Intro    Home    Publication policy    Volumes    Special Issues and Sections    Editor   Editorial Board    Specialists   
Proofreaders    Literaries activities organized by LITTERA    About LITTERA    Communication    Announces    Index    Français    Türkçe


6


 

VOLUME 6 • 1995Bu bölümümüzdeCahit Külebi'nin bazı şiirleri Nimet Arzık tarafından yapılan Fransızca çevirileri ile birlikte yer almaktadır.

     Nimet Arzık Fransa'da Gallimard yayınevince basılan Anthologie des Poètes Turcs adlı kitapta Külebi'nin beş şiirine yer vermiş, daha sonra onun başka şiirlerini de Fransızcaya çevirip yayımlamıştı. Külebi'den aldığımız bilgiye göre Arzık, ölmeden önce, ozanımızın son kitabı olan Güz Türküleri'ni çevirip yine Gallimarca yayımlatmak istiyordu. Ölümü dolayısıyla bu iş yarım kalmıştır. Nimet Arzık'ın çevirdiği bu şiirleri, emeğinin boşa gitmemesi düşüncesiyle, LITTERA Edebiyat Yazıları'na gönderen değerli ozanımıza teşekkür ediyor, bu doyulmaz şiirleri ilk kez Arzık'ın çevirileriyle birlikte sunuyoruz.
ÖZEL BÖLÜM : CAHİT KÜLEBİ FRANSIZCADA

 
Cahit Külebi ile Söyleşi
Abdullah Akay

25
Cahit Külebi'den Şiirler
(Çev: Nimet Arzık)
29