Intro    Home    Publication policy    Volumes    Special Issues and Sections    Editor   Editorial Board    Specialists   
Proofreaders    Literaries activities organized by LITTERA    About LITTERA    Communication    Announces    Index    Français    Türkçe


3 

VOLUME 3 • 1992

LITTERA Edebiyat Yazıları'nın 1. sayısında yeri geldikçe özel sayılar halinde çıkacağımızdan söz etmiştik. İşte bu sayımızda okurlarımızın iki ayrı konuyu içeren bir özel sayı sunuyoruz: "Çocuk Edebiyatı" ve "Post-Modernizm".

Bu yıl 3-7 Kasım tarihleri arasında Almanya'da Berlin'de şair-yazar Gültekin Emre'nin öncülüğünde "Gelenek ve Post-Modernizm: Çağdaş Türk Edebiyatı" konulu bir panel düzenlendi. Bu panele Hulki Aktunç, Enis Batur, Nazlı Eray, Gülseli Inal, Hasan Bülent Kahraman katıldılar. Düzenleme Komitesi ile yapmış olduğumuz yazışınalar doğrultusunda, panel programında yer alan bildirileri, LITTERA'da yayımlaınayı uygun bulduk; konuyu daha da genişlettik ve böylec bir özel bölüm oluştu.

Post-Modernizm, kökleri 19. yüzyıla dek uzanan modernleşme sürecinin yüzyılımız ortalarından sonra patlak veren bir uç noktası mıdır? Yoksa, modernizmden ayrı bir gelişim midir? İkisinin ayrıştığı ya da örtüştüğü noktalar nelerdir? Bu soruların yanıtlarını okurlarımızın, Post-Modernizm 'i benimseyen, bu olguya karşı çıkan,ya da onu yansız biçimde inceleyip tanıtan yazar ve araştırmacılarımızın ürünlerinde bulacaklarını umuyoruz.POST MODERNİZM


136
Doç. Dr. Cengiz Ertem
Edebiyatta Modern arayışlar

159
Prof. Dr. Sevda Şener
Tiyatroda Gelenekten Modern Sonrasına:
"Oyun İçinde Oyun"


167
Enis Batur
Kerteriz

179
Burhan Günel
Post Modernizm Üzerine Düşünceler

205
Gülseli İnal
Türk Edebiyatında Gelenek ve Kopma

214
Hasan Bülent Kahraman
Türk Şirinde Gelenek-Güncellik Eklemlenmesine ve İlişkisine Özne Kavramı Dolaylarında ve Modernizm - Postmodernizm
Çerçevesinde Bakış Denemesi225
Prof. Dr. Oya Batum Menteşe
Sanat'da Modernism'den Post-Modernism'e

236
Doç. Dr. Nuran Özyer
Alman Şiirinde Postmodernizm

241
Yrd. Doç. Dr. Serpil Oppermann
Postmodern Romanda Değişen Anlatım Biçemi ve "Gerçeklik" / "Yazı" İkilemi


246
Doç. Dr. Nail Bezel
Modernizm ve Postmodernizm: Tanımlar ve Örnekleme

260
Whlie Syher
Adsız Benlik
Savunmacı Bir Hümanizma
Çev: Yakup Şahan276