Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    TurcA la mémaire du trentième anniversaire de la fondation de l' Université Hacettepe


VOLUME 8 • 1998

SUNUŞ

I
A VANT - PROPOS
III
Program / Programme IV
Açış Konuşmaları / Discours d'Inauguration  
Prof Dr. Cengiz Ertem • (türkçe) • (français) IX
Prof Dr. Oktay Beşkardeş •(türkçe)• (français) XVII
Prof Dr. Tuğrul İnal • (türkçe) • (français) XXI
Prof Dr. Alain Goule
Si le grain ne meurt: Autobiographie et Identite ou le Discours de la Construction deSoi


1
Prof Dr. Alain Goule
Tohum Ölmezse: Yaşamöyküsü ve Kimlik ya da Bireyin Kendini Oluşturma Sanatı (Çev.: Neslihan Burcu Akdağ


17
Prof Dr. Raşid Haddad
Andre Gide vu par Guehenno

33
Prof Dr. Cengiz Ertem
Andre Gide'in Oyunlarında Karakter Çözümlemesi: Saül, Le Roi Candaule, Philoctete


39
Dr. Marie-Françoise Melmoux-Montaubin
Aventures de I'ecriture ou traites du bien lire: le roman experimental

49
Prof Dr. Erol Kayra - Arş. Gör. Aşkın Çokövün
L'Individualisme Gidien

65
François Bizet
Faut-illire Corydon?

75
Prof Dr. Tuna Ertem
Andre Gide en Turc

89
Yard. Doç. Dr. Serdar Ünal
Andre Gide'in Anlatı Evrenine Bir Bakış

97
Prof. Dr. Tanju İnal
Kalpazanlar ve Bach'ın "Füg Sanatı"  

107
Prof. Dr. Ekrem Aksoy
Eugenie Grandet ve Kalpazanlar

117
Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran
Les Deux Narrateurs et les Deux Identites des Faux-Monnayeurs


129
Doç. Dr. Zeynep Mennan
XX. Yüzyıl Başında Bir "Karşı-Roman": Kalpazanlar


161
Prof. Dr. Tuğrul İnal
Kır Senfonisi'nde Senfonik Öğeler

177
Prof. Dr. Sevim Sönmez
Andre Gide'in "La Symphonie Pastorale" adlı eserinin (Leyla Gürsel ve Sevim Raşa'nın çevirileriyle) Çeviri Karşılaştırmaları ve Çeviri Eleştirisi  
185
Yard. Doç. Dr. Murar Demirkan
L'lronie dialectique dans la Symphonie Pastorale et la Symphonie de l'lronie gidienne


205
Prof. Dr. Alain Goulet
Aperçus Sur la Critique gidienne d' aujourd'hui

239
Prof. Dr. Alain Goulet
Günümüzde Yapılan Gide Eleştirilerine Toplu Bir Bakış (Çev.: Doç. Dr. Nedim Kula)


249
Prof Dr. Cengiz Ertem
Interview sur Andre Gide avec Alain Goulet

259
Prof Dr. Cengiz Ertem
Prof. Dr. Alain Goulet ile Andre Gide Üzerine Söyleşi

265


GlDE ÜZERİNE DİĞER MAKALELER
AUTRES ARTICLES SUR GIDE

 
Prof. Dr. Mustafa Durak
"Dünya Nimetleri" Çevirisinde Değiştirim İşlemi  

273
Öğr. Gör. Dr. Zümral Ölmez
Andre Gide'in Kalpazanlar'ında Kurgusal Özellikler

305
Müge Sucu
Ahmed Midhat'ın "Müşiihedat"ı ile Andre Gide'in "Kalpazanlar"ı Üzerine Bir İnceleme


335