Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


LITTERA Edebiyat Yazıları'nın bu 10. Cildi "Jean Genet Özel Sayısı" olarak yayımlanmaktadır. ..

Dergimiz 26-27-28 nisan 2000 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla İstanbul'da "Jean Genet Günleri" adı altında çok yönlü bir etkinlik gerçekleştirmiştir. Bu etkinliğimizin düzenleme komitesinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan Yabancı Uzman François Bizet ile Prof. Dr. Tuna Ertem, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Ertem ve aynı Anabilim Dalından Doç. Dr. Ece Korkut yer almışlardır.

"Jean Genet Günleri çerçevesinde "Yapıtlarında Genet" konulu uluslararası bir bilgi şöleni, iki yuvarlak masa ve iki tiyatro gecesi düzenlenmiştir.

27-28 nisanda Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi salonlarında gerçekleştirilen "Yapıtlarında Jean Genet" konulu bilgi şölenine Türkiye'den ve Fransa'dan bildiriyle katılan bilim adamı, araştırmacı ve yazarlar şunlardır: İMEC'ten Albert Dichy, İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuran Kutlu, Prof. Dr. Osman Senemoğlu, Doç. Dr. Nedret Öztokat, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tanju İnal, Uludağ Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Özçelebi ile Dr. Nami Başer, Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selda Öndül, Uzman François Bizet, Yazar Murathan Mungan, University College Dublin'dan Prof. Dr. Mairéade Hanrahan, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşe Kıran, Yeditepe Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Catherine Pinguet, Araştırmacı-Yazar Ahmet Soysal, Araştırmacı Dr. Jerôme Neutres.

Yazarın yapıtlarının çeviri, yayıncılık ve eleştiri yönünden ele alındığı ilk yuvarlak masaya Yaşar Avunç, Hamdi Tuncer, Sosi Dolanoğlu, Müge Sökmen ve Mukadder Yakupoğlu katılmışlardır.

Genet'nin tiyatrolarının tartışıldığı ikinci yuvarlak masada ise Kadir Çevik, Mahir Günşiray ve Hakan Milli konuşmacı olarak yer almışlardır.

"Jean Genet Günleri" yalnızca akademik bir özellik taşımıyordu. Genet'yi yakından tanıyan dostu Bill Barker da yazarla ilgili anılarıyla şölenimizin son bölümünü renklendirdi.

İki tiyatro gecesinden birincisinde Galatasaray Üniversitesi amatör tiyatro topluluğu, Nami Başer'in çevirdiği Zenciler adlı oyunu yine Başer'in yönetiminde sahneledi. İkinci tiyatro gecesinde ise yazarın Hizmetçiler adlı oyunu Tiyatro Oyunevi tarafından sahnelenmiştir. (Reji: Mahir Günşiray; Dramatürji: Çetin Sarıkartal; Sahne Tasarımı: Claude Léon, Selim Birsel; Oyuncular: Mahir Günşiray, Güven Ince, Alper Develioğlu)

Bu özel sayıda bildirilerini Ortak Kitabımıza ulaştıran araştırmacıların yazıları ile Genel üzerine yazılan bir incelemeyi yayımlıyoruz.

Tüm katılımcılara ve etkinliğimize yoğun ilgi gösteren izleyicilere yeniden teşekkürlerimizi sunarız.

LITTERA