Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English1990İÇİNDEKİLER / SOMMAIRE / CONTENTS
 
SUNUŞ / Présentation / Presentation
7
Ahmet Özer
Üşüyor Yalnızlık

9
İ.Kemal Karadayı
Özel Tarihler

10
Abdullah Akay
Yalnız Ağaçlar

13
Salih Bolat
Karşılaşmadan

14
Gültekin Emre
Yasak Uykular

15
Oğuzhan Akay
Hayallerimin Tül Perdesi La

16
İbrahim Yıldız
Aykırı İbrahim

17
Prof.Dr. Olcay Önertoy
Kemal Tahirin Bir Üçlemesi
(Yediçınar Yaylası, Köyün Kamburu, Büyük Mal)


19
Prof.Dr. Gürsel Aytaç
Doris Mühringer

31
Doris Mühringer
Bindozyüzonüç Yolda Bir Adam

33
Burhan Günel
Türk Romanı Üzerine 

35
Prof.Dr. A. Hamit Sunel
Çeviride Kültür Ögesinin Önemi

39

43
Prof.Dr. Metin And
Başlangıcından Günümüze Türk Tiyatrosuna Toplu Bakış

47
Prof.Dr. Tanju İnal
Marguerite Duras ve Lavanta Çiçeği

59
Prof.Dr. Neriman Eratalay
Jean Gionoyu Tanımak İçin

63
İbrahim Oluklu
Ölüme Karşı Dünya: Deniz Başaran

71
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Thomas Hardy ve Tessin Öyküsü: Neden Doğacılık?

75
Doç.Dr. Tuna Ertem
Ramuzun Yapıtlarında Çevre-İnsan İlişkisi 

83
Cengiz Gündoğdu
Yeni Bir Sabah Bekliyor

93

97
Öner Yağcı
Sabahattin Aliyi Anmak

107
Mustafa Sercan
Çöküntü

111
Doç. Dr. Cengiz Ertem
Henri Michauxun Şiirlerinde Korku Ögesi

119
P. Tompkins
Biçimciliğin Doğuşu: Kamesten I.A. Richardsa
(Çev.: Yrd. Doç. Dr. Lerzan Gültekin)


125
Hakan Sazyek
Seksenli Yılların Türk Romanına Kazandırdığı Beş Yeni Yazar 


141
Halil Gökhan
Bir Yalnızlık Gezgini: Pierre Reverdy (1889-1960)

159

161
Prof.Dr. Zafer İlbars
Kültür ve Kadın

165
Prof.Dr. Tuğrul İnal
J.J. Rousseau: Toplum Sözleşmesi

171
Prof.Dr. Türkan Saylan
Laiklik, Kadın Hakları ve Feminizm

175