Intro    Home    Publication policy    Volumes    Special Issues and Sections    Editor   Editorial Board    Specialists   
Proofreaders    Literaries activities organized by LITTERA    About LITTERA    Communication    Announces    Index    Français    Türkçe


22


VOLUME 32 • June 2013


Translation
Tanju İnal-Mümtaz Kaya
Yazar ve Çevirmen Yazarlar: Mavi Lotus’ta Buluşan Üç Yazar
121
Füsun Ataseven-Hülya Yılmaz
Les passeurs / mediateurs culturels et leurs rôles d’intermédiaire facilitateur
135
Ertuğrul Efeoğlu
La Traduction littéraire en tant que transfère de la substance littéraire intrinsèque dans
l’énoncé littéraire
141
Ayşe Banu Karadağ
Çeviri Tarihimizde “Ruhları Uyandırma”yı Amaçlayan Bir Eğitimci-Çevirmen:
Ali Haydar Taner
147
Zeynep Gürgüler
Deniz Kurmel
Toplumterimbilimsel Bir İnceleme: Türkçede Kuantum Fiziği Terimlerinin
Alanlararası Dolaşımı
157
Nazik Göktaş
La théorie interpretative de la traduction (la TIT) sous ses differents aspects
167
Yelda Şahin
Die Bedeutung Des Kommunaldolmetschens İm Wandel Dert Zeit
179
Funda Hay
Can Yücel Çevirisi İle The Great Gatsby
195
Gülşen Sayın
Gösterge Dizgeleri Arası Çeviri Örneği Olarak Edebiyat Uyarlamaları ve Baz Luhrmann’dan
Bir Uyarlama William Shakespeare’den Romeo+Juliet
203