Intro    Accueil    Principes de publication    Archives    Numéros et dossiers spéciaux    Editeur   Comité de publication    Spécialistes   
Comité de rédaction des volumes    Activitées littéraires organisées par LITTERA    Sur LITTERA    Correspondance    Annonces    Index    Anglais    Turc
VOLUME 17 • 2005


YAZINBİLİM KURAMLARI ÖZEL BÖLÜMÜ


Gürsel Aytaç
Edebiyat Terimleri

9
Onur Bilge Kula
Türkçe'nin Bilim Dili Olarak Gelişimi: Yazınbilim Kavramları Bağlamında Bir Yaklaşım


13
Kubilay Aktulum
Anlatıda Süreksizlik ve Kimi İşlevleri

23
Ufuk Ege
Bir Yazın Kuramı Olarak "Gynocriticism "(Jino-Eleştiri) Femin Geleneği İncelenmesi


41
Cemal Sakallı
Avrupa Edebiyatı Kanonu ve Avrupa Edebiyatı Bilimi

47
D. Çiğdem Ünal
Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım

55
Alev Baysal
18. Yüzyıl İngiltere'sinde Tarih Yazım Kuramları ve Tarihi Roman


71
Dilek Bulut
Çevre ve Edebiyat: Yeni Bir Edebi Kuram Olarak Ekoeleştiri

79
Osip Brik
Olguya Daha Yakın Bir Bakış",  çev. M. Özlem Parer

87
Şeyda Başlı
Otobiyografi Kuramına Feminist Bir Yaklaşım

91