Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    Turc
VOLUME 22 • 2008


İÇİNDEKİLER/SOMMAIRE/CONTENTS
Sunuş / Présentation
Program / Programme

Açılış Konuşmaları/Discours d’inauguration
      Prof. Dr. Cengiz Ertem
      Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam

Alain Goulet
Pourquoi la création romanesque?

Alain Goulet
Neden Roman? Çev. Nedim Kula

Gürsel Aytaç
Niçin Edebiyat?

Tuğrul İnal
Alain: Edebiyat Üzerine
Oya Batum Menteşe
Edebiyat Nedir?

Kemal Özmen
Yazmak ya da Yaz(a)mamak

Olcay Önertoy
Neden Yazın?
Altan Aykut
Rus Biçimciliği: Kısa Tarihçesi

Necati Kutlu
Neden Edebiyat Sorusuna Latin Amerika’dan Bir Yanıt: Gabriel Marcia Màrquez

Onur Bilge Kula
Aydınlanma ve Romantizmin Yazın Kuramı, Öte-Yapısalcılık ve Öte-Çağcıllık Üzerine       
Etkileri

İsmail İşcen
Edebiyat İçi ve Edebiyat Ötesi Dünyalar: “Neden Edebiyat?” Sorusu Üzerine