Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    Turc

COMITÉ DE RÉDACTION DES VOLUMES


 

 


Prof. Dr. E. Zeynep GÜNAL

Cilt / Volume : 14, 15, 16, 17.

1965 Çanakkalede doğdu. 1986 yılında A. Ü. DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalından mezun oldu. 1987-1988 öğretim yılında Yüksek Lisans öğrenimine başladı. Şubat 1988'de A. Ü. DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 20.09.1988'de N. V. Gogolün Roman ve Öykülerinde Hiciv konulu tezini savunarak Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 1988-1989 öğretim yılında Ankara Üniversitesiyle Moskova A. S. Puşkin Rus Dili Enstitüsü arasında yapılan anlaşmaya göre, bu enstitüde Rus dili stajı yaptı. 1989-1990 öğretim yılında doktora öğrenimine başlayarak 14.06.1995'de V. F. Odoyevski ve Öyküleri konulu doktora öğrenimini tamamladı. Nisan 1997'de Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 11.10.1999'da Doçentlik unvanını aldı.


Ahmet Bayaz

Cilt / Volume : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
 


Doç. Dr. Şebnem Atakan


Cilt / Volume : 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

1965 Ankara doğumlu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı aynı Anabilim Dalı'nda 1993'de "İçsavaş Sonrası İspanyol Romanı ve Mario ile Beş Saat" başlıklı çalışma ile Yüksek Lisans, 2000'de de "Pio Baroja'da Yaşam Savaşımı" ile Doktora çalışmalarını tamamladı. Çeşitli dergilerde yayımlanmış makale ve çevirileri bulunmaktadır. Evli ve bir çocukludur.


Dr. İ. Murat Çakmakçı


Cilt / Volume : 14, 15.

1969 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. 1996 yılında aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılı Ocak ayında "Dimitir Dimov'un Tütün Adlı Romanında Anlatım Sanatı İncelemesi" konulu tez çalışması ile Yüksek Lisans , "Yordan Yovkov ve Öyküleri" konulu tez çalışması ile 2004 yılında Doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor ünvanı aldı. Halen Öğretim Görevlisi Dr. olarak aynı bölümde görevini sürdürmektedir.

Dr. Oktay Saydam


Cilt / Volume : 14, 15.

   

Yrd. Doç. Dr. Nurmelek Demir
Cilt / Volume : 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
   

Prof. Dr. Nedim Kula

Cilt / Volume : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
   

Metin Turan

Cilt / Volume : 5, 6, 7, 8, 9, 10
   

François Bizet

10. cilt Yayın danışmanı