Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    Turc
 

Hazırlayan: Cengiz Ertem

LITTERA

EDEBİYAT YAZILARI

 DİZİN / INDEX

CİLTLER/VOLUMES: I-XX

LITTERA ORTAK KİTAP 1-20

Dünya Edebiyatları Araştırma ve İnceleme Ortak Kitabı
Revue d’études et recherches sur les littératures du monde
Journal for the Study and Research of World Literatures

Genel Yayın Yönetmeni/Editeur/Editor

Prof. Dr. Cengiz Ertem

Yayın Kurulu/Comité de publication/Editorial Board

Prof. Dr. Olcay Önertoy (1-20. Ciltler), Burhan Günel (1-4. Ciltler), Prof. Dr.Tuna Ertem (1-20.Ciltler), Prof. Dr. Necdet Adabağ (6-19. Ciltler), Prof. Dr. Nedim Kula (11-20. Ciltler), Metin Turan (11-20. Ciltler), Prof. Dr. Pulat Oktan (16-20. Ciltler) 

Danışma Kurulu/Comité consultatif/Advisory Board
Prof. Dr. Sevda Şener (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Gürsel Aytaç (Ankara Üniversitesi),  Prof. Dr. Ayşegül Yüksel (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Alain Goulet (Caen Üniversitesi-Fransa) Prof. Dr. Tuğrul İnal (Hacettepe Üniversitesi),  Prof. Dr. Oya Batum Menteşe (Atılım Üniversitesi), Prof. Dr. Michel L. Bareau (CIRMSB-Portekiz), Prof. Dr. Tanju İnal (Bilkent Üniversitesi), Prof. Dr. Damien Zanone (Stendhal Üniversitesi-Grenoble 3 -Fransa)

Hakemler/Comité  scientifique/Scientific Committee
Prof. Dr. Olcay Önertoy (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Gürsel Aytaç (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Ayşegül Yüksel (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Tuna Ertem (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Oya Batum Menteşe (Atılım Üniversitesi), Prof. Dr. Yıldız Canpolat (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Necdet Adabağ (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Pulat Otkan (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Necdet Sümer (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Altan Aykut (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Tanju İnal (Bilkent Üniversitesi), Prof. Dr. Michel L.Bareau (CIRMSB-Portekiz), Prof. Dr. Tuğrul İnal (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Ali Kaş (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Yusuf Eradam (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Onur Bilge Kula (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Korhan Kaya (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Ertuğrul Önalp (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Belgin Elbir (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Arzu Etensel İldem (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Zeynep Günal (Gazi Üniversitesi), Prof. İsmail Kaya (Doğuş Üniversitesi), Prof. Dr. Kemal Özmen (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam (Hacettepe Üniversitesi)

Basıma Hazırlayanlar/Comité de Rédaction/Committee of Printing
Metin Turan (5-10. Ciltler), Prof. Dr. Nedim Kula (3-10. Ciltler), Yard. Doç Dr. Nurmelek Demir (3, 4, 6-10, 16-20. Ciltler), Ahmet Bayaz (11-20. Ciltler), Prof. Dr. Zeynep Günal (14-17. Ciltler), Doç. Dr. Şebnem Atakan (14-20. Ciltler), Yard. Doç. Dr. İ. Murat Çakmakçı (14,15. Ciltler), Yard. Doç Dr. Oktay Saydam (14, 15. Ciltler), François Bizet (10. Cilt Yayın Danışmanı)

Almanya Temsilcisi
Gültekin Emre (5-13. Ciltler)

Web Sitesi
Zafer Bozkaya, Mustafa Yaşar

 LITTERA Edebiyat Yazıları’nda yayımlanan yazılar, Yayın Yönetmeni’nden ya da Yayın Kurulu’ndan izin alınmaksızın, başka bir yerde yayımlanamaz. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir, Ortak Kitap’ı bağlamaz.
Articles publiés dans LITTERA Edebiyat Yazıları ne doivent pas être publiés ailleurs sans l’autorisation de l’Editeur ou du Comité de  Publication.  La responsabilité des articles incombe aux auteurs, l’organisme éditeur de l’Ouvrage Collectif n’est aucunement responsable.
An article published in LITTERA Edebiyat Yazıları may not be published elsewhere without the permission of the Editor or the Editorial Board. The responsibilitie of the published articles rests withauthors.

Bu Ortak Kitap Fransız Büyükelçiliği Kültür Servisi’nin katkılarıyla yayımlanmıştır
Cet Ouvrage Collectif a paru avec le soutien du Service Culturel de l’Ambassade de France
The publication of this book of Collected Essays owes much to the contribution of the   
Cultural Department of the French Embassy
ISBN 975-95079-1-11
ISSN 1300-9427

İletişim / Correspondance / Correspondence
Belgegeçer-Télécopie-Fax:      .(0312.250 37 52)
e-posta-e-mail: cengizertem@ttmail.com;  ertem@hacettepe.edu.tr
Web: littera.hacettepe.edu.tr
Basım Tarihi/Date d’impression/Date of print:  Haziran/Juin/June 2007
Baskı-Impression/Print:

 

 

İÇİNDEKİLER

SOMMAIRE/CONTENTS

 

1. Genel Dizin. Yazar soyadlarına göre alfabetik sıra

    Index général. D’après l’ordre alphabétique des noms d’auteurs

2. Ciltlerin İçindekiler sırasına göre

    D’apès l’ordre des Sommaires des volumes

3. Üzerinde çalışılan Yazarların  soyadlarına göre alfabetik sıra

    D’après l’ordre alphabétique des noms d’auteurs étudiés

4. Şiirler- düzyazısal şiirler-özlü sözler. Şair soyadlarına göre alfabitik sıra

    Poèmes - poèmes en prose-aphorisme. Selon l’ordre alphabétique des noms de Poètes

5. Öykü-Deneme-Anı- Günlük-Not- Söyleşi-Açış Konuşması. Yazar soyadları alfabetik sırasına göre

   Contes-Essais-Souvenirs-Journal-Notes-Interview-Discours d’Inauguration. Selonl’ordre alphabétique des noms d’auteurs

6. Dünya Edebiyatları Araştırmaları . Alfabetik sıraya göre

    Recherches des Littératures mondiales .Selon l’orde alphabétique

7. Çeviri İncelemeleri Alanı. Yazar soy adları alfabetik sırasına göre

    Domaine des études sur la traduction. Selon l’ordre alphabétique des noms d’auteurs

8. Çeşitli İnceleme-Araştırma Alanları

    Diverses Domaines d’Etudes et de Recherches

9. Çevirmenler. Soyadları alfabetik sırasına göre.

    Traducteurs. Selon l’odre alphabétique des noms.