Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    Turc

SPÉCİALİSTESProf. Dr. Olcay Önertoy
 
  1934 yılında Ankarada doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankarada yaptı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. 1956 yılında mezun olduğunda bölümünde asistan olarak başlağıdı öğretim üyeliğini, doktor, doçent ve profesör olarak sürdürüp 1.1.2001 tarihinde emekliye ayrıldı. Ankara Üniversitesi dışında, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüde kurucu öğretim üyesi olarak görev aldı ve dersler verdi. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ve dışında, Kültür Bakanlığının değişik danışma kurullarında görevler aldı. Dil Derneğinde Yazı Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık yaptı. Kendisi BESAM ve Edebiyatçılar Derneği üyesi, TÜBA Bilim Terimleri Sözlüğü Projesinde görevlidir ve alanında çok sayıda kitap ve makaleleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Gürsel Aytaç
 
Aytaç

27.8. 1940'ta Eskişehir'de doğdu. Ankara Kız Lisesi'ni, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdi. 1962 yılında aynı fakültede Alman Dili ve Edebiyatı asistanı oldu. 1966 yılında Hermann hesse üzerine hazırladığı tezle doktor, 1970'de Chr. Martin Wieland çalışmasıyla doçent, 1975'te Thomas Mann, Heinrich Böll ve Alman Edebiyatı kitaplarıyla profesör oldu. DAAD ve Humbold burslusu olarak Almanya'nın Marburg, Köln, Münih gibi şehirlerinde araştırmalar yaptı. Uluslararası germanistler Birliği'nde on yıl Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu, halen kurumun senato üyesidir. Türk PEN Klup, Edebiyatçılar Derneği ve İLESAM üyesi olan Prof. Dr. Gürsel Aytaç, 1980 yılından bu yana Çağdaş Türk Edebiyatı üzerine de yayın yapmakt karşılaştırmalı edebiyat bilimi alanında yüksek lisans ve doktora tezleri yönetmektedir. Gürsel Aytaç evlidir ve bir oğlu vardır.


Prof. Dr. Ayşegül YÜKSEL
 
Yüksel

Doğum yeri ve tarihi: İstanbul, 8 Mayıs 1941
Medeni Durumu: Evli, iki çocuklu
Öğrenimi: Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1959
İstanbul Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1964 (Lisans)
New York University, Graduate School of Arts and Sciences, English Dept.,
1966 (M.A.) Fulbright bursu
Ankara Universitesi, Tiyatro Bölümü, 1981 (Doktora)

Mesleki Geçmişi:

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Hazırlık Okulu, Öğretim Görevlisi, 1970-1971
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İngilizce Okutmanı, 1971-71
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Beşeri Bilimler Bölümü, Öğretim Görevlisi, 1971- 81
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Yardımcı Doçent, 1981-2
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü, 1981-87 (Haftada 4 saat) ODTÜnün izniyle
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Doçent, 1985-87
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Doçent, 1987-1992; Profesör, 1992-

İdari Görevleri:
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
(Doçent Temsilcisi olarak) (Kasım 1988-Aralık 1990);
Yurt dışında görevlendirilecek Araştırma Görevlileri İzleme, Değerlendirme Komisyonu (1994-1998)
Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi Yayın Kurulu üyesi

Diğer Etkinlikleri:

Tiyatro Eleştirmeni (1975- ) Ayrıca Cumhuriyet köşe yazarı (1995- )
Danışman: Ana Britannica ve Camptons ansiklopedileri
Madde Yazarı: World Encyclopedia of Contemporary Drama, Camptons ve Ana Britannica Ansiklopedileri

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (Türkiye Milli Merkezi İcra Komitesi Genel Sekreterliği 1986-1991)
Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (AICT)
Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (Yönetim Kurulu Üyeliği 2000-2001)
Amerikan Etüdleri Derneği (Yönetim Kurulu Üyeliği 1989-90)
Bilkent Üniversitesi Journal of Turkish Literature (JTL) Yayın Kurulu Üyesi 1998-
Nazım Hikmet Vakfı Danışma Kurulu Üyesi (1996-)
PEN Yazarlar Derneği ve Uluslararası PEN Üyesi (1995-) Edebiyatçılar Derneği (1995-)
Türk-İngiliz Kültür Derneği (Yönetim Kurulu üyeliği 2001-2002)

Kazandığı Ödüller:

1. Fulbright Bursu (1965)
2. Türk Dil Kurumu İnceleme Araştırma Ödülü (1982)
3. Yazko İnceleme-Araştırma Özendirme Ödülü (1982) (2. ve 3. ödüller Yapısalcılık ve Bir Uygulama başlıklı kitabı için)
4. Tiyatro ve TV Yazarları Derneği Başarı Ödülü (1990) (Türk Tiyatrosuna hizmet nedeniyle)
5. Kültür Bakanlığı Tiyatro İnceleme ve Araştırma Ödülü (1993) (Haldun Taner Tiyatrosu başlıklı kitabı için)
6. Kültür Bakanlığı Tiyatro Eleştiri Ödülü (1993) (Harold Pinterın Git-Gel Dolap Oyunundaki Anlatım Dizgeleri başlıklı makalesi için)


Prof. Dr. Tuna ERTEM

 
Tuna Ertem

1947 doğumlu. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yaptı. "Romain Rolland et le Théçtre du Peuple" (Romain Rolland ve Halk Tiyatrosu) başlıklı yüksek lisans tezini Ankara Üniversitesinde, "Les Images de l'Eau dans Jean- Christophe de Romain Rolland" (Romain Rolland'ın Jean-Christophe'unda Su İmgeleri) konulu doktora tezini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. 1989'da doçentliğe, 1995'te profesörlüğe yükseltildi. Öğretim üyeliğinin yanı sıra çeşitli idari görevlerde bulundu. Sosyal Bilimler Dergisi, D.T.C.F. Dergisi, Gündoğan Edebiyat, Littera Edebiyat Yazıları gibi dergilerin yayın kurullarında yer aldı. Doktora ve diğer akademik çalışmalarını gerçekleştirmek için Fransa'da Sorbonne, Grenoble, Nantes Üniversitelerinde, İsviçre'de Lozan Üniversitesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Rutgers Üniversitesi'nde, Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara bildirileriyle katıldı. Edebiyatçılar Derneği, Dil Derneği, Pierre Loti Dostları Derneği, Uluslararası Marguerite Yourcenar Araştırmaları Derneği üyesi olan Tuna Ertem'in Ramuz'nun Yapıtlarında İçtenlik Anlayışı başlıklı inceleme kitabı ile Ramuz'dan çevirdiği Göksel Mutluluk başlıklı öykü seçkisinin yanı sıra çeşitli dergilerde, gazete ve ortak kitaplarda yayımlanmış çok sayıda makale ve çevirileri bulunmaktadır.


Prof. Dr. Yıldız Canpolat

 

   

Prof. Dr. Necdet Adabağ
 
Adabağ

1942 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. 1960 yılında Ziya Gökalp Lisesi'nden ve 1965 yılında da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu bir burs ile İtalya Urbino Üniversitesi'nde okumuş, 1970 yılında bu üniversiteden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam etmiştir. 1980 yılında Doçent unvanını almıştır.
1986-1995 yılları arasında Anka İtalyan Kültür Merkezi'nde çevirmen olarak çalışmıştır.
1996 yılında Profesörlük unvanını almıştır.

İtalyan Hükümeti'nin vermiş olduğu "Cavaliere" nişanına layık görülmüştür.
öu anda İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir.

Bildiği diller ve dereceleri:

-İtalyanca: çok iyi
-İngilizce: iyi


Pdof. Dr. Pulat Otkan
 
Utkan
1945 yılında İstanbul'da doğdu. 1966 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sinoloji Anabilim Dalından mezun olduktan sonra 1970 yılına kadar Çin'de Taiwan ve Cheng-Chi Üniversitelerinde Lisansüstü çalışması yaptı. 1975 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji ABD Doktora çalışmasını tamamladı. Aynı yıl Asistan olarak göreve başladığı Sinoloji ABD'de 1980 yılında Doçent, 1989 yılında Profesör oldu. Halen Sinoloji ve Japon Dili ve Edebiyatı ABD Başkanlığını yürütmekte olan Prof. Dr. Pulat Otkan, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. 1976-1978 yıllarında Tokyo Üniversitesinde ve 1984'te Japon Vakfında araştırmacı olarak, 1988'de Beijing Yabancı Diller Üniversitesinde ve 1993'te Tokyo Yabancı Diller Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Kendisinin Çin ve Uzak Doğu tarihi ve kültürü konularında çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Pulat Otkan, Çince, Japonca, İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Necdet Sümer
 
   

Prof. Dr. Altan Aykut

 

Aykut
1942 yılında İstanbul'da doğdu. 1961-1965 yılları arasında Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek öğrenimini tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 1416 sayılı kanun çerçevesinde, 1966 yılında Rus Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. 09.1966-20.12.1969 tarihleri arasında master öğrenimini (Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley), 1970-25.10.1976 tarihleri arasında (New York Univesitesi-NYU) doktora öğrenimini tamamladı. 04.01.1977-20.06.1978 tarihlerinde Amerikan Kültür Derneği'nde İngilizce dersler verdi.

Anakara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda doktor asistan (20.06.1978), yardımcı doçent (24.03.1983), doçent (31.10.1984) ve profesör (Ocak 1990) oldu.

Ankara Üniversitesi DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda vekaleten Anabilim Dalı Başkanlığı'na atandı (12.09.1984). Aynı göreve asaleten getirildi (27.11.1984). 27.11.1990 tarihinde ayrıldığı bu göreve 30.03.1995 tarihinden itibaren yeniden atandı ve hala bu görevi sürdürmektedir.


Prof. Dr. Tanju İnal

 
   

Prof. Dr. Michel Bareau
 
   

Prof. Dr. Tuğrul İnal
 
   

Prof. Dr. Ali Kaş
 
Ali
 

Prof.Dr. Yusuf ERADAM
 
Eradam

Bor'da doğdu. Cumhuriyet (Bor), Yavuz Selim ve Demirlibahçe ilkokullarında (Ankara), Darüşşafaka Lisesi (İstanbul), Hacettepe Üniversitesinin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Fransız Külltür Merkezinde (Ankara) ve Mort<y House College of Educationda (İskoçya) öğrenim gördü (MA TESOL, İngiliz Kültür Heyeti bursuyla). İngiliz Kültür Derneği ve Hacettepe Üniversitesinde, University of Nevada Las Vegasta (UNLV) ve Saginaw Valley State Universityde (SVSU, Michigan) karşılaştırmalı edebiyat dersleri verdi. Yurt içinde ve dışında çeşitli panel, seminer ve konferanslara katılıp dil, edebiyat, çeviri ve popüler kültür alanlarında bildiriler sundu. Şiirleri, öyküleri, çevirileri ve fotoğrafları yurt içi ve dışında yayımlandı. Cumartesi annelerini konu alan öyküsü Külkedisi SVSU müfredatına alındı. Eyvah başlıklı öyküsü de Cardinal Sins dergisinin 1999 öykü ödülünü aldı. Başka bi ödülü de bir öğrencisinden geldi. N. Emin Güven ütopyası Wondiananın eyaletlerinden Juranconun valiliğine ve ülkenin şair-i azamlıpına Eradamı tayin etti. 1999 yazında İngiliz Kültür Heyeti bursuyla 25. Cambridge, Dünya Yazarlar Konferansına katıldı. Yusuf Cemali, Fikri Belli ve Gary Mc Yeah Well takma isimlerini artık kullanmıyor. İlk fotoğraf sergisini Saginawdaki Cage galeride Nazım Hikmetin şiirleri eşliğinde Humanscapes from Turkey başlığıyla depremzede Darüşşafakalı çocuklar yararına açtı. Beste yapıp şarkı sözü de yazan Eradam, Darüşşafakada Türk Halk Müziği Korosu ve Maydanozlar Grubunda, Hacettepe Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosunda ve Anadolu Halk Ezgüleri Topluluğu içinde şarkı ve türkü söyledi. Fotoğrafçılığa onbu eski öğrencisi ve yeni hocası Mustafa Ertekin teşvik etti. AFSADda Ersin Altan ve İsa Özdemirden dersler aldı. Halen Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanıdır.

Prof. Dr. Onur Bilge Kula  
   

Prof. Dr. Korhan KAYA
 
Kaya

Korhan Kaya 1959 yılında Ankara'da doğdu. 1991'de AÜ DTCF Hindoloji Bölümü'nü bitirdi. Aynı bölümde 1985'te Yüksek Lisans, 1990'da Doktora öğrenimini tamamladı. 1985'te Araştırma Görevlisi, 1990'da Yardımcı Doçent olan Kaya, 1996'da Doçent, 2003'de Profesör unvanını kazandı. Halen AÜ DTCF Hindoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir.

2000'de Hindistan Büyükelçiliği ve Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak Türk Akademik heyetiyle birlikte Hindistan'da bulunmuştur. Basılı eserlerin yanı sıra seminer ve konferanslara katılarak Türkiye'de Hindoloji Bilimi'nin gelişimi için çalışmalarını sürdürmektedir.3.


Prof. Dr. Belgin Elbir
 
   

Ertuğrul Önalp
 
Onalp

1948 yılında Ankara'da doğdu.

1971 yıılnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yedi sene serbest avukat ve kamu avukatı olarak çalıştıktan sonra avukatlık mesleğini bırakıp 1979 yılında, Çocuk Mahkemeleri üzerine araştırma yapmak üzere burslu olarak İspanya'ya gitti.

1980 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. 30 Ocak 1981 tarihinde, mezun olduğu Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1983 yılınd"Novela Picaresca y El Lazarillo de Tormes" adlı Yüksek Lisans tezini tamamladı.

1989 yılında "Ispanyol Natüralizminde Vicente Blasco Ibañez'in Yeri" adlı doktora tezini vererek Doktor ünvanını kazandı. 25 Aralık 1991 tarihinde Doçent oldu.

1991-1993 yılları arasında Madrid Otonom Üniversitesi'nde Türkçe okutman olarak görev yaptı. 30.6.1998 yılında profesör oldu.

Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanıdır. İspanyolca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.


Prof. Dr. Arzu İldem