman: Alki Zei'nin "Petro'nun Uzun Gezintisi" Adlı Romanı

 

Çeviribilim / Traductologie / Translation

 
 
 

Neslihan Kansu Yetkiner

Çevirmen Kararları ve Sorumluluğu Bağlamında Bir Kampanya Metninin Çözümlenmesi

 

Çeşitli İncelemeler /  Considérations générales / Various Studies