Intro    Home    Publication policy    Volumes    Special Issues and Sections    Editor   Editorial Board    Specialists   
Proofreaders    Literaries activities organized by LITTERA    About LITTERA    Communication    Announces    Index    Français    Türkçe


10

VOLUME 10 • 2001


İÇİNDEKİLER / SOMMAIRE / CONTENTS

  afis / 10 sayı

SUNUŞ / AVANT - PROPOS

VII

Program - Programme

XI

AÇIŞ KONUŞMALARI / DISCOURS D'INAGURATION

 

Prof. Dr. Cengiz Ertem (türkçe) • (français)

XV

François Bizet (türkçe) • (français)

XXII

Alber Dichy
Genet, Le Mystere Des Commencements


1

Prof. Dr. Nuran Kutlu
Jean Genet Romanında Yananlam Boyutu


11

Prof. Dr. Tanju İnal
Jean Genet : Gülün Mucizesinde İmgelemin Büyüsü


22

Prof. Dr. Ali Özçelebi
Türkçede Jean Genet


33

François Bizet
Une Communication Sans Echange


43

Mairead Hanrahan
Les Motifs De La Fin


57

Prof. Dr. Osman Senemoğlu
Jean Genet'de Olmak ve Görünmek


77

Prof. Dr. Ayşe (Eziler) Kıran
Sözcelem Süreçlerinde Özyaşamöyküsel Ögeler ve Gülün Mucizesi85

Doç. Dr. Nedret Öztokat
Jean Genet'nin yapıtı : Bir Aykırıılk Sanatı


115

Catherine Pinguet
Un Captif Amoureux De Jean Genet


123

Ahmet Soysal
Poesie De Genet


139

Doç. Dr. N. Selda Öndül
Genet Oyunlarında Fantazi


145

Jerome Neutres
Un Captif Amoureux : Le Voyage En Orient de Genetou "La Fraicheur De N'etre Plus En France "171

Bill Barker
Colloque Jean Genet


183

François Bizet
Trois Lecteurs De Jean Genet


189