Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    Turc


COMITÉ DE PUBLICATION


 

 


Prof. Dr. Olcay Önertoy

Cilt /Volume : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
 

1934 yılında Ankarada doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankarada yaptı. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı. 1956 yılında mezun olduğunda bölümünde asistan olarak başlağıdı öğretim üyeliğini, doktor, doçent ve profesör olarak sürdürüp 1.1.2001 tarihinde emekliye ayrıldı. Ankara Üniversitesi dışında, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüde kurucu öğretim üyesi olarak görev aldı ve dersler verdi. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ve dışında, Kültür Bakanlığının değişik danışma kurullarında görevler aldı. Dil Derneğinde Yazı Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlık yaptı. Kendisi BESAM ve Edebiyatçılar Derneği üyesi, TÜBA Bilim Terimleri Sözlüğü Projesinde görevlidir ve alanında çok sayıda kitap ve makaleleri bulunmaktadır.


Burhan Günel

Cilt /Volume : 1, 2, 3, 4.
   

Prof. Dr. Tuna Ertem

Cilt /Volume : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
1947 doğumlu. Orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yaptı. "Romain Rolland et le Théçtre du Peuple" (Romain Rolland ve Halk Tiyatrosu) başlıklı yüksek lisans tezini Ankara Üniversitesinde, "Les Images de l'Eau dans Jean- Christophe de Romain Rolland" (Romain Rolland'ın Jean-Christophe'unda Su İmgeleri) konulu doktora tezini Hacettepe Üniversitesi'nde tamamladı. 1989'da doçentliğe, 1995'te profesörlüğe yükseltildi. Öğretim üyeliğinin yanı sıra çeşitli idari görevlerde bulundu. Sosyal Bilimler Dergisi, D.T.C.F. Dergisi, Gündoğan Edebiyat, Littera Edebiyat Yazıları gibi dergilerin yayın kurullarında yer aldı. Doktora ve diğer akademik çalışmalarını gerçekleştirmek için Fransa'da Sorbonne, Grenoble, Nantes Üniversitelerinde, İsviçre'de Lozan Üniversitesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Rutgers Üniversitesi'nde, Hollanda'da Groningen Üniversitesi'nde araştırmalar yaptı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlara bildirileriyle katıldı. Edebiyatçılar Derneği, Dil Derneği, Pierre Loti Dostları Derneği, Uluslararası Marguerite Yourcenar Araştırmaları Derneği üyesi olan Tuna Ertem'in Ramuz'nun Yapıtlarında İçtenlik Anlayışı başlıklı inceleme kitabı ile Ramuz'dan çevirdiği Göksel Mutluluk başlıklı öykü seçkisinin yanı sıra çeşitli dergilerde, gazete ve ortak kitaplarda yayımlanmış çok sayıda makale ve çevirileri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Necdet Adabağ

Cilt /Volume : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

1942 yılında Diyarbaakır'da doğmuştur.

1960 yılında Ziya Gökalp Lisesi'nden ve 1965 yılında da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan mezun olmuştur.

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin vermiş olduğu bir burs ile İtalya Urbino Üniversitesi'nde okumuş, 1970 yılında bu üniversiteden mezun olmuş ve Ankara Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam etmiştir.

1980 yılında Doçent unvanını almıştır.

1986-1995 yılları arasında Anka İtalyan Kültür Merkezi'nde çevirmen olarak çalışmıştır.

1996 yılında Profesörlük unvanını almıştır.

İtalyan Hükümeti'nin vermiş olduğu "Cavaliere" nişanına layık görülmüştür.

öu anda İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığını ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlık görevini yürütmektedir.

Bildiği diller ve dereceleri:

-İtalyanca: çok iyi

-İngilizce: iyi


Prof. Dr. Nedim Kula


Cilt /Volume : 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

 


Metin Turan


Cilt /Volume : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

   

Prof. Dr. Pulat Otkan

Cilt /Volume : 16, 17, 18, 19, 20, 21.
1945 yılında İstanbul'da doğdu. 1966 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sinoloji Anabilim Dalından mezun olduktan sonra 1970 yılına kadar Cin'de Taiwan ve Cheng-Chi Üniversitelerinde Lisansüstü çalışması yaptı. 1975 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sinoloji ABD Doktora çalışmasını tamamladı. Aynı yıl Asistan olarak göreve başladığı Sinoloji ABD'de 1980 yılında Doçent, 1989 yılında Profesör oldu. Halen Sinoloji ve Japon Dili ve Edebiyatı ABD Başkanlığını yürütmekte olan Prof. Dr. Pulat Otkan, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekan Yardımcılığı gibi çeşitli idari görevlerde bulundu. 1976-1978 yıllarında Tokyo Üniversitesinde ve 1984'te Japon Vakfında araştırmacı olarak, 1988'de Beijing Yabancı Diller Üniversitesinde ve 1993'te Tokyo Yabancı Diller Üniversitesinde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Kendisinin Çin ve Uzak Doğu tarihi ve kültürü konularında çeşitli kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Pulat Otkan Çince, Japonca, İngilizce bilmektedir.