Intro    Home    Publication policy    Volumes    Special Issues and Sections    Editor   Editorial Board    Specialists   
Proofreaders    Literaries activities organized by LITTERA    About LITTERA    Communication    Announces    Index    Français    Türkçe


5VOLUME 5 • 1994     Bu bölümde 2-3 Mayıs 1994 tarihlerinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde düzenlenen "Cengiz Aytmatov Günleri"nde sunulan bildirilerin metinleri yer almaktadır.


CENGIZ AYTMATOV ÖZEL BÖLÜMÜ

 
Prof Dr. Olcay Önertoy
Cemile Üzerine Bir Değerlendirme

7
Prof Dr. Mustafa Canpolat
Beyaz Gemi'de Toplumsal Eleştiri

13
Prof Dr. Talat Tekin
Çıngız Aytmato'un Yapıtlarında' Şiirsel Anlatım ve Bunun Çevirilere Yansıması


18
Prof. Dr. Samir Kazımoğlu
Cengiz Aytmatov ve Dünya Edebiyatı

26