Anasayfa    Giriş    Yayın İlkeleri    Ciltler    Özel Sayılar ve Bölümler    Yayın Yönetmeni    Yayın Kurulu    Hakemler   
Basıma Hazırlayanlar    Etkinlikler    LITTERA Hakkında    İletişim    Duyuru    Dizin    Français    English


Sayın Rektörüm, Sayın Dekanlarım, Fransız Büyükelçiliğinin Sayın Kültür Müsteşarı, İstanbul Fransız Kültür Merkezinin Sayın Müdürü, Değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, sevgili öğrenciler, saygıdeğer davetliler, LITTERA Edebiyat Yazıları'nın girişimiyle Galatasaray Universitesi ve İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin değerli destekleriyle düzenlenen "Yapıtlarında Jean Genet" sempozyumuna hoş geldiniz.

Az sonra başlayacak olan sempozyum "Jean Genet Günleri" adı altında düzenlenen etkinliğimizin bir parçasıdır. Bu etkinlik çerçevesinde, sempozyumun yanısıra, bildiğiniz gibi, dünkü açılışta gerçekleştirilen film gösterisi, ilki bugün öğleden sonra yine bu salonda başlayacak olan iki yuvarlak masa ve tiyatro gösterileri yer almaktadır.

Jean Genet ülkemizde geniş okur kitleleri tarafından pek tanınmamakla birlikte, adı her gündeme gelişte entelIektül çevrelerde ilgi uyandırmıştır hep. Karizmatik kişiliğinin; bireysel özgürlüklere verdiği önemin; toplum-birey çatışmasında, öznelliğinden hiç ödün vermeyen, bireyden yana, genele ters düşen davranış biçiminin; toplum kendisini nasıl görüyorsa inadına öyle olmak isteyişinin; çarpıcı, yadırgatıcı başkaldırısını yapıtlarında edebi düzeyde dile getirmiş olmasının bunda payı vardır kanımca. Sartre'ın aktardığı gibi, daha on yaşındayken "bir ses, herkesin içinde şöyle haykırmıştı yüzüne: 'Sen bir hırsızsın.' Bu suçlama doğru muydu, yanlış mıydı? Ne önemi vardı bunun! Ruhsal düzeni sarsılmıştı bir kez. Genet, bu korkunç sarsıntı karşısında, toplumun, kendisi için layık bulduğu bu görünüme kendisini uydurarak ayakta kalabilecekti artık. Hırsızsa hırsız, dilenciyse dilenci, hainse hain olacaktı. Bundan böyle, yaşamını biçimlendirecek olan mekanizma işlemeye başlamıştı. 1949'da Hırsızın Günlüğü'nde şöyle yazıyordu: "Bana karşı yöneltilen her suçlamayı, bu suçlama haksız bile olsa, bütün yüreğimle, 'evet' diyerek yanıtlayacğım. Bu sözcük (...) ağzımdan çıkar çıkmaz, beni ne olmakla suçlarlarsa öyle olmam gerektiğini hissediyordum içimde." İşte, bir sergüzeştin yazar haline dönüşmesindeki gizdir bu ilginin odağında yatan. XX. yüzyılda, bir ara, marquis de Sade'ın yeniden vücut bulması olarak anılan bu yazar üzerine ülkemizde ilk kez böyle bir etkinlik düzenlenmektedir.

Bu etkinlik içinde yer alan sempozyumun Galatasaray Universitesi gibi köklü, frankofon bir kurumda açılıyor olması son derece anlamlı ve gurur vericidir. "Jean Genet Günleri" ve bu sempozyumun gerçekleşmesinde bu güzide kuruluşumuzun büyük desteği olmuştur. Değerli katkılarından ve iyi niyetli yaklaşımından dolayı Galatasaray Universitesi Röktörü Sayın Prof. Dr. Yıldızhan Yayla'ya en içten teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz.

İqstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin de "Jean Genet Günleri"nin gerçekleşmesinde payı büyüktür. Sempozyumumuza yurt dışından katılımın sağlanması bunun en güzel örneğidir. Bu katkılarından ve göstermiş olduğu iyi niyetinden dolayı Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sayın Philippe Pialoux'ya aynı şekilde teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Gerek sempozyumumuza gerekse her iki yuvarlak masaya katılan değerli konuşmacılara teşekkürlerimizi iletiyoruz. 

Her zamanki dostça yaklaşımıyla bizi destekleyen Galatasaray Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Sayın Prof. Dr. Kenan Gürsoy'a, sunulacak bildirilerin çevirilerini üstlenmek inceliğini gösteren Yardımcı Doçent Doktor Sayın Seza Yılancıoğlu'na ve öğrencilerine ve Galatasaray Universitesi'nin etkinliklerimizde emeği geçen diğer yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Genet'nin oyunu Hizmetçiler'i sergilemeyi, kabul eden Tiyatro Oyunevi'nin, Sayın Mahir Günşiray başta olmak üzere, tüm ilgililerine, yazarın Zenciler adlı oyununun sahnelenmesini, üstlenen, Sayın Dr. Nami Başer'e ve oyunu sunacak olan Galatasaray Universitesi öğrencilerine candan teşekkür ediyoruz.

Jean Genet üzerine bir etkinlik düzenleme düşüncesi bize Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yabancı Uzmanı Sayın François Bizet'den geldi. Göstermiş olduĞu çabalarından dolayı kendisine yürekten teşekkür ediyorum.

Ayrıca, Düzenleme Kurulunda görevalan meslektaşlarım, Ankara Universitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Tuna Ertem ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Ece Korkut bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük çaba göstermişlerdir. Kendilerine aynı şekilde, teşekkürlerimi iletiyorum.

Bizlere destek veren iki güzide kuruluş İstanbul' da, Tiyatro Oyunevi İstanbul'da, Zenciler'i sahneleyecek olan Galatasaray Üniversitesi öğrencileri İstanbul'da ve Düzenleme Kurulu olarak bizler Ankara'da. Her zaman, her etkinlikte kolay kolay rastlanmayacak bu durum elbette bazı aksaklıkları da birlikte getirebilecektir. Duyurularda bazı yanlışlıklar olmuştur. Örneğin bu akşam sergilenecek olan Zenciler saat I8.OO'de değil 19.00'da başlayacaktır. Bugünkü sempozyum ile Yuvarlak Masa arasında yarım saatlik değil bir saatlik bir dinlenme söz konusudur. Dolayısıyla Yuvarlak Masa saat 14.30'da başlayacaktır. Bu Yuvarlak Masayı Sayın Yaşar Avunç, yarın gerçekleştirilecek olanı da Sayın Kadir Çevik yöneteceklerdir.

Bu ve bunun gibi yanlışlıklar ve bundan sonra elde olmadan doĞabilecek aksaklıklar için şimdiden bağışlanmamızı diliyoruz.

Sempozyuma sunulacak bildirilerin LITTERA Edebiyat Yazıları'nın 10. cildinde "Jean Genet Özel Sayısı" olarak yayımlanacağını da sizlere bu arada duyurmak isterim.

Bu sempozyumun, yapıtlarında çarpıcı yaşam deneyimleriyle doyulmaz bir düşselliğin bu denli sarmaş dolaş olduğu bir yazar üzerine düzenlenecek diğer etkinliklere öncülük etmesi dileğiyle hepinize saygılar sunarım.

Prof. Dr. Cengiz Ertem
LITTERA
Edebiyat Yazıları
Yayın Yönetmeni