Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Aralık - 2006


 

 

İÇİNDEKİLER / SOMMAIRE / CONTENTS  
5
11

 

 

 
15

Mustafa Balel

Iniciatrice (Öykü)

19
Alman Edebiyatı / Littérature allemande /
German Literature

 
31
Amerikan Edebiyatı / Littérature américaine / American Literature

 
39

Fransız Edebiyatı / Litterature française / French Literature

 
53

59

İngiliz Edebiyatı / Littérature anglaise / English Literature

 
69

Sıla Şenlen

Rönesans Döneminde Osmanlı-İngiliz İlişkileri ve İngiliz Tiyatrosunda Türk İmgesi

87

Kubilay Geçikli

Şark’a Farklı Bir Bakış: the Talisman

93

İspanyol Edebiyatı / Littérature espagnole / Spanish Literature

 

Nil Ünsal

İç Savaş Sonrası İspanyol Romanında Köy

107

Hale Toledo

Unamuno Tiyatrosu

115

Şebnem Atakan

İspanyol Sürgün Romanı

121
Rus Edebiyatı / Littérature russe / Russian Literature

 
127

Yunan Edebiyatı / Littérature grecque / Grek Literature

 

Ayşen Sina

Antik Yunan’da Koro Liriği Türleri

133

Kuramsal Yazın İncelemeleri /Etudes des théories littéraires /Stadies of Literary Theories 

 

Roman-Tarih Bağıntısı: Kurgudan Kaynaklanan Çok-Katmanlı  Bir İlişki

161

169
Çeşitli İncelemeler /  Considération générales / Various Studies and essays


 
181
187