Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    Turc
VOLUME 35 • Juin 2014


Amerikan Edebiyatı / American Literature / Littérature américaine
Gürsel Aytaç
Schiller'in Edebiyat Görüşü
9
Fransız Edebiyatı / Littérature française / French Literature
Claude-Alain Chevallier Stendhal: «le mythe de la naissance du héros» et «le roman familial des névrosés» dans Le Rouge et le Noir 25
Tuna Ertem
George Sand Bir Roman Kahramanı mıdır?
35
Gülser Çetin
Patrick Modiano: écrire la mélancolie et l'obsession du temps. Etude du Voyage de Noces
43
Ümran Türkyılmaz
Une Femme enlisée entre la violence et la mort: Sophie
51
İngiliz Edebiyatı / Littérature anglaise / English Literature
Kubilay Geçikli
Against dehumanization: re-humanization in j. m. coetzee's work.
59
Şenol Bezci
Predicament of the First Narrators
69
Gül Kurtuluş
Brian Friel's Ireland: A Translated Realm in Translations
81
Demet Karabulut
A Maggot in the Context of Historiographic Metafiction
93
Pelin Doğan
An analysis of the sign system constructed through binary oppositions in Much ado about nothing
99
İspanyol Edebiyatı / Littérature espagnole / Spanish Literarute
Olcay Öztunalı
Federico García Lorca'nın Sembolojisi Üzerinden Şairin "İgnacio Sánchez Mejías" Başlıklı Şiirinin Yorumlanması
109
Ceren Karaca
İspanya'da Romantik Tiyatronun Yükselişi: Don Àlvaro o la fuerza del sino
221
Çeviribilim / Traductologie / Translation Studies
Berrin Aksoy
Çizgi Romanın Çeviri ile Başlayan Türkiye Maceraları
129
Füsun Bilir Ataseven-Seda Taş
Distopya Edebiyatı ve Çeviride Bir Yöntem Olarak Metinlerarasılık
137
Ertuğrul Efeoğlu
Des énoncés à l'oriental éventuellement supprimés lors de la pseudo-traduction en français des Lettres persanes de Montesquieu
149
Özlem Şahin Soy
Reading a "classic" or just an inequivalent illusion full of shifts: a sample descriptive study on Emily Brontë's Wuthering Heights
161
İsmail Erton
Çeviri Çokyönlü Bir Düşünme ve Uygulama Alanı
171
Özge Akın
Is it Possible to Overcome the Problem of Lack of Equivalence in the Translation of Legal Texts?
177
Esra Birkan Baydan-Eshâbil Bozkurt
Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Kadar Fransız Dili ve Edebiyatının Türk Dili ve Edebiyatı Üzerindeki Etkileri: Çeviri Romanlar Işığında Çeviri(Bilim) Odaklı Karşılaştırmalı Bir İnceleme
187
Özlem Şahin Soy-Merve Şenol Özdemir
A General Review of Opera Libretti Translation into Turkish
197
Naile Sarmaşık
"Adın ne değeri var?": Fantastik Çocuk Edebiyatında Uydurma Sözcüklerin Çevirisi
207
Funda Hay
Mina Urgan'ın Lord of the Flies Çevirisinde Bağlılık
219
Merve Altın
Çevirmenin Yükü: Dilek Şendil Çevirisi İle Weight
227