Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    Turc
VOLUME 29 • Décembre 2011


İÇİNDEKİLER/SOMMAIRE/CONTENTS
Sunuş / Présentation 7
Açılış Konuşması / Discours d’inauguration 9
Tuna Ertem
Valéry Larbaud’nun Fermina Márquez’inde İlkgençlik Psikolojisi
11
Zuzana Malinovská
Lorsque le romanesque et le scientifique font bon ménage: le cas LydieSalvayre
19
Cemal Sakallı
Edebiyat. Bir Bilgi Sahnesi
27
Lerzan Gültekin
Feminist Eleştiri Işığında Bazı Nezihe Meriç Öyküleri
35
Ayşenur İplikçi
Addison and Steele: Educating The Nation Through Literature
43
Nazan Tutaş
Reklam Sloganlarında Yazınsal Söz Sanatları
55
Zeynep Zafer
“Ötekileri” Kucaklayan Bir Sanatçı Anlayışı
67
Sevil Onaran
Çağdaş Alman Yazını’nın “Yeni” Aile Romanları
77
Mustafa Güleç
Hollanda’da Yazını Manzaraları: Kader Abdolah’ın Karga’sı
87
Murat Demirkan, Aytül Durmaz, Didar Yenigün
Le Miroir de la littérature ou la littérature du miroir?
117
Melahat Pars
Voydan Çernodrinski’nin Kanlı Makedon Düğünü Dram Eseri ve
Bulgar İle Sırp Basınındaki Yankıları
125
Nedim Kula
Salammbô’da Tarihsel Gerçeğin Şiirleştirilmesi
135
Seda Köycü
Milosz’un Savaş Dönemi Şiirinde Tarihe Tanıklık
149
Derya Perk Er
Die Begriffe “Krieg” und “Frieden” in ausgewählten deutschen
Kinder – Bilderbüchern
159
Melda Keser
Arthur Schntizler’in Eserlerinde Psikanalitik Özellikler
171
Seda Pekşen
Elif Şafak’ın Pinhan ve Angela Carter’ın The Passion of New Eve
Adlı Romanlarında Öteki
181
Gökhan Dilbaş
Macar Edebiyatında Bir Rönesans Şairi: Janus Pannonius
(1434-1472)
187
Şebnem Kaya
Beowulf ve Sutton Hoo Gemi Mezarlığı: Anglosakson İngiltere’de
Doğu-Batı Etkileşimi
203
Margaret Sönmez
Authenticating Science And Literature in England 1665-1800:
The Epistolary Mode
215
Arzu Korucu
Dorian Gray’in Portresi’nde Narsizmin Trajedisi: Thanatos’a Yenilen Eros
229
Özlem Fırtına
Literatur und Geschichte: Am Biespiel von WolfgangBorcherts Kurzgeschichte
“Die Küchenuhr”
239
Gülser Çetin
Maryse Condé’nin Anılarında Sömürgecilik Gerçeği
247
Agnieszka Ayşen Kaim
Güney Slav Sözlü Edebiyatı Örneklerinde Doğu Esintileri
253
Erdoğan Uygur
Jean Potocki ve Türkiye Seyahatnamesi
263
Feryal Çubukçu, Meryem Ayan
Moral Education in a Literary World
273
Svitlana Malayeva Erkoç
Taras Şevçenko’nun Şiirlerindeki Kadının Toplumsal Konumu
285
Ertuğrul Efeoğlu
La communication redoutable dans Bajazet de Racine
291
Sabire Arık
Polonyalı Büyük Şair Adam Mickiewicz’in KonradWalfenrod Başlıklı
Romanında Tarihin Rolü
301