Intro    Home    Publication policy    Volumes    Special Issues and Sections    Editor   Editorial Board    Specialists   
Proofreaders    Literaries activities organized by LITTERA    About LITTERA    Communication    Announces    Index    Français    Türkçe


3VOLUME 3 • 1992

LITTERA Edebiyat Yazıları'nın 1. sayısında yeri geldikçe özel sayılar halinde çıkacağımızdan söz etmiştik. İşte bu sayımızda okurlarımızın iki ayrı konuyu içeren bir özel sayı sunuyoruz: "Çocuk Edebiyatı" ve "Post-Modernizm".

Bu yıl 4-5 Temmuz tarihleri arasında Devrek'te düzenlenen "Baston ve Kültür" şenliği'ndeki etkinliklerden biri de "Çocuk Edebiyatı" paneli idi. Doç. Dr. Tuna Ertem'in yönettiği panele Prof. Dr. Olcay Önertoy, ülkemizde günümüz çocuk edebiyatı deyince ilk akla gelen isimlerden Gülten Dayıoğlu, Hüseyin Yurttaş ve Mehmet Güler konuşmacı olarak katıldılar. Bu gerçekten güzel, aydınlatıcı etkinliklere katılma mutluluğuna eren Littera Yayın Kurulu "Çocuk Edebiyatı paneline gösterilen sıcak ilgiye tanık oldu. Bu ilgi ve panel sonrası yapılan söyleşiler bizi 3. sayımızd"Çocuk Edebiyatı" özel Bölümünü hazırlamaya yöneltti. Konuyu dünya çocuk edebiyatını da içine alacak biçimde genişlettik. Çocuklara yönelik olmasa da çocuğu konu alan şiir ve çevirileri de bu bölüme aldık.

"Çocuk ve Gençlik Edebiyatı" ifadesi toplumun genç kesimi için yazılan yapıtlarla yetişkinlere yönelik olup ancak, çocukların, ve değişik kitaplar okumayı arzulayan gençlerin kendi tekelleri altında tuttukları yapıtları kapsar. Bu tekelleştirme eylemi genç okurların gereksinimlerine tam anlamıyla yanıt verilememiş olmasından kaynaklanır. Yetişkinlere yönelik bu yapıtlar, birtakım ticari aınaçlarla, ama daha çok gençlerin yönelimlerini denetim altına alma isteğiyle, çocuklara ve gençlere seslenebilecek düzeyde yeniden yazılmaktadır. Yazılanlar, yorumlar ne olursa olsun şu bir gerçektir: Çoçuk edebiyatı ait olduğu toplumda çocuğun yerini belirler. Bu bölümümüzün konuyla ilgilenenen okura ışık tutabileceği inancındayız.
ÇOCUK EDEBİYATI


59
Hüseyin Yurttaş
Dünyayı Bana Verseler

37
Abdullah Akay
Gurbetçi Çocukları
Les Enfants Depayses
Çev: Doç. Dr. Tuna Ertem

38

39
Valeriu Veliman
Çocuğumuz

40
Ferruh Sıdar
Baruthane Çocukları

41
Oscar Wilde
Bencil Dev
Çev: Talat Sait Halman  


42
Mehmet Güler
Balonlar Gökyüzünün Olsun

49
Henri Micheax
Çocuklar
Çev: Yrd. Doç. Dr. Nedim Kula


55
Prof. Dr. Olcay Önertoy
Tevfik Fikret ve Şermin

58
Doç.Dr. Ayşe Deniz Bozer
Çocuk Tiyatrosu

66
Doç. Dr. Nuran Özyer
Alman Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Türk İmajı

81
Doç. Dr. Yıldız E. Canpolat
Miguel Delibes'in "Tahtından İndirilmiş Prens"i

92
Dr. Nil ÜnsalModern
Gerçekçi Romana Doğru Atılan İlk Adım "Pikaresk Roman"

100
Doç. Dr. Hicran Yusufoğlu
19 ve 20. Yüzyıllarda Macar Edebiyatında Çocuk 

105
Belgin Elbir
David Copperfield: Çocukluktan Olgunluğa

111
Yrd. Doç. Dr. Armağan Ethemoğlu
Çocuk Edebiyatı - Büyük Edebiyatı

125
Zeki Gürel
Dünya Çocuk Yılından Günümüze Çocuk Edebiyatı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi


129