Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Aralık - 2005
İÇİNDEKİLER / SOMMAIRE / CONTENTS  

SUNUŞ
/ PRÉSENTATION / PRESENTATION
 


YAZINBİLİM KURAMLARI ÖZEL BÖLÜMÜ
/ Dossier Théories Littéraries / Dossier Literary Theories


Gürsel Aytaç
Edebiyat Terimleri

9
Onur Bilge Kula
Türkçe'nin Bilim Dili Olarak Gelişimi: Yazınbilim Kavramları Bağlamında Bir Yaklaşım


13
Kubilay Aktulum
Anlatıda Süreksizlik ve Kimi İşlevleri

23
Ufuk Ege
Bir Yazın Kuramı Olarak "Gynocriticism"(Jino-Eleştiri) Femin Geleneği İncelenmesi


41
Cemal Sakallı
Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi

47
D. Çiğdem Ünal
Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım

55
Alev Baysal
18. Yüzyıl İngiltere'sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman


71
Dilek Bulut
Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Edebi Kuram Olarak Ekoeleştiri

79
Osip Brik
Olguya Daha Yakın Bir Bakış
Çev. M. Özlem Parer


87
Şeyda Başlı
Otobiyografi Kuramına Feminist Bir Yaklaşım

91


ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / Considérations generales / General ConsiderationsBulgar Edebiyatı


Hüseyin Mevsim 
"Murat ile Mara" Başlıklı Tarihsel Bulgar Halk Öyküsü


107


Fransız Edebiyatı / French Litterature / French Litterature


Rosa Pellegrini
Introduction au roman français d'aujoud'hui

115


İngiliz Edebiyatı / English Litterature / English Litterature


Jean McDonald 
Şeytan Güzeldir: Dracula: Freudyen Roman ve Feminist Drama,
(Çev. Nazan Alioğlu)123
Ayla Oğuz
Toni Morrison'un Sevilen (Beloved) Adlı Romanında Üç İlkörnek: Gölge, Persona,  Self


135


Polonya Edebiyatı / Polish Litterature / Polish Litterature


W. Gombrowicz
Günlük
(V. Bölüm), çev. Neşe Taluy Yüce

153
Marta Cywinska
En route vers el Jadida
(Cidde Yollarında)
(Çev. Cengiz Ertem)


159


Türk Edebiyatı / Turkish Litterature / Turkish Litterature


Metin Turan
Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri

171
Pınar Aka 
Divan Edebiyatı ve Bütünlük

173