Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Nisan - 2003İÇİNDEKİLER / SOMMAIRE / CONTENTS

 


ÖZEL BÖLÜM:

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT VE İMGEBİLİM

 


DOSSIER SPECIAL:
LITTERATURE COMPAREE ET ETUDES IMAGOLOGIQES

 

SUNUŞ / Présentation / Presentation

 

Prof. Dr. Daniel-Henri Pageaux
Autour de la Notion dImaginaire. Eléments pour une Théorie en Littérature comparée9

Prof. Dr. Tuna Ertem
Les Images de lEau dans Jean-Christophe de Romani Rolland


17

Prof. Dr. Arzu Etensel İldem
Jeux de Stéréotypes dans les Notes dune Voyageuse en Turquie de Marcelle Tinayre25

Doç. Dr. Mehmet Emin Özcan
Imago et Logos ou Poésie et Théorie dans Tristes Tropiques de Claude Lévi-Strauss33

Yrd. Doç. Dr. Nurmelek Demir
LImage de Turc infidèle chez Nicolas de Nicolay


41

Dr. Gülser Çetin
LImage de Létranger dans la Trilogie allemande de Louis-Ferdinad Céline47


ÇEŞİTLİ İNCELEMELER / CONSIDERATIONS GENERALES / GENERAL CONSIDERATIONS

 


Alman Edebiyatı/ German Litterature

 

Prof. Dr. Nazan Aksoy
Franz Kafka Üstüne


55

Doç. Dr. Musa Yaşar Sağlam
Türkçede Franz Kafka


61

Yrd. Doç. Dr. Sabri Eyigün
Die gute Gesellschaft und ihr ideeller Zweck in Goethes Tasso

65


Bulgar Edebiyatı
/ Littérature bulgare / Bulgarian Literature

 

Arş. Gör. İ. Murat Çakmakçı
Stanislav Stratiev ve Otobüs Adlı Oyunu


73


Fransız Edebiyatı / Littérature Franç?aise / French Literature

 

Yrd. Doç. Dr. Zümral Ölmez
Michel Butorun Mobileinde Tipografi


79


İngiliz Edebiyatı/Littérature Anglaise / English Literature/

 

Dr. Mukadder Erkan
İki Öykü: Göstergebilimsel Bir Çözümleme


85

Dr. Rümeysa Çavuş
Hamlet: Trajik ve Komik Olanın Uzlaşması


101


İspanyol Edebiyatı / Spanish Litterature

 

Dr. Şebnem Atakan
Bir Oluşum Romanı Örneği: Hiç


115


İtalyan Edebiyatı / Italian Litterature

 

Doç. Dr. Semra Alemdaroğlu
Zenonun Bilincindeki Yenilikler


121

Dr. Zuhal Yılmaz
Tatar Çölü


131


Latin Edebiyatı / Latin Literature

 

Dr. Ü. Fafo Telator
Romalılarda Çeyiz


137


Rus Edebiyatı / Littérature Russe / Russian Literature

 

Doç. Dr. Ayşe Dietrich
Ortaçağ Rus Edebiyatı


147

Dr. M.Özlem Parer
Rus Biçimciliğinde Yabancılaştırma Yöntemi- The Defamiliarization technique in Russian Formalism167


Türk Edebiyatı / Littérature Turque / Turkish Literature

 

Prof. Dr. Svetlana Uturgauri
Türk Edebiyatında Tanzimat Döneminin Rus Araştırmacılarca İncelenmesi
(Çev.: Doç. Dr. Zeynep Günal)
177

Prof. Dr. Olcay Önertoy
İki Acımak Romanı


181

Prof. Dr. Cengiz Ertem
Fantastik Edebiyat ve Aşkı Giyinen Adam


189

Cahit Akın
Nazım Hikmetin Kuvçyi Milliyesinde Köylüye Toplumcu Gerçekçi Bakış213

Drita Çetaku
Mario Levinin Masalında Yitik Anların Anıları


231


Diğer Çalışmalar / Other Works

 

Prof. Dr. Gürsel Aytaç
Graz Sempozyumundan Notlar ya da Günümüzde Fen Bilimleri Karşısında Edebiyat Bilimleri, İngilizce Karşısında Öteki Diller
247

Prof. Dr. Özcan Demirel
Avrupa Birliğinin Dil Politikası ve Türkiye

249

Yrd. Doç. Dr. Salih Bolat
Romanın Filme Uyarlanması


259

Yrd. Doç. Dr. Dürrin Alpakın
Martinez- Caro
The Concept of Carpe Diem vs. Death reflected in the Works of Poets from ancient Egypt, ancient Greece, Iran, Italy, England, Turkey and Spain

269