Intro    Home    Publication policy    Volumes    Special Issues and Sections    Editor   Editorial Board    Specialists   
Proofreaders    Literaries activities organized by LITTERA    About LITTERA    Communication    Announces    Index    Français    Türkçe


17


VOLUME 17 • December 2005


LITTERA Edebiyat Yazıları bu cildinde 8. Özel Bölüm'ünü okurlarına sunmaktadır. Ortak Kitap'ımız  4 mayıs 2004 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin katkılarıyla Hacettepe Üniversitesi Beytepe yerleşkesinde "Yazın Kuramları" konulu bir açık oturum gerçekleştirmiş, bu açık oturuma Prof. Dr. Doğan Aksan, Prof. Dr. Gürsel Aytaç, Hilmi Yavuz, Prof. Dr. Cengiz Ertem ve Prof. Dr. Onur Bilge Kula konuşmacı olarak katılmışlardır. LITTERA bu açık oturumdan esinlenerek, konuyla ilgili görüşleri daha geniş biçimde bir araya getirmeyi kararlaştırmış ve aynı başlık altında bir özel bölüm düzenlemiştir. "Yazın Kuramları Özel Bölümü"nde söz konusu açık oturuma sunulan iki bildirinin yanısıra (Prof. Dr. Gürsel Aytaç ile Prof. Dr. Onur Bilge Kula'nın bildirileri), Prof. Dr. Kubilay Aktulum, Doç Dr. Ufuk Ege, Yard. Doç. Dr. Cemal Sakallı, Öğrt. Gör. Dr. Çiğdem Ünal, Öğrt. Gör. Dr. Alev Baysal, Arş. Gör. Dilek Bulut, Osip Brik ve öeyda Başlı'nın konuyla ilgili arıştırma ve inceleme yazıları yer almaktadır.

LITTERA Edebiyat Yazıları yeri geldikçe özel sayı ve özel bölümleri yayımlamayı sürdürecektir.

Littera
YAZINBİLİM KURAMLARI ÖZEL BÖLÜMÜ


Gürsel Aytaç
Edebiyat Terimleri

9
Onur Bilge Kula
Türkçe'nin Bilim Dili Olarak Gelişimi: Yazınbilim Kavramları Bağlamında Bir Yaklaşım


13
Kubilay Aktulum
Anlatıda Süreksizlik ve Kimi İşlevleri

23
Ufuk Ege
Bir Yazın Kuramı Olarak "Gynocriticism "(Jino-Eleştiri) Femin Geleneği İncelenmesi


41
Cemal Sakallı
Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi

47
D. Çiğdem Ünal
Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım

55
Alev Baysal
18. Yüzyıl İngiltere'sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman


71
Dilek Bulut
Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Edebi Kuram Olarak Ekoeleştiri

79
Osip Brik
Olguya Daha Yakın Bir Bakış",  çev. M. Özlem Parer

87
Şeyda Başlı
Otobiyografi Kuramına Feminist Bir Yaklaşım

91